NOWE NABYTKI


Wszystkie ceny w Euro (€) inkl. 10% MWSt. (VAT)

 

Andrzejewski Jerzy: APELACJA. Biblioteka „Kultury” tom 163, Instytut Literacki Paryż 1968. Str. 106.

 49,90

Beauvois, Daniel: WALKA O ZIEMIĘ. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914 (La bataille de la terre en Ukraine 1863-1914). Przekład: K. Rutkowski. Pogranicze, Bibl. „Krasnogrudy”, Sejny 1996. Str. 304. Indeks nazwisk i nazw geograficznych. ISBN 83-86872-00-4. Kontynuacja pracy Polacy na Ukrainie 1832-1863 wydanej nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu. W obu przedstawia ucisk caratu i jego politykę wymierzoną przeciw polskiemu stanowi posiadania na Ukrainie, ale równolegle - sprzeczności i konflikty pomiędzy polskim ziemiaństwem i ukraińskim chłopstwem oraz wywłaszczenie drobnej szlachty przez wielką własność, wspieraną w tym przez rosyjski aparat władzy

€ 16,90

Ben-Joseph, Marc: ADVERSITIES OF AUTTONOMY. Bank Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi and the Politics of Credit in Galicia 1870-1913. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 1999. Str. 128. Tables, sources, index of names, index of places, maps. ISBN 83-233-1203-6

€ 14,90

Biskup Marian, Labuda Gerard: DZIEJE ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH. Gospodarka – Społeczeństwo – Państwo – Ideologia. Wyd. Morskie Gdańsk 1988. Str. 624. Uwagi bibl., fot., mapy, indeksy. Opr. pł. obw. ISBN 83-215-7238-3

€ 29,80

Bogucka, Maria: STAROPOLSKIE OBYCZAJE W XVI-XVII WIEKU. PIW Warszawa 1994. Str. 231. Przypisy, 33 ilustr. ISBN 83-06-02347-1. Syntetyczny zarys dziejów kształtowania się obyczajów (życie rodzinne, narodziny, ślub, śmierć, pogrzeb, a także dom, praca i rozrywka

€ 14,90

BOJOWE SZTANDARY I PROPORCE ARMII KRAJOWEJ. Tekst: Marek Ney-Krwawicz. Oprac. fotogr.: Zbyszko i Maciej Siemaszko. KAW Wwa 1991. Str. 119. Ok. 50 fotogr. kol. ISBN 83-03-03150-3

€ 18,00

Brodski, Josef: 82 WIERSZE I POEMATY. Wybór i opr. Stanisław Barańczak. Przedmowa Czesław Miłosz. Zeszyty Literackie Paryż 1988. Str. 237. Alf. spis incipitów. ISBN 2-906253-02-2

€ 24,90

Bukowski Władimir: PACYFIŚCI KONTRA POKÓJ. Editions Spotkania Paryż 1983. Str. 51.

€ 4,90

CONRAD ŻYWY. Książka zbiorowa wydana nakładem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Red. Wit Tarnawski. B. Świderski Londyn 1957. Str. 302. Il. Obw. Autorzy m.in.: J. Conrad, J. Lechoń, M. Kuncewiczowa, A. Bobkowski, C. Miłosz, S. Vincenz, J.H. Retinger.

€ 49,90

Dzieduszycki Jan: TRZY LATA WYKREŚLONE Z ŻYCIA. Editions Spotkania Paryż 1986. Str. 152 + fot. ISBN 2-86914-014-2

€ 14,90

Eisler, Jerzy: ZARYS DZIEJÓW POLITYCZNYCH POLSKI 1944-1989. BGW Warszawa 1992. Str. 232. Wybrana bibliogr., indeks nazwisk. ISBN 83-7066-208-0

€ 9,90

Eliade Mircea, Couliano Ioan P.: SŁOWNIK RELIGII. Tłumaczyła Agnieszka Kuryś. Nowa Marianna, Wyd. Volumen Warszawa 1994. Str. 280. Indeks. Opr. pł. ISBN 83-85218-88-2

€ 24,90

Eliade, Mircea: ŚWIĘTOJAŃSKIE ŻNIWO. Pamiętniki, tom II (1937-1960). (Les moissons du solstice). Przekład: Ireneusz Kania. Oficyna Literacka – Wyd. Literackie Kraków 1991. Str. 175. Pł. obw. ISBN 83-85158-41-3

