KATALOG HISTORIA, POLITYKA

A - M

 Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.

Zawartość koszyka

 

350-LECIE UNII HADZIACKIEJ (1658-2008). Red. Teresa Chynczewska-Hennel, Piotr Kroll, Mirosław Nagielski. Wyd. DiG Warszawa 2008. Str. 719. Oprawa twarda. Format: 16.8×24.5 cm. ISBN 978-83-7181-566-9. W 2008 roku przypadła 350. Rocznica jednego z przełomowych wydarzeń w historii Polski i Ukrainy - rocznica unii hadziackiej. Podpisany 16 września 1658 roku akt był projektem politycznym przekształcenia federacji Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego tworzącej Rzeczpospolitą Obojga Narodów w organizm trójczłonowy powstały przez wyodrębnienie Księstwa Ruskiego, połączonego unią realną z dwoma pozostałymi
Ilość:

€ 29,90

Ackerman Diane: AZYL. Opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim ZOO. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 296. Oprawa twarda. ISBN 978-83-247-1383-7. Bestseller na liście „New York Times’a”. Prawdziwa opowieść o Janie i Antoninie Żabińskich: twórcach warszawskiego ZOO, którzy podczas wojny ocalili przed śmiercią setki przeszmuglowanych uciekinierów z getta. Ukrywali ich na terenie ogrodu, w piwnicy swojej willi i w klatkach po zabitych lub zaginionych zwierzętach. Dla kamuflażu gościom nadawano zwierzęce przezwiska, a zwierzęta nosiły ludzkie imiona. Niezwykła historia o odwadze, ludziach i naszych „braciach mniejszych” – zdumiewająca, mądra i zabawna
Ilość:

€ 16,90

ADMINISTRACJA I ŻYCIE CODZIENNE W DOBRACH RADZIWIŁŁÓW XVI-XVIII WIEKU. Wyd. DiG Warszawa 2009. Str. 288. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7181-582-9. Opublikowane w tym tomie prace mają charakter przede wszystkim źródłoznawczy (oparte są na inwentarzach majętności i mobiliów, testamentach oraz korespondencji z zasobów Archiwum Radziwiłłów w AGAD w Warszawie). Łączy je tematyka: dzieje dóbr radziwiłłowskich w Wielkim Księstwie Litewskim w ciągu trzech stuleci, fascynacja historią gospodarczą, kultury materialnej, życia codziennego oraz mentalność
Ilość:

€ 22,90

„AKCJA CZYNNA” POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2007. Str. 122. Format: 14×22cm. ISBN 978-83-604-6442-7. W serii Konferencje IPN publikowane są materiały, będące plonem spotkań naukowych organizowanych przez Instytut. Przedstawiają one wymierzoną przeciw obywatelom polskim działalność okupantów w okresie II wojny światowej oraz władz Polski Ludowej i opisują różne formy oporu społecznego
Ilość:

€ 8,90

AKTUALNOŚĆ PRZESŁANIA PARYSKIEJ KULTURY W DZISIEJSZEJ EUROPIE. Red. Łukasz Jasina, Jerzy Kłoczowski, Andrzej Gil. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Lublin 2007. Str. 467. Format: 16×23.5cm. Wśród autorów książki są między innymi: Natalia Gorbaniewska, Rafał Habielski, Basil Kerski, Adam Michnik, Grzegorz Motyka, Bohdan Osadczuk, Krzysztof Pomian, Adam Rotfeld, Stanisław Szuszkiewicz, Kazimierz M. Ujazdowski, Piotr Wandycz i Timothy Snyder.
Teksty zostały pogrupowane w kilku działach tematycznych. Są to odpowiednio: relacje świadków poświęcone Jerzemu Giedroyciowi, szkice o działalności paryskiej „Kultury”, eseje i artykuły dotyczące przełomu 1989 roku oraz teksty omawiające polską politykę zagraniczną po odzyskaniu niepodległości

Ilość:

€ 19,90

APARAT BEZPIECZEŃSTWA POLSKI LUDOWEJ WOBEC MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ CUDZOZIEMCÓW. Studia nad zagadnieniem. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2009. Str. 344. Oprawa twarda. Format: 14.5×21 cm. ISBN 978-83-7629-052-2. Prezentowany tom jest próbą analizy działań aparatu bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w kontekście polityki narodowościowej komunistycznego państwa. W celach porównawczych umieszczono w niej również artykuł ilustrujący działania podjęte wobec polskiej ludności rodzimej z obszaru powiatu złotowskiego
Ilość:

€ 14,90

APARAT REPRESJI W POLSCE LUDOWEJ 1944-1989. 1/6/2008. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 536. Format: 17×24 cm. Oficerowie sowieccy w polskich sądach. Wydział śledczy WUBP w Lublinie. „Return” donosi na Kuronia. Wspomnienia sędziego Waszkiewicza
Ilość:

€ 14,90

APARAT REPRESJI WOBEC KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 1982-1984 tom 1. Wstęp Jan Żaryn, redakcja naukowa Jolanta Mysiakowska, wybór i opracowanie Jakub Gołębiewski, Jolanta Mysiakowska, Anna K. Piekarska. Dokumenty, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2009. Str. 404. Oprawa twarda. Format: 17.5×24.5cm. ISBN 978-83-7629-030-0. Publikacja zawiera 130 dokumentów archiwalnych. Są to protokoły przesłuchań świadków, protokoły przesłuchań podejrzanych, notatki informacyjne powstałe w czasie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie przeciwko ks. Jerzemu Popiełuszce. Ich uzupełnienie stanowią dokumenty wytworzone przez Urząd ds. Wyznań, notatki służbowe funkcjonariuszy SB, plany czynności operacyjno-śledczych oraz doniesienia tajnych współpracowników SB wykorzystywane przez komunistyczne służby specjalne do inwigilacji kapelana „Solidarności”. W tomie zamieszczono ponadto tzw. informacje dzienne MSW, pozwalające na odtworzenie nastrojów panujących wśród Polaków od momentu podania do publicznej wiadomości informacji o zaginięciu ks. Jerzego Popiełuszki aż do czasu jego pogrzebu
Ilość:

€ 16,90

ARMIA CZERWONA W LATACH 1940-1941. Wyd. Neriton Warszawa 2007. Str. 268. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-89729-86-6. W II tomie materiałów źródłowych z narady wyższej kadry dowódczej Armii Czerwonej zawarto zapis wykładów wyższych oficerów dotyczących zasad działania wojsk. Dodatkowymi, cennymi materiałami są dokumenty poświęcone grom wojennym, które odbyły się w styczniu i lutym 1941 r. w Moskwie. Wnioski z narady i gier wojennych oraz wystąpienie marsz. Timoszenki zaowocowały negatywną oceną możliwości bojowych Armii Czerwonej oraz zmianą strategicznej koncepcji obrony ZSRR. Na tej podstawie Stalin odrzucił plan zaatakowania Niemiec wiosną 1941 r.

Ilość:

€ 18,90

ARS REGIA. Czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa. Rok VI (1997). Nr 1/2 (11/12). Red. Tadeusz Cegielski. „Klio” Warszawa 1997. Str. 304. ISSN 1230-1442. Numer poświęcony Cagliostro i jego związkom z Polską
Ilość:

€ 21,66

ARS REGIA. Czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa. Nr 13/14 1998-1999. Red. Tadeusz Cegielski. „Klio” Warszawa 2000. Str. 304. M.in: Łukasz Niesiołowski-Spanò – Mit kosmogoniczny Księgi Rodzaju. Tadeusz Cegielski – W zenicie Oświecenia. Jansenizm na dworze papieskim, cesarskim i w lożach wolnomularskich – zarys problematyki. Michał Otorowski – Rękopis znaleziony w Saragossie jako księga i gra inicjacyjna. Anna Dziedzic – Indywidualność i wspólnota w myśli Edwarda Abramowskiego. Ludwik Hass – Wolnomularze polscy w lożach Zachodu (dwie pierwsze dekady XIX wieku
Ilość:

€ 21,66

ATLAS POLSKIEGO PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO 1944-1956. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2007. Str. 576. Oprawa twarda. Format: 24.6×33.5cm. ISBN 978-83-604-6445-8. Atlas jest wydawnictwem prezentującym zasięg i struktury organizacji konspiracyjnych oraz zbrojną aktywność polskiej partyzantki powojennej. Praca jest unikalna ze względu na szczegółowość prezentowanych treści historycznych oraz bogactwo informacji z zakresu najnowszej historii Polski. Atlas przedstawia zagadnienia do niedawna niemal nieobecne w świadomości historycznej Polaków. Były one celowo przemilczane, co wynikało z tezy, iż w 1944 roku zdecydowana większość Polaków poparła nową władzę. Tych, którzy przeciwstawiali się władzy komunistycznej, oficjalna propaganda nazywała „zdrajcami”, „faszystowskim, reakcyjnym podziemiem”, „zaplutymi karłami reakcji”

Ilość:

€ 39,90

Augustyniak Urszula: HISTORIA POLSKI 1572-1795. Wyd. PWN Warszawa 2008. Str. 1006. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-01-15592-6. Nowoczesny podręcznik dla studentów historii i kierunków pokrewnych obejmujący całość epoki nowożytnej na ziemiach Rzeczypospolitej. Autorka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, podzieliła pracę na dwie zasadnicze części – kulturę i politykę. Wielką zaletą jej dzieła jest nacisk na kwestie narodowościowe, dotychczas często pomijane w syntezach tego okresu, a także podkreślanie wielokulturowego charakteru państwa. Podręcznik charakteryzuje też szczegółowa analiza instytucji demokracji szlacheckiej i ciekawie przedstawiony proces upadku państwa
Ilość:

€ 34,90

Barbur Eli: TSUNAMI ZA FRAJER. Izrael - Polska - Media. Wyd. Sic! Warszawa 2008. Str. 248. Format: 13.5×20.5 cm. ISBN 978-83-604-5761-0. Zacząłem pisać te blogowe felietony pod koniec sierpnia 2006, żeby pogadać o mediach, Iranie, Bliskim Wschodzie i sprawach polsko-żydowskich w sposób otwarty i nieformalny. Zakończyła się właśnie II wojna libańska, która wykazała, że w XXI wieku charakter konfliktów zbrojnych może się całkowicie zmienić. Nie będą to już wojny między państwami lub grupami państw, lecz między państwami i bandami terrorystycznymi, wykorzystującymi cywilów jako „żywe tarcze”. W takich warunkach mechanizmy medialne odgrywać będą jeszcze większą rolę niż dotychczas. Według mnie rozmowa o tych sprawach nie powinna być ograniczana poprawnością polityczną – stąd obrana przez mnie formuła blogowa, umożliwiająca bezpośredni kontakt z Czytelnikiem w czasie rzeczywistym. Teksty zawarte w tej książce ukazywały się najpierw w portalu
wirtualnemedia.pl, a począwszy od grudnia 2007 – także w salonie24.pl.
Ilość:

€ 14,90

Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał: HISTORIA USTROJU I PRAWA POLSKIEGO. Lexisnexis 2009. Str. 696. Wyd. 6. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-7620-192-4. Historia ustroju i prawa polskiego Juliusza Bardacha, Bogusława Leśnodorskiego, Michała Pietrzaka to sprawdzony podręcznik, który od ponad 30 lat służy studentom wydziałów prawa, historii oraz pokrewnych kierunków studiów. Obecne wydanie – uzupełnione przez prof. Michała Pietrzaka oraz zespół naukowców – obejmuje dzieje ustroju społeczno-politycznego i prawa Polski od ich zarania aż do końca XX wieku. Szerokie ujęcie historii przez doświadczonych profesorów, którzy barwnie i w uporządkowany sposób zdołali zmieścić w jednym tomie także historię życia ówczesnych mieszkańców Polski, zostało wzbogacone o elementy ułatwiające naukę: piktogramy, pogrubienia i zróżnicowaną wielkość pisma. Numery boczne ułatwią szybkie odszukanie w tekście książki pojęć z indeksu. Mapki i diagramy, historyczny wstęp i selektywna bibliografia mają zapewnić Czytelnikowi orientację we współczesnym stanie wiedzy, ułatwić chętnym jej rozszerzenie i pogłębienie. Opracowanie – począwszy od wydania szóstego – zostało rozszerzone o zagadnienia ze współczesnej historii Polski do końca XX wieku
Ilość:

€ 29,90

Bartoszewski Władysław: 1859 DNI WARSZAWY. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 1032. Wyd. 3. Oprawa twarda z obw. Format: 17×24.1 cm. ISBN 978-83-240-1057-8. Nowe, poszerzone i wolne od ingerencji cenzury wydanie klasycznej już książki profesora Władysława Bartoszewskiego. Trzydzieści dni września 1939 roku, tysiąc siedemset sześćdziesiąt sześć dni okupacji i sześćdziesiąt trzy dni powstania warszawskiego składa się na tytułowe 1859 dni Warszawy będących tematem tej książki - kroniki stolicy walczącej, cierpiącej, niszczonej i niepokonanej. Autor z niezwykłą skrupulatnością, dzień po dniu, relacjonuje dzieje stolicy w czasie wojny i okupacji, przytacza nie tylko niemieckie obwieszczenia i komunikaty, ale także rozporządzenia władz Polski podziemnej i teksty z konspiracyjnej prasy. Opisuje codzienny rytuał ulicznych łapanek i aresztowań oraz akcje Małego Sabotażu. Dzięki benedyktyńskiej pracy Władysława Bartoszewskiego możemy dowiedzieć się, ilu ludzi danego dnia zostało rozstrzelanych lub wywiezionych do obozu, a także jaka wówczas była temperatura, ile kosztował talerz zupy oraz co grano w teatrach i kinach. Ta książka jest nie tylko znakomitą pracą historyczną, lecz przede wszystkim bezcennym świadectwem uczestnika tamtych wydarzeń.
Ilość:

€ 39,90

Bartoszewski Władysław: DNI WALCZĄCEJ STOLICY. Świat Książki Warszawa 2008. Str. 528. Oprawa twarda. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-247-1202-1. Legendarna książka, niegdyś wydana w podziemiu – kronika 63 dni Powstania Warszawskiego, zrelacjonowanych dzień po dniu. Na pracę prof. Bartoszewskiego, uczestnika Powstania, składają się m.in. fragmenty pamiętników, odezw i rozporządzeń. Książka została bogato zilustrowana unikatowymi zdjęciami, zawiera też mapy i plany stolicy z tamtych czasów. Najpierw, latem 1981 roku, autor prezentował dzieje Powstania w radiowej Trójce. Oryginalne taśmy udało się wywieźć za granicę i cykl audycji wyemitowała potem Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa
Ilość:

€ 19,90

Bartoszewski Władysław: PISMA WYBRANE 1942-1957 tom 1. Klasycy współczesnej myśli humanistycznej, Universitas Kraków 2007. Str. 322. Oprawa twarda z obw. Format: 16.3×24.2cm. ISBN 83-242-0698-8. Władysław Bartoszewski. Więzień systemu nazistowskiego i komunistycznego, konspirator i powstaniec, bibliograf i kronikarz, dziennikarz i historyk, opozycjonista i państwowiec, chrześcijanin i humanista, wzór i autorytet.
„Życiorys nie do popsucia” – chciałoby się napisać w tym miejscu, ale określenia tego użył już wcześniej (w odniesieniu do Ojca Świętego Jana Pawła II) ks. Adam Boniecki, autor Kalendarium życia Karola Wojtyły. „Przebóg, jaki długi, jaki piękny, jaki płodny żywot” – chciałoby się strawestować Juliana Ursyna Niemcewicza, ale uczynił to już Jan Nowak-Jeziorański mówiąc o Jerzym Giedroyciu.
O Władysławie Bartoszewskim napisano już niemal wszystko. By nie wpaść w patos i nie powtarzać się, powiem językiem przełomu wieków: życiorys wielowymiarowy i multimedialny, a jednocześnie integralny i kompatybilny. To właśnie niezwykły życiorys legł u podstaw owego wyjątkowego autorytetu, jakim Władysław Bartoszewski – nazywany pięknie „budowniczym mostów” – cieszy się zarówno wśród Polaków, jak Niemców i Żydów. Z kolei autorytet ów sprawił, iż mógł on odegrać – i odgrywać nadal – tak istotną rolę w dziele historycznego pojednania polsko-niemieckiego i dialogu polsko-żydowskiego. Sprawił, że to właśnie on został zaproszony na uroczyste sesje parlamentów Niemiec i Izraela z okazji 50. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej, i że to właśnie on przemawiał podczas uroczystych obchodów 60. rocznicy wyzwolenia Auschwitz (o czym wyżej wspominałem). Przewidział to prof. Hans Maier w laudacji wygłoszonej podczas wręczania Nagrody Pokojowej Księgarstwa Niemieckiego w 1986 r.: „Jeśli polsko-niemieckie pojednanie zostanie uwieńczone sukcesem, Władysław Bartoszewski będzie jednym z jego inicjatorów i orędowników. Tak często poszukujemy wzorców. On jest jednym z nich”. (…)Ten niekwestionowany autorytet Władysława Bartoszewskiego w Polsce i na arenie międzynarodowej budowały także jego publikowane świadectwa, jak również liczne i ważne publikacje historyczne. Był on bowiem – i jest – nie tylko uważnym świadkiem (obserwatorem) i uczestnikiem najważniejszych wydarzeń naszej historii najnowszej, ale także wytrawnym znawcą i wydawcą źródeł, znakomitym dokumentalistą i niezwykle rzetelnym historykiem, wreszcie wybornym popularyzatorem. Pobieżna nawet znajomość życiorysu Władysława Bartoszewskiego i choćby najważniejszych tylko jego książek skłania do oczywistego wniosku o pełnej zgodności czy wręcz jedności (integralności) życiorysu i działalności publicznej z tematyką pracy badawczej i twórczości pisarskiej. Pełna bibliografia jego publikacji liczy już przeszło 1 200 pozycji. Traktował je – zwłaszcza książki Warszawski pierścień śmierci 1939-1944 i Ten jest z ojczyzny mojej – jako wypełnienie nakazu dania świadectwa i rodzaj spłaty długu
Ilość:

€ 18,90

Bartoszewski Władysław: PISMA WYBRANE. Tom 2 1958-1968. Universitas Kraków 2007. Str. 410. Oprawa twarda z obw. Format: 15.6×24.2cm. ISBN 978-83-242-0773-2. Drugi tom Pism wybranych Władysława Bartoszewskiego zawiera teksty rozproszone z lat 1958-1968.

Podobnie jak w tomie pierwszym przeważają w nim teksty dokumentarne, źródłowe, bibliograficzne – dotyczące wydarzeń historycznych, ale także w znacznym stopniu życia kulturalnego, piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa czasów wojny i okupacji.

I tak jak w tomie pierwszym widoczna była przerwa w twórczości Autora, spowodowana jego pobytem w więzieniu miedzy 1946 i 1955 rokiem, tak w tomie drugim wpływ sytuacji politycznej daje się zauważyć w różnorodności miejsc drukowania tekstów. Pojawia się bowiem już wówczas możliwość alternatywna – ogłaszania (anonimowo bądź pod pseudonimem) tekstów nie podlegających żadnej cenzurze PRL-owskiej, na falach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i drukowania w wydawnictwach emigracyjnych.

Przy lekturze tekstów zawartych w tomie drugim pomocna może być znajomość trzech ważnych wydarzeń w życiu Autora w owym czasie.

Po pierwsze – 14 marca 1963 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu systematycznego rozpracowywania operacyjnego Władysława Bartoszewskiego

przez Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „w związku z wrogą działalnością w »Tygodniku Powszechnym« i K[lubie] I[nteligencji] K[atolickiej]”.

Po drugie – w listopadzie 1963 r. Bartoszewski podjął stałą współpracę autorską z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa w Monachium. Kilka tekstów jego pióra – ogłaszanych następnie drukiem na łamach „Na Antenie”, poczynając od numeru z 29 marca / 5 kwietnia 1964 r. – przedrukowujemy w niniejszym tomie.

Po trzecie – 23 listopada 1966 r. zapadła decyzja o rozpoczęciu systematycznego rozpracowywania operacyjnego Władysława Bartoszewskiego przez Departament III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (równoległe z trwającym już od ponad trzech lat rozpracowywaniem przez departament IV) „w związku z przekazywaniem do R[epubliki] F[ederalnej] N[iemiec] (Radio Wolna Europa) materiałów szkalujących PRL”

Ilość:

€ 24,90

Bartoszewski Władysław: PISMA WYBRANE. Tom 3: 1969-1979. Universitas Kraków 2008. Str. 430. Oprawa twarda z obw. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-242-0984-2. Trzeci tom Pism Wybranych Władysława Bartoszewskiego zawiera teksty rozproszone z lat 1969-1979. Podczas ich lektury warto wiedzieć, iż od października 1970r. do jesieni 1974r. Autor objęty był faktycznym zakazem druku w Polsce.
Spis treści
Andrzej Krzysztof Kunert: [Warszawa. Historia.] Lata 1939-45
Prasa Powstania Warszawskiego.
Zarys historyczno-bibliograficzny
„Wiadomości z Miasta i Wiadomości Radiowe”
Ze wspomnień powstańczego biuletynu
Sprawa Hahna
Po wyroku w Hamburgu
Polska podziemna a walka getta warszawskiego
Wybrane zagadnienia
Bitwa pod Monte Cassino w publikacjach konspiracyjnych
Karol Makuch
Lata wojenne Stanisława Herbsta
Mój warsztat pisarski
Mówi Władysław Bartoszewski,
Sekretarz Polskiego PEN Clubu
„Rafał” [Kazimierz Moczarski] ...
Ilość:

€ 18,90

Bartoszewski Władysław: POWSTANIE WARSZAWSKIE. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 782. Oprawa twarda z obw. Format: 16.5×25 cm. ISBN 978-83-247-1699-9. Fundamentalna praca, opisująca Powstanie Warszawskie, złożona z tekstów Władysława Bartoszewskiego, ukazujących się w latach 1944-2006. Precyzyjnie udokumentowana, wyjątkowej wartości opowieść o „ofiarnym i solidarnym działaniu, męstwie i głębokim przywiązaniu do wolności” Polaków. Teksty prof. Bartoszewskiego, powstałe na przestrzeni kilkudziesięciu lat, opracował Andrzej Kunert. Biogramy uczestników, dokumenty, szczegółowe kalendarium oraz przygotowane przez Zygmunta Walkowskiego mapy wielkoformatowe i fotografie. Książka zawiera płytę CD z interaktywną prezentacją multimedialną niemieckich zdjęć lotniczych z czasów Powstania, uzupełnionych o pełne kalendarium Powstania, archiwalne zdjęcia naziemne, nagrania z powstańczej radiostacji Błyskawica i symulację przelotu samolotem nad zburzoną stolicą
Ilość:

€ 34,90

Bartoszewski Władysław: WARSZAWSKI PIERŚCIEŃ ŚMIERCI 1939-1944. Świat Książki Warszawa 2008. Str. 674. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-247-1242-7. Słynna praca, dokumentująca straty, jakie wskutek terroru hitlerowskiego poniosła ludność okupowanej Warszawy od października 1939 do wybuchu powstania w sierpniu 1944. Składają się na nią: listy nazwisk, liczby, daty, fotografie, fragmenty wspomnień, pieczołowicie zbieranych przez autora. „Sprawa egzekucji masowych ujęta została na tle innych przejawów terroru okupanta, jak transporty do obozów koncentracyjnych, blokady domów, łapanki uliczne” – pisze prof. Bartoszewski
Ilość:

€ 29,90

Bartoszewski Władysław, Lewinówna Zofia: TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ. Świat Książki Warszawa 2007. Str. 928. Oprawa twarda. Format: 16.5×24cm. ISBN 83-247-0715-7. Historia pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w czasie okupacji. Ponad 200 autentycznych relacji i wspomnień, głównie spisanych przez Żydów dokumenty, indeksy Profesor Bartoszewski zbierał wszystkie relacje na ten temat i publikował już w latach 60. w „Tygodniku Powszechnym”. „Pierwszy w naszej literaturze niemal pełny obraz polskiej akcji pomocy Żydom, a pośrednio obraz tragicznego losu ludności żydowskiej pod okupacją hitlerowską” – napisał o głośnej pracy Jerzy Turowicz
Ilość:

€ 24,90

Bator Juliusz: WOJNA GALICYJSKA. Libron 2008. Str. 508. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7396-747-2. Książka Wojna galicyjska jest napisaną z pasją historią walk, jakie toczyły się między wojskami austro-węgierskimi i rosyjskimi w latach 1914–1915. Przedstawia kluczowy okres dla kształtowania się układu sił na północno-wschodnim froncie I wojny światowej. Niewątpliwym atutem książki, jeszcze lepiej przybliżającym czytelnikowi historię tamtych walk, są zdjęcia, a także liczne mapki obrazujące rozwój opisywanych działań wojennych
Ilość:

€ 19,90

Beshanov Vladimir: CZERWONY BLITZKRIEG. Inicjał 2008. Str. 302. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-926205-2-5. Bestseller Vladimira Beshanova, historyka z Białorusi, pisarza literatury wojennej. ,,Czerwony Blitzkrieg'' prezentuje fascynujące kulisy i przebieg zajęcia przez Związek Sowiecki we wrześniu 1939 roku wschodnich terenów Rzeczypospolitej, a następnie Litwy, Łotwy, Estonii, Bessarabii. Jak tak naprawdę wyglądał sowiecki ,,Pochód Wyzwoleńczy''? Co spowodowało, że państwa nadbałtyckie (oprócz Finlandii), bez jednego wystrzału, oddały się pod władzę ZSRR? Dlaczego Rumunia oddała Besarabię? Jakimi środkami dysponowała wówczas Armia Czerwona, jaki był powód i plan zajęcia sąsiednich państw, i co z niego wyszło. O tym wszystkim, uzupełnionym wieloma ilustracjami, czytajcie w ,,Krasnym Blitzkriegu''
Ilość:

€ 18,90

BIAŁORUŚ W XX STULECIU W KRĘGU KULTURY I POLITYKI. Red. Dorota Michaluk. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2007. Str. 734. Format: 16.3×23 cm. ISBN 978-83-231-2172-5. Wiek XX dla Białorusi i jej mieszkańców był okresem intensywnych przemian politycznych, narodowościowych i społecznych. Początek stulecia nie zapowiadał wszakże zakłóceń dotychczasowego porządku: ziemie białoruskie stanowiły część Rosji, nic były wyodrębnione nawet w osobną jednostkę narodowo-terytorialną. Nazwa „Kraj Północno-Zachodni”, odnosząca się do siedmiu guberni Litwy i Białorusi, miała znaczenie geograficzne i określała ziemie północno-zachodnie Rosji. Hasła autonomii politycznej, wysuwane początkowo przez tzw. krajowców, później także przez Białoruska Socjalistyczną Hromadę, nie spotykały się z dobrym przyjęciem ani w Petersburgu, ani wśród znacznej części ludności chłopskiej, obawiającej się decentralizacji państwowej. Duży wpływ na sposób myślenia chłopów miała ideologia „zachodniorusizmu”, która rozpowszechniała przekonanie o wspólnocie narodowej, językowej i historycznej Wielkorusinów, Białorusinów, Małorusinów, traktowanych jako trzy gałęzie „trójjedynego” narodu rosyjskiego. Wedle tej ideologii ziemie Białorusi były częścią Rosji Zachodniej. Formuła ta w XIX wieku miała za zadanie przeciwstawienie się polskiej ideologii szlacheckiej, tradycji Rzeczypospolitej, wizji Kresów Wschodnich. W ramach liberalnego nurtu zachodniorusizmu rozwijała się białoruska świadomość narodowa, jednak w początkach nowego stulecia ideologia ta była już za ciasna, by pomieścić narodowe aspiracje młodego pokolenia Białorusinów, coraz bardziej niechętnych sprowadzaniu ich do roli li tylko narodu etnograficznego. Pierwsza wojna światowa, rewolucja lutowa i przewrót bolszewicki doprowadziły do zmiany mapy politycznej Europy Wschodniej
Ilość:

€ 39,90

Bieleń Stanisław Chudoliej Konstantin: STOSUNKI ROSJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ. Wyd. Uniw. Warszawskiego 2009. Str. 316. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-235-0500-6. Stosunki pomiędzy Rosją a Unią Europejską - dwoma gigantami sceny europejskiej - o różnej tożsamości politycznej, odmiennej charakterystyce geopolitycznej i cywilizacyjno-kulturowej, inspirują poszukiwania poznawcze badaczy różnych krajów. Niniejsza publikacja składa się z dwunastu rozdziałów, z których połowę przygotowali autorzy polscy, a drugą połowę autorzy rosyjscy. Praca charakteryzuje główne aspekty stosunków rosyjsko-unijnych: gospodarcze, energetyczne, bezpieczeństwa zewnętrznego oraz badań naukowych, edukacji i kultury. Najwięcej uwagi skupia na problemach wspólnego bezpieczeństwa i polityce energetycznej Rosji. Praca ta jest efektem współpracy dwu środowisk, współpracujących ze sobą od wielu lat: Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Państwowego w Sankt-Petersburgu
Ilość:

€ 16,90

Binder, Harald: GALIZIEN IN WIEN. Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Übergang zur Massenpolitik. Reihe: Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie, Bd. XXIX Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien 2005. 736 Seiten, 2 farbigen Falkarten 24x17 cm, broschiert, ISBN 3-7001-3326-X. Diese Studie beschäftigt sich mit den politischen Beziehungen zwischen dem ehemaligen habsburgischen Kronland Galizien und der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien vornehmlich in den letzten 20 Jahren der österreichisch-ungarischen Monarchie. Im Schnittpunkt der vier Teile des Buches stehen die Deputierten aus Galizien im cisleithanischen Abgeordnetenhaus, ihre über Parteien, Fraktionen und Wahlorganisationen verankerte institutionelle Rückbindung in der politischen Gesellschaft, ihre parlamentarische Tätigkeit und ihre kollektivbiographische Charakteristik. In chronologischer Hinsicht steht die Frage im Vordergrund, wie sich unter den Voraussetzungen eines vergleichsweise „rückständigen” Raumes der Übergang von einer von traditionellen Eliten im Rahmen eines Privilegien-Parlamentarismus bestimmten Politik hin zu einer Politik der Massen gestaltete. Dabei wird die sprengende Kraft der sozialen Bewegungen ebenso wie das reintegrative Potential des modernen Nationalismus thematisiert. Jenseits der für sich behandelten politischen Gesellschaften der Polen, Ruthenen (Ukrainer) und Juden wird insbesondere nach den übergreifend wirksamen Bedingungen und Handlungsmechanismen sowie den jeweiligen Wechselwirkungen gefragt, sei es im Bereich der Organisationsbildung, der Medien, der politischen Kultur oder der symbolischen Selbstdarstellung der kollektiven Akteure
Ilość:

€ 79,90

Błoński Jan: BIEDNI POLACY PATRZĄ NA GETTO. Wyd. Literackie Kraków 2008. Str. 221. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 12.8×20.2 cm. ISBN 978-83-08-04201-4. Jeden z najważniejszych głosów w dyskusji nad problemem polskiej odpowiedzialności moralnej w obliczu holocaustu, postulat dokonania narodowego rachunku sumienia. Według publicysty antysemityzm da się wyplenić, jeśli szczerze przeanalizujemy naszą historię - i to nie tylko tę pisaną złotymi literami, jak np. ponad 5 tysięcy drzewek posadzonych w Instytucie Yad Vashem przez Polaków - „sprawiedliwych wśród narodów świata”, ale również te ciemne plamy w naszych dziejach (getta ławkowe, działalność Romana Dmowskiego, szmalcownictwo i obojętność wobec Holokaustu w czasie drugiej wojny światowej). W 1987 roku w „Tygodniku Powszechnym” Błoński pisał: „Myślę, że w naszym stosunku do żydowsko-polskiej przeszłości winniśmy przestać się bronić, usprawiedliwiać, targować. Podkreślać, czego nie mogliśmy zrobić za okupacji czy dawniej. Zrzucać winę na uwarunkowania polityczne, społeczne, ekonomiczne. Powiedzieć najpierw: tak, jesteśmy winni. Przyjęliśmy Żydów do naszego domu, ale kazaliśmy im mieszkać w piwnicy. Kiedy chcieli wejść na pokoje, obiecywaliśmy, że wpuścimy, jeśli przestaną być Żydami, jeśli się »ucywilizują«, jak mawiano w XIX wieku, nie tylko w Polsce, rzecz jasna”. Błoński przypomniał nie tylko asymilacyjne poglądy uważanych za światłe umysłów, jak pisarze Eliza Orzeszkowa czy Bolesław Prus. Przywołał też sposób myślenia wielu Polaków, który wprost wyraził Roman Dmowski, zaznaczając, że jednym z nas będzie tylko ten Żyd, który pomoże ograniczyć żydowskie wpływy, który będzie działał przeciwko bliskim. Esej Błońskiego był kamieniem milowym w debacie o polskiej odpowiedzialności wobec Holocaustu
Ilość:

€ 16,90

Böhler Jochen: ZBRODNIE WEHRMACHTU W POLSCE. Wrzesień 1939. Wojna totalna. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 296. Oprawa twarda. ISBN 978-83-240-1225-1. Bydgoszcz. Częstochowa. Anin. We wrześniu 1939 mówiono o nich z mieszaniną strachu i niedowierzania. Jak to możliwe, że „cywilizowana” armia niemiecka dokonywała takich strasznych mordów na cywilach? Dlaczego? Po co? A przede wszystkim: Co będzie dalej? Nikt nie mógł jeszcze wtedy przypuszczać, że pamięć o tych wydarzeniach zblednie przez kolejne pięć lat okrutnej okupacji. A jednak to właśnie te wydarzenia do dziś tkwią jak cierń w stosunkach polsko-niemieckich. Bez odpowiedzi na pytania o los polskich miast i miasteczek w 1939 roku nie jesteśmy w stanie pojąć, jak to możliwe, że hitlerowska armia była zdolna do popełniania tak potwornych okrucieństw na cywilach ze wszystkich zakątków Europy. Rzetelnie i uczciwie odpowiedzieć na te pytania stara się w Zbrodnicach Wehrmachtu w Polsce młody niemiecki historyk - Jochen Böhler. Choć to trudne do uwierzenia, to nikt przed nim nie sięgnął ani do rozkazów i innych niemieckich dokumentów wojskowych, ani do świadectw i listów żołnierzy! Dzięki wykorzystaniu tych nieznanych dotąd źródeł książka Jochena Böhlera rzuca nowe światło na tragiczny los polskich cywilów w pierwszych dniach wojny. To książka poruszająca trudne i bolesne tematy, a jej lektura jest wstrząsająca. Ale równocześnie czyni nas mądrzejszymi. Po prostu trzeba ją przeczytać!
Ilość:

€ 18,90

Bogucka Maria: CZŁOWIEK I ŚWIAT. Studia z dziejów kultury i mentalności XV-XVIII w. Wyd. Naukowe Semper Warszawa 2008. Str. 444. Oprawa twarda. ISBN 978-83-7507-030-9. „Z ogromną wdzięcznością przyjęłam propozycję Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN opublikowania zbioru moich artykułów rozproszonych po różnych czasopismach i księgach zbiorowych, nie zawsze łatwych o odszukania. Oczywiście dokonanie wyboru przy konieczności selekcji liczbowej nie było rzeczą łatwą. Zdecydowałam się zrezygnować z prac dotyczących historii gospodarczej. a więc dziejów rzemiosła, handlu, kredytu, gdyż wiele z nich było już wznawianych w zbiorach wydawanych za granicą (m.in. w Trade in the Premodern Era 1400-1700, vol. II, ed, D. A. Irwin, Cheltenham-Brookfield 1996); ostatnio ukazał się w Anglii tom moich prac pt. Baltic Commerce and Urban Society, 1500-1700. Gdańsk/Danzig and its Polish Context, Aldershot 2003. W związku z tym postanowiłam tym razem skoncentrować się na studiach poświęconych społeczeństwu, a zwłaszcza jego kulturze i mentalności. Od ponad 40 lat stanowią one główne pole moich zainteresowań badawczych”
Ilość:

€ 34,90

Bogucka Maria: HISTORIA POLSKI DO 1864 ROKU. Ossolineum Wrocław 2009. Str. 372. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 16.5×24 cm. ISBN 978-83-04-04959-8. Synteza dziejów Polski od czasów najdawniejszych aż do powstania styczniowego. Przedstawia polityczne dzieje państwa, jego rozwój gospodarczy i kulturalny oraz omawia warunki życia mieszkańców ziem polskich w kolejnych okresach historycznych. Książka stanowi przewodnik po problematyce wymaganej na egzaminach różnego szczebla, zaopatrzona została również w spis lektur uzupełniających
Ilość:

€ 22,90

Bogucka Maria: KULTURA NARÓD TRWANIE. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku. Wyd. Trio Warszawa 2008. Str. 748. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7436-140-8. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku to uzupełnione ustaleniami historiografii z ostatnich 15 lat nowe wydanie Dziejów kultury polskiej. Szczególną „wartość dodaną” stanowią nowe rozdziały, obejmujące lata od 1918 do 1989
Ilość:

€ 39,90

Bogucka Maria, Kopczyński Michał, Samsonowicz Henryk, Staszewski Jacek: DYNASTIE PANUJĄCE W POLSCE. Ossolineum Wrocław 2007. Str. 122. Format: 16.8×23.9cm. ISBN 978-83-04-04965-9. W tomie znalazły się cztery eseje poświęcone Piastom, Jagiellonom, Wazom i Wettynom, napisane przez wybitnych historyków - Marię Bogucką, Henryka Samsonowicza, Michała Kopczyńskiego i Jacka Staszewskiego. Przedstawiają oni portrety zbiorowe dynastii od ich prapoczątków, często okrytych mgłą tajemnicy, przez ich dziejowy awans, aż po przyczyny ich zmierzchu. Nie ograniczają opisu jedynie do polskiego wątku, choć poświęcają mu sporo uwagi z tej racji, że niekiedy oznaczał on okres największej świetności dynastii

Ilość:

€ 14,90

BOHATEROWIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI. Wyd. W.A.B. Warszawa 2009. Str. 296. Oprawa twarda. Format: 14×20.5 cm. ISBN 978-83-7414-606-7. Dwie dekady po Okrągłym Stole i dwadzieścia wywiadów z ważnymi postaciami życia gospodarczego i politycznego. Bohaterowie polskiej transformacji to rozmowy z ludźmi, którzy kształtowali polską rzeczywistość ostatnich dwudziestu lat, z politykami, ekonomistami i biznesmenami. Niektóre nazwiska znamy wszyscy, innych może nie pamiętamy, ale z pewnością znamy produkty, dzięki którym stali się znani, lub dziedziny i branże, w których zasłynęli. Jan Krzysztof Bielecki, Henryka Bochniarz, Irena Eris, Jerzy Hausner, Mariusz Walter… – ludzie ci działają na różnych polach, ale mają kilka cech wspólnych, takich jak otwartość na zmiany, nieustający głód wiedzy, elastyczność czy umiejętność rozsądnego podejmowania ryzyka.
Z bohaterami rozmawiają dziennikarze od lat zajmujący się problematyką gospodarczą, znani z mediów, z prasy i telewizji. Również oni, jako komentatorzy i publicyści, odegrali ważną rolę w przemianach, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku
Ilość:

€ 19,90

Borzyn Andrzej, Sadowski Jeremi: POLSCY OJCOWIE EUROPY. Wyd. Trio Warszawa 2007. Str. 231. Format: 14.4×20.5cm. ISBN 83-7436-095-1. Praca przedstawia myśl i działania federalistyczne polskich mężów stanu w najtrudniejszych chwilach naszej państwowości. Przypomina zatem dzieje, które po naszej akcesji do Unii Europejskiej jak najbardziej zasługują na uwagę współczesnych Polaków
Ilość:

€ 14,90

Bratkowski Stefan: KIM CHCĄ BYĆ POLACY? Prószyński i S-ka Warszawa 2007. Oprawa twarda. Format: 13×20.1cm. ISBN 83-7469-499-5. Jesteśmy w swoistym przeciągu historii, której wiatry już raz udało nam się skierować w inną stronę. Piszemy nową historię. Stąd moje pytanie, jak chcielibyśmy ją pisać – my wszyscy i każdy z nas, nie władze państwa czy partie polityczne. Lepiej, by to nie one wybierały dla nas przyszłość, bo można się obawiać, że wybrałyby ją dla siebie; niech o naszej przyszłości zadecyduje nasza wyobraźnia. Wszystkich i każdego z osobna. Po to napisałem tę książeczkę
Ilość:

€ 9,90

Bryc Agnieszka: ROSJA W XXI WIEKU. Wyd. Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2009. Str. 264. Format: 17×23 cm. ISBN 978-83-7644-017-0. Lata 2008 i 2009 przyniosły istotne zmiany na arenie międzynarodowej. W Rosji urząd prezydenta objął Dmitrij Miedwiediew, w USA – Barack Obama. Na Kaukazie Południowym FR zaangażowała się w konflikt zbrojny z Gruzją. Niedługo potem gospodarką światową wstrząsnął kryzys finansowy. W tych okolicznościach pytanie, czy Rosja jest graczem światowym, czy raczej należy wskazać na koniec gry jest nadal aktualne. Na te i inne pytania czytelnik znajdzie odpowiedź w drugim zmienionym wydaniu książki
Ilość:

€ 16,90

Bujnowski Józef: WALKA, WIĘZIENIE, ZESŁANIE. W sześciu odsłonach. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2009. Str. 200. Format: 16.5×23.5cm. ISBN 978-83-231-2386-6. Józef Bujnowski był wybitną postacią polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii, polonistą, literatem, krytykiem literackim, poetą i eseistą. Pozostawił jedne z najbardziej interesujących i wartościowych relacji, wspomnień, esejów, notatek i utworów poetyckich dotyczących polskiego podziemia niepodległościowego na Wileńszczyźnie od 1939 do 1941 - do wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. Publikowane w niniejszej książce teksty Bujnowskiego to opisy wydarzeń mające charakter literacki. Zawierają dialogi, za pomocą których autor starał się realistycznie oddać przebieg aresztowania, śledztwa, pobytu w więzieniu
Ilość:

€ 19,90

BYDGOSZCZ 3-4 WRZEŚNIA 1939. Red. Tomasz Chinciński, Paweł Machcewicz . Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 902. Oprawa twarda. Format: 17×24.5 cm. ISBN 978-83-604-6476-2. Od ponad sześćdziesięciu lat o wydarzeniach bydgoskich opowiadały dwie różne narracje. Większość historyków polskich było zdania, że 3 i 4 września 1939 r. Niemcy strzelali do wycofujących się polskich żołnierzy, którzy w odpowiedzi stłumili próbę dywersji. Większość autorów niemieckich przedstawia te wydarzenia całkowicie odmiennie: pisali o masakrze ludności niemieckiej, zaprzeczając jakiejkolwiek prowokacji z jej strony. Książka jest rezultatem wieloletnich prac kilkunastu historyków, którzy starali się odnaleźć i skonfrontować ze sobą wszystkie zachowane na ten temat dokumenty. Zamieszczone w tomie szkice rekonstruują przebieg wydarzeń bydgoskich, listę ich ofiar, ale także szerszy kontekst historyczny: sytuację mniejszości niemieckiej przed wybuchem wojny i jej stosunki z Polakami, niemiecką dywersję na Pomorzu we wrześniu 1939 r., działania wojenne w rejonie Bydgoszczy
Ilość:

€ 24,90

Byszewski Piotr: DZIAŁANIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA WOBEC ORGANIZACJI RUCH. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 732. Oprawa twarda. Format: 17.2×24.5 cm. ISBN 978-83-604-6486-1. Zamieszczone dokumenty - w większości publikowane po raz pierwszy - ukazują przebieg inwigilacji organizacji przez Służbę Bezpieczeństwa, aresztowań, śledztwa i procesów uczestników
Ilość:

€ 19,90

Bzura Waldemar: MASUREN. Schätze der Natur und Architektur. Biały Kruk 2007. Str. 256. Oprawa twarda z obw. Format: 23.5×29cm. ISBN 83-602-9242-6. Album ukazujący niezwykłe piękno przyrody mazurskiej. Wśród leśnych ostępów można tam wciąż spotkać zaczajonego rysia, potężne żubry i groźnego wilka. Gęste bory zachowały miejsca, które rzadko ogląda człowiek. Stare puszcze i zarośnięte brzegi żyją odwiecznym rytmem, kryjąc w sobie wiele tajemnic. Pejzaż stworzony przez naturę uzupełniają dzieła człowieka: małe kościółki, sanktuarium w Świętej Lipce, malownicze wsie, ukryte w gęstwinie nagrobki. To wszystko możemy oglądać na kartach albumu dzięki wspaniałym fotografiom Waldemara Bzury, mieszkańca tej ziemi i pracownika Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Jego obiektyw uchwycił ulotne piękno: młode lisy, „zamyśloną czaplę”, misterne detale: rozświetlone słońcem liście, pomarszczoną hubę oraz imponujące pejzaże: zamarznięte jeziora, kręte rzeki, aleje drzew. Frapujący tekst Jerzego Kruszelnickiego odpowie na wiele ważnych pytań i będzie przewodnikiem w podróży poprzez karty albumu
Ilość:

€ 34,90

Cenckiewicz Sławomir, Gontarczyk Piotr: SB A LECH WAŁĘSA. Przyczynek do biografii. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 752. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-604-6474-8. Prezentowana książka dotyka jednego z najbardziej kontrowersyjnych tematów w najnowszej historii Polski - relacji między Lechem Wałęsą i komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa. Autorzy, wykorzystując wszystkie dostępne źródła, podjęli próbę wyjaśnienia sprawy tajnego współpracownika „Bolka”, także losów dokumentów SB dotyczących jego osoby. Publikacja ta, stanowiąc istotny przyczynek do poznania historii Lecha Wałęsy, nie aspiruje jednak do miana pełnej biografii tego polityka ani też opisania całokształtu działań SB wobec jego osoby
Ilość:

€ 29,90

Cenckiewicz Sławomir: ŚLADAMI BEZPIEKI I PARTII. Wyd. LTW Warszawa 2009. Str. 838. Oprawa twarda. Format: 15x21 cm. ISBN 978-83-7565-060-0. Obszerny tom Śladami bezpieki i partii jest niejako kontynuacją zbioru Oczami bezpieki (Kraków 2004). Przyświeca jej ten sam pomysł – chęć zebrania w jednym tomie najważniejszych tekstów autora z ostatnich lat, rozproszonych po różnych czasopismach naukowych, pracach zbiorowych oraz gazetach i tygodnikach. Zostały one jednak poprawione i uzupełnione, przez co stały się bardziej aktualne. Jak napisał we wstępie Sławomir Cenckiewicz „Śladami bezpieki i partii to kolejny mały krok na drodze do odsłonięcia prawdy o Polsce Ludowej”. Na książkę składa się ponad czterdzieści artykułów, rozpraw naukowych i tekstów publicystycznych ułożonych w pięciu rozdziałach odpowiadających ich charakterowi (Rozprawy – Studia i źródła – Publicystyka – Polemiki i recenzje – Pro memoria). Czytelnik znajdzie w nich m. in. fascynujące szkice o roli polskich komunistów w powstaniu i działalności Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, powojennej walce bezpieki z „polskim Londynem”, uwikłaniu Stanisława Mackiewicza, kulisach Grudnia ’70 i Sierpnia ’80, kryzysie w szeregach PZPR, operacji wprowadzenia stanu wojennego i losach ludzi obozu narodowego w PRL. Ponadto Autor zaprezentował sylwetki trójmiejskich bohaterów walki o niepodległość – Anny Walentynowicz, Andrzeja Butkiewicza, Henryka Lenarciaka i Kazimierza Szołocha. Opisał również wstrząsającą historię zaginięcia i tragicznej śmierci działacza Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża – Tadeusza Szczepańskiego. Na kartach Śladami bezpieki i partii ponownie powraca sprawa związków Lecha Wałęsy z SB i związanych z tym konsekwencji (kradzieży dokumentów „Bolka” w latach 1992-1995, procesu lustracyjnego i statusu pokrzywdzonego). Autor nie stronił również od spraw bardziej aktualnych, stąd też oprócz tekstów stricte naukowych, znalazły się w tomie teksty publicystyczne poświęcone m. in. likwidacji WSI oraz liczne polemiki z historykami i politykami zaniepokojonymi stopniowym otwarciem archiwów komunistycznej bezpieki. Całość wieńczy obszerne studium z zakresu strategii unieważniania prawdy, jako nowej metodzie walki z prawdą historyczną i wolnością nauki. Zmarły niedawno prof. Paweł Wieczorkiewicz, który recenzował najnowszą książkę Sławomira Cenckiewicza, napisał: „Praca jest niezwykle aktualna, gdyż autor demaskuje metody działania SB, przedstawia sposoby funkcjonowania agentury i osoby agentów. Ostre, acz umotywowane oceny, a także pisarski talent powodują, że Śladami bezpieki i partii czyta się jak najlepszy kryminał”
Ilość:

€ 26,90

Chodakiewicz Marek Jan: PO ZAGŁADZIE. Stosunki polsko-żydowskie 1944-1947. Monografie, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 252. Oprawa twarda. Format: 14.6×20.9cm. ISBN 978-83-604-6464-9. Autor na podstawie szczegółowej kwerendy archiwalnej, przeprowadzonej zwłaszcza w archiwach powiatowych i wojewódzkich, zbadał szereg przypadków wrogości i konfliktów między Polakami i Żydami, jakie miały miejsce w latach 1944–1947. Było ironią losu to, że spośród wszystkich narodów Żydzi i Polacy, którzy byli najbardziej niszczeni przez niemieckiego okupanta, po wojnie i Holokauście wpadli w pułapkę wzajemnych, w znacznej części pozbawionych racji, oskarżeń. Chodakiewicz podaje, że w latach 1944–47 zginęło na terenach polskich od 345 do 615 Żydów, zaznacza jednocześnie, że zabójstwa te miały rozmaite przyczyny i w żadnym wypadku nie stanowiły kontynuacji niemieckiej polityki zagłady Żydów. Autor stara się przywrócić proporcje pokazując, że w całej złożonej i tragicznej specyfice Polski tamtego okresu, determinowanej tak istotnymi czynnikami jak: obecność sowieckich wojsk okupacyjnych, samowola instalowanego przez Sowiety reżimu komunistycznego, samoobrona polskiego podziemia niepodległościowego, masowe przesiedlenia ludności, plaga przestępczości, konflikt między Polakami a Żydami był w istocie zjawiskiem wtórnym. Należy zaznaczyć, ze książka Chodakiewicza została wydana w języku angielskim wcześniej niż praca Grossa i stała się pierwszym głosem w naukowej dyskusji o powojennych stosunkach polsko-żydowskich w amerykańskim świecie naukowym. W Polsce dopiero teraz staje się znana. Wydanie polskie nie różni się od angielskiego w swych zasadniczych tezach i argumentacji (poza redakcyjnymi poprawkami). Pozwala to sądzić, iż dyskusja rozpoczęta właśnie przez polskie ośrodki naukowe i publicystyczne będzie korespondowała z dyskusją, którą praca Chodakiewicza (After Holocaust) wywołała parę lat temu w amerykańskim środowisku naukowym

Ilość:

€ 14,90

Chorążyczewski Waldemar: PRZEMIANY ORGANIZACYJNE POLSKIEJ KANCELARII KRÓLEWSKIEJ U PROGU CZASÓW NOWOŻYTNYCH. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2007. Str. 319. Format: 16.4×23.4cm. ISBN 978-83-231-2109-1. Przedmiotem pracy są przemiany polskiej kancelarii królewskiej na początku XVI wieku. Początkowo jednak zamierzałem zajmować się kancelarią królewską Zygmunta Starego, co byłoby naturalną kontynuacją badań Ireny Sułkowskiej-Kurasiowej. Własne przemyślenia podające w wątpliwość sens dalszych badań kancelarii królewskiej w obrębie panowań, dyskusje w trakcie cyklicznych konferencji poświęconych polskiej kancelarii królewskiej, o których niżej, spowodowały zmianę koncepcji. Nie ma sensu czekać stulecie aż monografie kancelarii w czasie poszczególnych królowań dadzą materiał do rozważań syntetyzujących. Poznanie polskiej kancelarii królewskiej nie może czekać tak długo. Już teraz należy rozpoznawać ją w całości. Piszę o tym szerzej w podsumowaniu stanu badań. Niniejsza rozprawa nie rozwiązuje problemu całościowego ujęcia dziejów kancelarii królewskiej, ale stara się dotykać zagadnień kluczowych dla wielowiekowej ewolucji centralnego urzędu państwowego
Ilość:

€ 19,90

Chrzanowski Tadeusz: KRESY CZYLI OBSZARY TĘSKNOT. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 238. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 15×21 cm. ISBN 978-83-08-04336-3. Eseje historyczne znakomitego historyka sztuki i pisarza poświęcone północnym i południowo-wschodnim kresom dawnej Rzeczypospolitej od niemal początków naszej państwowości po czasy współczesne. Autor jest zwolennikiem “równości każdego narodu w korzystaniu z przysługujących mu praw i obowiązków”. Rozważania o współpracy kulturalnej niwelującej zajadłości nacjonalistyczne między narodami tej części Europy, nie przeszkadzają autorowi snuć osobistych wspomnień i refleksji na temat własnej podróży sentymentalnej przez Podole, Wołyń i Litwę
Ilość:

€ 16,90

Chwalba Andrzej: HISTORIA POWSZECHNA. WIEK XIX. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 716. Format: 16×23.5 cm. ISBN 978-83-01-16005-0. W części pierwszej Autor uwzględnił różne dziedziny życia: kulturę masową, sport, komunikację społeczną, urbanizację. Barwnie opowiedział o życiu codziennym i rodzinnym w XIX stuleciu. Burzliwe dzieje polityczne zostały omówione w części drugiej. Ujęcie chronologiczno-geograficzne pozwoliło na wychwycenie najważniejszych procesów. Przez tekst przewija się motyw rewolucji, należne miejsce zyskała kolonizacja Afryki i walka o niepodległość krajów Ameryki latynoskiej
Ilość:

€ 22,90

Chwalba Andrzej: JÓZEF PIŁSUDSKI. Historyk wojskowości. Universitas Kraków 2007. Str. 242. Summary, bibliografia, indeks nazwisk. Wyd. 2. Format: 14×20.5cm. ISBN 83-242-0708-4
Ilość:

€ 12,90

Chwalba Andrzej: SACRUM I REWOLUCJA. Universitas Kraków 2007. ISBN 83-242-0700-8. Ruch socjalistyczny działający na ziemiach polskich przed 1918 roku gromadził w swych szeregach wierzących i niewierzących. Ci pierwsi stanowili większość, a należeli tu głównie robotnicy, rzemieślnicy i chłopi. Niewierzącymi byli najczęściej inteligenci. Niezależnie od przekonań światopoglądowych polscy socjaliści, z wyjątkiem członków SDKPiL, w swojej działalności chętnie posługiwali się religijnymi oraz patriotycznymi symbolami, obrzędami i retoryką
Ilość:

€ 14,90

Cimet Adina: JEWISH LUBLIN. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2009. Str. 270. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-227-3003-4. Monografię żydowskiego Lublina napisała socjolog ze Stanów Zjednoczonych, która urodziła się w Meksyku. Książkę - po angielsku - wydało właśnie Wydawnictwo UMCS i Teatr NN. Adina Cimet, której przodkowie są z Polski, przyjechała do Lublina, aby przygotować program zajęć dla amerykańskich uczniów na temat życia Żydów w Europie Wschodniej. Nie chciała skupiać się wyłącznie na okresie Holocaustu, ale opowiedzieć o tym, co było przed nim. O kilkusetletniej egzystencji diaspory żydowskiej w Polsce
Ilość:

€ 19,90

Codogni Paulina: OKRĄGŁY STÓŁ, CZYLI POLSKI RUBIKON. Prószyński Media Warszawa 2009. Str. 328. Format: 16.3×23.4 cm. ISBN 978-83-7648-015-2. Książka ta jest opowieścią o obradach Okrągłego Stołu oraz o drodze do niego prowadzącej, której początek sięga Sierpnia 1980 roku i powstania „Solidarności”. Czytelnik odnajdzie tu szczegółowy opis przebiegu obrad zarówno tych toczonych oficjalnie w Pałacu Namiestnikowskim, jak i poufnych – w podwarszawskiej Magdalence. Mija właśnie dwadzieścia lat od przełomowych dla najnowszych dziejów Polski obrad Okrągłego Stołu. Paulina Codogni, autorka dobrze przyjętej przed kilku laty książki o Październiku ’56, tym razem przygotowała świetną rzecz o wydarzeniach polskich lat 1988-89. Przedstawia w niej dokładnie dwie fale strajkowe z 1988 r., które politycznie ponownie wypromowały Solidarność; pośrednictwo Kościoła, umożliwiające wzajemne kontakty opozycji solidarnościowej i władz komunistycznych; kontekst międzynarodowy negocjacji; postawy ich głównych protagonistów, w tym Lecha Wałęsy i Wojciecha Jaruzelskiego; wnikliwie omawia skomplikowany przebieg rozmów, ich zwrotne momenty, dyskusje w Pałacu Namiestnikowskim i w słynnej Magdalence; analizuje wielorakie skutki Okrągłego Stołu, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce i, w konsekwencji, w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej; prezentuje zacięte spory, jakie do dziś wydarzenie to wywołuje wśród specjalistów
Ilość:

€ 18,90

COGNITIONI GESTORUM. Red. Dariusz A. Sikorski, Andrzej M. Wyrwa. Wyd. DIG Warszawa 2007. Str. 626. Oprawa twarda. Format: 16.9×24.4cm. ISBN 83-7181-438-0. Księga jubileuszowa dedykowana Jerzemu Strzelczykowi, jednemu z najwybitniejszych polskich i europejskich historyków. Niniejszy tom - Cognitioni gestorum - to zbiór studiów z dziejów wczesnego i pełnego średniowiecza europejskiego i polskiego, których autorami są uczniowie Profesora Jerzego Strzelczyka, pracujący obecnie w różnych ośrodkach naukowych Polski, oraz koledzy i współpracownicy z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czterdzieści cztery artykuły i szkice naukowe poruszają różnorodne zagadnienia z zakresu m.in. historii religii, historii społecznej, politycznej, a także sfragistyki, genealogii i heraldyki. W edycji zamieszczono także rozprawy dotyczące sytuacji prawnej kobiet w przedchrześcijańskiej Irlandii, fundacji arcybiskupstwa św. Wojciecha w Pradze, teatru działań wojennych we wczesnofeudalnej Polsce, zjazdu gnieźnieńskiego 1000 r., genezy związku polsko-litewskiego czy też heraldyki imaginacyjnej
Ilość:

€ 24,90

Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen: DIE RITTERORDEN ALS TRÄGER DER HERRSCHAFT. Territorien Grundbesitz und Kirche. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2007. Str. 300. Format: 16.3×23.5cm. Marie-Luise Heckmann (Potsdam), Herrschaft im Spätmittelalter - am Beispiel des Deutschen Ordens. Alan Forey (Kirtlington), A Templar Lordship in Northern Valencia. Sophia Menache (Haifa), Elections in the Military Orders in the Late Middle Ages: An Achilles' Heel? Kristjan Toomaspoeg (Lecce), Der Deutsche Orden als Grund- und Kirchenherr in Italien
Ilość:

€ 19,90

Davidowicz, Klaus S.: ZWISCHEN PROPHETIE UND HÄRESIE. Jakob Franks Leben und Lehren. Böhlau Wien-Köln 2004. Ca. 184 Seiten, ca. 7 sw-Abb., gebunden. ISBN 3-205-77273. Die im 18. Jhdt. in Polen entstandene Bewegung des Frankismus unter Jakob ben Lev (1726-1791), der sich nach seiner Taufe Jakob Joseph Frank nannte, ist eine außergewöhnliche Facette des Judentums jener Zeit. Mit ihr begann die letzte große vom Sabbatianismus inspiererte Welle, die in zwei öffentlichen Disputationen mit polnischen Rabbinern und der Konversion vieler Frankisten zum Christentum gipfelte. Jakob Frank hatte mit seinem messianischen Erlösungswerk versucht, die Tore des Ghettos zu öffnen. In der Hoffnung auf eine rasche Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen verwarf er das traditionelle Judentum mit seiner auf Zion ausgerichteten Messiaserwartung und trennte sich vollständig vom Land Israel

Ilość:

€ ca 29,90

Davies Norman: EUROPA MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM. Przełożył Bartłomiej Pietrzyk. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 370. Oprawa twarda z obw. ISBN 978-83-240-0851-3. Zbiór szesnastu najnowszych esejów Normana Daviesa to niesamowita podróż po świecie historii, sztuki i literatury. Wyprawa, podczas której naszym przewodnikiem jest niezwykły erudyta, doskonały pisarz, a przede wszystkim wielki historyk. Norman Davies, znany ze swojego zamiłowania do przełamywania utartych schematów, czyni to także na kartach tej książki. Dowiemy się z niej: dlaczego historia „cywilizacji zachodniej” nie jest tym samym co historia Europy, w czym Australia jest podobna do Syberii i dlaczego nie zdajemy sobie sprawy, że Niemcy przez ostatnie tysiąc lat byli najlepszymi przyjaciółmi Polaków. Autor zdradzi nam źródła swoich inspiracji oraz sekrety historycznego i pisarskiego warsztatu. Ta książka to wielka gratka zarówno dla miłośników Normana Daviesa, jak i dla tych, którzy przygodę z jego książkami dopiero zaczynają
Ilość:

€ 19,90

Davies Norman: EUROPA WALCZY 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo. Przekład Elżbieta Tabakowska. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 687. Indeksy, tabele, ilustracje. Oprawa pł. obw. ISBN 978-83-240-1010-3. W książce „Europa walczy 1939-1945” Norman Davies zrealizował na pozór niewykonalny pomysł – przedstawił w jednym tomie wszystkich aspekty II wojny światowej w Europie. Efektem jest zapierająca dech w piersiach, odkrywcza panorama historii kontynentu z lat 1939-1945. W przeciwieństwie do wielu publikacji na ten temat Norman Davies nie analizuje jednego wybranego zagadnienia wojny. Nie zajmuje się tylko armiami albo tylko cierpieniem ludności. Przedstawia całościową wizję konfliktu i demaskuje stronniczość jego dotychczasowego postrzegania. Książka Normana Daviesa z całą pewnością zrewolucjonizuje nasze myślenie o II wojnie światowej

Ilość:

€ 39,90

Davies Norman: OD i DO Tom 1 – 2. Tłumacze: Krzysztof Mościcki. Redakcja: Maria Wyszkowska. Rosikon Press 2008. Str. 712. Oprawa twarda. Format: 21×28 cm. ISBN 978-83-88848-63-6. Norman Davies zaskakuje po raz kolejny. W OD i DO wykazał instynkt detektywa historii. Najnowsze dzieje Polski zaklęte są w mikroskopijnych elementach przeżyć narodu. Profesor korzysta z historycznych świadectw ludzkich emocji i doświadczeń zawartych w listach i kartach pocztowych. Norman Davies z pasją wyszukiwał ich od ponad 20 lat na pchlich targach i w antykwariatach na całym świecie aby podzielić się swymi odkryciami i przemyśleniami w swoim najnowszym albumie. Każdy z nas nawet poprzez pisanie i wysyłanie pocztówki ma wkład w opisywanie tego, co za chwilę będzie historią ? zobacz co pisali nasi przodkowie w XIX i XX wieku! „Ten album chyba potwierdza w dużej mierze mój punkt widzenia na historię Polski w XIX i XX wieku, ale może być niespodzianką dla wielu Polaków. Dla nich istniała jedna wielka Polska, która przeżyła wiele różnych okupacji. Według nich okupacje były, minęły, a wieczna Polska została. Tymczasem nie do końca tak było?” jak mówi Norman Davies
Ilość:

€ 74,90

Derej Piotr: WESTERPLATTE-OKSYWIE-HEL 1939. Wyd. Bellona Warszawa 2009. Str. 208. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-11-11585-9. Obrona Wybrzeża stanowi chlubną kartę w dziejach polskiego czynu zbrojnego we wrześniu 1939 roku, ale nie jest znana czytelnikom w takim stopniu, jakiego byśmy oczekiwali. Westerplatte przeszło do legendy, lecz kontrowersje związane z osobą dowódcy obrony do dzisiaj budzą emocje wśród historyków i kombatantów. Wybrzeże broniło się odcięte, w oderwaniu od reszty kraju, narażone na ataki nie tylko niemieckich wojsk lądowych i Luftwaffe, ale także Kriegsmarine. Po upadku Oksywia jedynym punktem, jaki pozostał w rękach Polaków, był Półwysep Helski, który bronił się do 2 października, a więc dłużej niż Warszawa
Ilość:

€ 9,90

Dębski Sławomir: MIĘDZY BERLINEM A MOSKWĄ. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2007. Str. 800. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 15.1×24cm. ISBN 978-83-89607-08-9. Wydanie drugie poprawione monografii opublikowanej w 2003 r. Praca oparta na materiałach archiwalnych. Nagrodzona w 2003 r. Nagrodą Przeglądu Wschodniego, a w 2004 r. zdobyła Nagrodę Klio II stopnia w kategorii monografii naukowych

Ilość:

€ 29,90

Długosz Jan: ROCZNIKI CZYLI KRONIKI SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO. KSIĘGA 1 i 2: DO 1038. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 450. Wyd. 2. Format: 16.5×24.2 cm. ISBN 978-83-01-16068-5
Ilość:

€ 29,90

Długosz Jan: ROCZNIKI CZYLI KRONIKI SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO. KSIĘGA 3 i 4: 1039-1139. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 444. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 16.5×24.2 cm. ISBN 978-83-01-16069-2
Ilość:

€ 29,90

Długosz Jan: ROCZNIKI CZYLI KRONIKI SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO. KSIĘGA 5 i 6: 1140-1240. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 400. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 16.5×24.2 cm. ISBN 978-83-01-16070-8
Ilość:

€ 29,90

Długosz Jan: ROCZNIKI CZYLI KRONIKI SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO. KSIĘGA 7 i 8: 1241-1299. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 428. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 16.5×24.2 cm. ISBN 978-83-01-16071-5
Ilość:

€ 29,90

Długosz Jan: ROCZNIKI CZYLI KRONIKI SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO. KSIĘGA 9: 1300-1370. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 486. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 16.5×24.2 cm. ISBN 978-83-01-16072-2
Ilość:

€ 29,90

Długosz Jan: ROCZNIKI CZYLI KRONIKI SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO. KSIĘGA 10: 1370-1405. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 386. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 16.5×24.2 cm. ISBN 978-83-01-16073-9
Ilość:

€ 29,90

Długosz Jan: ROCZNIKI CZYLI KRONIKI SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO. KSIĘGA 10 i 11: 1406-1412. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 272. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 16.5×24.2 cm. ISBN 978-83-01-16074-6
Ilość:

€ 29,90

Długosz Jan: ROCZNIKI CZYLI KRONIKI SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO. KSIĘGA 11: 1413-1430. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 370. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 16.5×24.2 cm. ISBN 978-83-01-16075-3
Ilość:

€ 29,90

Długosz Jan: ROCZNIKI CZYLI KRONIKI SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO. KSIĘGA 11 i 12: 1431-1444. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 408. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 16.6×24.1 cm. ISBN 978-83-01-16076-0
Ilość:

€ 29,90

Długosz Jan: ROCZNIKI CZYLI KRONIKI SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO. KSIĘGA 12: 1445-1461. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 470. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 16.5×24.2 cm. ISBN 978-83-01-16077-7
Ilość:

€ 29,90

Długosz Jan: ROCZNIKI CZYLI KRONIKI SŁAWNEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO. KSIĘGA DWUNASTA 1462-1480. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 516. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 16.5×24.2 cm. ISBN 978-83-01-16078-4. Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego to jedno z najważniejszych źródeł do historii Polski średniowiecznej i jedno z najwybitniejszych dzieł średniowiecznej historiografii europejskiej. Ich autor, Jan Długosz, w 12 księgach opisał dzieje Polski począwszy od legendarnych początków naszego kraju, na 1480 roku skończywszy. W swej pracy czerpał z wielu niedostępnych dziś źródeł historycznych. Korzystał też z ustnych relacji osób uczestniczących w najważniejszych wydarzeniach wieku piętnastego np. przy opisywaniu bitwy pod Grunwaldem wykorzystał opowieści swojego ojca i stryja.
Jan Długosz (1415–1480) nazywany jest „ojcem polskiej historiografii”. Był kanonikiem krakowskim, sekretarzem Zbigniewa Oleśnickiego, potem współpracownikiem króla Kazimierza Jagiellończyka i wychowawcą jego synów. Stworzył m.in. Kroniki czyli roczniki sławnego Królestwa Polskiego i Banderia prutenorum, w którym zamieścił wizerunki chorągwi zdobytych na Krzyżakach w czasie bitwy pod Grunwaldem
Ilość:

€ 29,90

Dmitrów Edmund, Machcewicz Paweł, Szarota Tomasz: DER BEGINN DER VERNICHTUNG. Zum Mord an den Juden in Jedwabne und Umgebung im Sommer 1941. Neue Forschungsergebnisse polnischer Historiker. Veröffentlichungen der Deutsch-Polnischen-Gesellschaft Bundesverband Bd. 4, Fibre Verlag 2004. 261 Seiten. ISBN 3-929759-87-X

Ilość:

€ ca 20,00

DOŚWIADCZENIA LAT WOJNY 1939-1945. Wybór, redakcja i słowo wstępne Władysław Bartoszewski. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 520. Wyd. 2. Oprawa twarda z obw. Format: 17×24.2 cm. ISBN 978-83-240-1217-6. Pierwsze od 27 lat nowe wydanie antologii przygotowanej przez profesora Władysława Bartoszewskiego. „Spośród kilkuset tekstów dotyczących problematyki II wojny światowej - pisał w 1982 roku Władysław Bartoszewski - ogłoszonych w „Tygodniku Powszechnym” w ciągu trzydziestu pięciu lat, przedrukowano w tym tomie siedemdziesiąt cztery. Wśród autorów figurują m.in. Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Maria Czapska, Jan Parandowski. Opracowania, przyczynki historyczne, eseje, artykuły polemiczne, dokumenty są próbą mówienia prawdy o najnowszej historii Polski, tworząc bardzo bogaty i wszechstronny obraz czasów pogardy i heroizmu ukazywanych od strony postaw ludzkich i problematyki moralnej”.
Ilość:

€ 29,90

Drzycimski Andrzej: WESTERPLATTE 1939. Przed szturmem. słowo/obraz/terytoria Gdańsk 2009. Str. 204. Oprawa twarda z obw. Format: 16.3×22.6 cm. ISBN 978-83-7453-930-2. Westerplatte 1939. Przed szturmem jak w zatrzymanym kadrze filmowym ukazuje ostatnie godziny pokoju, w których trwają gorączkowe przygotowania do wojny. Już wiadomo, że gdańska bomba wybuchnie, nie wiadomo tylko kiedy – i jakie będą tego skutki. Analiza sił militarnych obrońców i atakujących pozwala dotknąć złożonych problemów Europy powersalskiej oraz drażliwych stosunków polsko-gdańskich i polsko-niemieckich. Historia półwyspu Westerplatte zaś wyjaśnia jego symboliczne znaczenie, utwierdzające polskie prawa do Gdańska. Liczne zdjęcia, rysunki, plany i tabele umożliwiają śledzenie tego kadru w kilku płaszczyznach, zapowiadających zamykanie się dziejów Wojskowej Składnicy Tranzytowej i tworzenie legendy żyjącej własnym życiem. Książka jest pierwszą częścią tryptyku, którego kolejne części ukazywać się będą w odstępach rocznych
Ilość:

€ 26,90

Dudek Antoni: PRL BEZ MAKIJAŻU. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 282. Oprawa twarda. Bibliografia, źródła tekstów, indeks nazwisk. ISBN 978-83-240-0976-3. Zbiór artykułów oraz krótkich esejów, powstałych na przestrzeni minionych siedmiu lat. Odzwierciedlają one moje zainteresowania historią polityczną PRL oraz sporami wokół komunistycznej przeszłości toczonymi po 1989 roku. Wśród tych ostatnich bodaj najważniejszy dotyczy odpowiedzi na pytanie: jaki państwem była Polska Rzeczpospolita Ludowa? – ze wstępu

Ilość:

€ 16,90

Dudek Antoni, Zblewski Zdzisław: UTOPIA NAD WISŁĄ. Historia Peerelu. Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2008. Str. 374. Oprawa twarda. Format: 19.3×25.3 cm. ISBN 978-83-7446-667-7. Wszystkim pamiętającym czasy Polski Ludowej aż trudno uwierzyć w to, że dorosłe stało się już pokolenie Polaków, które okres ten zna z podręczników historii i opowiadań rodziców. Czasy Peerelu budzą wiele sporów i kontrowersji, wiele emocji i skrajnych reakcji. Autorzy prezentowanej książki starali się rzetelnie przedstawić różne oblicza Polski Ludowej – zarówno jej sukcesy, których niewątpliwe było wiele, jak też liczne porażki. Jaki jest więc bilans tego czasu? Jak widzą go historycy obecnie, a jak zapamiętali go żyjący wtedy Polacy? W ostatnich latach, kiedy wybuchła specyficzna moda na PRL, specyficzna nostalgia za nie tak dawnymi czasami, trudno nie pamiętać o systemie totalitarnym, stalinizmie, kryzysach, strajkach i ofiarach systemu. Peerel jawi się jako epoka o skrajnych obliczach – takim, do którego chętnie się wraca we wspomnieniach, i takim, o którym chciałoby się raz na zawsze zapomnieć. Książka opowiada o powojennych wizjach Polski od czasów zainaugurowania rządów komunistycznych aż do ich upadku. Główny wątek stanowi historia polityczna, ale dużą część zajmują informacje na temat życia kulturalnego, społecznego, artystycznego. Są tu i utwory poetyckie, i cytaty, i odezwy, a także fragmenty listów, manifestów i różnego rodzaju dokumentów, świadczących o rzetelnym podejściu autorów do opracowania. Bogata kolekcja materiałów ilustracyjnych – zdjęć, map, reprodukcji, wykresów - dodaje publikacji wartości i stanowi dodatkowe źródło informacji o tych kontrowersyjnych czasach

Ilość:

€ 18,90

Dudek Antoni, Zblewski Zdzisław: UTOPIA NAD WISŁĄ. Historia Peerelu. PWN Warszawa 2008. Str. 374. Oprawa twarda. Format: 19.3×25.3 cm. ISBN 978-83-7446-667-7. Wszystkim pamiętającym czasy Polski Ludowej aż trudno uwierzyć w to, że dorosłe stało się już pokolenie Polaków, które okres ten zna z podręczników historii i opowiadań rodziców. Czasy Peerelu budzą wiele sporów i kontrowersji, wiele emocji i skrajnych reakcji. Autorzy prezentowanej książki starali się rzetelnie przedstawić różne oblicza Polski Ludowej – zarówno jej sukcesy, których niewątpliwe było wiele, jak też liczne porażki. Jaki jest więc bilans tego czasu? Jak widzą go historycy obecnie, a jak zapamiętali go żyjący wtedy Polacy? W ostatnich latach, kiedy wybuchła specyficzna moda na PRL, specyficzna nostalgia za nie tak dawnymi czasami, trudno nie pamiętać o systemie totalitarnym, stalinizmie, kryzysach, strajkach i ofiarach systemu. Peerel jawi się jako epoka o skrajnych obliczach – takim, do którego chętnie się wraca we wspomnieniach, i takim, o którym chciałoby się raz na zawsze zapomnieć.
Książka opowiada o powojennych wizjach Polski od czasów zainaugurowania rządów komunistycznych aż do ich upadku. Główny wątek stanowi historia polityczna, ale dużą część zajmują informacje na temat życia kulturalnego, społecznego, artystycznego. Są tu i utwory poetyckie, i cytaty, i odezwy, a także fragmenty listów, manifestów i różnego rodzaju dokumentów, świadczących o rzetelnym podejściu autorów do opracowania. Bogata kolekcja materiałów ilustracyjnych – zdjęć, map, reprodukcji, wykresów - dodaje publikacji wartości i stanowi dodatkowe źródło informacji o tych kontrowersyjnych czasach

Ilość:

€ 19,90

Durczok Kamil Mucharski Piotr: KRÓTKI KURS IV RP. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 224. Format: 13×20cm. ISBN 978-83-240-0893-3. Pracowaliśmy nad tą książką w rytmie kolejnych politycznych kataklizmów. Co miesiąc następował koniec świata: publikowano raporty, otwierano szafy, nagrywano taśmy, znajdowano teczki, koalicja się załamywała, koalicja się umacniała… Co jednak zostało z taśm Renaty Beger, szafy Lesiaka, wyznań Oleksego, raportu o WSI, ustawy lustracyjnej? Te wydarzenia wyznaczały polityczno-medialny spór o IV RP, ale zaraz schodziły z wokandy ustępując miejsca kolejnym „porażającym” faktom. W tym względzie kolejne tygodnie i miesiące – a może i lata – nie będą się zapewne różnić od tych ostatnich. Tym bardziej, że zbliżają się kolejne wybory. Historia IV RP zapewne się więc nie kończy, tylko wchodzi w nowa fazę. Czego nas nauczyła, z czego uleczyła? Odpowiedzi szukajcie w tej książce. Oddajemy ją czytelnikom w poczuciu, że pytania w niej zawarte nie przeminęły wraz z echem politycznych wydarzeń ostatnich dwóch lat. Przeciwnie – znów nabrały aktualności. Mamy nadzieję, że nasz Kurs będzie źródłem wiedzy o Polsce – tej realnej i tej wyłaniającej się z naszych wspólnych marzeń i nadziei
Ilość:

€ 14,90

Dylewski Adam: POLSKA WIELU KULTUR. Świat Książki Warszawa 2008. Str. 358. Oprawa twarda. Format: 25×33 cm. ISBN 978-83-247-0685-3. Niezwykły album, poświęcony tradycjom mniejszości narodowych, m.in.: Romów, Żydów, Rosjan, Ukraińców, Ormian, Łemków, Kaszubów, Tatarów. Wielkoformatowe, dynamiczne zdjęcia i opisy niepowtarzalnych obyczajów, zabaw, czy obrzędów religijnych. Wśród nich: pielgrzymka Kaszubów na kutrach w Zatoce Puckiej, obchody żydowskiego święta Purim, procesja stu koni w Pietrowicach Śląskich i muzułmańskie święto Kurban Bajram w Bohonikach na Podlasiu
Ilość:

€ 39,90

Dylewski Adam: ZABYTKI ŻYDOWSKIE W POLSCE. Dragon 2009. Str. 112. Oprawa twarda. Format: 22×30 cm. ISBN 978-83-615-8245-8. Prezentujemy wybór z ciągle bogatej listy judaików. Niektóre z tych zabytków otrzymały nowe życie, a nawet są siedzibami wskrzeszonych wspólnot żydowskich. W innych działają muzea, biblioteki, sale wystawowe, fundacje, instytucje kultury. Wiele jest pustych, choć zabezpieczonych. Równie dużo walczy o przetrwanie, pozostając w zaniedbaniu i pod groźnym wpływem mijającego czasu. Niewątpliwie wszystkie są fascynujące
Ilość:

€ 19,90

DZIAŁACZKI SPOŁECZNE, FEMINISTKI, OBYWATELKI... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym). Red. Agnieszka Jasińska-Janiak, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. Wyd. Neriton Warszawa 2008. Str. 534. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7543-026-4. Ruch feministyczny na ziemiach polskich, specyfikacja ruchu kobiecego w Europie Środkowo - Wschodniej...
Ilość:

€ 29,90

DZIEJE INTELIGENCJI POLSKIEJ DO ROKU 1918. Red. Jerzy Jedlicki. Wyd. Neriton Warszawa 2008. Str. 814. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7543-027-1. Niniejsza publikacja to pierwsze pełne opracowanie problemu o zasadniczym znaczeniu dla poznania i zrozumienia dziejów politycznych, społecznych i kultury epoki porozbiorowej. Studia zawierają rozważania nad istotą samego pojęcia, przedstawiają historyczne perypetie tej warstwy, jej słabości, mnogość pól działania, rozwijający się etos inteligencji, ale i krytyczne oceny jej działalności
Ilość:

€ 44,90

DZIEJE KOŚCIOŁA W POLSCE. Red. Andrzej Wienck. Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2008. Str. 670. Oprawa twarda. Format: 20.5×24.5 cm. ISBN 978-83-7446-886-2. Zdumiewająca konstatacja – brak popularnej, łatwej w odbiorze książki o historii polskiego Kościoła w księgarniach – była pierwszą przyczyną powstania monografii, którą właśnie kierujemy do rąk czytelników. Wprawdzie można było znaleźć kilka szczegółowych opracowań z licznymi przypisami, indeksami i odwołaniami do źródeł. Można też było napotkać historię Kościoła pod redakcją Jerzego Kłoczowskiego. Inne, znacznie starsze opracowania, reprezentujące stan wiedzy z lat 50. XX wieku, ze sztandarowym dziełem ks. Bolesława Kumora, znaleźć można było już tylko w bibliotekach i antykwariatach. Książki te, a właściwie dzieła naukowe, przeznaczone były dla wąskiej grupy specjalistów: historyków, teologów, politologów i nie funkcjonowały na szerokim rynku czytelniczym. Naszym zamiarem było opracowanie książki o przyjaznej formie, wzbogaconej licznymi zdjęciami oraz ilustracjami, napisanej językiem zrozumiałym dla każdego. Rozmaite odniesienia do obyczajów, prezentacja kultury i sztuki opisywanych okresów, jak również przedstawienie sylwetek osób zasłużonych dla Kościoła miały przybliżyć charakter i wieloaspektowość omawianych epok. Nade wszystko jednak zależało nam na pokazaniu stałości instytucji, która mimo burzliwej historii i wewnętrznych konfliktów przetrwała ponad tysiąc lat. Mamy nadzieję, że odbiorca, przyzwyczajony już do nowoczesnych, pięknie ilustrowanych książek, na taką właśnie publikację czekał
Ilość:

€ 34,90

Dziwisz Stanisław, kardynał; Rosen David, rabin: BRACIA ODNALEZIENI (Brothers reunited). Dialog katolicko-żydowski (Catholic-Jewish Dialogue). Redakcja: Janusz Salamon. Wyd. WAM Kraków 2009. Str. 120. Format: 12.4×19.4 cm. ISBN 978-83-7505-400-2. Kardynał Stanisław Dziwisz i rabin David Rosen byli uczestnikami wielu historycznych wydarzeń w dziejach dialogu katolicko-żydowskiego, a dziś należą do grona jego czołowych propagatorów. Prezentowane tu przemówienia zostały wygłoszone 6 marca 2009 roku podczas konferencji zatytułowanej: Dialog katolicko-żydowski - droga za nami, droga przed nami. Ich autorzy podjęli wątek wspólnych korzeni, historii, bez unikania trudnych tematów, jak holokaust i antysemityzm. Wspominają także pontyfikat Jana Pawła II i wydarzenia, które przyczyniły się do zacieśnienia relacji między katolikami i żydami
Ilość:

€ 8,90

Eisler Jerzy: „POLSKIE MIESIĄCE” CZYLI KRYZYS(Y) W PRL. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 232. Oprawa twarda. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-7629-019-5
Ilość:

€ 14,90

ENCYKLOPEDIA WOJSKOWA Tomy 1-2. Praca zbiorowa. Wyd. Bellona Warszawa 2007. Str. 1300. Oprawa twarda. Format: 20.5×29.5cm. ISBN 978-83-11-10727-4. Po czterdziestu latach od wydania Małej Encyklopedii Wojskowej Bellona, w koedycji z Wydawnictwem Naukowym PWN, podjęła inicjatywę publikacji dwutomowej encyklopedii zawierającej hasła dotyczące organizacji i działań bojowych wojsk, techniki wojskowej, wojen i bitew. Encyklopedię zilustrowano blisko 350 portretami władców, wodzów, bohaterów polskich powstań narodowych, polskiej generalicji, 200 mapami przebiegu wojen i bitew, 300 fotografiami, tabelami i rysunkami uzbrojenia oraz sprzętu bojowego
Ilość:

€ 79,90

Engelking Barbara, Leociak Jacek: GETTO WARSZAWSKIE. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Warszawa 2001. Str. 825. Oprawa pł. Obw. Słowniki, bibliografia, indeks nazwisk, mapy, ilustracje. ISBN 83-87632-83-X

Ilość:

€ 49,90

Epsztein Tadeusz: POLSKA WŁASNOŚĆ ZIEMSKA NA UKRAINIE W 1890 ROKU. Wyd. Neriton Warszawa 2008. Str. 618. Oprawa twarda. Format: 17×24.5 cm. ISBN 978-83-7543-028-8. Wykazy właścicieli ziemskich XIX i XX wieku jako źródła historyczne. Spis z 1890/1891 roku. Polska własność ziemska na Ukrainie w II połowie XIX wieku w świetle statystyki urzędowej
Ilość:

€ 29,90

EXODUS DEPORTACJE I MIGRACJE (wątek wschodni). Red. Marcin Zwolski . Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 164. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7629-020-1
Ilość:

€ 9,90

Fassmann Heinz, Kohlbacher Josef, Reeger Ursula: POLEN IN WIEN. Entwicklung, Strukturmerkmale und Interaktionsmuster. Inst. f. Stadt- und Regionalforschung – Forschungsberichte 30. Österr. Akademie der Wissenschaften Wien 2004. 96 Seiten. ISBN 3-7001-3318-9
Ilość:

€ 15,00

Fellerer, Jan: MEHRSPRACHIGKEIT IM GALIZISCHEN VERWALTUNGSWESEN (1772-1914). Eine historisch-soziolinguistische Studie zum Polnischen und Ruthenischen. Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe A, Band 46 Böhlau Wien-Köln 2004. Ca 424 Seiten. Gebunden. ISBN 3-412-10004-8. Der Autor untersucht zunächst, wie die Mehrsprachigkeit im Fall Galiziens, insbesondere in dessen Verwaltungswesen, tatsächlich funktionierte. Nachfolgend wird die interne Entwicklung des Polnischen und des Ruthenischen (Ukrainischen) im multilingualen Kontext des 19. Jahrhunderts betrachtet

Ilość:

€ ca 44,90

Ferenc Jakub: SPORT W SŁUŻBIE POLITYKI WYŚCIG POKOJU 1948-1989. W krainie PRL, Wyd. Trio Warszawa 2008. Str. 240. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-7436-160-6. Kluczową rolę odgrywa w książce analiza politycznych uwarunkowań Wyścigu. Autor nie ograniczył się do odtworzenia treści i metod propagandy towarzyszącej imprezie, ale również pokazał, jak wielka polityka wpływała na skład i charakter reprezentacji uczestniczących w Wyścigu oraz na sposób jego organizacji. Znajdujemy tu m.in. ciekawe rozważania na temat trudności przeprowadzenia tej imprezy w 1969 r. w związku z interwencją w Czechosłowacji czy okoliczności startu Wyścigu w Kijowie tuż po katastrofie w Czarnobylu

Ilość:

€ 14,90

Filar Władysław: PRZEBRAŻE BASTION POLSKIEJ SAMOOBRONY NA WOŁYNIU. Of. Wyd. Rytm Warszawa 2007. Str. 128. Format: 13×19cm. ISBN 978-83-7399-254-2. Dzieje dramatycznej walki Polaków o przetrwanie w jednej z największych na Wołyniu baz samoobrony zorganizowanej na wiosnę 1943 r. w Przebrażu. Obrońcy Przebraża w ciężkich bojach z przeważającymi siłami Ukraińskiej Powstańczej Armii, wspomaganej przez część miejscowej ludności ukraińskiej, uchronili zgromadzoną w bazie ludność polską przed niechybną zagładą. Baza przetrwała do lutego 1944 r. W historii tragicznych i krwawych wydarzeń wołyńskich samoobrona w Przebrażu pozostanie symbolem zmagań w obronie polskości, wiary i godności ludzkiej w latach II wojny światowej

Ilość:

€ 9,90

Filipowicz Ryszard: KLISZE PAMIĘCI. Z wileńskiej ojczyzny. Of. Wyd. Atut Wrocław 2008. Str. 327. Format: 14×20.4 cm. ISBN 978-83-7432-392-5. To bogato ilustrowany zapis wydarzeń z lat 1933-1945, ukazanych z perspektywy społeczności miasta Wilna, a w szczególności osiedla Wileńska Kolonia Kolejowa. Autor zapoznaje czytelnika z ówczesnym, dziś już nieistniejącym, światem Kresów, z atmosferą wielokulturowego środowiska, obyczajami i urokiem starego, historycznego grodu - drugiej stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Ilość:

€ 16,90

Filipowicz Ryszard: KOLONIA WILEŃSKA - CZAS WOJNY. Ag. Wyd. Rytm Warszawa 2009. Str. 176. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7399-322-8. Zbiorowym bohaterem tej książki jest społeczność osady Kolonia Wileńska, która w lipcu 1944 roku, podczas operacji „Ostra Brama” - walk oddziałów Armii Krajowej z Niemcami o Wilno - z wielkim oddaniem organizowała polowy szpital wojskowy. Autor publikacji, mieszkaniec tej osady, jeden z żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK, opisał zaangażowanie i trud jego urządzenia, zdobywania żywności, leków, wyposażenia a także ofiarną służbę lekarzy, pielęgniarek i całej lokalnej społeczności
Ilość:

€ 9,90

Friszke Andrzej: PRZYSTOSOWANIE I OPÓR. Studia z dziejów PRL. Biblioteka „Więzi” Warszawa 2007. Str. 428. Oprawa twarda. Format: 16×23.5cm. ISBN 978-83-603-5629-6. Autor zajmuje się zagadnieniami przystosowania społecznego i oporu w okresie powojennym, kryzysami politycznymi (Październik 1956, Marzec 1968, Czerwiec 1976) oraz postawami inteligencji polskiej wobec komunizmu. Na podstawie nieznanych źródeł ukazuje zjawiska dotychczas nie podejmowane przez historyków np. List 15, protesty przeciwko zmianom w Kostytucji PRL w 1976, dzieje pism „Robotnik” i „Tygodnik Solidarność” (1981), działania Prymasowskiej Rady Społecznej w stanie wojennym. W tomie znalazły się też teksty o Jerzym Giedroyciu i paryskiej „Kulturze”, Jerzym Zawieyskim, Jacku Kuroniu

Ilość:

€ 24,90

Friszke Andrzej, Paczkowski Andrzej: NIEPOKORNI. Rozmowy o Komitecie Obrony Robotników. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 680. Oprawa twarda. Format: 16.9×24cm. ISBN 978-83-240-0996-1. Relacje członków i współpracowników Komitetu Obrony Robotników zebrane w 1981 roku przez Andrzeja Friszkego i Andrzeja Paczkowskiego. Na przełomie 1980 i 1981 roku, w samym środku karnawału Solidarności, dwóch wybitnych historyków postanowiło zebrać relacje członków pierwszej zorganizowanej opozycji w PRL-u - Komitetu Obrony Robotników. Moment wydawał się znakomity, a nagrane (na magnetofonie szpulowym marki Grundig) relacje miały pomóc lepiej poznać dzieje oporu wobec komunistycznej władzy. Stało się inaczej. Ich publikacji najpierw przeszkodził stan wojenny, potem prawa rynku. Tymczasem zgromadzony przez profesorów Friszkego i Paczkowskiego materiał stał się bezcennym i jedynym w swoim rodzaju źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych najnowszą historią Polski. Dopiero teraz rozmowy mogą wreszcie ujrzeć światło dzienne. Rozmówcami autorów byli: Konrad Bieliński, Seweryn Blumsztajn, Mirosław Chojecki, Sergiusz Kowalski, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Jan Lityński, Janusz Przewłocki, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, Andrzej Rosner, Joanna Szczęsna, Henryk Wujec

Ilość:

€ 29,90

Froese Wolfgang: HISTORIA PAŃSTW I NARODÓW MORZA BAŁTYCKIEGO. PWN Warszawa 2007. Str. 326. Oprawa twarda. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-01-15193-5. Książka jest syntezą dziejów krajów i narodów Europy wschodniej i północnej skupionych wokół Morza Bałtyckiego. Autor przedstawia historię aktywności ludzkiej w strefie Bałtyku od zarania dziejów do czasów współczesnych. Prezentuje wspólne elementy losów, powinowactwo kulturowe i ideowe regionu. Ogromnym atutem książki są liczne fotografie archiwalne. Pozycja przeznaczona jest dla studentów historii, prawa i administracji, nauk politycznych, filologii obcych (niemieckiej, rosyjskiej, skandynawskiej), nauk politycznych i dziennikarstwa, a także osób zainteresowanych wspólnym dziedzictwem strefy bałtyckiej oraz miłośników dobrego pisarstwa historycznego
Ilość:

€ 22,90

Fudali Robert, Potyrała Bolesław: OD ZWYCIĘSTWA DO UPADKU. Siły zbrojne Związku Radzieckiego 1945 – 1991. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 500. Oprawa twarda. Format: 16.8×23.8 cm. ISBN 978-83-01-15908-5. Publikacja przedstawia przeobrażenia, jakie zachodziły w Armii Radzieckiej i resortach siłowych Związku Radzieckiego pod wpływem przemian geopolitycznych po II wojnie światowej. Odrębnie opisane zostały resorty sił lądowych, powietrznych i morskich. Autorzy ukazują dzieje i strukturę armii od wewnątrz – przez pryzmat biografii i mentalności głównodowodzących, którzy mieli znaczący wpływ na politykę ZSRR. Prezentują poufne, nieznane i zniekształcane dotychczas fakty i interpretacje. W tekście nie brakuje licznych anegdot i ciekawostek z życia dowódców, informacji na temat obowiązujących w armii regulaminów, zwyczajów i zasad. Przykładowo dowiemy się, że w Sztabie Generalnym na rozkaz Stalina ustalono całodobowy system pracy, w tym ścisłe godziny odpoczynku oficerów sztabowych. Poznamy także powstające w armii rozmaite frakcje i koterie oraz inspirowane przez nie intrygi
Ilość:

€ 29,90

Galusek Łukasz, Jurecki Michał: KRESY NA NOWO ODKRYTE Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy. Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków 2007. Str. 268. Oprawa twarda. Format: 24.2×28.1cm. ISBN 978-83-89273-44-4. Album Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy – książka pomyślana jako podróż na poły sentymentalna, na poły współczesna – prezentuje kilkadziesiąt przykładów dzieł, budowli i miejsc, które uzmysławiają szerokiemu kręgowi odbiorców wagę działań na rzecz ocalenia wspólnego dziedzictwa. Poszczególne działy przedstawiają fenomen kulturowy ziem ruskich dawnej Rzeczypospolitej: ich mit i mozaikowość. Publikacja popularyzuje rezultaty badań prowadzonych po roku 1991 przez zespoły naukowców z Krakowa. Trzeba też koniecznie dodać, że zgromadzone materiały dotyczą dziedzictwa ginącego na naszych oczach. Niemal o wszystkich prezentowanych zabytkach można bowiem powiedzieć, że są tyleż wybitne pod względem artystycznym, co obciążone dramatem najnowszych ich losów. Książka zawiera 300 fotografii. Ponadto indeksy nazwisk i miejscowości, mapę zachodniej i centralnej Ukrainy oraz streszczenie w języku angielskim

Ilość:

€ 34,90

Garlicki Andrzej: PIĘKNE LATA TRZYDZIESTE. Prószyński i S-ka Warszawa 2008. Str. 284. Oprawa twarda. Format: 16.8×24 cm. ISBN 978-83-7469-725-5. Czy możliwe jest zbudowanie wolnego państwa przy jednoczesnym ograniczaniu demokracji – wolności sejmu, niezawisłości sądów? Czemu służyły twierdza brzeska i Bereza Kartuska? Czy hasła sanacji były realizowane, czy pozostały tylko hasłami?
Od chwili, gdy w maju 1926 roku pełnia władzy znalazła się w rękach Józefa Piłsudskiego, rozpoczął się proces podporządkowywania dyktaturze, czy jak inni wolą, systemowi autorytarnemu, instytucji państwowych i samorządowych. Lata trzydzieste to czas, w którym obóz rządzący wypełnia własnymi treściami wydmuszki instytucji demokratycznych.
Owe przemiany to nie jedyny temat najnowszej książki Andrzeja Garlickiego, autor porusza także wątki obyczajowe – pojedynki, wystąpienia antysemickie na uczelniach. W tle wydarzeń pozostaje Piłsudski – marszałek, postać posągowa, ale niepozbawiona wad i słabości
Ilość:

€ 12,90

Gauss Karl-Markus: EUROPEJSKI ALFABET. Przełożyła Alicja Rosenau. Wyd. Czarne Wołowiec 2008. Str. 184. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7536-012-7. Unikalny alfabet pojęć stanowiących naturalną część naszego europejskiego - językowego i semantycznego - kodu. „Po lekturze książek Gaussa Europa staje się równie egzotycznym, obcym i dalekim kontynentem jak Azja. Nic nie jest już takie, jak mogło się wydawać, wszystko się zmienia, każdą opinię trzeba sprawdzić na nowo. Czytając poszczególne hasła `Alfabetu europejskiego`, miałem ochotę natychmiast wyruszać w świat i rozwijać je w obszerne reportaże. Gauss już to jednak zrobił w swoich kolejnych książkach, częściowo przetłumaczonych na polski. `Alfabet` jest przede wszystkim swoistym przewodnikiem po Europie, jakiej nie znamy. Lub raczej: nie chcemy znać. Gauss pisze bowiem o tym, co doskonale znamy, o tym, co jest tuż obok nas, ale udajemy, że np. `rasizm ekonomiczny` nie istnieje. „ Max Cegielski
„Mało kto pisze o mało znanej Europy, o mniejszościach i małych językach, o ludziach na peryferiach, z taką głęboką wiedzą, a jednocześnie tak ciepło i czule jak Karl-Markus Gauss.” Martin Pollack

Ilość:

€ 14,90

Gauss Karl Marcus: NIEMCY NA PERYFERIACH EUROPY. Wyd. Czarne Wołowiec 2008. Str. 251. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7536-026-4. Pasjonująca, a zarazem bolesna opowieść o zapomnianych niemieckich mniejszościach, po dziś dzień żyjących na krańcach europejskiego świata. „Wytrawna lektura dla miłośników poplątanych sielankowo-tragicznych losów Europy Środkowej i Wschodniej. Gość z Austrii, jak siebie nazywa Karl-Markus Gauß, szuka ostatnich Niemców, nie-Niemców, którzy żyją, wegetują lub czekają na nowe życie w krajach sąsiadujących z Polską - na Litwie, Słowacji i Ukrainie. Prawie wszystkim dwudziesty wiek wystawił słony rachunek, prawie wszyscy to „rozbitkowie potwornych wędrówek ludów”. Szczególnie intrygująca jest opowieść litewska. Zaskoczy, zdenerwuje, zaintryguje i Litwinów, i Polaków. Pierwszym stawia wiele trudnych pytań, drugich właściwie pomija.” Jerzy Haszczyński
Ilość:

€ 16,90

Gawęda Marcin: POWSTANIE KOZACKIE 1637. Inforteditions 2007. Str. 234. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 83-89943-17-0. Powstanie Pawluka z 1637 roku rozstrzygnęła właściwie jedna bitwa - pod Kumejkami. Bitwa ta zasługuje na szczególną uwagę, co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze jest rzadkim przykładem rozerwania kozackiego taboru, chociaż - co podkreśla literatura przedmiotu - okupiono to stosunkowo dużymi stratami. Autor zwraca jednakże uwagę na fakt, że straty polskie były nieporównywalnie mniejsze od strat kozackich, które liczone są w tysiącach. Po drugie jest interesująca z taktycznego punktu widzenia - w bitwie doszło do ścisłego, a co za tym idzie skutecznego, współdziałania kawalerii polskiej z oddziałami „ludu ognistego”, co nie było w I połowie XVII wieku wcale takim częstym zjawiskiem. Wreszcie sama bitwa ma ogromne znaczenie strategiczne, gdyż po klęsce taboru Pawluka na polach kumejskich losy powstania były już właściwie przesądzone. Dalsze działania wojenne można nazwać właściwie „ekspedycją karną”, gdyż po klęsce Kozacy nie byli już zdolni do efektywnego stawiania oporu. Powstanie Pawluka stało się okazją dla Autora na zgłębienie wielu zagadnień, które dotyczą charakteru walk na Ukrainie czy samej wojskowości kozackiej. Autor starał się też w miarę dokładnie i plastycznie oddać sam przebieg kampanii i bitwy, dlatego ich rekonstrukcja zajmuje znaczną część książki
Ilość:

€ 14,90

Gebert Konstanty: MIEJSCE POD SŁOŃCEM. Wojny Izraela. Prószyński i S-ka Warszawa 2008. Str. 478. ISBN 978-83-7469-742-2. Izrael toczył wojny, by 60 lat temu powstać, i toczy je nadal, by nie przestać istnieć. W wojnach tych Żydzi padali ofiarą zbrodni i sami je popełniali, odnosili olśniewające zwycięstwa i stawali o krok od klęski. Wszystko po to, by zapewnić sobie wreszcie miejsce pod słońcem. Poświęcona historii państwa izraelskiego książka Konstantego Geberta to nowa, poszerzona wersja wydanej w 2004 roku Wojny czterdziestoletniej. Autor rozpoczyna narrację od Pierwszego Światowego Kongresu Syjonistycznego w Bazylei w 1897 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawiła się idea utworzenia państwa żydowskiego, by z pasją właściwą znawcy tematu przedstawić historię konfliktów izraelsko-palestyńskich od I wojny światowej i deklaracji Balfoura przez powstania arabskie, II wojnę światową i Zagładę, podział Palestyny oraz kolejne wojny, aż po konflikty z ostatnich lat. Jego książka jednak „nie pretenduje do miana historycznej monografii wojen wybranego miejsca i czasu. Jest raczej próbą ich dziennikarskiej prezentacji, czasem wybiórczo skupiającej się na indywidualnym ludzkim losie, wymownym szczególe, zdarzeniu”

Ilość:

€ 22,90

GETTO ŁÓDZKIE LITZMANNSTADT GETTO. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2009. Str. 288. Oprawa twarda. Format: 21×29.2 cm. ISBN 978-83-929304-2-6. Album Getto łódzkie przygotowany przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowego w Łodzi prezentuje ponad 300 zdjęć ilustrujących Zagładę łódzkich Żydów. Fotografie poprzedzone zostały szerokim wprowadzeniem historycznym ukazującym kontekst tragicznych wydarzeń z lat 1940-1944. Zdjęcia znajdujące się w albumie zostały wyselekcjonowane z ogromnego zbioru materiałów ikonograficznych zachowanych w zbiorach instytucji zagranicznych i polskich. Część z nich czytelnicy będą mogli zobaczyć po raz pierwszy
Ilość:

€ 34,90

Ginter Karol: UDZIAŁ SZLACHTY POLSKIEJ W POSPOLITYM RUSZENIU W XIV I XV WIEKU. Avalon 2008. Str. 428. Oprawa twarda. Format: 15×21.1cm. ISBN 978-83-604-4843-4. Tematem pracy był udział szlachty polskiej w pospolitym ruszeniu w późnym średniowieczu. Poczyniono uwagi ogólne na temat szlachty, jej narodzin i przemian w omawianym okresie oraz przedstawiono w zarysie organizację późnośredniowiecznej wojskowości, której element stanowiło pospolite ruszenie. Naszkicowano przemiany tej ostatniej instytucji. Następnie przeanalizowano podstawy prawne obowiązku służby wojskowej w XIV i XV stuleciu, skupiając swą uwagę przede wszystkim na stanie szlacheckim. Omówiono formy udziału szlachty w pospolitym ruszeniu, starając się ustalić, kiedy wymagano od szlachcica osobistego udziału w pospolitym ruszeniu, a kiedy dopuszczono możliwość wyprawienia zastępcy. Opisano także kary przewidziane za niestawiennictwo na wyprawie wojennej. Przeanalizowano problem regulowania wymiaru służby w pospolitym ruszeniu w późnym średniowieczu. Przedstawiono wreszcie świadczenia należne szlachcie za udział w wyprawie wojennej oraz praktyczną realizację tych zobowiązań ze strony króla

Ilość:

€ 24,90

Głowacka-Grajper Małgorzata: MNIEJSZOŚCIOWE GRUPY ETNICZNE WOBEC POLSKIEGO SYSTEMU OŚWIATY. Przekaz kulturowy a więź etniczna. Wyd. Uniw. Warszawskiego 2009. Str. 312. Format: 14.8×21 cm. ISBN 978-83-235-0502-0. Poszczególne grupy etniczne w Polsce znajdują się w odmiennej sytuacji edukacyjnej. Jedne z nich, np. Litwini, mają długą tradycję organizowania własnych szkół na zamieszkiwanych przez siebie terenach, inne - jak Ukraińcy - poprzez naukę w szkołach etnicznych próbują jednoczyć swych rozproszonych po kraju rodaków. Kaszubi dopiero od kilku lat wprowadzają na szerszą skalę swój język do szkół, a grupa prowadząca najbardziej tradycyjny styl życia spośród wszystkich mniejszości - Romowie - skupia się nie tyle na tworzeniu własnego szkolnictwa, ile w ogóle na pogodzeniu instytucji szkoły z własną kulturą. To zróżnicowanie powoduje, że każda z grup nieco inaczej prowadzi swoją edukacyjną działalność, a szkoła pełni w ich środowiskach różne role. Książka pokazuje, że tradycyjna kultura etniczna dostarcza wartości niezbędnych do przetrwania grupy jako unikalnej jednostki społecznej, a współczesność dostarcza środków, by tę kulturę zachować. Dzięki temu swoistemu połączeniu możliwości dostarczanych przez współczesny świat i tradycji kulturowej grup mniejszościowych etniczność nie staje się sprawą marginalną czy wręcz balastem, ale nabiera realnego znaczenia w codziennym życiu jednostek i społeczeństw
Ilość:

€ 16,90

Gnat-Wieteska Zbigniew: Z DZIEJÓW DRUGIEJ KONSPIRACJI. Wyd. Ajaks 2009. Str. 276. Oprawa twarda. Format: 17×24.5 cm. ISBN 978-83-620-4601-0. Opracowanie omawia m.in. Przebieg akcji Burza na terenie Podokręgu Wschodniego Białowieża i początki „drugiej konspiracji” przeciwko „narzuconej władzy”, mało znane starania o utworzenie tymczasowej komendy AK dla terenów wyzwolonych, akcje na więzienia itp.
Ilość:

€ 24,90

Gnauck Gerhard: SYRENA AUF DEM KÖNIGSWEG. Warschauer Wandlungen. Picus Lesereisen, Wien 2004. 132 Seiten. Geb. ISBN 3-85452-786-1. Gerhard Gnauck, Korrespondent der „Welt”, stellt Polens Hauptstadt im historischen Kontext ihres steten Wandels vor und zeigt dabei ihre spannendsten und interessantesten Seiten
Ilość:

€ 13,90

Górecki Dariusz: POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. Wolters Kluwer Polska Warszawa 2009. Str. 236. Wyd. 3. Format: 16.5×24cm. ISBN 978-83-7601-962-8. Stan prawny na 1 września 2009 r. Książka stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów kierunków nieprawniczych (administracja, politologia, ekonomia, socjologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, a także fi nanse i bankowość), na których problematyka prawa konstytucyjnego wykładana jest w różnym zakresie i pod różnymi nazwami. W przeciwieństwie do obszernych opracowań przeznaczonych dla studentów prawa, podręcznik ten ujmuje syntetycznie polskie zagadnienia ustrojowe: zasady ustroju państwa prawa, wolności i obowiązki obywatelskie oraz kompetencje organów państwowych i samorządowych, zawiera także rozdziały poświęcone problematyce finansów publicznych, stanów nadzwyczajnych oraz aspektów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Ilość:

€ 22,90

Górzyński Sławomir: ARYSTOKRACJA POLSKA W GALICJI. Wyd. DiG Warszawa 2009. Str. 434. Oprawa twarda. Format: 17×24.4 cm. ISBN 978-83-7181-597-3. W centrum moich zainteresowań znalazła się kwestia związana z nadaniem tytułów arystokratycznych rodzinom szlacheckim w nowej prowincji - Galicji po 1772 roku, właściwie po 1775 roku, kiedy to ukazał się patent wydany przez cesarzowa Marię Teresę a także w Galicji Zachodniej po 1795 roku
Ilość:

€ 26,90

Grabski August: LEWICA PRZECIW IZRAELOWI. Wyd. Trio Warszawa 2008. Str. 224. ISBN 978-83-7436-138-5. Wydane wspólnie z Żydowskim Instytutem Historycznym. Zbiór studiów o żydowskich lewicowych ugrupowaniach, które łączył sprzeciw wobec ideologii syjonistycznej. Autor wprowadza czytelnika w bogaty świat różnorodnej krytyki syjonizmu i Państwa Izrael ze strony nowoczesnej lewicy (socjaldemokracja, komunizm, trockizm, anarchizm). Czyni to w sposób bezstronny, pełny erudycji, z wykorzystaniem bogatej literatury źródłowej, w tym również w języku jidisz. Książka poszerza perspektywę historii myśli żydowskiej i konfliktu żydowsko-palestyńskiego

Ilość:

€ 14,90

Graczyk Maria: HISTORIA RUSZYŁA Z KOPYTA. Wyd. Zysk i S-ka Poznań 2009. Str. 356. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-7506-336-3. Historia ruszyła... to zapis rozmów o Polsce, jej starych i nowych sąsiadach, o Europie, świecie (i wszechświecie) z czołowymi bohaterami wydarzeń ostatniego dwudziestolecia i ich komentatorami. Oprócz wywiadów zawiera także opis przygód związanych z dotarciem do rozmówców lub zapis redakcyjnych anegdot, odsłania więc „dziennikarską kuchnię”, pokazując, że gdzie nie pomoże wytrwałość, czasem przyda się fortel
Ilość:

€ 16,90

Graczyk Roman: TROPEM SB. Jak czytać teczki. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 312. Format: 12.3×19.6cm. ISBN 83-240-0759-2. Roman Graczyk krok po kroku wprowadza nas w świat dokumentów zgromadzonych w IPN. Przedstawia metody działania komunistycznej bezpieki, wyjaśnia najważniejsze i najczęściej spotykane w mediach i dokumentach terminy. A przede wszystkim opowiada historię czterech osób związanych z kręgiem zawodowym „Tygodnika Powszechnego” i Znaku, którymi interesowało się SB, i trzy różne strategie uwalniania się z esbeckiej sieci. Doświadczenia badawcze prowadzą autora do pełnej polemicznego temperamentu obrony nowego kształtu ustawy lustracyjnej. „Czy autor ma rację, czy też uległ zanadto argumentom twórców ustawy, oceni on sam i my wszyscy, gdy szeroka lustracja będzie już realizowana” - pisze Andrzej Friszke w konkluzji swojego posłowia. Książka dotyczy trzech ważnych problemów: stopnia wiarygodności „ubeckich papierów”, sposobu przeprowadzenia lustracji rozumianej jako społeczny proces rozliczania się z peerelowską przeszłością oraz możliwości formułowania jednoznacznych ocen w odniesieniu do poszczególnych osób uwikłanych w różnej natury kontakty z SB. Książka stanowi świeże i oryginalne spojrzenie na proces lustracji w Polsce. To wciągająca i kompetentna lektura - prof. dr hab. Tomasz Gąsowski Instytut Historii UJ
Ilość:

€ 12,90

Grajek Marek: ENIGMA. Bliżej prawdy. Wyd. Rebis Poznań 2007. Str. 656. Oprawa twarda z obwolutą. Format: 15×22cm. ISBN 978-83-7510-103-4. Wiedza o roli Polaków w złamaniu szyfrów Enigmy jest nadal bardzo skąpa. Odtajnienie tysięcy dokumentów z brytyjskich i amerykańskich archiwów nie wpłynęło na opinię o dominującej roli kryptologów alianckich. Tymczasem wiedza o wkładzie Polaków oparta jest nadal na nielicznych i dość leciwych relacjach. Aby oddać należny honor niedocenianym bohaterom konieczne było wyjście poza perspektywę historyka. Spoglądając na złamanie szyfrów Enigmy nie tylko w kategoriach walki wywiadów, lecz także matematycznego i kryptologicznego wyzwania, odnajdujemy perspektywę, pozwalającą obiektywnie ocenić dokonania wszystkich uczestników tej niezwykłej historii. Książka pozwala w pełni docenić pionierski i decydujący udział polskich kryptologów i matematyków w historii Enigmy. W wymiarze intelektualnym przygoda z szyframi jest równie fascynująca, jak w warstwie historycznej czy sensacyjnej. Książka łączy trzy wątki, stanowiąc najbardziej wszechstronne podsumowanie historii złamania szyfrów Enigmy, jakie dotąd oddano w ręce polskiego czytelnika. Dla Marka Grajka historia jest jedną z pasji, a kryptologia – jedną z profesji. Ten zbieg zainteresowań sprawił, że musiał się zmierzyć z tematem, w którym obie dziedziny nierozerwalnie się splatają: z historią złamania szyfrów Enigmy

Ilość:

€ 29,90

Grajek Marek, Gralewski Leszek: NARODZINY KRYPTOLOGII MATEMATYCZNEJ. Wyd. Naukowe Semper Warszawa 2009. Str. 270. Format: 17.5×25 cm. ISBN 978-83-7507-072-9. Nowoczesna kryptologia i jej dzieje to dziedzina niezwykle fascynująca. Ta unikalna na polskim rynku książka przeznaczona jest dla szerokich kręgów czytelników zainteresowanych szyframi i szyfrologią: od najstarszych szyfrów monoalfabetycznych i modularnych do systemów polialfabetycznych, zastosowań teorii cykli oraz kryptoanalizy zautomatyzowanej. Czytelnicy znajdą tu opisy działania wielu maszyn szyfrujących, w tym słynnej Enigmy. Ze względu na walory dydaktyczne, przystępny język i specyficzny układ omawianych zagadnień, książka może spełniać rolę podręcznika dla uzdolnionych matematycznie licealistów, studentów wielu kierunków matematyczno-przyrodniczych i technicznych, a także nauczycieli
Ilość:

€ 16,90

Grodecki Roman: POLITYKA PIENIĘŻNA PIASTÓW. Mistrzowie historiografii, Avalon 2009. Str. 380. Oprawa twarda. Format: 14.8×21.1 cm. ISBN 978-83-604-4866-3. Trudno dostępne prace Romana Grodeckiego, po raz pierwszy zebrane w jednym tomie, dają pełny obraz jego poglądów na znaczenie pieniądza w systemie społeczno-gospodarczym średniowiecznej Polski i politykę pieniężną Piastów
Ilość:

€ 24,90

Gross Jan T.: STRACH. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 360. Oprawa twarda z obw. ISBN 978-83-240-0876-6. Książka, której angielskie wydanie wywołało burzę polemik i komentarzy! Jan Tomasz Gross znów dotyka bolesnej tematyki antysemityzmu. Odkrycia, których dokonał, pisząc o sprawie zamordowanych przez polskich sąsiadów Żydów z Jedwabnego, wstrząsnęły opinią publiczną i zmusiły nas do rewizji głęboko zakorzenionej wizji własnej historii. W Strachu... autor analizuje doświadczenia wracających do domów polskich Żydów i konfrontuje je z najnowszymi polskimi i światowymi badaniami naukowymi. Efektem jest socjologiczno-historyczny esej, który omawia kwestię antysemityzmu w Polsce tuż po zakończeniu wojny, i który swoją kulminację znajduje w reinterpretacji największego w powojennej Europie pogromu Żydów w Kielcach. To książka, która zmusza do myślenia i szczerej rozmowy

Ilość:

€ 16,90

Gruner Żarnoch Ewa: STAROBIELSK W OCZACH OCALAŁYCH JEŃCÓW. Wyd. LTW Warszawa 2009. Str. 328. Oprawa twarda. Format: 18x25 cm. ISBN 978-83-7565-044-0. Starobielsk, jeden z trzech obozów katyńskich, pozostawał zawsze – i niewiele tu jak dotąd się zmieniło – podobnie jak Ostaszków, w cieniu Kozielska i Katynia. Książka ta stanowi owoc wieloletniej pracy Autorki, mozolnego zbierania dokumentacji i relacji nt. zbrodni katyńskiej, zwłaszcza zaś obozu w Starobielsku i miejsca mordu jego więźniów w Charkowie. Zgromadziła wszystko, co o Starobielsku przekazali ci, którzy go przeżyli, co znane jest z dokumentów sowieckich i zeznań byłych funkcjonariuszy NKWD, z listów i wspomnień rodzin. Po przestudiowaniu tego ogromnego materiału i na podstawie własnych przemyśleń wysnuła tezę – śmiałą, ale nie nieprawdopodobną – że decyzja o wymordowaniu oficerów WP i policjantów, polskich jeńców wojennych, faktycznie podjęta została dużo wcześniej niż 5 marca 1940 roku, jeszcze w okresie przed napaścią Związku Sowieckiego na Polskę. Napisała książkę o Nich – jako hołd dla Nich. Każdy, kto będzie chciał pisać o Starobielsku, po książkę tę sięgnąć powinien
Ilość:

€ 18,90

Grzebień Bożena: KRAKÓW A City of Colors. Przewodnik po Krakowie w języku angielskim. Sprawy Polityczne 2009. Str. 336. Format: 12×18 cm. ISBN 978-83-615-3304-7. Self guided tours and stories. This guidebook is very special. You can read it while planning your stay. You can also take it with you on your tours and walks. It will show you around the city of Krakow with the passion and zeal of a native tour guide; one who walks beside you, telling you Krakow's most interesting stories. It will give you all the history and information you want on the city's many sights, without going into unnecessary detail. It is a lively, succinct book which conveys the author's love of the city on every page. Make the most of your stay in Krakow with „Krakow - the City of Colors” guidebook!
Ilość:

€ 24,90

Grzelak Czesław, Stańczyk Henryk: KAMPANIA POLSKA 1939 ROKU. Ag. Wyd. Rytm Warszawa 2008. Str. 536. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 21×29.7 cm. ISBN 978-83-7399-279-5. Kampania Polska 1939 roku była jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach naszej Ojczyzny. Polska zdradziecko zaatakowana 1 września 1939 roku przez hitlerowskie Niemcy, a 17 września przez Związek Sowiecki, podjęła nierówną walkę z agresorami - największymi potęgami militarnymi ówczesnej Europy. Obrona naszego państwa prowadzona była bez realnego wsparcia ze strony sojuszników: Francji i Wielkiej Brytanii. Mimo ogromnego poświęcenia, męstwa i uporu żołnierzy, wskutek miażdżącej przewagi najeźdźców nasza armia została rozbita. Po pięciu tygodniach ciężkich walk, broniąca się w osamotnieniu Polska poniosła klęskę, a jej terytorium podzielono pomiędzy napastników i poddano zbrodniczej okupacji.
Jest to pierwsza w piśmiennictwie polskim próba całościowego przedstawienia wysiłku żołnierza polskiego we wrześniu 1939 roku. Książka stanowi zwarte kompendium wiedzy oparte o mało lub wcale nieznane materiały źródłowe. Zawiera m.in. chronologiczny opis wydarzeń, analizę operacyjno-taktyczną i polityczną. Warstwę narracyjną wzbogaca ikonografia, szkice sytuacyjne pola walki, schematy oraz tabele. Praca jest adresowana do szerokiego kręgu czytelników interesujących się historią II wojny światowej, spełnia także wymogi podręcznika do szkół wyższych

Ilość:

€ 34,90

Grzelak Czesław: KRESY W CZERWIENI 1939. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę. Ag. Wyd. Rytm Warszawa 2008. Str. 504. Oprawa twarda. Format: 21×29.7 cm. ISBN 978-83-7399-296-2. Przygotowania i przebieg „niewypowiedzianej wojny” rozpoczętej zdradzieckim atakiem Armii Czerwonej na Rzeczpospolitą w dniu 17 września 1939 roku. Opis walk z agresorem podjętych przez oddziały Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji Państwowej, organizacje paramilitarne, ochotników. Relacja o bohaterskiej obronie polskich strażnic granicznych przez żołnierzy KOP-u, zmaganiach z najeźdźcą Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, Zgrupowania KOP-u gen. Wilhelma Orlika-Rückemanna, pułku KOP „Sarny”, Zgrupowania Kawalerii gen. Władysława Andersa, heroizmie „Orląt Grodzieńskich”, to niektóre motywy tej książki dotyczącej wydarzeń, które przez prawie półwiecze pokrywała zmowa milczenia. Narrację wzbogacają liczne szkice, tabele i schematy oraz interesujące, zwykle publikowane po raz pierwszy dokumenty. Bogata treść książki stanowi rezultat wnikliwej kwerendy archiwalnej autora przeprowadzonej m.in. w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie i Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
Ilość:

€ 34,90

Grzybowski Jerzy: BIAŁORUSINI W POLSKICH REGULARNYCH FORMACJACH WOJSKOWYCH W LATACH 1918-1945. Ag Wyd. Rytm Warszawa 2007. Str. 644. Oprawa twarda. Format: 17.5×24.5cm. ISBN 83-7399-198-9. Autor omawia udział obywateli narodowości białoruskiej w wojsku II Rzeczypospolitej, Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz Wojsku Polskim na froncie wschodnim. Analizuje przy tym ich postawę wobec obowiązku służby wojskowej, przedstawia też politykę władz polskich w stosunku do nich. Ważny wątek książki stanowi prezentacja losów żołnierzy-Białorusinów po zakończeniu II wojny światowej - część z nich pozostała na obczyźnie, część powróciła w rodzinne strony, doświadczając za swoją przeszłość różnego rodzaju represji. Książka ta, przywraca pamięć o Białorusinach - żołnierzach Rzeczypospolitej, stanowi również wymowne świadectwo polsko-białoruskiego braterstwa broni w walce ze wspólnym wrogiem. To pionierskie opracowanie powstało na podstawie gruntownych badań przeprowadzonych przez Autora w archiwach i bibliotekach Białorusi, Litwy, Polski i Wielkiej Brytanii
Ilość:

€ 24,90

Grzymała-Kazłowska Aleksandra: KONSTRUOWANIE „INNEGO”. Wizerunki imigrantów w Polsce. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2008. Str. 284. ISBN 978-83-235-0254-8. Książka prezentuje przystosowywanie się polskiego społeczeństwa do obecności nowych grup imigranckich oraz funkcje i znaczenie nadawane obecności „innych” w Polsce. Obiektem zainteresowania są zmiany świadomości dotyczące relacji i identyfikacji etnicznych, a przede wszystkim formowanie się i przekształcanie w procesie dyskursywnym kulturowo-społecznych wizerunków imigrantów zarówno w prasie, jak i w badaniach opinii społecznej. Przedstawia reakcje na obecność „innego” na poziomie językowym, poznawczym i społecznym; omawia postrzeganie oraz przyjmowanie wobec „obcego” określonych postaw oraz zachowań

Ilość:

€ 14,90

Habielski Rafał, Jaruzelski Jerzy: ZAMIARY, PRZESTROGI, NADZIEJE. Bunt Młodych, Polityka 1931-1939. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2008. Str. 529. Oprawa twarda z obw. Format: 17.4×25cm. ISBN 978-83-227-2681-5. W latach 1931-1939 Jerzy Giedroyc redagował dwa pisma, które uchodzą za publicystyczny ewenement dwudziestolecia. „Bunt Młodych” a później „Polityka” były miejscem refleksji dotyczącej najistotniejszych ówczesnych problemów Polski. Publicyści młodego pokolenia próbowali stawić im czoła z bezinteresowną wiarą, że trzeba wskazywać możliwości, które utrwalą niepodległość, usprawnią i wzmocnią państwo oraz zmodernizują stosunki wewnętrzne, zwłaszcza narodowościowe. Oba pisma stały się miejscem debaty prowadzonej w przekonaniu, że na przekór słabościom wewnętrznym i sytuacji geopolitycznej Polska może uwolnić się od niebezpieczeństwa, a także zdobyć status państwa stabilnego i wpływającego na sytuację polityczną w Europie

Ilość:

€ 26,90

Hein-Kircher Heidi, Suchoples Jarosław, Hahn Hans Henning: MIEJSCA PAMIĘCI. Mity i stereotypy w Europie. Of. Wyd. Atut Wrocław 2008. Str. 293. Format: 16.4×23.5cm. ISBN 978-83-7432-296-6. Dolny Śląsk w powieściach Olgi Tokarczuk. Próba dialogu? Współczesne użycie historii Dolnego Śląska w mediach na przykładzie Gazety Wyborczej, Polsko-niemiecka walka narodowościowa na Górnym Śląsku, Kłopot z pozytywnym stereotypem, czyli o doświadczeniach własnych badacza historii stosunków międzynarodowych

Ilość:

€ 24,90

Herczyński Ryszard: SPĘTANA NAUKA. Opozycja intelektualna w Polsce 1945-1970. Pierwsza monografia na ten temat, oparta na bogatych materiałach źródłowych i własnych wspomnieniach autora. Wyd. Naukowe Semper Warszawa 2008. Str. 576. Bibliografia, indeks osobowy. ISBN 978-83-7507-029-3. Głównym tematem książki jest opór środowiska polskich uczonych wobec prób zniewolenia nauki w latach 1945–1970. Obrona wolności i niezawisłości nauki była wyrazem cywilnej odwagi uczonych, a jej tradycje zaważyły istotnie na etosie polskiego środowiska naukowego. Chwilami czytelnikowi może się wydawać, że ma w ręku monografię historyczną, gdyż w oczy rzuca się ogrom wykonanej przez autora pracy nad źródłami, do jakiego na ogół zdolni są jedynie historycy. Autor występuje jednak nie tylko jako historyk, ale i jako świadek, spisujący swe „Rzeczy minione i rozmyślania”. Oryginalność tej książki polega w dużym stopniu na tym, że napisał ją człowiek, który dużo widział, wie jednak, że samo oglądanie czegoś na własne oczy nie czyni zeń świadka wiarygodnego, jak zdaje się mniemać większość pamiętnikarzy. Trzeba skonfrontować biografię z historią, pamięć z dokumentami. Taką konfrontacją jest właśnie ta książka. Matematyk przeobraża się w niej w historyka, uczestnik w analityka - Jerzy Szacki
Ilość:

€ 39,90

HISTORIA POLSKI. Tomy 1-2. Autorzy: Henryk Samsonowicz, Andrzej Wyczański, Janusz Tazbir, Jacek Staszewski, Tomasz Kizwalter, Tomasz Nałęcz, Andrzej Paczkowski, Andrzej Chwalba. PWN Warszawa 2007. Str. 1200. Oprawa twarda. Format: 21×26cm. ISBN 83-01-15038-9. Nowoczesna publikacja, autorstwa najwybitniejszych polskich historyków, uzupełniona bogatym materiałem encyklopedycznym Wydawnictwa Naukowego PWN. Ukazuje wszechstronny obraz historii Polski w ujęciu chronologicznym od czasów najdawniejszych do współczesności. Łączy swadę i lekkość literacką eseju z rzeczywistością i jasnością wykładu. Szczegółowo przedstawia wydarzenia z życia politycznego oraz przemiany społeczno-gospodarcze i obyczajowe w Polsce.
Książka dodatkowo zawiera:
- 80 map historycznych dokumentujących kluczowe przemiany polityczne i demograficzne na ziemiach polskich, przebieg bitew, kampanii i wojen;
- 500 barwnych ilustracji i zdjęć oddających atmosferę omawianych wydarzeń historycznych;
- użyteczne kalendarium najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych;
- słownik biograficzny prezentujący ponad 1500 życiorysów postaci wzmiankowanych w publikacji: monarchów, wodzów, polityków, uczonych i artystów;
- hasła objaśniające i rozszerzające informacje o szczególnie ważnych pojęciach, terminach, zjawiskach i wydarzeniach, ułatwiające lekturę zasadniczego wykładu
Ilość:

€ 79,90

HISTORIA ŚWIATA ENCYKLOPEDIA PWN tomy 1-3. PWN Warszawa 2008. Str. 2616. Oprawa twarda. Format: 16.5×24 cm. ISBN 978-83-01-15086-0. Historia świata to trzytomowa, wyjątkowa i nowoczesna encyklopedia, zawierająca ponad 5500 haseł z zakresu dziejów politycznych, ustrojowych i wojskowych, uwzględniająca
też historię społeczno-gospodarczą. Przedstawia wszystkie kontynenty, kręgi kulturowe i epoki, od formowania się najstarszych cywilizacji, po najnowsze wydarzenia z pierwszych lat XXI wieku. Historia Polski została uwzględniona w zakresie niezbędnym do poznania dziejów naszych sąsiadów i Europy, co nadaje encyklopedii uniwersalną (europejską) optykę. Najważniejsze hasła encyklopedyczne przedstawione są w postaci bogatych w ciekawostki, obszernych, ilustrowanych artykułów.

W encyklopedii znajdują się:
- zarysy dziejów państw, regionów i krain, zarówno współczesnych jak i historycznych,
- hasła poświęcone kluczowym dla historii procesom, wydarzeniom, instytucjom, grupom społecznym, ruchom i organizacjom politycznym,
- biogramy władców, polityków, wodzów, myślicieli i teoretyków,
- teksty źródłowe i cytaty,
- zestawienia tabelaryczne monarchów, prezydentów i premierów,
- ponad 20 drzew genealogicznych dynastii europejskich,
ponad 2000 ilustracji, w tym 200 map

Ilość:

€ 149,00

Holzer Jerzy: EUROPA WOJEN. Świat Książki Warszawa 2008. Str. 552. Oprawa twarda. ISBN 978-83-247-1045-4. Praca znakomitego uczonego, opowiadająca historię XX wieku przez pryzmat wojen i konfliktów z obiema wojnami światowymi na czele. Jak wpływ na tak dramatyczny przebieg wydarzeń miały postępy nauki i techniki, gospodarka i psychologia społeczna, kolonializm, nacjonalizm, faszyzm i komunizm? Świetna praca, napisana komunikatywnym językiem, użyteczna zarówno dla uczniów, studentów, jak i specjalistów oraz dla wszystkich, zainteresowanych syntezą XX wieku i historią w ogóle

Ilość:

€ 29,90

Holzer Jerzy: POLSKA I EUROPA W POLSCE CZYLI NIGDZIE. Ag. Wyd. Rytm Warszawa 2008. Str. 218. Format: 13×20 cm. ISBN 978-83-7399-275-7. Esej znanego historyka poświęcony rozważaniom o miejscu Polski w Europie, w ostatnich dwóch wiekach; o długiej drodze, jaką przebyła przez dwie wielkie wojny, kruchą niepodległość między nimi, później wasalną pozycję w bloku radzieckim, aż do dnia dzisiejszego, kiedy stała się ważnym członkiem europejskiej i euroatlantyckiej wspólnoty państw. A przecież jeszcze w 1909 roku w niemieckiej encyklopedii można było przeczytać: „Polska (zobacz mapa ZACHODNIA ROSJA), dawne państwo europejskie”; a w innym miejscu: Polacy „plemię słowiańskie, należące do zachodniej grupy Słowian (...) ma swoje siedziby głównie w Rosji, Austrii i Prusach”. W książce znalazły się też rozdziały o ważnych europejskich problemach Polski i o polskich problemach Europy
Ilość:

€ 12,90

HOŁODOMOR 1932-1933. Wielki głód na Ukrainie w dokumentach polskiej dyplomacji i wywiadu. Wybór i opr. Jan Jacek Burski. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2008. Str. 785. Oprawa twarda. Format: 15.3×23.9 cm. ISBN 978-83-89607-56-0. Straszliwa klęska głodu w latach 1932-1933, Hołodomor - jak nazwano ją nad Dnieprem, to niewątpliwie największa, choć przez długi czas wypierana, trauma w świadomości zbiorowej Ukraińców. Skutki tego kataklizmu, spotęgowane przez późniejsze masowe represje, porównać można z żydowską Zagładą
Ilość:

€ 29,90

Hundert Gershon David: ŻYDZI W RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW W XVIII WIEKU. Wyd. Cyklady Warszawa 2007. Str. 352. Oprawa twarda. Format: 15.3×21.8cm. ISBN 978-83-602-7918-2. Książka Gershona D. Hunderta jest próbą pokazania, w jaki sposób formowała się w XVIII wieku mentalność Żydów wschodnioeuropejskich, której podstawowym składnikiem - mimo przemian w sferze ideologicznej, politycznej, gospodarczej, a nawet językowej i kulturowej - była pozytywna ocena własnej tożsamości. Wychodząc od opisu struktury ludności żydowskiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, autor omawia udział Żydów w gospodarce kraju, rozbudowaną organizację wewnętrzną ich społeczności, złożone relacje z rosnącym w siłę Kościołem katolickim, a także klimat życia intelektualnego. Podkreśla przy tym znaczenie upowszechniającej się wówczas kabały oraz chasydyzmu jako swoistej formy sprzeciwu wobec wpływu koncepcji i postaw, które zagrażały tradycyjnym wierzeniom. W 2005 roku książka Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku otrzymała nagrodę Oskar Halecki Award in East Central European History przyznaną przez Polski Instytut Naukowy w Ameryce.
Gershon David Hundert, profesor Jewish Studies and History w McGill University, jest autorem książki The Jews in a Polish Private Town: The Case of Opatów in the Eighteenth Century (1992), współautorem The Jews in Poland and Russia: Bibliographical Essays (1984) oraz redaktorem Jews in Early Modern Poland (1997) i Essential Papers on Hassidism: Origins to Present (1991)
Ilość:

€ 19,90

Iranek-Osmecki Kazimierz: KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE. Polacy i Żydzi 1939-1945. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2009. Str. 390. Oprawa twarda. Format: 14.5×21 cm. ISBN 978-83-7629-062-1. Autor podjął próbę udokumentowania pomocy, jaką Polacy nieśli Żydom podczas II wojny światowej. Starał się także przybliżyć problematykę relacji polsko-żydowskich w latach 1939-1945. Charakter publikacji i jej wartość źródłowa sprawiają, że zasługuje ona na przypomnienie współczesnemu czytelnikowi
Ilość:

€ 16,90

Iranek-Osmecki Jerzy: POWSTANIE WARSZAWSKIE PO 60 LATACH. Wyd. Neriton Warszawa 2007. Str. 154. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-7543-014-1. Autor, syn płk. dypl. Kazimierza Iranka-Osmeckiego, szefa Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej, w swojej publikacji odnosi się do kilku wybranych kwestii Powstania, m.in. warunków i samej decyzji oraz do momentu podjęcia walki. Udowadnia, że nie można ich rozpatrywać bez uwzględnienia stosunków polsko-sowieckich oraz charakterystyki polskiego podziemia cywilnego i wojskowego. Prezentowane rozważania poruszają się na wielu płaszczyznach: militarnej, politycznej, personalnej i psychologicznej
Ilość:

€ 14,90

Isakowicz-Zaleski Tadeusz ks.: KSIĘŻA WOBEC BEZPIEKI. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 589. Załączniki, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-240-0803-2. Efekt badań w archiwach IPN. Autor opisuje postawy duchowieństwa katolickiego wobec działań komunistycznej bezpieki. Omawiając poszczególne przypadki, autor sięga nie tylko do esbeckich dokumentów, ale również do wiedzy pochodzącej z innych źródeł
Ilość:

€ 16,90

Jabłonka Krzysztof: WIELKIE BITWY POLAKÓW. Rosikon Press 2007. Str. 384. 40 batalii, 660 ilustracji i zdjęć, 48 map i diagramów. Oprawa twarda. Format: 22×28.5cm. ISBN 83-88848-43-8. Nie sposób zrozumieć dziejów jakiegoś narodu, nie znając historii jego bitew. Ta książka to fascynująca podróż po polach walk naszych rodaków; polach rozsianych po całej Europie. W każdym opisie Czytelnik znajdzie odpowiedzi na najbardziej frapujące pytania: co było powodem bitwy, kto brał w niej udział, kto wygrał, jakie były straty obu stron konfliktu? Dokładne plany rozmieszczenia i ruchów wojsk ułatwiają zrozumienie przebiegu całego zdarzenia, a opisy najznakomitszych walczących postaci przybliżają daną epokę. W książce przedstawiono zarówno bitwy bardzo znane, jak bitwa pod Grunwaldem, obrona Jasnej Góry czy bitwa pod Wiedniem, jak i takie, o których wiedza nie jest zbyt rozpowszechniona. Podróż przez historię bitew rozpoczynają: Wogastisburg w 633 [lub 631] roku, pierwsza bitwa ludów słowiańskich i Cedynia, pod którą w 972 roku Mieszko stoczył zwycięską walkę z niepokonanym dotąd wojskiem saskim. Na zakończenie opisano bitwę o Berlin, która była jednym z ostatnich akordów II wojny światowej
Ilość:

€ 44,90

Jagodzińska Agnieszka: POMIĘDZY. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Bibliotheca Judaica, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2009. Str. 308. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-229-2954-4
Ilość:

€ 16,90

Jagodziński Zdzisław: BIBLIOGRAFIA POLAKÓW NA WSCHODZIE (b. ZSSR). BIBLIOGRAPHY OF POLES IN RUSSIA (the former USSR). Biblioteka Polska, POSK Londyn. Str. 522. Format: 20.7×29.6cm. ISBN 0-902576-31-9. „Bibliografia Polaków na Wschodzie (b. ZSSR)” autorstwa dra Zdzisława Konstantego Jagodzińskiego, ukazuje się 5 lat po śmierci pomysłodawcy jej powstania. Dr Jagodziński, który sam był jednym z Polaków wywiezionych przez władze sowieckie na Wschód, rozpoczął wyszukiwanie i zbieranie materiału na początku lat 80-tych i w roku 1991 kartoteka liczyła ok. 7,485 pozycji. Kierując od wielu lat Biblioteką Polską POSK w Londynie miał On stosunkowo łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju publikacji, szczególnie tych wydanych poza granicami Polski
Ilość:

€ 24,90

Jakuboszczak Agnieszka: SARMACKA DAMA. Barbara Sanguszkowa (1718-1791) i jej salon towarzyski. Wyd. Poznańskie 2008. Str. 290. Oprawa twarda. Format: 15.3×23.6cm. ISBN 978-83-7177-487-4. Przedstawienie drogi ku niezależności, jaką pokonała księżna Barbara Urszula z Duninów Sanguszkowa, jest jednym z najważniejszych zagadnień podjętych w tej książce. Bogata, inteligentna, o wysokiej i szanowanej pozycji społecznej potrafiła zgromadzić wokół siebie grono wiernych i oddanych przyjaciół. Dynamiczna postawa na niwie politycznej oraz obycie w kręgu dworu królewskiego przyciągały do stworzonego przez nią salonu osoby ważna i znane w Polsce połowy XVIII wieku

Ilość:

€ 19,90

Janicka Joanna: ŻYDZI ZAMOJSZCZYZNY 1864-1915. Norbertinum Lublin 2007. Str. 364. Format: 16.8×24cm. ISBN 978-83-7222-301-2. Materiał źródłowy umożliwiający analizę tych zagadnień został zaczerpnięty z zespołów akt zgromadzonych w archiwach państwowych Lublina i Zamościa. Kwerenda archiwalna została przeprowadzona również w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Podstawę źródłową stanowią lubelskie zasoby archiwalne, materiały administracji rosyjskiej cywilnej i wojskowej oraz polskiej. Do ważniejszych należą: zespoły akt rządu gubernialnego i kancelarii gubernatora lubelskiego, zarządów powiatowych i zarządów żandarmerii. Jednym z ważniejszych źródeł informacji są „księgi pamięci”
Ilość:

€ 19,90

Jankowski Stanisław: KARSKI. Raporty tajnego emisariusza. Wyd. Rebis Poznań 2009. Str. 608. Oprawa twarda z obw. Format: 15×22.5 cm. ISBN 978-83-7510-395-3. Fascynująca, oparta na dokumentach i relacjach świadków opowieść o wojennej działalności Jana Karskiego, kuriera i emisariusza politycznego, który przenosił na zachód informacje o zbrodniach jakich dopuszczał się hitlerowski okupant wobec Żydów i Polaków. Człowieku nieprzeciętnej woli, odwagi i determinacji, który w latach powojennych stał się rzecznikiem historycznej prawdy i szermierzem szeroko pojętych praw człowieka
Ilość:

€ 22,90

Jasienica Paweł: POLSKA ANARCHIA. Prószyński i Ska Warszawa 2008. Str. 200. Oprawa twarda. Format: 14.7×20.8 cm. ISBN 978-83-7469-880-1. Czy Rzeczpospolita upadła przez polskie warcholstwo? Paweł Jasienica o przyczynach rozbiorów i polskim charakterze narodowym. Czy warcholstwo i skłonność do anarchii to część polskiego charakteru narodowego? W wydanym pośmiertnie zbiorze esejów Paweł Jasienica polemizuje z tym stereotypem, podtrzymywanym między innymi przez powieści Sienkiewicza. Analizując dzieje Rzeczpospolitej od XVI wieku i przyczyny jej upadku, dowodzi, że „Nieprawdą jest, że Polacy nie umieją korzystać z wolności, prawdą jest natomiast, że wielu Polaków lubi nadużywać władzy”. Jego zdaniem warstwą anarchizującą była manipulująca szlachtą magnateria, niższe warstwy natomiast posiadały silnie rozwinięty instynkt państwowy. Wiele miejsca poświęca kontrreformacji, uznając ją za jedną z głównych destrukcyjnych sił, obok egoizmu, prywaty, żądzy władzy i przywilejów. Jego znakomicie napisana, pełna pasji książka to imponujący erudycją obraz ostatnich dwóch wieków Rzeczpospolitej i przyczynek do wciąż aktualnej dyskusji o polskim charakterze narodowym
Ilość:

€ 14,90

Jasienica Paweł: POLSKA PIASTÓW. Prószyński i S-ka Warszawa 2007. Str. 408. Oprawa twarda. Format: 14.7×20.8cm. ISBN 83-7469-479-7. „Polska Piastów”, pierwsza część znanego cyklu esejów historycznych Pawła Jasienicy, to ? według słów samego autora – „swobodne literackie opowiadanie” o dziejach Polski w okresie formowania się jej państwowości. Oglądamy tu losy kraju i narodu, który – rządzony przez przedstawicieli jednego rodu królewskiego – zdobywa sobie poczesne miejsce na mapie Europy. Autor wysunął w swej książce na pierwszy plan dzieje dynastii, sugestywnie ukazując zmagania, osiągnięcia i koleje życia piastowskich władców Polski. Leon Lech Beynar, ps. Paweł Jasienica (ur. 10 listopada 1909 w Symbirsku, zm. 19 sierpnia 1970 w Warszawie) – polski pisarz historyczny, eseista i publicysta „Tygodnika Powszechnego”. W czasie II wojny światowej oficer Armii Krajowej. W lipcu 1948 roku został aresztowany przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa. Został wypuszczony na wolność dzięki interwencji Bolesława Piaseckiego. Wstąpił do Stowarzyszenia Pax, z ramienia którego w 1950 roku zarządzał stowarzyszeniem Caritas. Od grudnia 1959 jeden z wiceprezesów Związku Literatów Polskich. Był również współredaktorem „Tygodnika Powszechnego” oraz działaczem i ostatnim prezesem Klubu Krzywego Koła (1962)
Ilość:

€ 18,90

Jasienica Paweł: POLSKA JAGIELLONÓW. Prószyński i S-ka Warszawa 2007. Str. 544. Oprawa twarda. Format: 14.7×20.8 cm. ISBN 978-83-7469-522-0. Polska Jagiellonów kreśli historię powstania Rzeczypospolitej wielonarodowej, wyrastającej z dwóch odrębnych organizmów państwowych, dwóch narodów. Ukazuje dzieje rodu królewskiego, a w równym stopniu kształtowanie się nowych form życia państwowego i rozwój kultury. Esej ten zabarwia - ...nie naukowa beznamiętność, lecz jej przeciwieństwo - ton osobisty, bezpośrednie, jak najmocniejsze zaangażowanie się autora, przemawiającego wprost i na własną odpowiedzialność?
Ilość:

€ 19,90

Jasienica Paweł: RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW. SREBRNY WIEK. Wyd. Prószyński i Ska Warszawa 2007. Str. 504. Oprawa twarda. Format: 14.7×20.8cm. ISBN 978-83-7469-580-0. Część I trylogii Rzeczpospolita Obojga Narodów (opublikowana w 1967 roku) obejmuje 80 lat naszych dziejów, w tym dramatyczną historię kolejnych elekcji. Srebrny Wiek zaczyna opis bezkrólewia po śmierci Zygmunta II Augusta (1572), kończącej rządy Jagiellonów. Po krótkim epizodzie Henryka III Walezego (1573–1574), dziesięciolecie panowania Stefana Batorego (1576–1586) wypełniły próby naprawy państwa oraz wojny z Moskwą. Jego następca, Zygmunt III Waza (1587–1632), swymi pretensjami do tronu szwedzkiego doprowadził Rzeczpospolitą do długotrwałego konfliktu zbrojnego ze Szwecją; bez sukcesu zakończyła się próba sięgnięcia po tron moskiewski, a także wojny z Turcją. Okres rządów jego syna, Władysława IV Wazy (1632–1648), Jasienica nazywa „babim latem Rzeczypospolitej”. Politykę dynastyczną Wazów ocenia negatywnie: „Katastrofę przyniosły doktryny i ambicje ludzi, którzy [...] tylko z tytułu prawa, lecz nie sercem, byli królami Polski, wielkimi książętami Litwy i Rusi”
Ilość:

€ 19,90

Jasienica Paweł: RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW. CALAMITATIS REGNUM. Wyd. Prószyński i Ska Warszawa 2007. Str. 392. Oprawa twarda. Format: 14.7×20.8cm. ISBN 978-83-7469-582-4. Calamitatis regnum, II część trylogii Rzeczpospolita Obojga Narodów (opublikowana w 1967 roku), opowiada o burzliwych latach 1648–1696. Zakończone abdykacją panowanie syna Zygmunta III Wazy, Jana II Kazimierza (1648–1668), który toczył wojny z Kozakami (powstanie Chmielnickiego), z Rosją i Szwecją, przyniosło wyniszczenie kraju, chaos w życiu politycznym, sobiepaństwo i anarchię, utratę terytoriów i osłabienie znaczenia Rzeczypospolitej. Po rządach Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669–1677), władcy nieudolnego i uległego wobec magnatów, na tron wstąpił Jan III Sobieski, znakomity wódz i przewidujący polityk, który próbował, z miernym jednak skutkiem, wzmocnić władzę królewską. Jasienica szczególnie ceni tego ostatniego – „króla, który walczyć musiał z rodzimymi królewiętami, lecz nie słuchał obcych ambasadorów. Gdyby losy umieściły indywidualność Jana III wśród bardziej sprzyjających okoliczności, może dziejom naszym przybyłby trzeci tytuł wielkiego mocarstwa”
Ilość:

€ 19,90

Jasienica Paweł: RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW. DZIEJE AGONII. Wyd. Prószyński i Ska Warszawa 2007. Str. 560. Oprawa twarda. Format: 14.7×20.8cm. ISBN 978-83-7469-583-1. Dzieje agonii, część III trylogii Rzeczpospolita Obojga Narodów (opublikowana w 1972 roku), opisuje dramatyczne lata 1696-1795, proces upadku państwa prowadzący do tragicznego końca. Sprzyjało temu panowanie Wettinów: Augusta II, zwanego Mocnym (1697-1706, 1709-1733) i jego syna Augusta III (1733-1763), przeplecione krótkotrwałymi epizodami rządów Stanisława Leszczyńskiego (1704-1709 i 1733-1736). Próby reform podjęte przez Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795), doprowadziły do zawiązania konfederacji barskiej (1768-1772) i pierwszego rozbioru Polski. Kontynuowaną mimo to wewnętrzną odbudowę kraju przekreśliły ostatecznie konfederacja targowicka (1792) i interwencja wojsk rosyjskich, zakończona drugim rozbiorem. Po klęsce powstania kościuszkowskiego (1794) nastąpił trzeci rozbiór i abdykacja króla (1795), a w ich efekcie utrata państwowości na ponad stulecie. Według Pawła Jasienicy Rzeczpospolitą zgubiły jednak grzechy wieków poprzednich. „Od wygaśnięcia Piastów aż po dni Stanisława Augusta interesy władzy i narodu zbyt często wyglądały jak dwie linie rozbieżne, niekiedy znajdowały się w ostrym konflikcie
Ilość:

€ 19,90

Jasienica Paweł: ROZWAŻANIA O WOJNIE DOMOWEJ. Prószyński i Ska Warszawa. Str. 159. Oprawa twarda. Format: 14.7×20.8 cm. ISBN 978-83-7469-660-9. „Rozważania o wojnie domowej” (1969), ostatnia ukończona praca Pawła Jasienicy, w zaskakującym świetle ukazują mit Wielkiej Rewolucji Francuskiej i tragiczne sprzeczności, jakie jej towarzyszyły. Nade wszystko jednak stanowią przenikliwe studium rojalistycznych powstań, które w piątym roku rewolucji ogarnęły zachodnie prowincje Francji, Wandeę, a potem Bretanię. W marcu 1793 katolicki „lud wandejski masowo chwycił za kosy, widły, drągi tudzież za fuzje myśliwskie” w obronie religii i króla, występując przeciw hasłom i władzom rewolucyjnym. Krwawe stłumienie tego powstania przez wojska republikańskie jest dziś uważane za pierwszy nowożytny przykład ludobójstwa. Chociaż „Rozważania...” dotyczą dawno minionych wydarzeń, zawarte w nich refleksje natury ogólnej i uderzająco aktualne odniesienia do współczesności sprawiły, iż nie mogły się ukazać inaczej, jak tylko w tzw. drugim obiegu (NOW-a 1979); oficjalnie opublikowano je dopiero w trzynaście lat po śmierci autora

Ilość:

€ 16,90

Jasienica Paweł: SŁOWIAŃSKI RODOWÓD. Prószyński i S-ka Warszawa 2008. Str. 488. Oprawa twarda. Format: 14.7×20.8 cm. ISBN 978-83-7469-705-7. Słowiański rodowód to dzieło zamykające cykl reportaży archeologicznych Pawła Jasienicy. Autor przygląda się w nim pracy uczonych na kilkunastu stanowiskach archeologicznych, między innymi w Biskupinie, Gieczu, Wiślicy i na Wolinie, opisując i interpretując ich odkrycia, jak na przykład tzw. płytę wiślicką. Stara się przy tym odpowiedzieć na pytanie o początki polskiej państwowości, być może znacznie wcześniejsze, niż przypuszczano. Jeden z rozdziałów poświęca historii państwa bułgarskiego, podkreślając zarazem jedność Słowiańszczyzny i cechy łączące wszystkie narody słowiańskie: intensywność rozwoju, chłonność i niesłychaną zdolność trwania. Choć niektóre z tez autora zostały podważone przez późniejsze odkrycia archeologiczne, Słowiański rodowód, stanowiący połączenie reportażu, erudycyjnego eseju i szlacheckiej gawędy, pozostaje znakomitym przykładem polskiego dziejopisarstwa, fascynującą „polifoniczną narracją o dziejach i dziejopisarzach, wykopaliskach i archeologach, Polsce X i XX wieku.” Technika reportażu pozwoliła Jasienicy dokonać rzeczy zdumiewającej. Oto żmudne, pracochłonne i nie zawsze efektywne poszukiwania uczonych, zawiłe medytacje nad wygrzebaną spinką do włosów czy skorupą garnka – stają się w jego relacji pasjonującą przygodą
Ilość:

€ 19,90

Jasienica Paweł: ŚLADY POTYCZEK. Prószyński Media Warszawa 2009. Str. 352. Oprawa twarda. Format: 14.5×21 cm. ISBN 978-83-7648-196-8. Zbiór artykułów publicystycznych zamieszczonych na łamach prasy w latach 1947-1956, którym autor niejednokrotnie przywraca pierwotną postać, usuwając ślady cenzuralnych „uzgodnień”. Tom zakończony tekstami odrzuconymi w swoim czasie przez redakcje i opatrzony posłowiem z 28 października 1956, „czyli w tydzień po wielkim przełomie”. „Lata 1950-1956 stanowią w dziejach publicystyki polskiej okres wielkiej posuchy – czytamy w posłowiu Pawła Jasienicy do Śladów potyczek. – W gruncie rzeczy publicystyki wcale wtedy nie było. Odbiło się to i na tej książce. We wspomnianym okresie zajmowałem się przede wszystkim, niekiedy nawet wyłącznie, reportażem, zwłaszcza na tematy naukowe. Kiedy więc teraz przyszło mi wybierać artykuły do druku, zdecydowałem się dać pierwszeństwo tym świeższej daty. Z tamtej strony smutnej pustyni pochodzą tylko dwa – Relacje dwóch ambasadorów i Zmora zaścianka – które osobiście najbardziej cenię. Nie oznacza to wcale, że wyrzekam się dawnej publicystyki z „Tygodnika Powszechnego” i innych pism... jednakże książka będąca wyborem artykułów musi mieć jakąś znośną objętość no i kompozycję. Rzut oka na roczniki prasy polskiej przekona każdego, jak bardzo w przeciągu lat ostatnich rozszerzał się zakres tematyki i wzmacniał ton artykułów, które w miarę sił i możliwości autorów pomagały krajowi w walce o lepsze jutro”. W tym wydanym 11 lat po wojnie zbiorze autor zwraca uwagę zarówno na bolączki dnia codziennego, jak i sprawy o szerszym zakresie. Wiele miejsca poświęca m.in. drugiej wojny światowej, jej genezie i skutkom, podkreślając brak dzieł obrazujących losy ówczesnej Polski. Wzywa też do rozbratu z nawykiem prowincjonalnego myślenia, parafiańskiej mentalności, zmorą nudy gnębiącą młodzież. Wytyka zacofanie techniczne, marnotrawną gospodarkę, biurokratyczny kołowrót. Wskazuje na konieczność popularyzacji nauki, upomina się o godziwe warunki pracy naukowców, ich prawo do podróży, stałe kontakty z zagranicą, udostępnienia europejskiej i światowej literatury. Domaga się także – odkładając „białe rękawiczki do szuflady” – swobody krytyki prasowej („Możni tego padołu we własnym, dobrze zrozumiałym interesie zaraz po zdobyciu władzy dławią krytykę. W tym celu sięgają po miecz prawa”).
Ilość:

€ 16,90

Jasienica Paweł: TRZEJ KRONIKARZE. Prószyński i S-ka Warszawa 2008. Str. 432. Oprawa twarda. Format: 14.7×20.8 cm. ISBN 978-83-7469-750-7. Tytuł powyższy może nieco wprowadzać w błąd. Sugeruje mianowicie, że treść książki dotyczy trzech dziejopisów, najbliższych czasowo początkom naszego państwa. W rzeczywistości dotyczy ona czterech historyków. Trzech z pośród nich ukazało fragmenty wczesnych dziejów Polski. Paweł Jasienica, omawiając treści kronik Thietmara, Anonima Galla i Wincentego Kadłubka, dał do nich obszerny komentarz, który jest, podobnie jak dzieła pisarzy z XI i XII wieku, źródłem poznania potrzeb społecznych, tym razem w drugiej połowie XX wieku. Autor umieszcza swe uwagi w szerokim kontekście dziejowym wczesnego średniowiecza polskiego. Przytaczając fragmenty kronik, ukazuje realia dawnej epoki, wydarzenia polityczne i przede wszystkim zwraca uwagę na ich znaczenie dla kształtowania się świadomości zbiorowej Polaków, na wartości ważne dla ich wspólnoty ? wolność, niepodległość, przywiązanie do własnej ziemi i własnej tradycji. (ze Wstępu Henryka Samsonowicza)

Ilość:

€ 22,90

Jaskułowski Tytus: WŁADZA I OPOZYCJA W NRD 1949-1988. Próba zarysu. Of. Wyd. Atut Wrocław 2007. Str. 311. Format: 14×20.4cm. ISBN 978-83-7432-295-9. Książka skierowana przede wszystkim do studentów historii, nauk politycznych, germanistyki oraz wszystkich zainteresowanych najnowszą historią wschodniej części Niemiec. Autor podjął próbę całościowego spojrzenia na historię polityczną NRD w latach 1949-1988 ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywała w niej opozycja

Ilość:

€ 16,90

JERZY GIEDROYC: kultura polityka wiek XX. Redakcja: Zuzanna Grębecka, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Andrzej Mencwel, Leszek Szaruga. Wyd. Uniw. Warszawskiego 2009. Str. 428. Format: 17×24.5 cm. ISBN 978-83-235-0532-7. Książka Jerzy Giedroyc: kultura - polityka - wiek XX jest owocem międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 25-27 września 2006 roku w setną rocznicę urodzin wybitnego polskiego publicysty, polityka, autora wspomnień i listów, założyciela Instytutu Literackiego w Rzymie, twórcy i redaktora naczelnego paryskiej „Kultury”, doktora honoris causa wielu uniwersytetów. Teksty wybitnych autorów polskich i zagranicznych - polityków, historyków, ludzi kultury - zgrupowano w siedmiu rozdziałach, odpowiadających programowi uroczystości. Listy i przemowy honorowych patronów przedsięwzięcia: Henryka Giedroycia, Lecha Kaczyńskiego, Kazimierza Michała Ujazdowskiego oraz Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, stanowią merytoryczne wprowadzenie do lektury.
Znaczenie wizji politycznej Jerzego Giedroycia omówili: Władysław Bartoszewski, Jerzy Kłoczowski, Krzysztof Pomian.
Związek myśli Giedroycia, kluczowy dla jego koncepcji, z polskimi sąsiadami: Ukrainą, Białorusią, Litwą, Niemcami i Rosją, reprezentują teksty: Bohdana Osadczuka, Jarosława Hrycaka, Stanisława Szuszkiewicza, Lawona Barszczewskiego, Egidijusa Aleksandraviciusa, Rustisa Kamuntavičiusa, Heinricha Olschowskiego, Basila Kerskiego, Natalii Gorbaniewskiej i Siergieja Kowaliowa. Obraz współistnienia kultur u Giedroycia dopełniają teksty autorów francuskich (Daniela Beauvois, Marii Delaperriere) i węgierskich (Gabora Gangi, Saby G. Kissa) oraz wystąpienie Szewacha Weissa, wieloletniego ambasadora Izraela w Polsce.
Historyczną rolę „Kultury” w kształtowaniu kultury polskiej omówili przedstawiciele redakcji i wydawnictw, funkcjonujących w Polsce i na emigracji, będących spadkobiercami myśli „Kultury” i jej redaktora (m.in. „Zeszytów Literackich”, „Zapisu”, „Nowajej Polszy”, „Przeglądu Politycznego”, „Krasnogrudy”).
Relacje Jerzego Giedroycia z wybitnymi pisarzami, działaczami i uczonymi - Juliuszem Mieroszewskim, Czesławem Miłoszem, Jerzym Stempowskim, Konstantym Jeleńskim, Adolfem Bocheńskim, Janem Nowakiem-Jeziorańskim, Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, Andrzejem Bobkowskim, Witoldem Gombrowiczem, Józefem Czapskim, Wiktorem Weintraubem, Aleksandrem Jantą i Melchiorem Wańkowiczem - omówili przedstawiciele środowisk naukowych, dziennikarskich i twórczych.
Podsumowania dokonali: Andrzej Mencwel, Bohdan Osadczuk, Leopold Unger, Jerzy Pomianowski oraz Krzysztof Pomian
Ilość:

€ 24,90

Kaleta Roman: SENSACJE Z DAWNYCH LAT. Wyd. Iskry Warszawa 2009. Str. 890. Oprawa twarda z obw. Format: 17×24.2 cm. ISBN 978-83-244-0088-1. Niezwykły zbiór zagadek oraz ciekawostek historycznych i obyczajowych, wydobytych z wiekowych kodeksów rękopiśmiennych, czasopism i kalendarzy. Podane na kształt silva rerum, w sposób właściwy swemu gatunkowi pozbawione tematycznego i chronologicznego ładu, kreślą obraz rzeczywistości od schyłku XVI wieku po pierwsze lata wieku XX
Ilość:

€ 34,90

Kalwin Jan: O ZWIERZCHNOŚCI ŚWIECKIEJ, PORZĄDNE, WEDŁUG SZNURU PISMA ŚWIĘTEGO OPISANIE.  Zaraz o pożytkach i powinnościach urzędu jej.  Z łacińskiego na polskie wiernie przetłumaczone. Anonimowy przekład polski dwudziestego rozdziału czwartej księgi Institutio Christianae religionis nunc uere demum suo titulo respondens Jana Kalwina, wydany w 1599 r. Opracowanie i wstęp Wojciech Kriegseisen. Wyd. Naukowe Semper Warszawa 2009. Str. 134. ISBN 978-83-7507-040-8. Edycja polskiego tekstu Kalwina przygotowana została na podstawie egzemplarza druku ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, sygn. Cim.Qu. 2665, za pośrednictwem mikrofilmu Biblioteki Narodowej sygn. 2472. Dla umożliwienia porównania polskiego przekładu z tekstem oryginału wydrukowano również wersję łacińską dwudziestego rozdziału czwartej księgi Institutio Christianae religionis, zaczerpniętą z dostępnej w domenie publicznej edycji przygotowanej przez wybitnego teologa niemieckiego Augusta Tholucka, która dodatkowo porównana została z egzemplarzem genewskiej edycji wersji autorskiej z 1559 r. oraz z wydaniem monachijskim z 1936 r.
Ilość:

€ 12,90

Kamiński Aleksander: ZOŚKA I PARASOL. Wyd. Iskry Warszawa 2009. Str. 704. Oprawa twarda z obw. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-244-0091-1. Książka powstała na podstawie sławnego archiwum Jana Rodowicza – Anody, relacji żołnierzy batalionów, dokumentów, listów, pamiętników, konsultacji z matkami poległych. Autor prowadzi swych bohaterów – spadkobierców ideałów „Kamieni na szaniec” - przez barykady powstańcze od Woli poprzez Starówkę po Czerniaków. Spotykamy na kartach najsłynniejsze postaci Szarych Szeregów: Andrzeja Romockiego – Morro, Piotra Pomiana, Stanisława Leopolda, Czarnego Jasia – Wuttke, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Iskry wydały epopeję druha Kamińskiego po raz pierwszy w roku 1957. Obecne wydanie wzbogacono unikatowymi zdjęciami bohaterów, a także wstępem Barbary Wachowicz
Ilość:

€ 26,90

Kamiński Łukasz, Majchrzak Grzegorz: OPERACJA PODHALE. SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC WYDARZEŃ W CZECHOSŁOWACJI 1968-1970. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 738. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7629-000-3
Ilość:

€ 19,90

Karpińska Małgorzata: NIE MA MIKOŁAJA. Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym 1830-1831. Wyd. Neriton Warszawa 2007. Str. 355. Format: 16.5×24cm. ISBN 978-83-89729-87-3. Jest to historia politycznych zmagań o miejsce parlamentu na scenie powstania listopadowego. Ukazuje relacje między poszczególnymi władzami, nakreśla rozmaite wizje kształtu państwa proponowane przez głównych aktorów sceny politycznej. Teoretyczne poglądy ustrojowe konfrontuje z praktyką życia publicznego
Ilość:

€ 24,90

Kiaupa Zygmuntas, Kiaupiene Jurate, Kuncenicius Albinas: HISTORIA LITWY OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH DO 1795 ROKU. PWN Warszawa 2007. Str. 408. Oprawa twarda. Format: 16.8×24cm. ISBN 978-83-01-15190-4. Pierwsza publikacja, przedstawiająca w sposób syntetyczny historię Litwy, przygotowana po odzyskaniu niepodległości przez Litwinów. Prezentuje dzieje ziem litewskich od czasów najdawniejszych, przez okres tworzenia się struktur państwowych, walki z Krzyżakami i Polakami, sojusze i unie z Polską i innymi sąsiadami, aż do unii lubelskiej, Konstytucji 3 maja i upadku państwa polsko-litewskiego. Autorzy omawiają długi i trudny proces wkraczania młodego państwa litewskiego do chrześcijańskiej Europy. Opisują także proces powstawania języka litewskiego oraz ewolucję wspólnoty narodowej i kształtowanie się jednego „narodu szlacheckiego”. Książka prezentując litewską wizję wspólnych dziejów obu państw, tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów stanowi doskonałe uzupełnienie podręczników i syntez historii Polski
Ilość:

€ 24,90

Kieniewicz Stefan: POWSTANIE STYCZNIOWE. Klasyka Polskiej Historiografii, PWN Warszawa 2009. Str. 800. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-01-15806-4. Jak wyglądała organizacja ostatniego polskiego powstania narodowego w XIX wieku?
Jaki stosunek do powstania styczniowego miały carat i Europa?
Skąd partyzanci brali uzbrojenie i żywność?
Wybitny polski historyk, Stefan Kieniewicz, wyczerpująco odpowiada na postawione pytania w jedynym syntetycznym dziele na temat powstania styczniowego. Dzięki imponującej kwerendzie archiwalnej przedstawia na szerokim tle historycznym obraz ostatniego polskiego zrywu niepodległościowego w XIX wieku. Plastycznie pokazuje panoramę stosunków społecznych w okresie przygotowań i w czasie walk zbrojnych 1863–1864 roku. W książce znajdujemy barwne opisy licznych bitew i potyczek oddziałów partyzanckich oraz omówienie problemów taktyki i strategii walki, prowadzonej w różnych etapach powstania. Poznajemy charakterystykę walk na terenie Królestwa Polskiego, na Litwie, Białorusi i Ukrainie oraz związek oddziałów partyzanckich z popierającym je narodem
Ilość:

€ 34,90

Kircher Hein Heidi: KULT PIŁSUDSKIEGO I JEGO ZNACZENIE DLA PAŃSTWA POLSKIEGO 1926-1939. Wyd. Neriton Warszawa 2008. Str. 354. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7543-070-7. Profesjonalnie przygotowana przez niemiecką badaczkę praca poświęcona została formom organizacyjnym i roli kultu Piłsudskiego w II Rzeczypospolitej. Przedstawia najistotniejsze jego aspekty i upowszechnienie, znaczenie dla społeczeństwa polskiego i polonii za granicą, prezentuje wreszcie najważniejsze funkcje kultu z punktu widzenia potrzeb i interesów obozu rządzącego. Praca stanowi też ważny przyczynek do badań nad znaczeniem kultu marszałka dla polskiej świadomości narodowej i historycznej w latach późniejszych, aż do czasów współczesnych
Ilość:

€ 22,90

Kisielewski Tadeusz A.: KATYŃ. Zbrodnia i kłamstwo. Rebis Poznań 2008. Str. 304. Oprawa twarda z obw. Format: 15.8×23.1cm. ISBN 978-83-7510-219-2. Katyń. Zbrodnia i kłamstwo to najbardziej aktualna i wszechstronna praca na temat wymordowania w 1940 r. przez NKWD tysięcy polskich jeńców. Tadeusz Kisielewski z jednej strony przedstawia najwyższej wagi dokumenty archiwalne, z drugiej zaś doprowadza narrację niemal do chwili obecnej, ukazując bieżący stan sprawy na podstawie najnowszych odkryć i informacji prasowych. Prezentuje też wyniki własnych poszukiwań i – z właściwym sobie politologicznym zacięciem – rzadko omawiane międzynarodowe aspekty katyńskiego mordu. Jak podkreśla autor, zbrodnia i sprawa katyńska kryją jeszcze wiele tajemnic – ta książka to dowód, że możemy się o niej dowiedzieć wiele nowego

Ilość:

€ 18,90

Klich Aleksandra: BEZ MITÓW. Portrety ze Śląska. WAW 2007. Str. 250. Format: 12.3×29.5cm. ISBN 978-83-89802-29-3. Debiut książkowy dziennikarki i redaktorki „Gazety Wyborczej” odkrywa przez czytelnikiem nowy, daleki od obiegowych opinii Śląsk. Tu nie ma ani hałd, ani Bercików, ani nawet Karolinek, co idą do Gogolina. Są za to portrety niezwykłych Ślązaków: pisarzy (Morcinka, Bereski), dziennikarza (Osmańczyka), reżysera (Kutza), biskupów (Hlonda, Kominka, Bednorza), polityków (Korfantego, Ziętka), przedsiębiorcy (Troplowitz). Katolicy, ateiści, państwowcy i anarchiści, Niemcy, Polacy i Ślązacy. Życie każdego z nich mogłoby być scenariuszem sensacyjnego filmu. Wiele ich dzieli, łączy - jak ujął to Kazimierz Kutz - „kalectwo bez cudzysłowu”. Urodzeni nad granicą polsko-niemiecką, wychowani w dwóch, a nawet trzech językach odkrywają swoją tożsamość nie w jednej kulturze i historii, ale w wielu. To bolesne doświadczenie, najczęściej skazujące na samotność i niezrozumienie. Świetna, dynamiczna narracja i różne formy (reportaż, portret, wywiad) sprawiają, że czytelnik szybko wchodzi w świat niezwykłych przygód Ślązaków. Fascynująca lektura w czasach, gdy Europejczycy coraz częściej wybierają regiony i małe ojczyzny. Atrakcyjna dla wszystkich, którzy chcą poznać tajemnice Śląska. Obowiązkowa dla tych, którzy zastanawiają się „po co Śląskowi inteligencja”?
Ilość:

€ 14,90

Kłoczowski Jerzy: DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA POLSKIEGO. Świat Książki Warszawa 2007. Str. 480. Oprawa twarda. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-247-0945-8. Wyczerpujące, przystępnie napisane dzieło wybitnego historyka KUL. Książka kompetentnie i w przejrzysty sposób przedstawia historię Kościołów jako instytucji oraz dzieje form życia religijnego w Polsce i miejsce religii chrześcijańskiej w obyczaju i kulturze Polaków. Tablice chronologiczne, bibliografia, mapy i indeks. Wydanie drugie, zmienione, rozszerzone i uaktualnione
Ilość:

€ 18,90

Kochanowska-Nieborak Anna: FRANCUZI PÓŁNOCY. Obraz Polski i Polaków w niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX wieku. Of. Atut Wrocław 2007. Str. 220. Oprawa twarda. Format: 14×21.5cm. ISBN 83-7432-188-4
Ilość:

€ 12,90

Kochanowski Jerzy: ZANIM POWSTAŁA NRD. Polska wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec 1945-1949. Of. Wyd. Atut Wrocław 2008. Str. 196. Format: 14.4×20.5 cm. ISBN 978-83-7432-348-2. Polacy i Niemcy (wschodni): przemiany wzajemnego postrzegania. Kontakty między PPR/PZPR a KPD/SED. Kontakty handlowe. Niemcy w Polsce. Cywile i żołnierze
Ilość:

€ 12,90

Kosiński Krzysztof: HISTORIA PIJAŃSTWA W CZASACH PRL. Instytut Historii PAN, Wyd. Neriton Warszawa 2008. Str. 722. Oprawa twarda. Format: 16.7×24.6 cm. . ISBN 978-83-7543-049-3. Informacja od profesora R. ekonomisty. Przed kilkoma dniami w KC odbyła się narada gospodarcza w sprawie planu pięcioletniego. Mówiono między innymi o planowanej produkcji alkoholu. Obecnie daje to państwu około stu miliardów złotych dochodu. W ciągu następnych pięciu lat dochód ten ma wzrosnąć do dwustu miliardów. W toku dyskusji profesor R. ośmielił się zauważyć, że nie wie, czy mamy się cieszyć z tego rodzaju wzrostu dochodu narodowego. W tym czasie na salę obrad wniesiono kawę, przekąski i koniaki. Premier Jaroszewicz, wzniósłszy kieliszek z koniakiem odpowiedzi żartobliwie: „Nie możemy im wszystkiego odbierać, niech mają przynajmniej wódkę i papierosy!” Po czym, w atmosferze pochlebczych śmieszków, wzniesiono toast za pomyślność Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. (Marian Brandys)
Ilość:

€ 29,90

Koliński Michał: ŁÓDŹ MIĘDZY WOJNAMI. Piątek Trzynastego Łódź 2007. Str. 144. Oprawa twarda. Format: 22.2×32.5cm. ISBN 978-83-7415-100-9. „Łódź między wojnami” to przewodnik, informator, książka adresowa prezentująca miasto w okresie dwudziestu jeden lat istnienia II Rzeczypospolitej, miasto, o którym angielski dziennikarz w połowie lat 20. XX wieku napisał: Jeśli ktoś chce zobaczyć przeszłość Polski, winien zwiedzić Kraków, teraźniejszość odzwierciedla Warszawa, przyszłość tego kraju – Łódź. Kolejne rozdziały publikacji prezentują poszczególne dziedziny życia miasta – np. architekturę, komunikację, oświatę, samorząd, handel. Książka zawiera ok. 250 fotografii, wśród których są też do tej pory niepublikowane. Wyróżnikiem książki jest niebanalna szata graficzna nawiązująca do nowatorskich publikacji z lat 30. XX wieku. Do książki dołączone są bezpłatne dodatki: reprint, przygotowany przez Księgarnię Nike, planu miasta Łodzi wydanego w 1937 roku nakładem Księgarni S. Seipelt, płyta CD Bałuckiej Kapeli Podwórkowej z popularnymi łódzkimi piosenkami z okresu dwudziestolecia międzywojennego, płyta DVD z fragmentem Polskiego Tygodnika Dźwiękowego Polskiej Agencji Telegraficznej z 1937 roku oraz filmem fabularnym pt. „Skłamałam”

Ilość:

€ 29,90

Kołacz Grzegorz: CZASAMI TRUDNO SIĘ BRONIĆ. Uwarunkowania postaw Żydów podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce. Wyd. Akademickie i Profesjonalne 2008. Str. 226. ISBN 978-83-614-0863-5. Książka opisująca uwarunkowania postaw Żydów podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce. Jest to praca magisterska przygotowana pod kierunkiem profesora Marcina Kuli
Ilość:

€ 14,90

Komar Żanna: TRZECIE MIASTO GALICJI. Stanisławów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej. Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków 2008. Str. 448. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-89273-52-9. Stanisławów pozostaje w cieniu Krakowa czy Lwowa, a przecież był jednym z ważniejszych ośrodków kultury galicyjskiej. Autorka analizuje najważniejsze trendy, kierunki i problemy architektoniczne charakterystyczne dla miast europejskich 2. poł. XIX i początku XX wieku a uwidocznione w budownictwie, krajobrazie i tkance urbanistycznej Stanisławowa. Książka bogato ilustrowana – zarówno archiwalnymi fotografiami i rycinami, jak i zdjęciami współczesnymi
Ilość:

€ 24,90

Kondracki Tadeusz: POLSKIE ORGANIZACJE KOMBATANCKIE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1945-1948. Wyd. Neriton Warszawa 2007. Str. 535. Oprawa twarda. Format: 16.7×24.6cm. ISBN 83-89729-60-6. Zasadniczym celem pracy jest określenie miejsca, jakie w procesach adaptacji personelu Polskich Sił Zbrojnych do życia na emigracji w Wielkiej Brytanii odegrały główne polskie organizacje kombatanckie, powstałe w okresie od czerwca do listopada 1945 roku w trzech częściach składowych PSZ. Były to, kolejno: Samopomoc Lotnicza, Samopomoc Wojska (późniejsze Stowarzyszenie Polskich Kombatantów) oraz Samopomoc Marynarki Wojennej. W ramach tych organizacji wykształciły się struktury odpowiedzialne za rozległy zakres prac - od kwestii zatrudnienia i opieki, po sprawy emigracji. W pracy nakreślono schyłkową, mało wcześniej badaną, fazę dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1945-1947). Jest to więc historia przełomowej razy istnienia Wojska Polskiego na obczyźnie i przemian, które — rozgrywając się w ramach Polskich Sił Zbrojnych - dały początek nowej polskiej emigracji politycznej na Wyspach Brytyjskich
Ilość:

€ 24,90

Kopciowski Adam: KSIĘGI PAMIĘCI GMIN ŻYDOWSKICH. Bibliografia Jewish memorial books. A Bibliography. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2008. Str. 142. Format: 15×24cm. ISBN 978-83-227-2863-5. Księgi upamiętniające zniszczone w wyniku Zagłady gminy żydowskie wydawano w latach powojennych z inicjatywy ziomkostw zrzeszających m.in. Żydów ocalałych z Szoa. Większość ksiąg ukazała się w dwóch językach żydowskich - jidysz i hebrajskim - w Izraelu, Stanach Zjednoczonych oraz Argentynie. W bibliografii umieszczono opisy 646 ksiąg oraz ich przekładów dotyczących miejscowości znajdujących się w 1939 roku w granicach Polski, ZSRR i republik nadbałtyckich. 540 z nich upamiętnia gminy żydowskie II Rzeczypospolitej. W Polsce największe kolekcje ksiąg pamięci posiadają Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie oraz Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS w Lublinie

Ilość:

€ 12,90

Koper Sławomir: ŻYCIE PRYWATNE ELIT DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ. Wyd. Bellona Warszawa 2009. Str. 320. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-11-10854-7. Publikacja przedstawia prywatne życie polityków Drugiej Rzeczypospolitej na tle ich epoki. Towarzyszą im ludzie z ich najbliższego kręgu: rodzina, przyjaciele, partnerzy uczuciowi i seksualni. Wielu wydarzeń nie można już po latach ostatecznie wyjaśnić. Do dziś nie ustalono na przykład, jakie były przyczyny śmierci przyjaciółki Józefa Piłsudskiego - Eugenii Lewickiej, ani czy piękna lekarka była ostatnią miłością marszałka. Nie wiadomo też, z jakich powodów została zamordowana partnerka Edwarda Śmigłego-Rydza-Marta Zaleska. Czy powodem zabójstwa było zgubne upodobanie do rozrywkowego trybu życia i kontakty z gangsterami na Lazurowym Wybrzeżu, czy też próbka kolaboracji jej partnera z Niemcami podczas wojny?
Ilość:

€ 14,90

Kopka Bogusław: KONZENTRATIONSLAGER WARSCHAU. Historia i następstwa. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2007. Str. 712. Oprawa twarda. Format: 18×25cm. ISBN 978-83-604-6446-5. Tom składa się z dwóch części: studium oraz aneksów (dokumenty i ilustracje). Celem pracy jest opis i próba systematyzacji nowych ustaleń w sprawie KL Warschau, naszkicowanie tła historycznego i prezentacja najważniejszych dokumentów z akt śledztwa w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionej w latach 1943–1944 w niemieckim obozie koncentracyjnym w Warszawie. Ważne są również pytania, wciąż zadawane przez historyków i środowiska kombatanckie, a zwłaszcza kwestie wywołujące najwięcej polemik i sporów, dotyczące wielkości obozu, jego obszaru, przeznaczenia i charakteru, oraz tego, ile osób naprawdę w nim zginęło, czy w obozie funkcjonowały komory gazowe i krematoria, a jeżeli tak, to gdzie, oraz czy prawdą jest, że został założony w październiku 1942 r.
Ilość:

€ 24,90

Korboński Stefan: POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 272. Oprawa twarda. Format: 16.8×24.5 cm. ISBN 978-83-247-1033-1. Książka jest, jak pisze Zofia Korbońska, „dokumentem z pierwszej ręki, potwierdzonym w bardzo wielu książkach i publikacjach dotyczących podziemia wojennego. Gdy książka ta powstawała (w roku 1975), była pierwszą obejmującą całość podziemia: człon wojskowy i człon cywilny. Stała się wówczas podręcznikiem walki niepodległościowej, kopalnią podstawowych informacji oraz wiedzy o podziemiu militarnym i politycznym, przekazem faktów, dat, nazwisk z każdego odcinka historycznego życia pod okupacją niemiecką i sowiecką. I tym książka Stefana Korbońskiego pozostała. Niezależnie od zmian ustrojów, upadków i wzlotów”
Ilość:

€ 16,90

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W CZASACH KOMUNISTYCZNEJ DYKTATURY. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały tom 1. Red. Ryszard Terlecki, Jan Szczepaniak. Instytut Pamięci Narodowej, Wyd. WAM 2007. Str. 452. Format: 16.5×24cm. ISBN 978-83-7318-799-3. Książka jest efektem pracy zespołu badawczego, historyków z Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Instytutu Pamięci Narodowej, opracowującego materiały zgromadzone w archiwach IPN, dotyczące prześladowania i inwigilowania Kościoła katolickiego. W pierwszym tomie umieszczono zarówno rozprawy poświęcone działalności Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, jak i sylwetki osób duchownych inwigilowanych lub pozyskiwanych przez bezpiekę. Celem publikacji jest ukazywanie zarówno przykładów niezłomnej postawy Kościoła w okresie komunistycznej dyktatury, jak i przypadków zdrady oraz sprzeniewierzenia się swojemu powołaniu przez osoby duchowne. Książka została rozszerzona o opublikowane dokumenty Służby Bezpieczeństwa. W cytowanych dokumentach autorzy i redaktorzy ograniczyli swoje ingerencje do poprawy lapsus calami, błędów ortograficznych oraz wstawienia znaków interpunkcyjnych. W trakcie opracowywania tomu pierwszego zebrano też większość materiałów do tomu drugiego, który ukaże się w połowie 2007 r. Redaktorzy Studiów i materiałów przewidują opracowywanie i publikowanie kolejnych tomów, poświęconych przede wszystkim archidiecezji krakowskiej. Podstawą publikowanych prac będą dokumenty IPN, poddane gruntownej analizie i uzupełnione o inne źródła historyczne. W kolejnych tomach możliwe będzie umieszczenie polemik lub wyjaśnień, odnoszących się do tekstów opublikowanych w tomie poprzednim, pod warunkiem spełnienia wymogów naukowej rzetelności
Ilość:

€ 19,90

KOŚCIÓŁ W STANIE WOJENNYM. Red. Tadeusz Krawczak, Cyprian Wilanowski. Pax Warszawa 2008. Str. 332. Oprawa twarda. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-211-1791-1. W niniejszym tomie oddajemy do rąk Czytelników zbiór 83 dokumentów, które powstały w Wydziale Organizacyjnym Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1982-1984, a których źródłem były poufne doniesienia o działaniach, nastrojach, reakcjach Kościoła, płynące nie tylko z terenowych ogniw partyjnych, ale także z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu ds. Wyznań, a nawet Polskiej Agencji Prasowej. Wśród wydarzeń najintensywniej relacjonowanych na czoło wysuwają się trzy: druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, śmierć ks. Jerzego Popiełuszki i usuwanie krzyży ze szkół i zakładów pracy

Ilość:

€ 19,90

Kot Wiesław: PRL. Jak cudnie się żyło. Wyd. Publicat 2008. Str. 256. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-245-1506-6. Zabawna książka, która z nutką nostalgii opisuje trudne czasy PRL- u, m.in.. :
- Hobby - PRL nie oferował zbyt wiele rozrywek. Należało zorganizować je sobie samemu.
- Mieszkanie - co za radość z otrzymania po wielu latach własnego M.
- Higiena - w gazetach pojawiły się dziesiątki haseł propagujących higienę.
- Kuchnia - gospodynie dwoiły się i troiły, by zastąpić czymś mięso, którego ciągle brakowało
Ilość:

€ 12,90

Kot Wiesław: PRL OD KUCHNI. Najlepsze przepisy z tamtych lat. Olimp Media 2009. Str. 160. Oprawa twarda. Format: 14.5×20.6 cm. ISBN 978-83-615-1357-5. PRL od kuchni to dla wielu z nas nostalgiczna podróż do smaków dzieciństwa i młodości. Znajdziecie tu przepisy na takie sztandarowe dania Polski Ludowej, jak befsztyk tatarski, śledź po japońsku, kotlet pożarski, a także na te trochę już zapomniane – m.in. blok czekoladowy czy krem sułtański. Wszystkie wciąż sprawdzają się wyśmienicie, gdyż pomysłowe panie domu mimo „przejściowych” trudności z zaopatrzeniem umiały wówczas wyczarować prawdziwe smakołyki. PRL od kuchni może być nie tylko okazją do wspomnień, ale również inspiracją dla osób, które potrawy „z tamtych lat” znają jedynie z opowieści rodziców lub dziadków. W gastronomiczno-kuchenne klimaty Polski Ludowej wprowadzają dowcipne felietony znanego publicysty, Wiesława Kota
Ilość:

€ 14,90

Kotarba Ryszard: NIEMIECKI OBÓZ W PŁASZOWIE 1942-1945. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2009. Str. 312. Oprawa twarda. Format: 21×29 cm. ISBN 978-83-7629-026-3. Obóz pracy przymusowej w Płaszowie (Zwangsarbeitslager Plaszow des SS- Und Polizeiführers im Distrikt Krakau) zaczęto budować w listopadzie 1942 r. Miał on tymczasowo służyć wykorzystaniu żydowskiej siły roboczej z getta oraz rozwiązać „kwestię żydowską” w Krakowie. Przekształcony 10 stycznia 1944 r. w obóz koncentracyjny (Konzentrationslager Plaszow bei Krakau) istniał niemal do końca wojny, zajęty 18 stycznia 1945 r. przez Armię Czerwoną. Początkowo umieszczano w nim ludność żydowską z krakowskiego getta, z czasem trafiali do niego mieszkańcy okolic Krakowa, więźniowie podobozów Płaszowa, aresztowani przez Gestapo. Dla Polaków wydzielono odrębny obóz. Przez cały okres funkcjonowania, w wyniku wyniszczającej pracy i systematycznej eksterminacji fizycznej, obóz płaszowski pochłonął tysiące ofiar, głównie krakowian: Żydów i Polaków. Za jego drutami ginęli też przedstawiciele innych narodowości, m.in. Węgrzy i Cyganie. Publikacja łączy w sobie bogaty i unikalny materiał ikonograficzny z obszernym rysem historycznym obozu. Praca składa się zatem z dwóch – wzajemnie się uzupełniających – części: monograficznej i albumowej, zawierającej 60 zdjęć archiwalnych uzupełnionych fotografiami współczesnymi
Ilość:

€ 24,90

Kotkin Stephen, Gross Jan T.: ROK 1989: koniec społeczeństwa nieobywatelskiego. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 176. Oprawa twarda. ISBN 978-83-247-1541-1. Dwadzieścia lat temu doszło do „Jesieni Ludów”. Na podstawie trzech różnych rodzajów rewolucji – w Polsce, NRD i Rumunii, gdzie polała się krew – książka analizuje mechanizmy ostatecznego upadku komunistycznych władz. Autorzy udowadniają tezę, że tzw. społeczeństwa obywatelskie nie mogły obalić socjalizmu dlatego, że w naszych krajach po prostu nie istniały. To raczej komuniści sami doprowadzili się do upadku nieudolnymi rządami
Ilość:

€ 16,90

Kowalik Tadeusz: www.polskatransformacja.pl. Wyd. Muza Warszawa 2009. Str. 200. Format: 23.5×15.5 cm. ISBN 978-83-7495-721-2. Najnowsza książka prof. Tadeusza Kowalika szczegółowo przedstawia społeczno-gospodarcze przemiany w Polsce od 1989 roku. Autor dokonuje krytycznej analizy wydarzeń oraz postaci, które miały znaczący wpływ na rozwój nowo powstałego systemu gospodarczego w naszym kraju. Prezentuje bogaty materiał poznawczy, faktograficzny i dokumentalny. Książka zawiera również pokaźny zbiór dokumentów tworzonych w początkowym okresie przemian w Polsce
Ilość:

€ 12,90

Kowecka Elżbieta: W SALONIE I KUCHNI. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku. Zysk i s-ka Poznań 2008. Str. 332. Wyd. 3. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7506-161-1. W salonie i w kuchni Elżbiety Koweckiej przenosi nas w świat XIX-wiecznych polskich pałaców i dworów. Przybliża zapomniane zwyczaje i obrzędy, wyjaśnia i opisuje rzeczy, których znaczenie niekiedy dla wielu jest już niezrozumiałe. Przystępnym stylem, a jednocześnie z rzetelnością badawczą, autorka maluje obraz życia ziemiańskiego, świat zarówno codziennych, jak i odświętnych wydarzeń. W czasach, gdy powraca moda na odkrywanie świata naszych pradziadków, odnajdywanie sensu nie zawsze zrozumiałych obrzędów, gdy odkrywamy na nowo smak dawnych potraw i napojów, książka Elżbiety Koweckiej jest interesującym i niezastąpionym kompendium wiedzy, przewodnikiem po zapomnianym, a jakże wspaniałym świecie naszych przodków - dr Tadeusz Zysk, Wydawca
Ilość:

€ 18,90

Kozyra Waldemar: POLITYKA ADMINISTRACYJNA MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LATACH 1918-1939. Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2009. Str. 680. Oprawa twarda. Format: 17.3×24.5cm. ISBN 978-83-227-3010-2. Publikacja ta traktuje o polityce administracyjnej ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939, ukazanej zarówno od strony koncepcyjnej, jak też form i metod realizacji. Szczególną uwagę zwrócono na wykonywanie tej polityki przez szefów MSW oraz podległe im organy administracji publicznej
Ilość:

€ 34,90

Krasuski Jerzy: POLSKA-NIEMCY. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze. Ossolineum Wrocław 2009. Str. 384. ISBN 978-83-04-04985-7. Stosunki polityczne polsko-niemieckie na przestrzeni dziejów, począwszy od czasów plemiennych po pojednanie. Autor stawia tezę, że Polska powinna dążyć do jak najlepszego wykorzystania tranzytowego położenia geograficznego naszego kraju. Zakłada to jednak konieczność utrzymania bardzo dobrych stosunków zarówno z Niemcami, jak i z Rosją
Ilość:

€ 18,90

KRYPTONIM PEGAZ. Służba Bezpieczeństwa wobec Towarzystwa Kursów Naukowych 1978-1980. Dokumenty, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 499. Oprawa twarda. Format: 14.5×21cm. ISBN 978-83-604-6463-2. 22 stycznia 1978 r. 54 osoby ze świata kultury i nauki podpisały deklarację założycielską Towarzystwa Kursów Naukowych. Ich celem było rozwijanie niezależnych inicjatyw samokształceniowych i naukowych. Już trzy dni później Służba Bezpieczeństwa wszystkich sygnatariuszy objęła sprawą operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Pegaz”. Jej przebieg opisują publikowane w niniejszym tomie dokumenty. Pokazują one różnorodne metody i formy działań, podejmowanych przez aparat bezpieczeństwa w walce z grupą intelektualistów zaangażowanych w organizację niezależnego kształcenia

Ilość:

€ 14,90

KRYPTONIM „WASALE”. Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980. Opr. Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra. Dokumenty, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2007. Str. 520. Oprawa twarda. Format: 15.2×21cm. ISBN 83-604-6438-0. Pierwszy Studencki Komitet Solidarności powstał wiosną 1977 r. w Krakowie, w odpowiedzi na zamordowanie, zapewne z inspiracji Służby Bezpieczeństwa, studenta Stanisława Pyjasa, współpracownika KOR. W ślad za Krakowem poszły inne ośrodki akademickie. Rodzący się nurt studenckiej opozycji bacznie obserwowała SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Wasale”. Publikowane dokumenty to wybór z akt tej sprawy. Świadczą one o tym, że SB, mimo szerokiej wiedzy o Studenckich Komitetach Solidarności, nie zdołała sparaliżować działalności komitetów, ani też przejąć nad nimi kontroli
Ilość:

€ 18,90

Kryszczukajtis-Szopa Joanna: SZYFROWANE DROGI. Losy alianckich agentów na frontach II wojny światowej. Videograf II 2009. Str. 208. Format: 14×21 cm. ISBN 978-83-7183-674-9. Zbiór opowiadań o bohaterskich agentach z czasów II wojny światowej. Książka składa się z trzech części. W rozdziale tytułowym autorka omawia nieznane fakty z działalności wywiadowczej rządu emigracyjnego w Londynie. Część druga jest poświęcona czterem spośród 39 agentek SOE, sekcji specjalnej wywiadu brytyjskiego. W części trzeciej autorka opowiada o awanturniczym życiu Sergiusza Piaseckiego – wybitnego pisarza, agenta wywiadu i przemytnika, więźnia Świętego Krzyża. Zachowując styl zbeletryzowanej opowieści, autorka nie tylko przedstawia niezwykłe, często dramatyczne losy alianckich szpiegów, ale i próbuje odsłonić nieznane karty z dziejów II wojny światowej
Ilość:

€ 12,90

KRYTYKI POLITYCZNEJ PRZEWODNIK LEWICY. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Warszawa 2007. Str. 326. Format: 11.7×16.4cm. ISBN 978-83-610-0600-8. Przewodnik jest grupowym przedsięwzięciem zespołu „Krytyki Politycznej” oraz zaprzyjaźnionych z nami osób ze świata nauki, publicystyki, ekonomii, organizacji społecznych. Postanowiliśmy podpisać go tytułem pisma, a nie nazwiskami, bowiem nie tylko wspólnie dochodziliśmy do prezentowanych tu idei, ale przede wszystkim wiele z nich nie ma ustalonego autorstwa. Umieszczone w Przewodniku pojęcia, przykłady, konkretne rozwiązania wybraliśmy z tego, co naszym zdaniem we współczesnej myśli lewicowej najlepsze i najciekawsze, tak pod względem etycznym czy intelektualnym, jak i politycznej skuteczności. Staraliśmy się też, aby wszystko, o czym piszemy, było możliwie głęboko zakorzenione w polskich realiach oraz historii. Jest to przewodnik „Krytyki Politycznej”, bo to my bierzemy odpowiedzialność za całość przedstawianych w nim poglądów. Od lat w Polsce z rozmaitych powodów nie ma jasności, czym jest lewica, jakie ma poglądy i propozycje w sprawach publicznych. Jaka filozofia, jaka wizja człowieka za tymi poglądami stoi. Jakie cele przed sobą stawia i jakimi metodami zamierza je zrealizować. Mówiąc wprost, komu i jak chce pomóc, kogo i jak chce reprezentować. Pierwszy raz od lat pojawia się w Polsce gruntowny i obejmujący główne obszary życia politycznego, a zarazem prosty i dydaktyczny zbiór informacji na temat lewicowej perspektywy politycznej. Każdy dział uzupełniliśmy listą pytań i odpowiedzi. Przewodnik stanowi więc swoisty podręcznik dyskusji, a zarazem naszą odpowiedź na wiele stawianych lewicy, a także konkretnie naszemu środowisku, pytań i zarzutów
Ilość:

€ 12,90

KRYZYS. Przewodnik Krytyki Politycznej. Wyd. Krytyki Politycznej 2009. Str. 440. ISBN 978-83-610-0648-0. Zbiór tekstów najważniejszych ekonomistów, analityków giełdowych i innych znawców tematu, w tym laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, a także komentatorów politycznych, pisarzy i filozofów. Obok błyskotliwych diagnoz (E. Bendyk, J. Staniszkis, I. Wallerstein, S. Žižek, J. Żakowski), sprawdzonych prognoz sprzed kryzysu (D. Baker, R. Brenner) oraz komentarzy specjalistów (R. Frydman, R. Gordon, T. Kowalik, P. Kuczyński, D. Rodrik, J. Sachs, J. Stiglitz, R. Wade) znajdziemy w nim konkretne recepty i propozycje rozwiązań. Oprócz nich czytelnik znajdzie w książce także głośne zeznanie Alana Greenspana przed amerykańskim Kongresem oraz wprowadzenie do teorii Keynesa pióra tegorocznego noblisty Paula Krugmana
Ilość:

€ 14,90

KRYZYS 1939 R. W INTERPRETACJACH POLSKICH I ROSYJSKICH HISTORYKÓW. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2009. Str. 479. Oprawa twarda. ISBN 978-83-89607-74-4. Książka jest próbą odpowiedzi na niesłabnące i w Polsce, i w Rosji zainteresowanie przyczynami wybuchu II wojny światowej. Pomysł zrodził się na marginesie prac polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych w 2008 r. Zamiarem redaktorów było uchwycenie aktualnego stanu i kierunku rozwoju interpretacji historycznych przyczyn wybuchu II wojny światowej, z uwzględnieniem najnowszych trendów w polskiej i rosyjskiej historiografii oraz możliwie pełnej dostępnej obecnie podstawy źródłowej. Naszym celem nie było więc uzgodnienie stanowisk, interpretacji i ocen, ale oddanie w sposób możliwie reprezentatywny obecnego spektrum poglądów, wskazanie na źródła występowania różnic
Ilość:

€ 19,90

Kucharski Adam: HISZPANIA I HISZPANIE W RELACJACH POLAKÓW. Wrażenia z podróży i pobytu od XVI do początków XIX w. Wyd. Semper Warszawa 2007. Str. 548. Mapy, bibliografia, indeksy, streszczenie w języku hiszpańskim. ISBN 978-83-7507-022-4. Monografia historyczna [peregrynacje, Hiszpania, Europa, historia, kultura, obyczaje]
Ilość:

€ 29,90

KU WIELKIEJ ZMIANIE. Korespondencja między Ambasadą PRL w Waszyngtonie a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, styczeń – październik 1989. Red. Naukowa Henryk Szlajfer. Opracowanie Paweł Ceranka, Marek Jędrys, Paweł Sowiński. Dokumenty do Dziejów PRL zeszyt 20, Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa 2008. Str. 242. Glosariusz nazwisk, indeks osób, summary. ISBN 978-83-60580-17-2
Ilość:

€ 14,90

Kukiel Marian: CZARTORYSKI A JEDNOŚĆ EUROPY 1770 - 1861. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Lublin 2008. Str. 336. Format: 17x24cm. ISBN 978-83-606-9513-5. Pierwsze polskie tłumaczenie angielskiej wersji książki, wydanej pierwotnie w Princeton w 1955 roku. Dzięki tej publikacji książę Adam Czartoryski wszedł na stałe do grona najważniejszych prekursorów tak Unii Europejskiej, jak i Europy Środkowo-Wschodniej. Polska edycja dzieła – pozwalająca śledzić losy księcia Adama na przestrzeni jego całego, długiego życia – znakomicie oddaje walory niepowtarzalnego stylu autora

Ilość:

€ 22,90

Kuklo Cezary: DEMOGRAFIA RZECZYPOSPOLITEJ PRZEDROZBIOROWEJ. Wyd. DiG Warszawa 2009. Str. 532. Oprawa twarda. Format: 21×30 cm. ISBN 978-83-7181-590-4. Jest to pierwsza monografia z serii Nauki Pomocnicze Historii — seria nowa, zaplanowanej wspólnie przez Instytut Historii PAN i Wydawnictwo DiG. Praca może stanowić wyczerpujące wprowadzenie do badań społeczno–demograficznych przydatne studentom jako przystępny podręcznik, badaczom pogłębiającym studia z tego zakresu oraz miłośnikom historii zafascynowanym tą tematyką. Książka jest zarazem przystępnym wykładem metod badawczych stosowanych we współczesnej światowej nauce demografii historycznej umożliwiających ich szersze niż dotąd zastosowanie w studiach nad rodziną staropolską
Ilość:

€ 26,90

Kula Marcin: O CO CHODZI W HISTORII? Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008. Str. 320. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-235-0472-6. O co chodzi w historii? to zbiór artykułów prof. Marcina Kuli, wcześniej publikowanych lub takich, które mają być wkrótce opublikowane. Autor zajmuje stanowisko w debacie o tym, czym historia jest, a czym winna być. Jego zdaniem myślenie o dyscyplinie historycznej nie idzie obecnie w Polsce w dobrym kierunku, co ilustruje chociażby instrumentalne podejście do historii i związane z nim oczekiwania od niej spełnienia funkcji, które ona oczywiście zawsze spełniała - jak np. wystąpienia w roli zwornika społeczeństwa i narzędzia jego dowartościowania, budowania pozycji narodu w oczach innych, także uczczenia zmarłych. Wskazuje także, że nauka historyczna zamiast iść w kierunku historiografii analitycznej i prowadzącej, we współpracy z innymi naukami społecznymi, do wniosków, jakie można uznać za naukowe, zajmuje się np. ożywianiem dawnego sporu między szkołą warszawską, a szkołą krakowską, czy też dyskusją, czy historia Polski ma być przedstawiana w jasnych, czy w ciemnych barwach. Jego zdaniem historia winna być analityczna, porównawcza, zwiększająca wiedzę o mechanizmach życia społecznego i możliwości uogólnień naukowych

Ilość:

€ 19,90

Kułak Jerzy: ROZSTRZELANY ODDZIAŁ. Monografia 3 Wileńskiej Brygady NZW Białostocczyzna 1945 – 1946. Nakładem Autora 2009. Str. 488. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-905191-2-8. [...] pytałem za co on spalił wioski na Bielsku. On mi odpowiedział, że przed UB tłumaczył, że on miał rozkaz od komendanta okręgu „Lisa” ale, że właśnie to on ich spalił na swoją rękę dlatego, że to były wioski bardzo niebezpieczne dla partyzantów i dla nich tu niema miejsca w Polsce, że oni mogą sobie wyjechać do Rosji bo Polska to tylko dla Polaków [...]
[...] informuję, aby pani wiedziała co za groźny „bandyta” mieszkał u pani – jestem por. „Rekin” z 3 Br. Wileńskiej AK. Odznaczony 3-kronie Krzyżem Walecznych, 6 razy ranny, byłem d-cą kompanii szturmowej na Białostocczyźnie [...]
Ilość:

€ 19,90

Kupiecki Robert: SIŁA I SOLIDARNOŚĆ. Strategia NATO 1949-1989. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2009. Str. 418. Oprawa twarda. ISBN 978-83-89607-59-1. Jest to pierwsza w Polsce naukowa synteza ciągłości i zmian w strategii i doktrynie politycznej NATO w okresie zimnej wojny. Koncepcje Sojuszu Północnoatlantyckiego dostosowywane były do nowych wyzwań i zagrożeń w dwubiegunowym świecie: od „tarczy i miecza” i strategii zmasowanego odwetu do elastycznej odpowiedzi, Raportu Harmela i polityki odprężenia.
Autor monografii, Robert Kupiecki, badacz, analityk i dyplomata, potrafił z ogromną kompetencją wydobyć to, co składa się na kulturę strategiczną Sojuszu - na model wspólnoty obronnej demokratycznych państw Zachodu
Ilość:

€ 24,90

KULTURA PARYSKA. Twórcy, dzieło, recepcja. Red. Iwona Hofman. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 236. Format: 14×24cm. ISBN 978-83-227-2697-6. 14 września 2005 roku minęła piąta rocznica śmierci Redaktora Jerzego Giedroycia, postaci niezwykłej w dziejach polskiej emigracji powojennej ze względu na rolę miesięcznika „Kultura”, bez wątpienia dzieła Jego życia. Pismo, wydawane przez Instytut Literacki w Paryżu od 1947 roku, zamknięto - z woli Redaktora - z chwilą Jego odejścia. Ostatni numer, 637, ukazał się w październiku 2000 roku, wyznaczając kres pewnej epoki oraz stylu myślenia o sprawach Polski. W ramach obchodów rocznicy śmierci Redaktora obyła się w Lublinie międzynarodowa konferencja, „Kultura paryska. Twórcy - Dzieło – Recepcja”. Prezentowany tom odzwierciedla przebieg konferencji świadcząc o dużym zainteresowaniu problematyką „Kultury” w środowisku naukowym
Ilość:

€ 16,90

Kurczab-Redlich Krystyna: GŁOWĄ O MUR KREMLA. Wyd. W.A.B. Warszawa 2007. Str. 448. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-7414-323-3. Żaden z polskich korespondentów od trzydziestu lat nie stworzył podobnego zapisu życia Rosjan. Zapisu trudów codzienności, ale i wstrząsów politycznych epoki przejścia od komunizmu do formacji, którą tylko teoretycznie można nazwać demokracją. Autorka łamie schematy: i te o dzikich Rosjanach, których powinna się bać Europa Zachodnia, i te o międzynarodowym terroryzmie, który zawładnął Czeczenią. Dokumentuje cynizm polityków rozgrywających „czeczeńską kartę” także przy głośnych aktach terrorystycznych, takich jak podczas spektaklu Nord-Ost czy w Biesłanie. Obnaża cynizm w stosunku do własnych obywateli, karmionych propagandą i przedstawianych światu jako zbiór bezwolnych jednostek. Mówimy: Rosjanie nie dorośli do oporu, Rosjanie nie nadają się do demokracji... Sami o sobie też mówią źle: my raby. (my niewolnicy), my bydło... To upraszczanie ocen. A młodzi Kazachowie w Ałma Acie, a Ormianie, do których strzelano w Azerbejdżanie, a zabijani saperskimi łopatami Gruzini? Że to nie Rosjanie? Owszem, ale przecież to obywatele ZSRR, ludzie o psychice kształtowanej przez tego samego Stalina, ten sam terror, te same łagry i psychuszki.. Wszyscy oni tysiącami wychodzili na place, krzycząc „precz z komunizmem”... (fragment) Z recenzji poprzednich książek: Pandrioszka jest książką ważną i w wielu swoich fragmentach bardzo przejmującą. Czuje się ogromny zapas wiedzy. Ważne jest, by tekst opowiadał też coś, czego w nim nie ma. Autorka ma nie tylko bystre, czujne oko, ale i równie ważny dla reportera - dobry słuch. Stara się oddać rzeczywistość jak człowiek myślący i mówiący po rosyjsku. Gratuluję wspaniałego wyczynu. Ryszard Kapuściński Pandrioszka odznacza się na tle wszystkiego, co publikuje się na temat Rosji i Czeczenii, i dlatego uważam, że zasługuje na największy rezonans. Jerzy Giedroyć Krystyna Kurczab-Redlich - wieloletnia korespondentka polskich mediów w Rosji, z wykształcenia prawnik. Autorka filmów dokumentalnych o Czeczenii, w której od 1999 roku wielokrotnie bywała, a także książki o współczesnej Rosji Pandrioszka (2000). Uhonorowana najważniejszym dziennikarskim laurem dla korespondenta zagranicznego: Nagrodą im. Karola Dziewanowskiego, ponadto otrzymała nagrodę Amnesty International za publikacje o łamaniu praw człowieka w Czeczenii oraz Nagrodę im. Melchiora Wańkowicza za reportaże z Czeczenii. W 2005 roku czeczeńska organizacja „Echo wojny” wraz z Amnesty International i Fundacją Helsińską zgłosiły jej kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla
Ilość:

€ 19,90

Kurczab Redlich Krystyna: PANDRIOSZKA. Rebis Poznań 2008. Str. 304. Oprawa twarda. Format: 12.8×19.7 cm. 978-83-7510-230-7. Pandrioszka (czyli PUSZKA PANDORY W MATRIOSZCE) to fascynujący opis przemian obyczajowych, społecznych i politycznych, które zaszły w Rosji w latach 90., próba określenia i pojęcia rosyjskiej inności.
„Pandrioszka jest książką ważną i w wielu swoich fragmentach bardzo przejmującą. Czuje się za nią duży zapas wiedzy (...). Krystyna Kurczab-Redlich stara się przekazać rosyjską rzeczywistość tak, jak ją widzi człowiek myślący po rosyjsku, rozumujący po rosyjsku” Ryszard Kapuściński
„To książka niezwykła i bardzo interesująca. Na szczególną uwagę zasługuje – odmienny od dotychczasowych, głębszy i wspaniale napisany reportaż z Czeczenii” Zbigniew Brzeziński
„Takiej książki o Rosji jeszcze nie było. Niezwykle interesująca i – momentami, w niemal poetyckiej prozie reportażu z Czeczenii – nowatorska” Czesław Miłosz
„Książka jest wstrząsająca miejscami, nieraz wzruszająca, stale fascynująca – przez pasję do faktu, do ludzi, do miejsc. Książka fascynująca, ale i straszna – bo prawdziwa. Taką książkę trudno zapomnieć” Bronisław Geremek
Krystyna Kurczab-Redlich, dziennikarka, trafiła do Rosji przypadkiem (wraz z mężem, korespondentem TVP). Rosja zafascynowała ją tak bardzo, że spędziła w niej kilkanaście lat, współpracując – jako „wolny strzelec” – z polską prasą oraz telewizją Polsat. W 1997 roku przyjechała do Czeczenii i wracała tam później wielokrotnie. Swoje doświadczenia zamknęła w artykułach, reportażach („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Życie Warszawy”, „Dziennik Polski”, „Wprost”, „Polityka”, „Newsweek”), w książkach Pandrioszka i Głową o mur Kremla (Nagroda „Książka Jesieni 2007”) oraz w filmach dokumentalnych o Czeczenii. Jest laureatką specjalnej nagrody SDP za publikacje na tematy międzynarodowe – Nagrody im. Kazimierza Dziewanowskiego – a ponadto nagrody Amnesty International, nagrody im. Melchiora Wańkowicza i wielu innych. W roku 2005 na wniosek czeczeńskiej organizacji Echo Wojny, Amnesty International i Fundacji Helsińskiej została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla

Ilość:

€ 16,90

Kurkowska-Budzan Marta: ANTYKOMUNISTYCZNE PODZIEMIE ZBROJNE NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE. Historia Iagellonica Kraków 2009. Str. 256. ISBN 978-83-88737-24-4. Oprawa twarda. Format: 14.8×21.3cm. Książka ta powstała w wyniku zainteresowań obecnością historii w teraźniejszości w różnych formach, między innymi kultury masowej. Wpisuje się w ten nurt działalności historyków, który wyrasta z refleksji nad „przesunięciem ontologicznym” historii. W środowisku akademickim coraz częściej dostrzegamy, że historycy nie mają monopolu na wygłaszanie sądów o przeszłości, na jej penetrowanie i rekonstruowanie. Unaoczniamy sobie, że nowoczesne społeczeństwa ufają nie tylko naukowcom, że chętniej słuchają tych, których siła perswazji jest większa, a argumenty i wizje przeszłości bliższe estetycznym, etycznym i epistemologicznym oczekiwaniom
Ilość:

€ 14,90

Kuromiya Hiroaki: GŁOSY STRACONYCH. Wstrząsające historie zgładzonych na rozkaz Stalina w latach Wielkiego Terroru. Wyd. Amber 2008. Str. 256. Oprawa twarda. Format: 23.5×16.5 cm. ISBN 978-83-241-3034-4. Wstrząsające historie życia i śmierci zwykłych ludzi niewinnie oskarżonych, torturowanych i straconych w latach 1937-38 odtworzone przez amerykańskiego historyka na podstawie ostatnio odtajnionych dokumentów. Fałszywie oskarżeni, straceni, wrzuceni do masowych grobów. Teraz wreszcie mogą przemówić. Prawie milion osób zginęło wchłoniętych przez wir aresztowań, prześladowań i egzekucji Wielkiego Terroru Stalina lat 1937-38. Większość z nich to zwykli ludzie. Nikt nie dokumentował ich życia, więc zostali zupełnie zapomniani. Ta książka jako pierwsza usiłuje odtworzyć losy straconych, w oparciu o odtajnione niedawno archiwa KGB. Profesor Kuromiya tropi prawdę pogrzebaną pod stertami sfabrykowanych dowodów, wydobywając na światło dzienne choćby okruchy życiorysów księży, nauczycieli, chłopów, robotników, żołnierzy, emerytów, gospodyń domowych. Byli wśród nich Rosjanie, Ukraińcy, Polacy, Niemcy, Koreańczycy, Żydzi – wszyscy spoczęli w bezimiennych grobach. Relacjonując na nowo tragiczne historie zapisane w tajnych aktach, Kuromiya czci pamięć umarłych i przywraca godność zapomnianym ofiarom. A równocześnie rzuca nowe światło na funkcjonowanie radzieckiego społeczeństwa i pozwala zrozumieć przerażającą prostotę działania stalinowskiego systemu przemocy, w którym zwykłych ludzi unicestwiali inni zwykli ludzie. Hiroaki Kuromiya – profesor historii Indiana University, autor książek poświęconych czasom stalinizmu w Związku Radzieckim

Ilość:

€ 19,90

Kużniar Roman: POLAND'S FOREIGN POLICY AFTER 1989. Wyd. Scholar Warszawa 2009. Str. 376. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7383-256-5. The first monograph about the Polish foreign policy after 1989. Roman Kuźniar focuses on the main challenges of the period in question: regaining sovereignty and establishing a solid foundation for Poland’s security as well as economic and civilisational development. The successes in these areas made Poland regain the freedom to operate in the international arena. The author combined a regular lecture on foreign policy with his critical commentary.
This book is concerned with the real foreign policy, i.e. the one that Poland has actually been pursuing (the “positive” policy rather than the postulated one). What this is not, then, is a study of accompanying concepts, options, criticisms or debate. While always interesting and at times fascinating, these threads are only referred to intermittently here (Roman Kuźniar)
Ilość:

€ 24,90

KWARTALNIK HISTORYCZNY 2/2009. Galicja. Rocznik CXVI. Instytut Historyczny PAN, Wyd. Naukowe Semper Warszawa 2009. Str. 232. ISSN 0023-5903.

Janowski Maciej: Dzieje Galicji jako problem historyczny – po latach

Nowak Andrzej: Henryk Wereszycki –historyk Galicji

Ciara Stefan: Archiwa galicyjskie w dobie autonomii na drodze do modernizacji (na tle dziejów historiografii polskiej)

Osadczy Włodzimierz: „Wszechrusska” idea w Galicji. Źródła rozwoju orientacji moskalofilskiej wśród Rusinów galicyjskich

Baczkowski Michał: Znaczenie armii austriackiej dla rozwoju cywilizacyjnego Galicji (1848–1918)

Szubert Tomasz: Ostatnie dni Goslara

Adamski Łukasz: Naukowo–polityczna działalność Mychajła Hruszewskiego a konflikty narodowościowe na Uniwersytecie Lwowskim

Zayarnyuk Andriy: Historia lokalna i narracja narodowa. Zmiana obrządku mieszkańców wsi Niedzielna w 1908 r.

Potkański Waldemar: Polski ruch paramilitarny na terenie Galicji przed wybuchem wielkiej wojny w roku 1914

Kargol Tomasz: Zieleniewscy, Baczewscy, Grossowie... Galicyjscy przedsiębiorcy w drugiej połowie XIX w. (do 1914 r.) – kierunki badań i postulaty badawcze

Ilość:

€ 16,90

KWARTALNIK HISTORYCZNY. Cena prenumeraty rocznej 2010 /łączenie z kosztem wysyłki/
Ilość:

€ 49,90

Kwiatkowski Marek: GAWĘDY WARSZAWSKIE. PIW Warszawa 2009. Str. 248. Oprawa twarda. Format: 16×24 cm. ISBN 978-83-06-03215-4. Warszawa lat trzydziestych XX wieku była miastem z pogranicza przeszłości i nowoczesności. Jeszcze świeciły w niej latarnie gazowe, a po kocich łbach jeździły dorożki, wozy towarowe ciągnięte przez perszerony, w większych ulicach hałasowały tramwaje. W tę przeszłość wjeżdżały automobile, sygnalizując swoją obecność dźwiękiem trąbek. Chodniki wypełniał tłum przechodniów, obok ludzi ubranych bogato widziało się kobiety w chustach na głowie, mężczyzn w czapkach maciejówkach, brodatych żydów w chałatach.
Architektura Warszawy tamtych lat prezentowała się imponująco. Profesor Marek Kwiatkowski, były dyrektor Łazienek Królewskich i znakomity varsavianista, poznawał miasto już jako mało chłopiec, chodząc na spacery z rodziną. Dzisiaj swoją imponującą wiedzą dzieli się z czytelnikiem, zabierając go na spacer po nieistniejących już zakątkach i ulicach, opowiadając historie domów ukryte w archiwaliach i historie mieszkających w nich ludzi. Jego gawędy o Warszawie to piękna rekonstrukcja dawnej Warszawy, jej ulic, placów i budynków, po których pozostał ślad jedynie na fotografii lub rysunku
Ilość:

€ 24,90

Labuda Gerard: PIERWSZE PAŃSTWO SŁOWIAŃSKIE. PAŃSTWO SAMONA. Wyd. Templum 2009. Str. 318. Oprawa twarda. Format: 15×21 cm. ISBN 978-83-929218-0-6. Państwo Samona jest książką otwierającą cykl Klasyka Polskiej Mediewistyki – serii , która ma na celu rozpowszechnić bardzo ważne tytuły dla polskiej nauki oraz otworzyć na nowo dyskusję nad pewnymi zagadnieniami z naszej przeszłości. Aktualne wydanie dzieła Profesora Labudy zostało ponownie przejrzane, znalezione błędy poprawione. Jako pomoc naukowa został stworzony indeks osobowy. Pan Profesor Gerard Labuda napisał w sierpniu 2009 Posłowie – omawiające postęp w badaniach oraz literaturą nad dziejami państwa Samona
Ilość:

€ 24,90

Labuda Gerard: STUDIA KRYTYCZNE O POCZĄTKACH ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH I NA POMORZU. Wyd. Poznańskie 2007. Str. 408. Format: 16.5×23.5cm. ISBN 83-7177-504-0. Zbiór tekstów krytycznych poddających analizie początki Zakonu Krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu
Ilość:

€ 18,90

LAST & LOST. Ein Atlas des verschwindenden Europas. Hrsg. v. Katharina Raabe u. Monika Sznajderman. Suhrkamp Frankfurt am Main 2006. Str. 336. ISBN 3-518-41772-X. Mit Texten von J. Andruchowytsch, M. Cartarescu, K-M Gauss, L. Greenlaw, T. Gromaca, M. Ivayskevicius, L. Jorge, V. L. Larssen, D. Leupold, F. Lubonja, G. Mak, C. Ransmayr, A. Stasiuk, C. Susani, S. Vasilenko . Mit Photos von M. Aleksic, C. Botelho, A. Boulton, D. Bouwhuis, G. Gnaudschun, V. Kiziltunc, S. E. Klein, T. Mzyk, R. Niebler, V. Nikolaeva, L. Nimcova, H. Otte, T. Pospech, D. Wyschemirskij. Europa verändert sein Gesicht. Orte und Landschaften werden verlassen, sie verfallen oder verschwinden ganz. Zwischen Atlantik und Kaspischem Meer, zwischen Adria und Barentssee stößt man auf Ruinen der modernen Zivilisation: auf Industriebrachen, einstürzende Bahnhöfe, Kasernen und Sanatorien, auf tote Schienenstränge oder unentzifferbare Grabinschriften. Vor allem in Mittel- und Osteuropa sind die Narben einer von Krieg, Vertreibung und megalomanischer Naturbeherrschung gekennzeichneten Epoche noch sichtbar. Autorinnen und Autoren aus fünfzehn europäischen Ländern haben ihre sie besonders inspirierenden Orte besucht und erkundet - fragile Stadtviertel, zerfallene Dörfer, abbröckelnde Küstenstriche, deren Aura gefangennimmt, die ein Geheimnis bergen, das ergründet werden will. Liegt ihr Zauber darin, daß sie die letzten ihrer Art sind? Unterirdische Beziehungen, überraschende kulturelle Verwandtschaften zwischen weit voneinander entfernten Regionen werden sichtbar - Zeugen einer gemeinsamen Geschichte, deren undeutlich werdende Spuren kurz vor dem Verschwinden nachgezeichnet werden. Ergänzt um photographische Arbeiten von Künstlern, die sich unabhängig von den Autoren auf den Weg gemacht haben, um einen letzten Blick auf Vergessenes und Verlorenes zwischen Belgrad und Istanbul, Lissabon und Königsberg zu werfen, vermittelt dieser Band eine Ahnung von dem so fragilen wie bezaubernden Reichtum unseres Kontinents
Ilość:

€ ca 31,50

Lazari de Andrzej, Riabow Oleg: POLACY I ROSJANIE WE WZAJEMNEJ KARYKATURZE. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2008. Str. 153. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-89607-52-2. Książka jest swoistym suplementem do projektu „Wzajemne uprzedzenia Polaków i Rosjan”. Zawiera ponad sto prac wybranych z przeszło tysiąca karykatur i plakatów obrazujących charakter obu narodów oraz główne postaci i wydarzenia z historii Polski i Rosji, od końca XVII wieku do dziś
Ilość:

€ 16,90

Leinwand Julia Aleksandra: CZERWONYM MŁOTEM W ORŁA BIAŁEGO. Propaganda sowiecka w wojnie z Polską 1919-1920. Wyd. DiG Warszawa 2008. Str. 336. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7181-563-8. W toczącej się w latach 1919-1920 wojnie Polska musiała się zmierzyć nie tylko z siłą zbrojną Armii Czerwonej, ale też z potężnym naporem bolszewickiej propagandy. Walki polsko-sowieckie przebiegała na płaszczyźnie militarnej, politycznej i dyplomatycznej, a zarazem była to wojna o „rząd dusz”. Niektóre z wypracowanych wtedy przez bolszewickich propagandystów metod działania i funkcjonujących stereotypów okazały się żywe do dziś. Książka jest próbą odpowiedzi m.in. na pytania, czym był fenomen „agit-propu” i czy sowiecka propaganda była rzeczywiście zjawiskiem groźnym, czy tylko pustosłowiem nie mającym pokrycia w rzeczywistości. Ważnym uzupełnieniem są reprodukcje plakatów tej epoki
Ilość:

€ 22,90

Lembeck Andreas: WYZWOLENI, ALE NIE WOLNI. Przełożyła Barbara Ostrowska. Świat Książki Warszawa 2007. Str. 288. Oprawa twarda. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-247-0238-1. Dzieje Polaków, którzy w latach 1945-47 mieszkali na terenie Niemiec historia miasteczka nad rzeką Ems, zamieszkałego i rządzonego przez Polaków monografia oparta na nie publikowanych dokumentach z międzynarodowych archiwów W latach 1945-47 w okręgu Emsland przy granicy niemiecko-holenderskiej znalazło się blisko 40 tysięcy tzw. Dipisów: wysiedleńców, robotników przymusowych, jeńców wojennych, uchodźców. W Maczkowie były polskie szkoły, prasa, a nawet teatr. Autor opowiada o życiu jego mieszkańców i ich dramatycznych powojennych wyborach: wrócić do ojczyzny czy pozostać na emigracji
Ilość:

€ 18,90

Lewandowska Stanisława: WILNO 1944-1945. Wyd. Neriton Warszawa 2007. Str. 204. Oprawa twarda. Format: 16.5×24.7cm. ISBN 83-89729-90-3. Książka jest próbą przedstawienia losów obywateli polskich zesłanych w głąb ZSRR oraz uporządkowania kryteriów analizy ich zesłańczej drogi i doświadczeń
Ilość:

€ 16,90

Lewandowski Edmund: CHARAKTER NARODOWY POLAKÓW I INNYCH. Wyd. Muza Warszawa 2008. Str. 376. Format: 12.5×19 cm. ISBN 978-83-7495-332-0. Rozszerzone i uzupełnione wydanie książki, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Puls w Londynie w 1995 roku. Cykl autorskich wykładów o charakterze narodowym Polaków i innych narodów europejskich, studium udokumentowane wieloma cytatami tekstów literackich i esejów uznanych twórców z różnych regionów Europy. Praca składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy charakteru narodowego ludów, z którymi Polska od najdawniejszych czasów jest dziejowo związana. Druga jest poświęcona miejscu Polski w Europie i wynikającym stąd zjawiskom kulturowym. Ostatnia część to analiza istniejących rozpraw traktujących o charakterze narodowym Polaków i swego rodzaju dokumentacją: zbiorem cytatów z klasyków polskiej literatury, świadczących o istnieniu pewnych cech polskich

Ilość:

€ 14,90

Lisak Agnieszka: MIŁOŚĆ STAROPOLSKA. Obyczaje, intrygi, skandale. Bellona Warszawa 2007. Str. 324. Oprawa twarda. Format: 16.9×24.1cm. ISBN 978-83-11-10722-9. Autorka oprowadza czytelnika po dawnych karczmach, więzieniach, izbach tortur, domach publicznych, pozwala zajrzeć do staropolskiej alkowy. Opisuje ówczesną koncepcję szczęścia małżeńskiego, które nie wymagało pobierania się z miłości. Niejednokrotnie chodziło o pozyskanie koligacji ze znanymi osobistościami, zbicie fortuny, czy też załatwienie innych prywatnych interesów
Ilość:

€ 18,90

Litwin Henryk: RÓWNI DO RÓWNYCH. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569-1648. Wyd. DIG Warszawa 2009. Str. 196. Oprawa twarda. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-7181-573-7. Waga badań nad społecznościami lokalnymi Ukrainy i Wołynia w epoce 1569-1648 wynika ze znaczenia, jakie dla całego państwa miał kryzys Chmielnicczyzny. Fiasko prób włączenia w strukturę Rzeczpospolitej trzeciego narodu przesądziło w istocie o niepowodzeniu całego eksperymentu, jakim była szlachecka republika łącząca lokalne społeczności w jeden organizm polityczny. Badania kresowych elit mogą nas zatem przybliżyć do odpowiedzi na temat tego fiaska. (Ze wstępu)
Ilość:

€ 19,90

Litwin-Lewandowska Dorota: O POLSKA RACJĘ STANU W AUSTRII. Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej (1867-1918). Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2008. Str. 559. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-227-2944-1. Diaspora polska w rdzennej Austrii w latach 1867-1918. Polacy w naczelnych organach administracji państwowej. Polacy w austriackim parlamencie. Koncepcje polskiej racji stanu w Austrii
Ilość:

€ 24,90

Lorenz Sönke: SZKOŁY, UCZENI, DZIEŁA. Studia z dziejów kultury w średniowiecznej Europie. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2007. Str. 154. ISBN 978-83-235-0325-5. Rozprawy pióra Sönke Lorenza, profesora uniwersytetu w Tybindze, składające się na prezentowaną publikację, dotyczą problematyki dziejów oświaty i nauki w Środkowej Europie u schyłku średniowiecza i na progu epoki renesansu. Dzięki komparatystycznemu ujęciu zagadnienia, zrozumiałe stają się mechanizmy kierujące powstawaniem i kształtowaniem się wszechnic edukujących studentów na poziomie wyższym, np. uniwersytetu w Erfurcie na tle podobnych procesów w innych ośrodkach, jak Praga, Louvain czy Wiedeń. Praca podejmuje również niezwykle ciekawy, a mało znany temat, a mianowicie nieudane próby utworzenia uniwersytetów w Ratyzbonie, Lüneburgu, Wrocławiu i Pforzheim. Opowiada ponadto o działalności erfurckiego astronoma i matematyka z pierwszej połowy XIV wieku Jana Algieri, a także o kręgu uczonych odpowiedzialnych za rozwój humanizmu w Tybindze w końcu XV w. i w pierwszych dekadach następnego stulecia (Jan Reuchlin, Jakub Locher i Filip Melanchton). Pozycja cenna dla historyków nauki i szeroko pojętego kręgu humanistów
Ilość:

€ 12,90

LOSY POLSKI I POLAKÓW W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. Wyd. Bellona Warszawa 2009. Oprawa twarda. Format: 20.5×29.5 cm. ISBN 978-83-11-11600-9. Celem publikacji, przygotowanej z okazji zbliżającej się 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, jest ukazanie losów Polski i Polaków lat 1939-45, z uwypukleniem zmagań żołnierza polskiego w kraju, na frontach europejskich, w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Książka łączy w sobie klarowny wykład dziejów oręża polskiego (od kampanii wrześniowej po operacje berlińską i praską) autorstwa badaczy najnowszej historii Polski i historii wojskowości: Andrzeja Chmielarza, Tadeusza Kondrackiego, Janusza Odziemkowskiego, Tadeusza Paneckiego, Edwarda Pawłowskiego, Piotra Rozwadowskiego, Zbigniewa Wawera, z bogactwem informacji encyklopedycznej przygotowanej przez autorów i redaktorów Wydawnictwa Naukowego PWN. Uzupełnienie głównego toku narracji o szczegółowe wiadomości tyczące się m.in. instytucji państwowych, aktów prawnych, partii i organizacji politycznych, organizacji konspiracyjnych, formacji zbrojnych, odznaczeń, uzbrojenia, miejscowości-miejsc bitew i martyrologii, a także o hasła przekrojowe (np. zbrodnie niemieckie, obozy jenieckie, Polskie Państwo Podziemne) czyni z opracowania kompendium wiedzy o historii Polski okresu II wojny światowej. Słownik biograficzny, na który składa się ponad 500 not, podaje dodatkowe informacje o dowódcach i żołnierzach, a także politykach, uczestnikach konspiracji, działaczach niepodległościowych. Uwzględnione zostały nie tylko biogramy obywateli polskich, ale także wojskowych i polityków niemieckich, sowieckich i alianckich
Ilość:

€ 39,90

Luszniewicz Jacek, Zawistowski Andrzej: SPRAWY GOSPODARCZE W DOKUMENTACH PIERWSZEJ SOLIDARNOŚCI. Tom 1. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 486. Oprawa twarda. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-604-6478-6. Tom I. 16 sierpnia 1980 – 30 czerwca 1981

Ilość:

€ 16,90

Łagowski Bronisław: DUCH I BEZDUSZNOŚĆ III RZECZYPOSPOLITEJ. Rozważania. Universitas Kraków 2007. Str. 493. Oprawa twarda z obw. Format: 14.5×21.3cm. ISBN 83-242-0628-5. Profesor Bronisław Łagowski, wybitny filozof i historyk myśli społecznej, od kilkudziesięciu lat uważa za swoje zadanie intelektualisty również podnoszenie poziomu debaty społecznej i publikuje swe, niezwykłej wartości eseje - w latach 60. i 70. XX wieku przede wszystkim w „Tygodniku Powszechnym”, w mijającym zaś 20-leciu głównie w „Przeglądzie Tygodniowym” i „Przeglądzie”. I właśnie wybór tych ostatnich - z lat 1999-2006 - przedstawiamy w niniejszym tomie. Profesor ceni wagę swej wiedzy także dla praktyki życia społecznego. Pisze: „W polityce jak w całym życiu pożądane jest, aby mniej doświadczeni i mniej mądrzy wierzyli w słuszność tego, co zrobili bardziej doświadczeni i mądrzejsi”. A w innym eseju głosi: „Patriotyzm nie polega jednak na przypisywaniu sobie zalet, jakich się nie posiada, siły, o jakiej się tylko marzy, lecz na udoskonalaniu kraju, aby te zalety i tę siłę zdobyć w przyszłości”
Ilość:

€ 19,90

Łossowski Piotr: KŁAJPEDA KONTRA MEMEL. Problem Kłajpedy w latach 1918 – 1939 –1945. Wyd. Neriton Warszawa 2007. Str. 237. Oprawa twarda. Format: 15×21cm. ISBN 978-83-7543-005-9. Po klęsce Niemiec w I wojnie światowej Kraj Kłajpedy odłączono od Niemiec. Wyposażona w szeroką autonomię, na mocy konwencji z 1924 r., znalazła się Kłajpeda w granicach Litwy. W marcu 1939 r. Niemcy hitlerowskie zajęły to terytorium. W Kłajpedzie połączyły się sprzeczności polityczne, wynikające z kolizji interesów sąsiednich państw, z lokalnymi zatargami, powstającymi na tle społecznym, a zwłaszcza narodowym. Kłajpeda była też przez pewien czas ważnym elementem w zawiłych stosunkach między Polską a Litwą
Ilość:

€ 16,90

Łoś Anna: STYL ŻYCIA ZIEMIAŃSTWA POLSKIEGO PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ. Wyd. Werset 2008. Str. 142. Format: 14.5×21 cm. ISBN 978-83-601-3344-6. W prezentowanej publikacji staram się przedstawić styl życia ziemiaństwa polskiego po drugiej wojnie światowej, a ściślej mówiąc już po przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 r. To, co mnie interesuje i co staram się tutaj opisać, to styl życia ziemiaństwa po drugiej wojnie światowej, czyli w czasach, gdy formalnie już ono nie istniało. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z osobami o ziemiańskich korzeniach próbuję odtworzyć te elementy stylu życia, które były pochodną zmienionych warunków, w jakich znaleźli się wywłaszczeni ziemianie. Są to między innymi wybór miejsca zamieszkania, wybór nowego zawodu i miejsca pracy, utrzymywanie kontaktów towarzyskich etc. Ponieważ temat jest bardzo bogaty, trzeba było zrezygnować z dokonania szczegółowego opisu wszystkich możliwych aspektów powojennego stylu życia ziemiaństwa. Dlatego nie podjęłam próby dokonania typologizacji stylów życia; w książce przedstawiam raczej ogólne kierunki zmian i wątki powtarzające się najczęściej w wypowiedziach moich respondentów. Nie ograniczam się przy tym do odszukania elementów przedwojennego stylu życia, które chociażby w szczątkowej formie zachowały się w latach PRL i III RP. Staram się również przedstawić elementy nowe, ale wspólne dla sposobu życia wielu wywłaszczonych ziemian.
Przedstawianą tutaj książkę można traktować jako wstępną prezentację najbardziej charakterystycznych elementów stylu życia ziemian po drugiej wojnie światowej, a także jako zachętę do dalszych badań wybranych aspektów powojennego życia tej grupy społecznej
Ilość:

€ 12,90

Łubieński Tomasz: 1939. Wyd. Nowy Świat Warszawa 2009. Str. 144. Oprawa twarda. Format: 13.5×20 cm. ISBN 978-83-7386-357-6. Czy była możliwość uniknięcia klęski wrześniowej? Czy słuszne było stwierdzenie ministra Becka, że „Polska nie zna pojęcia pokoju za wszelką cenę”? A może należało iść z Hitlerem na Związek Radziecki? Czy sojusznicy Polski rzeczywiście nas zdradzili? Czy armia polska była do wojny nieprzygotowana? A może zawiedli dowódcy? W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej Tomasz Łubieński, autor „Bić się czy nie bić”, prezentuje zupełnie nowe spojrzenie na wydarzenia z września 1939 roku. Książka na pewno wywoła wiele kontrowersji
Ilość:

€ 12,90

Łubieński Tomasz: ANI TRYUMF ANI ZGON. Wyd. Nowy Świat Warszawa 2009. Str. 128. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 13.5×20 cm. ISBN 978-83-7386-365-1. Czy Powstanie Warszawskie było konieczne? Znany pisarz i eseista („Bić się czy nie bić?”) zajmuje odrębne stanowisko wobec rocznicowego hurrapatriotyzmu. Książka „Ani tryumf, ani zgon?” jest polemiką z bezkrytycznym spojrzeniem na wydarzenia sprzed 65 lat; w tym także polemikę z „Powstaniem 44” Normana Daviesa. Łubieński nie leczy naszych ran, lecz z chirurgiczną precyzją oddziela szansę od mrzonek, rzeczywistość wojskową i polityczną od iluzji i nadziei. Zarzuca się politykom, że karmią społeczeństwo złudzeniami, ale oni sami również, występując w jego imieniu, poddają się im z całą naiwnością. Polityków wojskowych, którzy ogłosili Godzinę „W”, najmocniej obciąża ocena szans własnych oddziałów wobec niemieckiego garnizonu Warszawy oraz regularnych jednostek, które mogły mu przyjść z pomocą. Niepojęte, jak zawodowcy mogli uwierzyć w visy na tygrysy, barykady wobec bomb, „goliatów” i miotaczy płomieni, plutony i kompanie głównie z nazwy, bo tylko częściowo uzbrojone, ledwie zaopatrzone w amunicję, przeciw fachowo przygotowanym do obrony gniazdom oporu. I do tego jeszcze wiara, że wyszkolenie na podmiejskich wycieczkach może zastąpić doświadczenia prawdziwej wojny – pisze autor
Ilość:

€ 12,90

Łubieński Tomasz: WSZYSTKO W RODZINIE. Wyd. Nowy Świat Warszawa 2007. Str. 168. Format: 14.6×20.5cm. ISBN 978-83-7386-259-3. Autor porusza odwieczne tematy polsko-rosyjskie, wykorzystuje z sentymentem i dystansem swoje prywatne wspomnienia. Pisze o Wilnie lat 60. i 70., z którym był wówczas rodzinnie związany. Tylko jak ma dzisiaj traktować ówczesną przyjaźń i porozumienie z człowiekiem z bliskiego, domowego kręgu, który - jak się później okazało - pracował w KGB, a w swoich raportach uwzględniał również autora? Spotkają się po latach, już w innym świecie, w innej epoce, żeby sobie wiele wyjaśnić. Z tej prywatnej próby lustracji wynika, że trudno jest ocenić, do jakiego stopnia historia tej części Europy, pełna prawdy i fałszu, odpowiada za ludzkie myśli, słowa, czyny
Ilość:

€ 9,90

Łuczak Czesław: DZIEJE POLSKI 1939-1945. Kalendarium wydarzeń. Wydawnictwo Poznańskie 2007. Str. 606. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-7177-430-0. Pierwsze w literaturze naukowej kalendarium poświęcone całokształtowi polskiej problematyki w drugiej wojnie światowej. Zawarte w nim informacje zostały zaczerpnięte z akt zdeponowanych w krajowych i zagranicznych archiwach, z dokumentów znajdujących się w posiadaniu prywatnych osób, różnorodnych publikacji urzędowych (dzienników rozporządzeń, sprawozdań, statystyk), z pamiętników i bogatej literatury naukowej. Kalendarium zawiera jedynie wiadomości sprawdzone w konfrontacji ze źródłami różnej proweniencji, a więc nie budzące na ogół wątpliwości co do ich wiarygodności. Są one wyselekcjonowane z olbrzymiej ilości informacji 0 różnej wartości poznawczej i dotyczą spraw ważnych, odnoszących się do wszystkich dziedzin życia publicznego, a niekiedy nawet także i prywatnego poszczególnych osób. Zakres terytorialny kalendarium obejmuje przede wszystkim Polskę w jej przedwojennych granicach oraz wszystkie obce państwa, w których przebywali w latach 1939-1945 Polacy bądź też zajmowano się w nich wojennymi 1 przyszłymi losami narodu i państwa polskiego

Ilość:

€ 18,90

Machałek Małgorzata, Miedziński Paweł: ZBUNTOWANE MIASTO SZCZECIŃSKI GRUDZIEŃ'70 STYCZEŃ '71. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2007. Str. 232. Oprawa twarda. Format: 25×36cm. ISBN 978-83-612-3308-4

Ilość:

€ 22,90

Mackiewicz Stanisław Cat: POLITYKA BECKA. Universitas Kraków 2009. Str. 200. Format: 14×20.5cm. ISBN 978-83-242-0990-3. ... trzeba zawsze pamiętać i rozumieć tę prawdę, że polityka polska to zawsze i jedynie polityka w stosunku do Rosji i do Niemiec. Nasza sytuacja geograficzna, stosunek naszych sił do sił sąsiadów przesądziły o tym. Polityka polska wobec Francji, Anglii, Ameryki czy kogokolwiek bądź na świecie była tylko odblaskiem, tylko konsekwencją, tylko skutkiem naszego stosunku do Rosji i do Niemiec. Prawdę tę o wiele mniej niż Piłsudski czy Dmowski rozumiał Beck
Ilość:

€ 14,90

Majchrzak Grzegorz: KONTAKT OPERACYJNY DELEGAT VEL LIBELLA. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2009. Str. 224. Format: 20.5×28.5 cm. ISBN 978-83-7629-040-9. W trakcie badań nad działaniami Służby Bezpieczeństwa wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w latach 1980-1982 jednym z najciekawszych, ale też najbardziej skomplikowanych przypadków okazał się przypadek kontaktu operacyjnego „Libella” vel „Delegat”. Z jednej strony stanowi on niewątpliwie przykład uwikłania w nazbyt bliskie kontakty z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, z drugiej zaś jest doskonałą ilustracją tezy, iż każdy z takich przypadków należy rozpatrywać oddzielnie. I że ewentualnych ocen nie należy dokonywać zbyt pochopnie
Ilość:

€ 14,90

Majewski Piotr M.: NIEMCY SUDECCY 1848-1948. Historia pewnego nacjonalizmu. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008. Str. 556. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-235-0302-6. Prezentowana książka opisuje dzieje ludności niemieckiej zamieszkującej ziemie czeskie, począwszy od roku 1848, gdy po raz pierwszy dały tam o sobie znać konflikty narodowościowe, aż po wysiedlenie Niemców w 1948 r. Autor porusza takie zagadnienia, jak: konflikty czesko-niemieckie przed I wojną światową i próby ich rozwiązania, sytuacja mniejszości niemieckiej w międzywojennej Czechosłowacji, rola Niemców czeskich w polityce okupacyjnej III Rzeszy, przebieg wysiedleń po 1945 r. Koncentruje swą uwagę przede wszystkim na I wojnie światowej i dwudziestoleciu międzywojennym, który to okres omówiony jest w głównej mierze na materiałach źródłowych. Czasy habsburskie oraz wydarzenia po 1938 r., opisane są natomiast na podstawie innych opracowań

Ilość:

€ 26,90

Malinowska Monika: SYTUACJA KOBIETY W SIEDEMNASTOWIECZNEJ FRANCJI I POLSCE. Wyd. Uniw. Warszawskiego 2008. Str. 304. Format: 15×23.3 cm. ISBN 978-83-235-0497-9. Praca analizująca sytuację prawną kobiety we Francji i w Polsce w XVII wieku (instytucja małżeństwa w obu krajach, porwania jako strategia matrymonialna, narzeczeństwo i zamążpójście, cudzołóstwo, wdowieństwo i dziedziczenie, temat staropanieństwa i życia w żeńskich klasztorach). Referuje także tradycyjne poglądy dotyczące kobiet oraz to, co same kobiety mówiły o przedstawicielkach własnej płci. Przytacza opinie na ich temat wygłaszane przez apologetów płci pięknej (przypomina postać zapomnianego feministy - François Poullain de la Barre). Nie zapomina również o przybliżeniu czytelnikowi siedemnastowiecznych teorii medycznych, opowiada o procesach czarownic, analizuje teksty mizoginistyczne. Ostatni rozdział traktuje o edukacji kobiet i dziewcząt (systemy nauczania i poglądy na wychowanie kobiet staropolskich), opowiada także o miejscu kobiety w salonach francuskich
Ilość:

€ 18,90

MAŁŻEŃSTWO Z ROZSĄDKU. Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej. Red. Marcin Wodziński, Anna Michałowska-Mycielska. Bibliotheca Judaica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007. Str. 160. Oprawa twarda. Format: 17×24.5cm. ISBN 978-83-229-2848-6. „Niniejszy tom zawiera osiem artykułów poświęconych dziejom społeczności żydowskiej w Polsce od wieków średnich po pierwsze dekady stulecia XIX. Prace poruszają szeroki zakres zagadnień, od historii prawa i stosunków polityczno-społecznych, przez różne ujęcia historii idei, historii gospodarczej, historii instytucji autonomii żydowskiej i historii lokalnej, po studia z pogranicza dziejów idei i historii kultury politycznej oraz historii historiografii żydowskiej. To, co wszystkie je łączy, to wspólne zainteresowanie dziejami społeczności żydowskiej w Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym.”