€ 12,90

Fromm, Erich: DOGMAT CHRYSTUSA i inne pisma religioznawcze. Przekłady: różni. Wybór i wstęp: M. Chałubiński. Wyd. Test Lublin 1992. Str. 125. Oprawa. ISBN 83-7038-104-9

€ 12,90

GRUDZIEŃ 1970. Editions Spotkania Paryż 1986. Str. 568. ISBN 2-86914-020-7. Dokumenty, relacje, prasa, źródła literackie, fotografie... materiały zebrane przez sekcję historyczną „Solidarności” dotyczą wydarzeń w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Łodzi.

€ 29,90

Habermas Jürgen: OBYWATELSTWO A TOŻSAMOŚĆ. Rozważania nad przyszłością Europy. Przekład Barbara Markiewicz. Wyd. IFiS PAN Warszawa 1993. Str. 35. ISBN 83-85194-78-9

€ 4,90

Ingarden Roman: WYKŁADY Z ETYKI. Wybór, opr. i wstęp Adam Węgrzecki. Dzieła filozoficzne, PWN Warszawa 1989. Str. 403. Oprawa pł. ISBN 83-01-08403-0

€ 19,90

Jakunin Gleb O.: ROSYJSKI KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY. Perspektywy religijnego odrodzenia Rosji. Editions Spotkania Paryż 1983. Str. 35.

€ 4,90

Jędrzejewicz, Wacław (1893-1993); Cisek, Janusz: KALENDARIUM ŻYCIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1867-1935. T. 1-3. Wstęp: Zbigniew Brzeziński. Wyd. 1 krajowe uzupełnione. Inst. J. Piłsudskiego Nowy Jork - Ossolineum Wrocław 1994. Str. 1285. 59 il., tablice geneal., indeks osób, mapa, źródła, bibl. Pł. obw. ISBN 83-04-04114-6

€ 34,90

Jurgielewiczowa, Irena: BYŁAM, BYLIŚMY. Wspomnienia. Akapit Press Łódź 1997. Str. 267 + ilustr. ISBN 83-86129-92-1. Wspomnienia znanej pisarki dla młodzieży z lat 1906-1921

€ 12,72

Kietlińska z Mohrów Maria: WSPOMNIENIA. Opr. Irena Homola Skąpska. KAW Kraków 1986. Str. 351. Bibliografia, il., indeks nazwisk. ISBN 83-03-01440-4

€ 9,90

Kirkor-Kiedroniowa Zofia: WSPOMNIENIA. Wstęp Henryk Wereszycki. Opr. Alina Szklarska-Lohmannowa. Cz. I. Dziecięce i młode lata. Str. 447. Tom II. Ziemia mojego męża. Str. 502. Tom III. Lata 1920-1932 oraz wspomnienia i notatki pisane w czasie Powstania Warszawskiego. Str. 497. Indeks nazwisk. Wyd. Literackie Kraków 1986-1989. ISBN 83-08-01447-X, -01700-2, 01886-6. Autorka była siostrą wybitnych polityków Władysława i Stanisława Grabskich i żoną ministra. Wg opinii prof. Wereszyckiego są one „jednym z najpiękniejszych pamiętników przełomu XIX/XX wieku”

€ 29,90

Kledzik, Maciej: 62 DNI BEZ PORUCZNIKA „RYGLA”. Reportaż z walk w Śródmieściu. Caldra House Londyn 1993. Str. 140. Kilkadziesiąt fotografii (większość autorstwa I. Kummant-Skotnickiej), aneksy, indeks nazwisk, bibliogr. ISBN 1-872286-16-X. Kronika walk plutonu DB-3 w Powstaniu Warszawskim

€ 14,90

Kołpak Edward: 15 LAT TUŁACZKI. Mielżyńska Jadwiga: SYBERYJSKIE NOTATKI. Wyd. Znak Kraków 1990. Str. 195. Fot.

€ 12,90

KRONIKA WYDARZEŃ W WARSZAWIE 1939-1949. Władysław Bartoszewski: wrzesień 1939 r., Leszek Moczulski: październik 1939 – grudzień 1944, Bogdan Brzeziński: styczeń 1945 – grudzień 1949. PWN Warszawa 1970. Str. 191.

€ 19,90

Landau Ludwik (1901-1944): KRONIKA LAT WOJNY I OKUPACJI. Tekst do druku przygotowali: Zbigniew Landau i Jerzy Tomaszewski. Przedmowa Witold Kula. PWN Warszawa 1962-1963. Tom 1: wrzesień 1939 – listopad 1940. Str. XXIV, 823. Tom 2: grudzień 1942 – czerwiec 1943. Str. 563. Tom 3: lipiec 1943 – luty 1944. Str. 803. Indeksy, ilustracje. Oprawa pł. Prowadzona potajemnie – aż do dnia zaginięcia autora – kronika wydarzeń w okupowanej Warszawie i Polsce

€ 49,90

Lipiński, Piotr: BOLESŁAW NIEJASNY. Opowieść o Bolesławie Bierucie, Forreście Gumpie polskiego komunizmu. Prószyński i Ska Warszawa 2001. Str. 117. ISBN 83-7255-971-6

€ 14,39

Łatyński, Marek: NIE PAŚĆ NA KOLANA. Szkice o polskiej polityce lat powojennych. Tow. Przyjaciół Ossolineum Wrocław 2002. Str. 1086. Wyd. 2 rozsz. Bibliografia, indeks nazwisk. Oprawa twarda. ISBN 83-7095-056-6

€ 34,90

Łoza Stanisław: ORDER ORŁA BIAŁEGO. Warszawa 1939. Reprint: WAiF Warszawa 1985. Str. 92.

€ 9,90

Maszkowska Bożenna: Z DZIEJÓW POLSKIEGO MEBLARSTWA OKRESU OŚWIECENIA. Studia z dziejów polskiego rzemiosła artystycznego tom1, Państwowy Instytut Sztuki, Ossolineum Wrocław 1956. Str. 109 + 118 il. Oprawa pł.

€ 19,90

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA W POLSCE. Historia i teraźniejszość. Elipsa, Seria „Polska -Niemcy” zeszyt 1; Wwa 1995. Str. 130. ISBN 83-85466-59-2

€ 7,12

Mortkowicz-Olczakowa Hanna: BUNT WSPOMNIEŃ. PIW Warszawa 1959. Str. 447. Oprawa pł. Wspomnienia o pisarzach

€ 9,90

NIEPODLEGŁOŚĆ. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. Tom IX (po wznowieniu). Wydaje Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski Nowy Jork-Londyn-Wrocław 1974. Str. 439

€ 21,49

NIEPODLEGŁOŚĆ. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. Tom XIII (po wznowieniu). Wydaje Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski Nowy Jork-Londyn-Wrocław 1980. Str. 240. ISSN 0272-0280

€ 21,49

NIEPODLEGŁOŚĆ. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. Tom XV (po wznowieniu). Wydaje Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski Nowy Jork-Londyn-Wrocław 1982. Str. 264. ISSN 0272-0280

€ 21,49

NIEPODLEGŁOŚĆ. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. Tom XIX (po wznowieniu). Wydaje Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski Nowy Jork-Londyn-Wrocław 1986. Str. 272. ISSN 0272-0280

€ 21,49

NIEPODLEGŁOŚĆ. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. Tom XXI (po wznowieniu). Wydaje Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski Nowy Jork-Londyn-Wrocław 1988. Str. 264. ISSN 0272-0280

€ 21,49

NIEPODLEGŁOŚĆ. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. Tom XLVI (tom XXVI po wznowieniu). W setną rocznicę urodzin Wacława Jędrzejewicza i pięćdziesiątą rocznicę odtworzenia Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Wydaje Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski Nowy Jork-Londyn-Wrocław 1993. Str. 263. ISSN 0272-0280

€ 21,49

NIEPODLEGŁOŚĆ. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. Tom XLVII (tom XXVII po wznowieniu). Wydaje Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski Nowy Jork-Londyn 1995. Str. 312. ISSN 0272-0280

€ 21,49

NIEZNANY AUTOGRAF KARTY PANA TADEUSZA ADAMA MICKIEWICZA. Opracował Janusz Odrowąż-Pieniążek. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Warszawa 1987. Str. 16 nlb.

€ 7,12

Nowak Jeziorański, Jan: POLSKA DROGA KU WOLNOŚCI 1952-1973. Przedmowa Adam Ciołkosz. Gryf Publ. Ltd. Londyn 1974. Str. 199

€ 14,50

OBOZY JENIECKIE NKWD IX 1939 – VIII 1941. Red. Stanisław Jaczyński. Wyd. Bellona Warszawa 1995. Str. 276. Spis dokumentów, bibliografia, indeksy. ISBN 83-11-08422-X

€ 14,90

Orłowicz Mieczysław: ILUSTROWANY PRZEWODNIK PO GALICYI, Bukowinie, Spiżu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim. Lwów 1914. Reprint: Muzeum Okręgowe Krosno 1998. Str. 478. Il. ISBN 83-87282-44-8

€ 14,90

Orłowicz Mieczysław: ILUSTROWANY PRZEWODNIK PO MAZURACH PRUSKICH I WARMII. Na nowo podali do druku Grzegorz Jasiński, Andrzej Rzempołuch, Robert Traba. Remix Olsztyn ca 1995. Str. 303. Indeks, il. ISBN 83-900155-0-1

€ 12,90

Ossendowski, Antoni F.: HUCULSZCZYZNA. Gorgany i Czarnohora. Cuda Polski, Wyd. Polskie R. Wegner ca 1930. Reprint: Ossolineum Wrocław 1990. Posłowie Roman Reinfuss. Str. 229. Il., słownik. ISBN 83-03-03639-8

€ 13,90

Ottawa-Rogalska, Zofia: LWY SPOD RATUSZA SŁUCHAJĄ MUZYKI. Wspomnienia o Helenie Ottawowej. Wstęp Wojciech Dzieduszycki. Ossolineum Wrocław 1987. Str. 156. Bibliografia, indeks nazwisk, il. ISBN 83-04-02368-7

€ 9,90

Penn, Shana: PODZIEMIE KOBIET. Przełożyła Hanna Jankowska. Rosner i Wspólnicy Warszawa 2003. Str. 323. Format: 14×21cm. ISBN 83-89217-20-1. Gdy „Solidarność” stawała się władzą (to znaczy męską władzą), coraz bardziej zapominała o kobietach. (...) Demokracja w Polsce okazała się demokracją rodzaju męskiego

€ 16,90

POLSKA – UKRAINA. Trudne pytania. Tom 3. Materiały III międzynarodowego Seminarium Historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Łuck 20-22 maja 1998. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce, Karta Warszawa 1998. Str. 267. Indeksy, streszczenie angielskie. ISBN 83-908944-1-6

€ 18,90

POLSKA – UKRAINA. Trudne pytania. Tom 4. Materiały III międzynarodowego Seminarium Historycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej” Warszawa 8-10 października 1998. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce, Karta Warszawa 1999. Str. 367. Indeksy, streszczenie angielskie. ISBN 83-908944-1-6

€ 18,90

PORTRET DŻENTELMENA. Wstęp, podpisy i posłowie Maria Iwaszkiewicz. Wstęp do części afrykańskiej Ryszard Kapuściński. Wyd. Twój Styl Warszawa 1998. Str. 147. Album fotografii dokumentujący życie dziadka autorki, Stanisława Wilhelma Augusta Lilpopa (1863-1930)

€ 19,90

Prorok Leszek: SMUTNE PÓŁ RYCERZY ŻYWYCH. Wspomnienia. Editions Spotkania Paryż 1988. Str. 121. ISBN 2-86914-036-3

€ 14,90

PRZEWODNIK PO LITERATURZE FILOZOFICZNEJ XX WIEKU. Tom 1. Red.: B. Skarga. Współpraca: S. Borzym, H. Floryńska-Lalewicz. PWN Warszawa 1994. Str. 474. ISBN 83-01-11332-4. Autorzy omawiani m. in.: L. Chwistek, R. Ingarden, L. Kołakowski, J. Łukasiewicz, L. Szestow, A. Tarski, S. I. Witkiewicz

€ 18,02

Radzymińska, Józefa: PODRÓŻ DO POCZĄTKU. PIW Warszawa 1998. Str. 365. Fot. ISBN 83-06-02652-7. Wspomnienia poetki i powieściopisarki z lat szkolnych i studenckich w Warszawie i okolicach w latach dwudziestych trzydziestych

€ 17,90

ROCZNIK TATARÓW POLSKICH. Tom VI. Red. Selim Chazbijewicz. Związek Tatarów Polskich Gdańsk 2000. Str. 319. ISSN 1234-9267

€ 19,90

Rollet Henry: ZARYS DZIEJÓW POLSKI 1939-1984. Przełożył Marcin Eckstein. Wyd. Znak Kraków 1994. Str. 416. Indeks nazwisk. ISBN 83-7006-390-3

€ 19,90

Sienkiewicz, Witold: MAŁY SŁOWNIK HISTORII POLSKI. Wiedza Powszechna Warszawa 1991. Str. 251. Indeks. Pł. obw. ISBN 83-214-0648-3

€ 9,90

Sikora, Adam: OD HERAKLITA DO HUSSERLA. Spotkania z filozofią. Wyd. Open Warszawa 1999. Str. 380. Indeks osób. Oprawa. ISBN 83-85254-61-7. Historia filozofii najprościej wyłożona

€ 18,00

Skorobohaty, Aleksander: DIARIUSZ. Oprac. Tadeusz Wasilewski. Wyd. DiG Warszawa 2000. Str. 186. ISBN 83-7181-112-8. Diariusz Aleksandra Skorobohatego, żołnierza Rzeczypospolitej, horodniczego grodzieńskiego, obejmujący lata 1639-1699, poprzedzony wstępem przedstawiającym dzieje rodziny i losy rękopisu. Publikacja zawiera także tablice genealogiczne rodziny, indeksy, mapy. Z serii: Pamiętniki z czasów „Trylogii” pod redakcją Rafała Karpińskiego i Tadeusza Wasilewskiego. Książka wydana wspólnie z Mazowiecką Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu i Instytutem Historii PAN

€ 18,00

Smoleński Paweł: SZERMIERZE OKRĄGŁEGO STOŁU. Zwątpienia i nadzieje. Editions Spotkania Paryż 1989. Str. 154. 19 il. ISBN 2-86914-045-2

€ 9,90

Sobieski Jan: LISTY DO MARYSIEŃKI. Opr. Leszek Kukulski. Czytelnik Warszawa 1970. Str. 648. Il. Indeksy. Opr. pł. obw.

€ 21,80

Stein, Edyta: BYT SKOŃCZONY A BYT WIECZNY (Endliches und ewiges Sein, Versuch eines Aufstieges zum Sinn des Seins). Przełożyła Immakulata J. Adamska OCD. Przedmowa Anna Grzegorczyk. „W drodze” Poznań 1995. Str. 518. ISBN 83-7033-140-8

€ 12,70

Stryjkowski Julian: GŁOSY W CIEMNOŚCI. Biblioteka „Czytelnika” Warszawa 1999. Str. 415. Oprawa twarda. ISBN 83-07-02679-2

€ 12,90

STUDIA JUDAICA. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Rok I Nr 2. Księgarnia Akademicka Kraków 1998. Str. 145-294. ISBN 83-7188-274-2

€ 14,90

STUDIA JUDAICA. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Rok III Nr 2 (6). Księgarnia Akademicka Kraków 2000. Str. 161-331. ISSN 1506-9729. ISBN 83-7188-493-1

€ 14,90

STUDIA JUDAICA. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Rok IV Nr 1-2 (7-8). Księgarnia Akademicka Kraków 2001. Str. 250. ISSN 1506-9729. ISBN 83-7188-556-3

€ 19,90

STUDIA JUDAICA. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Rok V Nr 1 (9). Societas Vistulana Kraków 2002. Str. 170, LXIV. ISSN 1506-9729. ISBN 83-88385-22-4

€ 19,90

STUDIA JUDAICA. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Rok VI Nr 2 (12). Societas Vistulana Kraków 2003. Str. 144. ISSN 1506-9729. ISBN 83-88385-32-1

€ 9,90

Szestow, Lew: ATENY I JEROZOLIMA (Afiny i Jerusalim). Przekład, wstęp i przypisy: Cezary Wodziński. Biblioteka Filozofii Religii. Wyd. Znak Kraków 1993. Str. 481. Indeks osób, nota biogr. ISBN 83-7006-330-6

€ 19,90

Szolginia Witold: DOM POD ŻELAZNYM LWEM. Wspomnienia lwowskie. KAW Warszawa 1989. Str. 357. ISBN 83-03-02836-7

€ 7,50

Tatarkiewicz, Władysław: DOBRO I OCZYWISTOŚĆ. Pisma etyczne. Red.: Paweł J. Smoczyński. Wyd. Lubelskie 1989. Str. 315. Nota biogr., nota bibliografia, indeksy osób i rzeczowy. ISBN 83-222-0521-X

€ 7,90

Tomasz z Akwinu: EWANGELIA OJCÓW KOŚCIOŁA. Wybór i przekład Jacej Salij. Wyd. Znak Kraków 1981. Str. 266. ISBN 83-7006-080-3

€ 12,90

Tomasz z Akwinu: WYKŁAD PACIERZA. „W drodze” Poznań 1987. Str. 158. ISBN 83-85008-36-5

€ 6,90

Turczyński, Andrzej: CHŁOPIEC NA CZERWONYM KONIU. „Czytelnik” Warszawa 1991. Str. 115. ISBN 83-07-02187-1

€ 6,90

Wałęsa, Lech: DROGA DO WOLNOŚCI. 1985-1990. Decydujące lata. Editions Spotkania Warszawa 1991. Str. 290. Fotografie. ISBN 83-85195-03-3

€ 14,20

Wańkowiczowie, Melchior (1892-1974) i Krystyna (1919-1944): KORESPONDENCJA. Oprac., wstęp i przypisy: A. Ziółkowska. „Twój Styl” Wwa 1993. Str. 119. ISBN 83-85443- 21-5. Korespondencja ojca i córki - większość listów z okresu wojny

€ 9,90

Wat, Aleksander: ŻYD WIECZNY TUŁACZ. Współczesne Opowiadania Polskie, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2000. Str. 43. ISBN 83-227-1627-3

€ 4,90

Watowa, Ola: WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE... Czytelnik Warszawa 2000. Str. 224. Wyd. 2. Fot. ISBN 83-07-02789-6

€ 9,90

Webster, Charles: OD PARACELSUSA DO NEWTONA. Magia i powstanie nowożytnej nauki. (From Paracelsus to Newton). Przełożyli: Klara Kopcińska, Artur Zapałowski. Renesans i Reformacja. Studia z historii filozofii i idei. Tom 8. PAN. Instytut Filozofii i Socjologii Warszawa 1992. Str. 107. Przypisy, indeks nazwisk. ISBN 83-85194-34-7

€ 4,90

Weil, Simone: WYBÓR PISM. Przekład i oprac.: Czesław Miłosz. Wyd. Znak Kraków 1991. Str. 183. ISBN 83-7006-119-2

€ 9,90

Węcławski Tomasz: WSPÓLNY ŚWIAT RELIGII. Biblioteka Filozofii Religii, Wyd. Znak Kraków 1995. Str. 335. Bibliografia, indeksy. ISBN 83-7006-339-X

€ 14,40

Wierzbiański, Bolesław: TEHERAN JAŁTA POCZDAM. Reportaż w przeszłość. Bicenntennial Publ. Corp. New York 1985. Str. 231. Bibliografia, fotografie. ISBN 0-912757-03-5

€ 19,90

Wierzyński Kazimierz: POBOJOWISKO. IW PAX Warszawa 1989. Str. 148. ISBN 83-211-1076-2. Kilkanaście krótkich opowiadań z różnych bitew i potyczek Września 1939

€ 11,20

Wierzyński, Kazimierz: GRANICE ŚWIATA. Opr. Paweł Kądziela. Utwory nieznane, „Twój Styl” Warszawa 1995. Str. 111. ISBN 83-85443-93-2

€ 9,90

Wiesenthal, Szymon: SŁONECZNIK. Opowieść i komentarze (Die Sonnenblume). Przełożyły Magdalena Kurkowska i Katarzyna Sendecka. PIW Warszawa 2000. Str. 175. Oprawa twarda. ISBN 83-06-02797-3. W wydaniu polskim do głosów tak wybitnych postaci jak Primo Levi czy Dalajlama dołączają swe wypowiedzi Stanisław Stomma, abp Józef Życiński, Marek Edelman, Ewa Lipska, Czesław Miłosz i Władysław Bartoszewski

€ 14,90

Witkiewicz, Stanisław Ignacy: TEATR i inne pisma o teatrze. Oprac.: Jerzy Degler. Dzieła zebrane, t. IX; PIW Warszawa 1995. Str. 680. Przypisy, indeks osób i tytułów, ilustr., oprawa. ISBN 83-06-02171-1

€ 24,90

Wnuk Włodzimierz: BYŁEM Z WAMI. IW PAX Warszawa 1985. Str. 239. Indeks nazwisk, fot. ISBN 83-211-0613-7

€ 9,90

Wojciechowski, Piotr: PRÓBA LISTOPADA. ...archipelagi... W.A.B. Warszawa 2000. Str. 211. Oprawa twarda. ISBN 83-88221-33-7

€ 18,02

Wojdowski, Bogdan (1930-1994): TAMTA STRONA. Wstęp Maria Iwaszkiewicz-Wojdowska. Wyd. Dolnośląskie Wrocław 1997. Str. 143. ISBN 83-7023-609-X

€ 12,90

Wojnowicz Włodzimierz: ŻYCIE I NIEZWYKŁE PRZYGODY ŻOŁNIERZA IWANA CZONKINA. Przełożył Władysław Doroń. Z Dziejów ZSRR tom 5, Polonia Book Fund Londyn 1985. Str. 164. ISBN 0-902352-43-1

€ 19,50

Zalewski, Jan: ZAKŁADNICY. „Czytelnik” Warszawa 2001. Str. 396. ISBN 83-07-02847-7. Najnowsza powieść Witolda Zalewskiego poświęcona jest dramatycznym dziejom pokolenia polskich inteligentów, którzy w dorosłe życie wkroczyli w czasie drugiej wojny światowej, po wojnie zaś i dokonaniu się w państwie rewolucji ustrojowej próbują odnaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości. Koleje życia Pawła Targońskiego, protagonisty opowiedzianej w „Zakładnikach” historii, młodego adepta literatury, mają w zamyśle autora wyznaczać typowe losy generacji „Kolumbów”. Jest to książka o dylematach polityczno-moralnych uczestników tej generacji, o ich wyborach dokonywanych niekoniecznie w imię wierności wyznawanym ideałom, o podejmowanych przez nich próbach akceptacji i czynnego kształtowania polityczno-społecznego porządku, który został im narzucony. Jednocześnie powieść ta – wykorzystując materiał autobiograficzny – daje literacka transpozycję wielu autentycznych wydarzeń i postaci, zwłaszcza z kręgu dwutygodnika „Pokolenie”.

€ 19,90

Zaniewski, Andrzej: CYWILIZACJA PTAKÓW. Wyd. Kopia Warszawa 1996. Str. 375. ISBN 83-86290-13-7

€ 12,90

Zoszczenko, Michaił (1895-1958): PAN WYDAWCA. Przekład: H. Pilichowska. Wyd. Alkazar Warszawa 1993. Str. 192. ISBN 83-85784-16-0

€ 9,90

Zoszczenko, Michał (1895-1958): WESOŁE ŻYCIE. Przekład i posłowie: Krzysztof Tur. Łuk, Bibl. Rosyjska, Białystok 1992. Str. 232. ISBN 83-85183-26-4

€ 12,90

Żeńczykowski Tadeusz: DWA KOMITETY 1920 1944. Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny. Editions Spotkania Paryż 1987. Str. 144

€ 9,90

Żeńczykowski, Tadeusz: POLSKA LUBELSKA 1944. Editions Spotkania Paryż 1987. Str. 337. Bibliografia, indeks nazwisk, il. ISBN 2-86914-028-2

€ 19,50

Żeromska, Monika: PRZYPOMNIENIA, PAMIĄTKI, POWROTY. Czytelnik Warszawa 1998. Str. 379. 49 il. ISBN 83-07-02635-0. Czwarta część wspomnień

€ 21,66

Żeromski Stefan: SYZYFOWE PRACE. Opr. Artur Hutnikiewicz. Biblioteka Narodowa seria I nr 16, Ossolineum Wrocław 1992. Str. XCIV, 257. Wyd. 3. Opr. pł. obw. ISSN 0208-4104. ISBN 83-04-04048-4

€ 14,38

 

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.

Zawartość koszyka

Home Katalog Antykwariat Szukaj