Ilość:

€ 14,90

Manteuffel Gustaw: ZARYSY Z DZIEJÓW KRAIN DAWNYCH INFLANCKICH CZYLI INFLANT WŁAŚCIWYCH (tak szwedzkich jako i polskich), Estonii z Ozylią, Kurlandii i Ziemi Piltyńskiej. Red. Krzysztof Zajas. Universitas Kraków 2007. Str. 325. ISBN 978-83-242-0795-4. Nigdy wcześniej niepublikowana praca Gustawa Manteuffla sprzed ponad stu lat stanowi najambitniejsze i właściwie jedyne w polskiej historiografii opracowanie dziejów regionu, zajmowanego dzisiaj przez kraje bałtyckie. Na tytułowe krainy inflanckie składają się zarówno ziemie kolonizowane w ciągu kilku wieków przez rycerstwo zachodnioeuropejskie, księstwa ruskie i Moskwę, jak i tereny należące przez ponad dwa wieki do Rzeczypospolitej, czyli tzw. Inflanty Polskie (obecnie Łatgalia we wschodniej Łotwie). Manteuffel nie tylko odważnie kreśli skomplikowane i tragiczne, czasem wręcz przerażające dzieje nadbałtyckich prowincji, ale też daje obraz tamtejszej kultury, literatury i sztuki na przestrzeni wieków, analizuje napięcia ekonomiczne, wyznaniowe, szkicuje portrety wybitniejszych przedstawicieli regionu, wspierając swe wywody imponującą bibliografią przedmiotową z kilku kręgów kulturowych. Czytelnik ma rzadką okazję zapoznać się z nieznaną historią i zapomnianym historykiem, którego sylwetkę – a także dzieje samego rękopisu – przedstawia we wstępie Krzysztof Zajas
Ilość:

€ 19,90

Manteuffel Tadeusz: NARODZINY HEREZJI. Wyd. 3. PWN Warszawa 2008. Str. 161. Format: 14.3×20.5 cm. ISBN 978-83-01-15515-5. Skąd się wzięły ruchy ubogich w średniowieczu i dlaczego tylko niektóre z nich zyskały przychylność Kościoła? Dlaczego dorastający w dobrobycie św. Franciszek z Asyżu porzucił dom rodzinny? Odpowiedź na te i inne pytania daje Tadeusz Manteuffel w klasycznej publikacji poświęconej początkom średniowiecznych herezji. Choć od pierwszego wydania książki minęło ponad 40 lat, opinie w niej wyrażone nie tracą na aktualności. Czytelników z pewnością porwie fascynujący temat, ogromna erudycja autora oraz zwięzłość przekazu. Największą jednak wartością książki jest mistrzowski sposób ujęcia treści, rzetelność wniosków opartych na dogłębnej analizie źródłowej, a także dbałość o stylistykę przekazywanych myśli

Ilość:

€ 14,90

Marczewska-Zagdańska Hanna: STANY ZJEDNOCZONE A EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA W LATACH 1933-1941. Wyd. DiG Warszawa 2008. Str. 657. Oprawa twarda. Format: 16.8×24.5 cm. ISBN 978-83-7181-558-4
Ilość:

€ 29,90

Markowski Artur: MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku. Wyd. Neriton Warszawa 2008. Str. 252. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7543-058-5. Żydzi Królestwa Polskiego byli w 1. poł. XIX w. grupą stygmatyzowaną prawnie, pogardzaną i nieakceptowaną społecznie oraz w dużej mierze upośledzoną gospodarczo. Praca jest próbą odtworzenia mikrohistorii żydowskich rodzin i gospodarstw domowych z Suwałk. Autor zajął się ich liczebnością, strukturą i demografią. Przyjrzał się kondycji ekonomicznej gospodarstw oraz sprawdził w jaki sposób prawo religijne i państwowe wpływało na życie tych rodzin
Ilość:

€ 19,90

MARZEC 1968 W DOKUMENTACH MSW tom 1 NIEPOKORNI. Red. Franciszek Dąbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik. Dokumenty, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 928. Oprawa twarda. Format: 17.2×24.5cm. ISBN 978-83-604-6467-0. Tom pierwszy wydawnictwa „Marzec 1968 w dokumentach MSW” skupia uwagę czytelnika na niektórych aspektach genezy Marca '68. Składa się z trzech rozdziałów, poświęconych klubom dyskusyjnym (rozdział I), środowisku literackiemu (rozdział II) i opozycji na Uniwersytecie Warszawskim (rozdział III). Zamieszczono w nim 255 dokumentów. Są to informacje i notatki funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, doniesienia informatorów SB oraz – sporadycznie – dokumenty sporządzone przez innych wytwórców, a zgromadzone przez SB. Najwięcej miejsca poświęcono opozycji na Uniwersytecie Warszawskim (rozdział trzeci). Zebrano dokumenty dotyczące Klubu Dyskusyjnego ZMS na UW, inwigilacji przez SB grupy Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, różnych grup studenckich, m.in. grup samokształceniowych oraz grupy „Nowe Formy”, a także niektórych pracowników naukowych UW, m.in. Leszka Kołakowskiego, Włodzimierza Brusa i Janiny Zakrzewskiej. Warto podkreślić, że są to w dużej mierze dokumenty nieznane historykom. W dotychczasowych badaniach i publikacjach dotyczących sytuacji na UW w latach 1962–1967 nie zajmowano się bowiem działalnością SB w stosunku tego środowiska i nie uwzględniano dokumentacji zgromadzonej przez nią w tym okresie. Czytelnik będzie mógł poznać plany działania SB wobec wymienionych osób i środowisk oraz ich realizację i stosowane metody. Lektura informacji dostarczanych m.in. przez tajnych współpracowników o pseudonimach „Wacław”, „Żelisław”, „Leon” czy „X” umożliwi poznanie przynajmniej w części stanu wiedzy SB o działalności opozycyjnej na UW. Publikowane notatki pozwolą czytelnikowi poznać m.in. przebieg i „gorącą” atmosferę spotkań organizowanych na uniwersytecie, podczas których dochodziło do dyskusji z udziałem studentów ze środowiska „komandosów”. Rozdział pierwszy poświęcono działalności warszawskich klubów dyskusyjnych. Na podstawie przedstawionych dokumentów można się przekonać, że po rozwiązaniu Klubu Krzywego Koła warszawska inteligencja szukała innych możliwości rozmowy i wymiany myśli w oficjalnych strukturach. Miejscami stwarzającymi takie możliwości były kluby, których działalność przedstawiono: Klub Literacki „Ognisko”, Towarzystwo Kultury Moralnej, Klub Dobrej Roboty i Klub Ludzi Interesujących. Należy podkreślić, że SB uważnie obserwowała ich działalność, uznając je za ogniska opozycji. Dokumenty dotyczące klubów to przyczynek do dziejów „fermentu ideowego” lat sześćdziesiątych, o którym w kontekście Marca '68 warto pamiętać. Wśród dokumentów dotyczących klubów na uwagę zasługuje notatka SB dotycząca Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności. Wielu z jego członków odegrało istotną rolę w działaniach opozycyjnych i wydarzeniach Marca '68. W książce przypomniano kilka dokumentów publikowanych już wcześniej. Jest wśród nich jeden z najważniejszych dokumentów opozycyjnych lat sześćdziesiątych – „List otwarty” Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, tekst wystąpienia Leszka Kołakowskiego, wygłoszonego 21 października 1966 r. na otwartym zebraniu ZMS na Wydziale Historii UW, oraz tekst uchwały CKKP z 27 października 1966 r., wykluczającej Kołakowskiego z PZPR

Ilość:

€ 29,90

MARZEC 1968 W DOKUMENTACH MSW. Tom 2. Kronika wydarzeń. Część 1. Opr. Franciszek Dąbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2009. Str. 912. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7629-029-4. Drugi tom edycji Marzec 1968 w dokumentach MSW jest kroniką wydarzeń rozgrywających się w Warszawie od stycznia do czerwca 1968
Ilość:

€ 24,90

Massalski Adam, Meducki Stanisław: KIELCE W LATACH OKUPACJI HITLEROWSKIEJ 1939-1945. Ossolineum Wrocław 2007. Str. 360. Wyd. 2. Format: 16.8×23.8cm. ISBN 978-83-04-04925-3. Książka ukazuje wkroczenie Niemców do Kielc we wrześniu 1939 r., funkcjonowanie niemieckich władz administracyjnych w okresie okupacji, zagładę ludności żydowskiej, życie gospodarcze i społeczne, warunki bytowe, szkolnictwo, kulturę oraz ruch oporu. Koedycja z Kieleckim Towarzystwem Naukowym
Ilość:

€ 19,90

Materski Wojciech: DYPLOMACJA POLSKI „LUBELSKIEJ”. Lipiec 1944 – marzec 1947. Ag. Wyd. Rytm Warszawa 2007. Str. 424. Oprawa twarda. Format: 17.6×25cm. ISBN 978-83-7399-203-0. Praca - oparta głównie na archiwaliach - przedstawia dyplomatyczna aktywność Polski „lubelskiej” w okresie od początków uruchomienia przez ZSRR tzw. lewicowej alternatywy rozwiązania kwestii polskiej, do wyborów sejmowych w 1947 r. i wyłonienia stałego rządu. Cały ten okres, w którym nowe władze polskie działały bez formalnego mandatu ze strony społeczeństwa w postaci aktu wyborczego, umownie nazwany został „lubelskim”. Autor opisuje proces organizowania od podstaw dyplomacji „nowej” Polski, zaledwie rozpoczęty w okresie PKWN i Rządu Tymczasowego RP, którego rzeczywiste początki miały miejsce dopiero w okresie Rządu Tymczasowego RP – po przeniesieniu się władz do Warszawy. Wówczas rozpoczęte zostały prace przygotowawcze do włączenia się w proces likwidacji skutków wojny, w pierwszej kolejności konferencji pokojowej z Niemcami, a także ostatecznego ustalenia granicy zachodniej i południowej
Ilość:

€ 19,90

Mazur Grzegorz, Skwara Jerzy, Węgierski Jerzy: KRONIKA 2350 DNI WOJNY I OKUPACJI LWOWA 1 IX 1939 – 5 II 1946. Wyd. Unia 2007. Str. 644. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-86250-49-3. Przedstawione w „Kronice” informacje, relacje i fakty mówią, niekiedy wręcz krzyczą, same za siebie, więc nie wymagają komentarza i dodatkowych wyjaśnień. „Kronika” wydobywa z niepamięci, zebrała i udokumentowała dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się we Lwowie podczas wojny w 1939 roku oraz podczas trzech okupacji następujących po sobie: sowieckiej, niemieckiej i drugiej sowieckiej. Mimo odmiennych haseł i ideologii, praktycznie rzecz biorąc wszystkich okupantów łączyła przedziwna wspólnota interesów w niszczeniu polskości i wielokulturowego charakteru Lwowa. Wspierała ich część przedwojennych współmieszkańców miasta, Ukraińców, Żydów i także polskich komunistów
Ilość:

€ 39,90

Mazur Karol: W STRONĘ INTEGRACJI Z KORONĄ. Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569-1648. Wyd. Neriton Warszawa 2007. Str. 465. Format: 16.3×24cm. ISBN 83-89729-80-6. Autor ukazuje, jak wysoko ceniła sobie szlachta Wołynia i Ukrainy rangę Sejmu zjednoczonej Rzeczypospolitej i w konsekwencji – swojego w nim udziału. Przedstawia miejscowe uprzywilejowania, ekscepcje od ciężarów i obowiązków, jakie ciążyły na szlachcie Koronnej. Analizuje relacje tej szlachty z Królem i frakcjami magnackimi Korony. Ponadto wyeksponowano system parlamentarny Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, omówiono prowincje i dzielnice Korony, a także struktury wyznaniowe
Ilość:

€ 24,90

Mazurkiewicz Anna: DYPLOMACJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH WOBEC WYBORÓW W POLSCE W LATACH 1947-1989. Wyd. Neriton Warszawa 2007. Str. 319. Format: 16.6×24cm. ISBN 978-83-7543-007-3. Początek i koniec zimnej wojny w Polce wyznaczają wybory parlamentarne i prezydenckie lat 1947 i 1989, całkowicie odmienne pod względem charakteru i skutków. W pracy niniejszej podjęto próbę wykazania, że oczyma amerykańskiej dyplomacji na oba przełomowe okresy można spojrzeć jak na akty tego samego dramatu. Powstał w ten sposób obraz stosunków amerykańsko-polskich, uwzględniający na pierwszym planie rolę ambasadorów amerykańskich wysłanych do Polski – Arthura Bliss Lane’a i Johna R. Davisa, Jr.
Ilość:

€ 24,90

Mencwel Andrzej: ETOS LEWICY. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Warszawa 2009. Str. 288. ISBN 978-83-610-0666-4. Książka poświęcona tradycji polskiej lewicy z przełomu XIX i XX wieku pokazuje, jak wielką wykonano w Polsce pracę na rzecz społecznego postępu, walki z przesądami, ciasnotą umysłową. Historie polskich społeczników i intelektualistów, pozytywistów i marksistów, anarchistów i państwowców – Brzozowskiego, Abramowskiego, Krzywickiego czy Kelles-Krauza – to opowieści o tym, jak w naszym kraju próbowano opisać i zmienić świat. Zrozumieć lokalny kontekst i wpisać go w procesy ogólne – nowoczesność i europejski kapitalizm. Próby te różniło wiele, ale łączyła idea, że ludzki świat tworzymy my sami, że w dotychczasowym kształcie jest on niesprawiedliwy i domaga się naprawy, a jego ulepszenie wymaga nowoczesnych narzędzi opisu. Myśleć i działać jednocześnie, teoretyzować i praktykować polityczną naprawę świata – oto przesłanie Etosu lewicy
Ilość:

€ 16,90

Mencwel Andrzej: RODZINNA EUROPA PO RAZ PIERWSZY. Universitas Kraków 2009. Str. 283. Format: 14.7×23.5 cm. ISBN 978-83-242-0994-1. Polityka historyczna i wizja polityczna Europy. Antysemityzm bez Żydów. Dialog polsko-niemiecki. Wobec Rosji. Jaka może być lewica? Czego powinni chcieć socjaliści?
Ilość:

€ 18,90

METRYKA LITEWSKA. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo mścisławskie 1667 rok. Opr. Andrzej Rachuba. Wyd. DiG Warszawa 2008. Str. 95. Oprawa twarda. Format: 14.5×20.8 cm. ISBN 978-83-7181-561-4. Niniejszy tom rejestrów podatkowych (abiuraty) województwa mścisławskiego stanowi kontynuację serii wydawniczej zainicjowanej w 1989 roku. Jeśli jednak wydany wówczas rejestr podymnego województwa wileńskiego i następne, odnoszące się do województw trockiego i nowogródzkiego, ilustrowały stan posiadania ziemi w 1690 roku, to już tom województwa brzeskiego litewskiego miał zakres chronologiczny obejmujący lata 1667 i 1690
Ilość:

€ 14,90

Mich Włodzimierz: PRZECIW PAUPERYZACJI I WYWŁASZCZENIU. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2009. Str. 340. Format: 16.5×24 cm. ISBN 978-83-227-3029-4. Walka Związku Ziemian w Warszawie o opłacalność produkcji i zachowanie własności folwarcznej w latach 1916-1926
Ilość:

€ 16,90

Michałowski Roman: HISTORIA POWSZECHNA. ŚREDNIOWIECZE. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 512. Oprawa twarda. Format: 16.8×23.8 cm. ISBN 978-83-01-16018-0. Nowoczesny podręcznik historii powszechnej średniowiecza! Publikacja przedstawia dwanaście wieków dziejów Europy i regionów z nią związanych, od późnego cesarstwa rzymskiego do epoki wielkich odkryć geograficznych. Autor ukazuje procesy, które formowały społeczeństwa, narody i państwa oraz wydarzenia, które bezpośrednio oddziaływały na losy ludzi. Łączy perspektywę ogólną, opisującą zjawiska długiego trwania, z perspektywą ukierunkowaną na prezentację pojedynczych wydarzeń. Przedstawia kulturę życia codziennego, ukazuje formowanie się społeczeństw, opisuje zjawiska, które zaciążyły na późniejszym rozwoju Europy. Podstawowa lektura studentów wydziałów historii, prawa i administracji, dziennikarstwa i nauk politycznych, socjologii, filologii obcych i polskiej oraz innych kierunków, na których historia jest tematem zajęć uzupełniających, a także uczniów starszych klas szkół średnich, nauczycieli i kandydatów na studia wyższe humanistyczne.
Roman Michałowski jest profesorem Instytutu Historycznego UW; zajmuje się historią powszechną, głównie Europy Zachodniej, wczesną historią Polski oraz naukami pomocniczymi historii. W jego dorobku naukowym znajdują się książki poświęcone dziejom kultury politycznej Francji karolińskiej, kontaktom Polski i Cesarstwa w czasach Ottona III, a od 2005 r. także budowie struktur państwa i Kościoła za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego
Ilość:

€ 24,90

Michnik Adam: KOŚCIÓŁ, LEWICA, DIALOG. Agora Warszawa 2009. Str. 238. ISBN 978-83-7552-693-6. "Michnik nie oszczędza tego środowiska (tzw. lewicy laickiej), z którego, jak pisze, sam wyrósł, i zdecydowanie odrzuca polityczny ateizm oraz antykościelny obskurantyzm lewicy. Pozycję wyjściową do ataku daje mu znakomite oczytanie w przedwojennych i powojennych wypowiedziach Kościoła oraz poszczególnych teologów (encyklika Mit brennender Sorge), ilustruje swą polemikę ważkimi cytatami z listów pasterskich Episkopatu Polski, zarówno w okresie stalinowskim, jak i w czasach późniejszych - enuncjacje te na pewno mało były znane ówczesnym zawodowym krytykom Kościoła."
Fragment z przedmowy do książki autorstwa Stefana Kisielewskiego
Ilość:

€ 12,90

Michnik Adam: W POSZUKIWANIU UTRACONEGO SENSU. Fundacja Zeszytów Literackich Warszawa 2007. Str. 307. Format: 13.3×20.8cm. ISBN 978-83-600-4684-5. Uwagi o rewolucji moralnej, niebezpieczeństwach radykalizmu w życiu publicznym, naganiaczach i zdrajcach. O Mickiewiczu, Napoleonie, Piłsudskim i współczesnych politykach polskich. „Każda wielka zmiana rewolucyjna rozbudza nadzieje i oczekiwania, które nie mogą być zrealizowane. W tym sensie każda rewolucja jest niedokończona czy też zdradzona; żadna nie sprawia, że grzesznicy zostają ukarani, a sprawiedliwi - wynagrodzeni. I niechaj dobre duchy chronią nas przed rewolucjami, które wyrównały rachunki cnoty z niecnotą; które są dokończone. [...] Kto chce sprawiedliwości doskonałej, winien pamiętać, że doskonałe są tylko egzekucje”

Ilość:

€ 18,90

Mielcarek Adam Janusz: PODZIAŁY TERYTORIALNO-ADMINISTRACYJNE II RZECZYPOSPOLITEJ W ZAKRESIE ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ. Wyd. Neriton Warszawa 2008. Str. 232. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-7543-036-3
Ilość:

€ 14,90

MIGRACJE KOBIET. Perspektywa wielowymiarowa. Red. Krystyna Slana. Wyd. Uniw. Jagiellońskiego Kraków 2008. Str. 402. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-233-2600-7. Należy zwrócić uwagę na metodologię badań wykorzystywaną w realizacji badań, stanowiących podstawę prezentowanych artykułów do tej pracy. Autorki korzystają z jednej strony z różnych źródeł zastanych, często bardzo ograniczonych (dokumenty, dane statystyczne oferowane przez odpowiednie instytucje i organizacje zajmujące się migracjami) oraz źródeł wywołanych ( wywiady z ekspertami oraz biograficzne wywiady z migrantkami). Praca ta lokuje się w nurcie socjologii życia codziennego, bazującej na materiale jakościowym. Autorki tekstów wykorzystują metody jakościowe, które wiele nowego wnoszą do epistemologii genderowej, a także feministycznego empiryzmu pochylającego się nad migracjami kobiet
Ilość:

€ 18,90

Mika Norbert: WALKA O SPADEK PO BABENBERGACH 1246-1278. WAW 2008. Str. 136. Oprawa twarda. ISBN 978-83-89802-64-4. Znakomita pozycja znanego śląskiego mediewisty dr. Norberta Miki, oparta na analizie imponującej bazy źródłowej i literatury tematu. To pierwsze tak obszerne polskie opracowanie traktujące o początkach potęgi domu Habsburgów, o charakterze wręcz podręcznikowym dla badaczy dziejów XIII-wiecznej Europy Środkowo-Wschodniej. Jak pisze sam autor: - Wydarzenia toczące się w latach 1246-1278 można zaliczyć do bardziej burzliwych w dziejach Austrii. Ciągłe wojny – według zgodnej opinii kronikarzy – doprowadziły do upadku gospodarczego kraju. Zniszczeniu uległo wówczas wiele miast, nie mówiąc już o pojedynczych mniejszych grodach, wioskach lub klasztorach. Najeźdźcy uprowadzili także wielkie ilości jeńców. Ucierpiała na tym zwłaszcza Dolna Austria, gdzie niektóre rejony zostały całkowicie wyludnione. Sporo winy za taki stan rzeczy ponosili w tym przypadku austriaccy i styryjscy możnowładcy. Podzieleni na zwalczające się ugrupowania, niejednokrotnie ułatwili sąsiadom ich grabieżcze wyprawy. Ważnym epizodem były tutaj rządy władcy Czech Przemysła Otokara II, które uspokoiły sytuację wewnętrzną w kraju. Czasy jego panowania, to dla ziem austriackich okres względnej stabilizacji i rozbudowy. Dla przykładu w 1268 r. król czeski, na miejscu bitwy Kroissenbrunn, niedaleko Hainburga, kazał wznieść warowny gród Marchegg. Wspierał także miasta oraz klasztory. Ostatecznym zwycięzcą w walce o spadek po Babenbergach okazał się król, a później cesarz, Rudolf z Habsburga. Wykorzystując antagonizmy królów Węgier i Czech, a także poszczególnych książąt i margrabiów Rzeszy, zdołał on wprowadzić własne zasady gry. Niebagatelną rolę odgrywał tutaj fakt, iż Rudolf, jako zwierzchni władca Niemiec, ustawił się w wygodniej pozycji arbitra w spornych sprawach między swoimi lennikami, a także tymi, którzy hołd lenny, z rządzonych przez siebie ziem, powinni mu byli złożyć. Pozwoliło mu to rozstrzygać konflikty na swoją korzyść, a opornych karać. Tak też miało miejsce w przypadku Przemysła Otokara II, który nie uzyskawszy od władcy Rzeszy spadku po Babenbergach jako lenna, automatycznie utracił wszelkie prawa do jego posiadania, a sprzeciwiając się temu, zmuszony był toczyć nierówną walkę z Rudolfem i pozostałymi książętami Rzeszy, których dodatkowo wsparł król węgierski Władysław. Można więc powiedzieć – za Ferdinandem Seibtem – że poprzez swoją nieostrożną politykę król czeski sam utorował Habsburgowi drogę do przejęcia spadku po Babenbergach. Ten ostatni zaś stworzył z nabytych ziem austriackich podstawę swoich rodowych dóbr. Spis treści: wprowadzenie – pod rządami Babenbergów; zmagania o ziemie babenberskie po śmierci Fryderyka Bitnego; Przejęcie Austrii i Styrii przez Przemysła Otokara oraz pierwsze konflikty czesko-węgierskie; Od Kroissenbrunn do Soprona; utrata spadku po Babenbergach przez Przemysła Otokara II na rzecz Rudolfa z Habsburga; tablice genealogiczne; indeks nazw geograficznych i osobowych

Ilość:

€ 18,90

MITTELALTERLICHE KULTUR UND LITERATUR IM DEUTSCHORDENSSTAAT IN PREUSSEN: Leben und Nachleben. Hg. von Jarosław Wenta, Sieglinde Hartmann, Gisela Vollmann-Profe. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2008. Str. 652. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-231-2299-9. Dieser Band bildet den Auftakt der neuen Reihe Sacra bella septentrionalia. Diese neue Reihe wird Sammelbände mit Tagungsbeiträgen oder Monographien vereinen, welche die nordeuropäischen Kreuzzüge im Ostseeraum oder im Baltikum behandeln. Der Herausgeber, Jarosław Wenta, und seine Partner beabsichtigen damit, interdisziplinäre Debatten und Forschungen anzuregen, um möglichst facettenreiche Bilder von den historischen Geschehnissen zu gewinnen, wie sie sich im Rahmen der mittelalterlichen Kreuzzugsbewegungen in dieser Region zugetragen haben. In der Zusammenschau mit den Kreuzzügen im Mittelmeerraum ließe sich schließlich dank der Forschungen über die nördlichen Kreuzzüge ermessen, welch nachhaltige Wirkungskräfte die mittelalterliche Kreuzzugsidee im gesamten lateinischen Westen entfaltet hat. Das angestrebte Gesamtbild wird zudem neue Möglichkeiten bieten, über die regionalen Besonderheiten hinaus, deutlicher die verbindenden Gemeinsamkeiten zu erkennen, wie sie die europäische Geschichte insgesamt geprägt haben
Ilość:

€ 29,90

Mnich Włodzimierz: WYZYSKIWACZE PRZECIW WYWROTOWCOM. Walka Związku Ziemian w Warszawie ze Związkiem Zawodowym Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1926. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2008. Str. 245. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-227-2819-2. Zbiorowym bohaterem publikacji jest Związek Ziemian, w jego działaniach dotyczących korzystnego dla pracodawców uregulowania stosunków pracy w rolnictwie. [...] Aby osiągnąć swe cele - w szczególności korzystne rozstrzygnięcia aparatu państwowego, a także korzystne dla ziemian działania tego aparatu - Związek Ziemian starał się o pozyskanie dla swych racji szerokiego poparcia społecznego. Praca dotyczy działań Związku w latach 1919-1926. Zwraca uwagę bardzo kompetentnie zebrana baza źródłowa. [...] Książka składa się z siedmiu rozdziałów - ukazuje priorytety Związku Ziemian i trafnie wydobyty przez Autora stopień konfliktu społecznego w rolnictwie, zwłaszcza że stosunki między dworem a służbą dalekie były od anonimowości. Praca prezentuje postawę aparatu państwowego wobec konfliktu, którego stronami byli z jednej strony ziemianie i Związek Ziemian, a z drugiej robotnicy rolni i ZZRR
Ilość:

€ 14,90

Molik Witold, Żaliński Henryk: „O NAS BEZ NAS”. Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych. Wyd. Poznańskie 2007. Str. 258. Oprawa twarda. Format: 15.3×21.2cm. ISBN 978-83-7177-552-9. Niniejsza książka jest plonem sympozjum po-święconego jednemu z czterech tematów głównych XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie (16-18 września 2004 r.), którego zadaniem było ukazanie poglądów na dzieje Polski i miejsca polskiej problematyki w wybranych historiografiach obcych. Zawiera rozszerzone wersje wygłoszonych referatów, pióra wybitnych historyków, reprezentujących historiografie: amerykańską, francuską, niemiecką, rosyjską, litewską, białoruską, ukraińską, węgierską i czeską. Pod względem problemowym przedstawiają one dwa nurty zainteresowań. Pierwszy dotyczy obrazu historii Polski ukazywanego w obcojęzycznych podręcznikach szkolnych i akademickich oraz syntezach adresowanych do szerszego grona czytelników. Drugi śledzi kierunki, zakres i metody badań zagranicznych historyków nad dziejami Polski oraz ich wyniki przedstawiane w monografiach, artykułach i innych publikacjach naukowych
Ilość:

€ 18,90

Morawski Jerzy: ZŁOTA AFERA. Świat Książki Warszawa 2007. Str. 192. Oprawa twarda. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-247-0681-5. Próba wyjaśnienia jednej z najbardziej wstrząsających afer w dziejach PRL w ramach operacji „Żelazo” wywiad PRL mordował i rabował w świecie złoto co stało się ze zdobytym majątkiem, dokumentami i „bohaterami” operacji? W 1960 roku Biuro Polityczne KC PZPR podjęło decyzję o super tajnej operacji wywiadu PRL. W jej ramach oficerowie wywiadu zabijali i dokonywali napadów na całym świecie, aby wzbogacić kasę resortu. Po kilkaset kilogramów złota wysłano na Zachód trzech braci Janoszów...
Ilość:

€ 12,90

Motyka Grzegorz: W KRĘGU „ŁUN W BIESZCZADACH”. Agencja Wyd. „Rytm” Warszawa 2009. Str. 200. Oprawa twarda. Format: 15×21.2 cm. ISBN 978-83-7399-340-2. Autor książki próbuje rozwikłać zagadkę zasadzki pod Jabłonkami, gdzie zginął generał Karol Świerczewski „Walter” oraz tajemniczej śmierci redaktora Jana Gerharda, która wstrząsnęła opinią publiczną w latach siedemdziesiątych XX wieku. Omawia działalność ukraińskiej partyzantki w Bieszczadach i dzieje funkcjonującego w tym regionie zgrupowania NSZ Antoniego Żubryda. Pokazuje również manipulacje propagandy PRL próbującej wykreować stereotypowy obraz „Ukraińca – rezuna i nacjonalisty”. Ten zbiór szkiców to kolejny, ważny krok w kierunku poznania najnowszej historii Bieszczad i dramatycznych stosunków polsko-ukraińskich
Ilość:

€ 14,90

Musiał Bogdan: NA ZACHÓD PO TRUPIE POLSKI. Prószyński Media Warszawa 2009. Str. 304. Format: 16.3×23.4 cm. ISBN 978-83-7648-236-1. Fascynująca historia przygotowań sowieckich do wojny napastniczej, szczególnie intensywnych od przełomu roku 1929/30. Koncepcja wojenna, którą rozwinął Michaił Tuchaczewski w styczniu 1930 przewidywała zmasowane użycie czołgów, samolotów oraz gazów bojowych. Głównym celem tego zmasowanego ataku miała być Polska, która w przekonaniu Stalina i jego towarzyszy była barierą w drodze na Zachód, do Niemiec, do serca Europy. 22 czerwca 1941 roku Hitler napadł na Związek Radziecki. Jednak czy wydarzenie to wyglądało tak, jak przedstawiają to dostępne opracowania? Jakie rzeczywiste intencje kierowały polityką sowiecką w przededniu niemieckiej inwazji? Bogdan Musiał stara się zrewidować powszechną wiedzę na ten temat. Dzięki analizie nowych i dotąd nieznanych dokumentów z archiwów moskiewskich autor proponuje zaskakujący i kontrowersyjny obraz sowieckiej polityki zagranicznej tego okresu. Pokazuje, jak od samych początków istnienia Rosji radzieckiej jej kierownictwo owładnięte było jedną myślą – podboju zachodniej Europy. Książka proponuje czytelnikowi dobrze udokumentowaną wizję zdecydowanie ofensywnej i agresywnej polityki Moskwy lat 20. i 30. Autor przybliża nieznane i wstrząsające wypowiedzi czołowych polityków radzieckich takich jak Stalin, Tuchaczewski czy Mołotow oraz liczne źródła sowieckie jednoznacznie wskazujące na ekspansjonistyczne ambicje ZSRR. Jest to książka ważna przede wszystkim dla polskiego czytelnika, gdyż jeszcze raz potwierdza ona fakt, że pierwszą ofiarą nowej polityki sowieckiej miała być II RP.
Ilość:

€ 22,90

MYŚL POLITYCZNA W POLSCE PO 1989 ROKU. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2008. Str. 324. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-227-2817-8. Synteza polskiej myśli politycznej po 1989 roku, opracowana przez lubelskich politologów, jest publikacją ważną i znacznie wzbogacająca wiedzę o nas samych oraz naszych sprawach i problemach narodowych, państwowych, cywilizacyjnych itp. Autorzy, bacznie obserwując polskie życie polityczne i ideowe, potrafili dostrzec, iż nasi politycy i publicyści nie tylko stale toczą boje o władzę i wpływy w państwie, ale też wyrażają określone poglądy, wyobrażenia, koncepcje, poprzez realizację których starają się wpłynąć na bieg wydarzeń i odpowiednio zmieniać kraj, jego otoczenie i jego mieszkańców. Z wypowiedzi ideowo-politycznych autorzy wyedukowali interesujące przemyślenia polityczne i odpowiednio je usystematyzowali i opisali

Ilość:

€ 22,90

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj