KATALOG HISTORIA I TEORIA LITERATURY, ESEJ

A - M

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.

Zawartość koszyka

 

A TO CO NA KRÓTKO, MOŻE BYĆ NA ZAWSZE... (pokłosie spotkania poświęconego twórczości księdza Jana Twardowskiego. Redakcja: Jadwiga Puzynina, Ewa Hoffmann-Piotrowska. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2007. Str. 192. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-235-0269-2. Książka jest pokłosiem spotkania poświęconego księdzu-poecie Janowi Twardowskiemu (absolwentowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego), które odbyło się w maju 2006r. na Uniwersytecie Warszawskim. Publikacja ma charakter szczególny, pamiątkowy. Znalazły się w niej artykuły reprezentujące różne szkoły i koncepcje metodologiczne, ukazujące odmienne sposoby mówienia o twórczości i biografii księdza od wizytek. Wszystkie łączy próba zrozumienia fenomenu Jana Twardowskiego, a także porządkowania i naukowego „okiełznania” jego dorobku. Niniejsza publikacja nie ma zatem ambicji przedstawienia jednolitej propozycji lektury poezji ks. Jana, ma raczej pokazać różne sposoby obcowania z Jego poezją
Ilość:

€ 14,90

Adamczyk Kazimierz: DOŚWIADCZENIA POLSKO-ŻYDOWSKIE W LITERATURZE EMIGRACYJNEJ (1939-1980). Wyd. Uniw. Jagiellońskiego Kraków 2008. Str. 288. ISBN 978-83-233-2580-2. W książce poświęconej relacjom polsko-żydowskim Kazimierz Adamczyk dokonuje rekonstrukcji świadomości emigrantów: wskazuje przedłużenia antysemickich polskich fobii, wiele uwagi poświęca tragicznemu dziedzictwu Holocaustu, stara się przybliżyć najważniejsze dyskusje na wskazany temat, uwzględniając przy tym kulturowe, społeczne i religijne podstawy niełatwego dialogu Polaków i Żydów. Autor konfrontuje tematy żydowskie podejmowane po drugiej wojnie światowej w literaturze emigracyjnej i krajowej. Zajmuje się poszczególnymi pisarzami, gatunkami i stylami, środowiskami, instytucjami kultury polskiej na obczyźnie. W recenzowanej pracy pojawiają się rzadko przywoływane, bądź nieznane w kraju relacje i rozważania, świadczące o „moralnej zapaści”, o trudnych do pojęcia postawach antysemickich po Holocauście, a z drugiej strony – o oddaniu sprawiedliwości ofiarom tej masowej zbrodni. Oto na wielu planach, bezpośrednio i pośrednio, w literaturze, publicystyce, historiografii, psychologii społecznej, filozofii toczy się wielka debata o Żydach i Polakach, o możliwościach wzajemnego zrozumienia i powodach uporczywego nierozumienia, lecz nade wszystko o tym, co oznaczają doświadczenia Zagłady.
( Z recenzji Prof. dr hab. Wojciecha Ligęzy )
Ilość:

€ 14,90

ALBUM AMICORUM. Między Wilnem a Toruniem. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2008. Str. 406. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-231-2205-0. Każdy jubileusz skłania do refleksji nad mijającym czasem i - co istotne - nad tym, co było w nim dobre i ważne. Podwójny Jubileusz Profesora Józefa Poklewskiego uzmysłowił mi przede wszystkim, jak znaczący jest Jego doro­bek i dokonania na różnych polach zawodowych, ale - w równym stopniu - w kategoriach społecznych, także rodzinnych. Uświadomił mi on również, jak długo trwa nasza znajomość i jak zmieniała się w czasie. Choć daleka jest od poufałości, sądzę, że bez obawy mogę stwierdzić, że szacunek i sympatia są obopólne
Ilość:

€ 18,90

ALUZJA LITERACKA. Teoria interpretacje konteksty. Red. Andrzej Stoffa, Anna Skubaczewska-Pniewska. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2007. Str. 411. Format: 16.8×23.4cm. ISBN 978-83-231-2086-5. Andrzej Stoff: Przypomnieć aluzję literacką; Andrzej Stoff: Tezy o aluzji literackiej; Andrzej Stoff: Aluzja literacka: kształtowanie się pojęcia; Anna Skubaczewska-Pniewska: Intertekstualność czy aluzja literacka?; Dariusz Brzostek: Od absolutnej oryginalności do kryptocytatu. O „ aluzyjności” dzieł awangardowych; Marzenna Cyzman: O nazwach własnych przejętych z porządku innego dzieła literackiego. Od języka do ontologii; Violetta Wróblewska: Aluzyjność tytułu dzieła literackiego; Andrzej Stoff: Aksjologia aluzji literackiej; Andrzej Stoff: „Latarnik” jako arcydzieło aluzji literackiej; Bogdan Burdziej: „Apokryf” (1895) Marii Konopnickiej - wiersz jako po(Słowie); Andrzej Stoff: Aluzja literacka jako reinterpretacja tradycji; Aleksander Główczewski: „Wesele” Wyspiańskiego w „Piłsudskim” Jana Lechonia; Anna Skubaczewska-Pniewska: Poetyckie powroty do cudownego świata teatru. „Ostatnia scena z Dziadów” Jana Lechonia.; Rafał Rutkowski: Dialog Herberta z Mickiewiczem „nad wodą wielką i czystą”; Andrzej Stoff: Dokąd płynie „czarna piana gazet”, czyli Wencel i Herbert; Andrzej Stoff: Dwa „Sztandary”: Czerwieński - Gomulicki. Aluzja literacka na służbie idei; Andrzej Stoff: Aluzja literacka jako argument kulturowy (i kulturalny) w debacie politycznej; Dariusz Brzostek: James Joyce, autor „Gilgamesza”. O pewnej aluzji literackiej Stanisława Lema; Anna Skubaczewska-Pniewska: Jak skutecznie wykorzystać drugą stronę lustra? Aluzje „komercjalne” w dramatach Janusza Głowackiego; Hanna Ratuszna: Podobieństwo nie jest aluzją. Młodopolskie rozmowy o śmierci: „Z tamtego brzegu” Bronisławy Ostrowskiej wobec „O Przyjdź” Stanisława Korab Brzozowskiego; Artur Duda: O aluzji w teatrze i aluzji teatralnej; Piotr Skrzypczak: Aluzja filmowa z perspektywy widza; Anna Skubaczewska-Pniewska: Aluzja literacka - perspektywy badawcze; Indeks osób
Ilość:

€ 24,90

Artwińska Anna: POETA W SŁUŻBIE POLITYKI. O Mickiewiczu w PRL i o Goethem w NRD. Wydawnictwo Poznańskie 2009. Str. 266. Format: 14.5×20 cm. ISBN 978-83-7177-601-4. Przedmiotem rozprawy są instytucje, aktorzy oraz mechanizmy zaangażowane w fundatorsko-stabilizujące procedury stanowienia nowej kolektywnej tożsamości politycznej, ujęte w porównawczym odwołaniu się, odpowiednio dla PRL i NRD, do dzieła oraz biografii Adama Mickiewicza i... Johanna Wolfganga Goethego. Stąd symetria rządzi ułożeniem struktur rozdziałów każdej z trzech części pracy. Kategorią kluczową […] jest instrumentalizacja ikon polskiej i niemieckiej literatury narodowej. Podkreślić jednak należy, że każda z tych ikon funkcjonowała (i nadal funkcjonuje) w różnych systemach referencyjnych: niemiecki odwołuje się do oświeceniowo-(neo)humanistycznych paradygmatów, polski natomiast – romantycznego. Dla wyłożenia swych argumentów posłużyła się Autorka narracją zorganizowaną w trzech planach: polityki, nauki oraz twórczości literackiej. Zamysł ten uważam za zasadny, pozwalający na głęboką, a zarazem rozdzielną rekonstrukcję dwu różnych pól
Ilość:

€ 18,90

Barańczak Stanisław: ETYKA I POETYKA. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 408. Oprawa twarda. ISBN 978-83-240-1084-4. W trzydziestą rocznicę pierwszego wydania Etyki i poetyki w Paryżu ponownie oddajemy do rąk czytelników pełną edycję tego rzadkiego, wyjątkowego tomu. Rzadkiego, ponieważ przez lata jego podziemny przedruk krążył w drugim obiegu, a wersja paryska dotarła do nielicznych. Wyjątkowego, ponieważ mimo upływu czasu zamieszczone w nim teksty nie straciły na aktualności. Na stronach zbioru Barańczak krytycznie interpretuje twórczość ważnych współczesnych klasyków, takich jak Mandelsztam, Brodski, Miłosz, Szymborska, Herbert czy Białoszewski. Oskarża konformistów politycznych i artystycznych. Pokazuje rangę Marca '68 i jego istotność dla pejzażu polskiej kultury. Daje pierwszorzędny przykład sztuki eseju. Przede wszystkim jednak czystym, mocnym głosem uświadamia prawdy ważne i niemodne: że literatura to więcej niż gra form, że poezja ma moc ocalania, że wciąż trwa kryzys etyczny, który nieprzełamany twórczą i osobistą odwagą, prowadzi do zła. Co książka Barańczaka przynosi czytelnikowi po trzydziestu latach, gdy przestaje być legendą? Na pewno przynosi poważne myślenie o literaturze i jej powinnościach. A także o dwudziestowiecznym kryzysie wartości. Bo nie tylko o PRL-u. Co prawda PRL jest tu scenerią, ale chodzi o coś znacznie istotniejszego. O literackie zmaganie z totalitaryzmem jako ucieleśnieniem zła. Wiara w ocalającą moc poezji, w to, że to ona potrafi odbudować etykę, może dziś - gdy sceptycyzm wydaje się głębiej ugruntowany niż trzydzieści lat temu - robić wrażenie zbyt czystej i ufnej. Ale właściwie dlaczego? Przecież literatura sprzeciwiająca się złu PRL-u, której program zawarty jest w Etyce i poetyce, miała swój mały (albo i niemały) wkład w rozkład systemu i jego koniec ledwie dziesięć lat później. I cóż z tego, że komunizm skończyłby się i bez książki Barańczaka, skoro jego koniec byłby inny intelektualnie... A refleksja o złu i granicach mu wyznaczanych godna jest podjęcia na nowo. Naphta wcale nie umarł, a nawet miewa się dobrze. Czy dzisiejszego Settembriniego stać na siłę, w którą trzydzieści lat temu wierzył Barańczak?
Ilość:

€ 18,90

Barańczak Stanisław: KSIĄŻKI NAJGORSZE I PARĘ INNYCH EKSCESÓW KRYTYCZNOLITERACKICH. 1975-1980 i 1993. Wydanie trzecie, ulepszone. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 200. ISBN 978-83-240-1083-7. Trzecie - ulepszone! - wydanie legendarnych Książek najgorszych... Stanisława Barańczaka. Feliks Trzymałko i Szczęsny Dzierżankiewicz pojawili się na łamach „Studenta” w 1975 roku, aby - jak sami pisali - prowadzić „przegląd bieżących osiągnięć polskiej grafomanii”. Jak się okazało, m.in. za sprawą kryminałów publikowanych przez Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, grafomania polska przeżywała wówczas swój złoty okres i dostarczyła obu panom materiału do wielu tekstów. Prześmieszne paszkwile były pisane w rzeczywistości przez Stanisława Barańczaka i dość szybko zainteresowała się nimi cenzura. Cykl wyszydzający zjawisko „grafomanii z państwową pieczątką” trafił więc na łamy drugoobiegowych: „Biuletynu Informacyjnego KOR” i „Zapisu”. Książki najgorsze... doczekały się dwóch wydań książkowych, które zyskały status kultowych. Obecnie oddajemy do rąk czytelników zmienione trzecie wydanie, wzbogacone o „pięć wyskoków paszkwilanckich” opublikowanych w 1993 w „Gazecie Wyborczej”
Ilość:

€ 14,90

Barańczak Stanisław: PEGAZ ZDĘBIAŁ. Poezja nonsensu i życie codzienne. Prószyński i S-ka Warszawa 2008. Oprawa twarda. Format: 16×24.6 cm. ISBN 978-83-7469-740-8. W odróżnieniu od wielkiego klasyka w dziedzinie humorystyki purenonsensownej, Juliana Tuwima, który w swoim wiekopomnym dziele Pegaz dęba skatalogował zabawy literackie istniejące od stuleci, Stanisław Barańczak tworzy zabawy coraz to nowe, a jeśli nawet korzysta ze starych wzorów – po mistrzowsku je przekształca. Oto bierze na przykład tekst arii operowej po włosku i tłumaczy go na polski, nie trzymając się, powiedzmy to sobie otwarcie, zbyt niewolniczo oryginału. Jeśli chodzi o sens, bowiem wiernie odtwarza jego brzmienie. Efekt? Ano taki, że słuchając pełnego namiętności dialogu Don Giovanniego i Zerliny z opery Mozarta, nie jesteśmy w stanie uwolnić się od jego „przekładu”:
Don Giovanni: Wiej mi, bo tnę żyletą!
Zerlina: Iii, w japie – cham atletą.
Don Giovanni: Pokancerować mordę?!
Zerlina: Pies tonął – słoń pruł fordem.
A przynajmniej ja, kiedy puszczam sobie czasem Don Giovanniego, nie jestem w stanie się uwolnić i zawsze słyszę jak wyżej.
Joanna Szczęsna

Ilość:

€ 18,90

Bartula Czesław: PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIEJ NA TLE PORÓWNAWCZYM. PWN Warszawa 2008. Str. 212. Wyd. 7. Format: 16.8×23.7cm. ISBN 978-83-01-14280-3. Podręcznik dla polonistów i slawistów I i II roku studiów, dostosowany do programów wszystkich uczelni, uwzględniających w nauczaniu język staro-cerkiewno-słowiański. W książce autor połączył zasadę ścisłości filologicznej z potrzebami dydaktycznymi. Materiał został tak dobrany, że uwzględnia podstawowe wiadomości z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego wraz z ćwiczeniami, wyborem tekstów i słownikiem. Układ i dobór materiału odpowiada programowi zajęć na uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych, dlatego polecamy go studentom, jak również prowadzącym zajęcia, ale także wszystkim zainteresowanym tym najstarszym językiem literackim Słowian

Ilość:

€ 14,90

Bąkowski, Michał: VOTUM SEPARATUM. „Kontra” Londyn 2000. Str. 190. Przypisy. ISBN 0-907652-43-3. Eseje nt. twórczości Józefa Mackiewicza
Ilość:

€ 38,15

Bernacki Marek, Pawlus Marta: SŁOWNIK GATUNKÓW LITERACKICH. Wyd. Szkolne PWN Warszawa. Str. 628. Format: 17×21cm. ISBN 978-83-7446-723-0. Książka daje możliwość zapoznania się z wiedzą na temat poszczególnych form literackich na ilustrujących je tekstach, w postaci jaką nadał im przed wiekami pisarz czy poeta. Jest to pozycja wydawnicza systematyzująca wiedzę o literaturze, niezbędna każdemu uczniowi, zwłaszcza przed egzaminem z literatury

Ilość:

€ 14,90

Biedrzycki Krzysztof: POEZJA I PAMIĘĆ. O trzech poematach Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego. Wyd. Uniw. Jagiellońskiego Kraków 2008. Str. 264. ISBN 978-83-233-2520-8. Krzysztof Biedrzycki (ur. 1960) – historyk literatury XX wieku, krytyk literacki i filmowy, adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor monografii Świat poezji Stanisława Barańczaka oraz Małgorzata Musierowicz i Borejkowie, książki krytyczno-literackiej Wariacje metafizyczne, serii podręczników do języka polskiego dla liceum Opowieść o człowieku, redaktor zbioru wywiadów ze Stanisławem Barańczakiem Zaufać nieufności, a także współredaktor książek pokonferencyjnych Stulecie skamandrytów oraz Poezja i poeci w Wilnie. Wykładał literaturę polską w Stanach Zjednoczonych i Francji. Poezja i pamięć to studium, w którym na przykładzie trzech poematów – Miasta bez imienia Czesława Miłosza, Raportu z oblężonego Miasta Zbigniewa Herberta oraz Jechać do Lwowa Adama Zagajewskiego – ukazane są przykładowe modele sposobów oddawania fenomenu pamięci w poezji dwudziestowiecznej. Refleksji poddane są relacje między pamięcią osobistą a pamięcią zbiorową, kwestie pamięci zdeformowanej przez język, kulturę czy historię, napięcia między rzeczywistością a językiem i poetyką. Wybrane zostały poematy, w których powtarza się motyw utraconego lub traconego miasta – staje się ono figurą świata, który trwa tylko w pamięci znajdującej swój wyraz w poezji. Opisane są trzy strategie utrwalania rzeczywistości, która obróciła się (lub obraca) w niebyt

Ilość:

€ 14,90

Biedrzycki Krzysztof: WARIACJE METAFIZYCZNE. Krytyka XX wieku, Universitas Kraków 2007. Str. 444. Format: 13.5×20.5cm. ISBN 83-242-0771-8. Książka zawiera szkice, eseje i recenzje dotyczące książek poetyckich i prozatorskich, a także filmów. Pierwsza część poświęcona jest liryce. Omówione są wybrane tomy szczególnie ważnych poetów tworzących w ostatnim ćwierćwieczu, od Czesława Miłosza po Tomasza Różyckiego. Przedmiotem refleksji jest metafizyka polskiej poezji: pytania o świat, jego sens, o byt, Boga, o dobro i zło, o siłę języka opisującego rzeczywistość. Druga część poświęcona jest niektórym powieściom czy filmom różnych epok (od Orzeszkowej po Wajdę, od Tarkowskiego po Rushdiego), które skłaniają do stawiania dalszych pytań metafizycznych, jednak innej natury: o moralność, historię i jej sens, erotykę, o współczesne przeżywanie sacrum, o prawdę, sztukę i jej status. Zgromadzone w książce teksty powstawały w ciągu ponad dwudziestu lat, stanowią one swego rodzaju pamiętnik czytelnika i widza
Ilość:

€ 18,90

Bielik-Robson Agata: ROMANTYZM NIEDOKOŃCZONY PROJEKT ESEJE. Universitas Kraków 2008. Str. 459. Format: 15×23.5 cm. ISBN 978-83-242-0992-7. Wszystkie prezentowane tu eseje krążą uparcie wokół jednej kwestii: aktualności romantyzmu. Pomimo wielkiej rozpiętości tematów - od filozofii, przez literaturę, do polityki - mają one swój punkt zborny, dzięki któremu układają się w luźną konstelację romantyczną, dokładnie taką, jaką za wzór ładu brali romantycy jenajscy: dygresyjną, arabeskową, a jednak nie całkiem chaotyczną. Stąd też tytuł wyboru: Romantyzm, niedokończony projekt, będący czytelną aluzją do znanego tytułu rozprawy Habermasa na temat oświecenia. Na przekór Habermasowi i innym twardym oświeceniowcom, autorka broni dziedzictwa romantyzmu przed popularną kliszą, postrzegającą w nim skłonność do irracjonalizmu, gorączki i szaleństwa. Bliska jej postawa romantyczna, wypracowana przede wszystkim przez myślicieli brytyjskich, bynajmniej nie oddziela rozwagi i romantyczności - sense and sensibility - lecz chytrze łączy oba podejścia
Ilość:

€ 18,90

Bieńczyk Marek: PRZEZROCZYSTOŚĆ. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 258. ISBN 83-240-0838-4. Przezroczystość, przejrzystość, transparentność – pojęcia te niepostrzeżenie zdominowały niemal wszystkie sfery naszego życia: od projektów politycznych i społecznych, poprzez literaturę, sztukę i szklaną architekturę, aż po przezroczyste kosmetyki, które mają „wydobywać naturalne piękno naszej skóry”. Dla Marka Bieńczyka kategoria przezroczystości jest swoistym filtrem, za pomocą którego można opisać niemal cały świat. Autor idzie jednak znacznie dalej: swój brawurowy esej nasyca stopniowo elementami fabuły, a przezroczystości nadaje dodatkowy, egzystencjalny i metafizyczny wymiar.
Marek Bieńczyk (ur. 1956) jest prozaikiem, eseistą, tłumaczem, pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN. Opublikował powieści: Terminal i Tworki, oraz książki eseistyczne: Czarny człowiek: Krasiński wobec śmierci, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty i Oczy Dürera: o melancholii romantycznej, a także zbiór felietonów Kroniki wina
Ilość:

€ 14,90

Błahy Jarosław: LITERATURA JAKO LUSTRO. Forma 2009. Str. 80. Format: 18×18 cm. ISBN 978-83-608-8132-3. Literatura jako lustro to książka, w której Jarosław Błahy, na przykładzie Leo Lipskiego, polskiego pisarza żydowskiego pochodzenia, ukazuje z jaką siłą patologia, wyrażająca się poprzez kalectwo, wywiera wpływ na proces powstawania dzieła literackiego. Błahy przedstawia twórczość Leo Lipskiego, który był częściowo sparaliżowany i po wieloletniej chorobie w roku 1997 zmarł w Izraelu, ukazując poprzez pryzmat Stadium lustra, jak wielkie piętno odciska fizjologia na literaturze. Psychoanaliza jest tu jednak tylko jedną z dróg (obok teorii ewolucji, genetyki, antropologii filozoficznej, medycyny i hermeneutycznej interpretacji tekstu) prowadzących w kierunku rozwikłania zagadki tożsamości podmiotu „skrzywdzonego i poniżonego” przez historię i chorobę. Dokonana przez autora Literatury jako lustra interpretacja Piotrusia Leo Lipskiego, dowodzi, iż w dziele pisarza uchodzącego za niezwykle „męskiego”, można odnaleźć wiele pierwiastków żeńskich. Literatura jako lustro nawiązuje więc tym samym do teorii gender. Opierając się na niej i czerpiąc inspiracje z prac M. Foucaulta i psychoanalizy strukturalnej J. Lacana, Jarosław Błahy wykazuje, iż wbrew powszechnie przyjętym, stereotypowym formułom kanonicznym, teksty literackie Lipskiego są permanentnie fenomenalne i w ten sam sposób ewidentnie pomijane i eksterminowane. Być może dlatego, że Piotruś – jak dowodzi Błahy – jest takim opisem naszej natury, którego nie chcemy zaakceptować; natury wyrażającej się w tym, że gdy konamy, wszystkim życzymy konania, a gdy cierpimy – cierpienia
Ilość:

€ 9,90

Błoński Jan: WYSPIAŃSKI WIELOKROTNIE. Universitas Kraków 2007. Str. 264. Format: 13.5×20.5cm. ISBN 83-242-0548-6. „Uważam, że dyskutowanie o wartości dramatów Wyspiańskiego będzie miało podstawę i sens tylko wtedy - kiedy społeczeństwo będzie mogło zapoznać się, oglądać, czytać jego dzieła. Bez tej podstawy, oczywistej, prostej, nie ma mowy o jakimkolwiek przewartościowaniu naszych sądów wobec autora Wesela” (z recenzji „O Wyspiańskim”, 1956)
Spis treści: Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera: Wzory powrotów i powtórzeń, Recenzja z 1956 roku, Wykład I, Wykład IV, Wykład VI, Wykład VII, Wykład VIII, Wyspiański, Schiller i teatr monumentalny, Walhalla Wawel, Uwagi o Akropolis, Święty Stanisław w twórczości Wyspiańskiego, Teatr symbolizmu i historia, Wywiad z Konradem Swinarskim I, Wywiad z Konradem Swinarskim II, Notka bibliograficzna
Ilość:

€ 16,90

Bolecki Włodzimierz: INNY ŚWIAT GUSTAWA HERLINGA GRUDZIŃSKIEGO. Universitas Kraków 2007. Str. 366. Format: 15×23.4cm. ISBN 978-83-242-0791-6. Wydane po raz pierwszy w 1953 roku w Londynie i wznawiane wielokrotnie wspomnienia Gustawa Herlinga - Grudzińskiego z sowieckiego łagru w Jercewie pod Archagielskiem ukazują się w serii Lekcja Literatury poprzedzone niezwykle interesującą rozmową, jaką z autorem książki przeprowadził znakomity znawca jego twórczości, Włodzimierz Bolecki. Książka Gustawa Herlinga - Grudzińskiego obok nieprzeciętnych walorów literackich jest przede wszystkim - co podkreśla w rozmowie Autor - dokumentalną relacją ofiary, kronikarza i badacza instytucji i mechanizmów sowieckiego innego świata zbudowanego na utopijnej, zbrodniczej ideologii lewicowo - totalitarnej

Ilość:

€ 12,90

Borucki Marek: POLSKIE GNIAZDA LITERACKIE. Wyd. Muza Warszawa 2009. Str. 220. Oprawa twarda. Format: 25×20 cm. ISBN 978-83-7495-675-8. Książką tą rozpoczynamy nową serię pod tytułem Są takie miejsca. Proponowana publikacja jest zbiorem 28 opowieści o twórcach literatury i ich siedzibach-pracowniach, w których powstawały ich najwybitniejsze dzieła. Autor przedstawia niezwykłych ludzi i niezwykłe miejsca, które nazwał gniazdami literackimi. W tych miejscach narodziło się wiele utworów na stałe wpisanych do historii literatury polskiej. Obecnie znajdują się tu muzea z pamiątkami po pisarzach. Na kartach książki spotykamy m.in.: Marię Dąbrowską, Jarosława Iwaszkiewicza, Marię Kuncewiczową, Zofię Nałkowską, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta i ich ukochane siedliska. Każdy szkic jest bogato ilustrowany fotografiami współczesnymi i archiwalnymi. Interesującym uzupełnieniem jest kalendarium twórczości pisarzy oraz adresy muzeów
Ilość:

€ 26,90

Brzezina Katarzyna, Wolańska Joanna: BAROK I BAROKIZACJA. Universitas Kraków 2007. Str. 597. Oprawa twarda. Format: 16×24cm. ISBN 978-83-242-0799-2

Ilość:

€ 24,90

Buczek Katarzyna: HUGO KOŁŁĄTAJ I EDUKACJA. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2007. Str. 196. Format: 15×23.3cm. ISBN 978-83-235-0364-4. Książka jest pierwszą próbą całościowego ukazania poglądów Hugona Kołłątaja na edukację pod kątem jej zadań politycznych i społecznych (koncepcję szkoły wyższej, narodowotwórczą funkcję edukacji, relację: szkoła a społeczeństwo). Problemy te omówione zostały w szerszym kontekście ówczesnych europejskich i polskich dyskusji nad organizacją i rolą nauki, uniwersytetu, szkoły, nad kwestią narodu-państwa-języka. Główny temat pracy powiązany został z problematyką filozoficzną, pedagogiczną i polityczną w oświeceniu europejskim, a praca w interesujący sposób prezentuje ścisłe relacje między sferą oświaty i wychowania młodego pokolenia a programem państwa
Ilość:

€ 14,90

Bujnicki Tadeusz, Zajas Krzysztof: WILNO LITERACKIE NA STYKU KULTUR. Universitas Kraków 2007. Str. 384. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-242-0727-5. Zbiorowy tom obejmuje przeszło dwuwiecze dziejów dawnej okolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stara się ukazać z wielu stron jako różnorodność współżyjących w nim zbiorowości

Ilość:

€ 19,90

Burkot Irena, Bieda Małgorzata: UTWORY RÓŻEWICZA W ŚWIECIE (bibliografia przekładów do 2007 roku). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008. Str. 290. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-235-0278-4. Praca I. Burkot i M. Biedy zawierająca bibliografię przekładów twórczości Tadeusza Różewicza na języki obce stanowi przedsięwzięcie pionierskie i imponujące. Nie ma innej, tak dokładnej i kompletnej bibliografii odzwierciedlającej recepcję utworów poety. Autorki wykonały tytaniczną wręcz pracę i stworzyły dzieło, które otwiera pole do badań nie tylko nad twórczością Różewicza, ale także obecnością w świecie literatury polskiej w ogóle. Jednocześnie, poprzez chronologiczny porządek zastosowany w bibliografii czytelnik może śledzić w jakich krajach i kręgach kulturowych wzrastała popularność Różewicza, jakie utwory i kiedy były przez tłumaczy preferowane. Można z tej bibliografii wyczytać także szersze konteksty dotyczące zarówno znajomości poezji Różewicza, jak i innych polskich twórców, co ujawnia się choćby w zawartości obcojęzycznych antologii, gdzie nasz poeta występuje obok innych twórców. Zebrany materiał podzielony został na dwa działy podstawowe zawierające bibliografię druków (tomiki poetyckie, antologie, czasopisma) oraz dokumentujące obecność twórczości Różewicza w Internecie

Ilość:

€ 22,90

Burszta Wojciech Józef: OD MOWY MAGICZNEJ DO SZUMÓW POPKULTURY. Academica 2009. Str. 288. ISBN 978-83-89281-76-0. Oto zbiór dwudziestu wybranych szkiców i esejów jednego z najwybitniejszych polskich antropologów kultury i kulturoznawców – Wojciecha J. Burszty, publikowanych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Autor nadał mu nową konstrukcję porządkową, a więc zaprojektował także pewną ciągłość narracji. (…) Zasugerował także Czytelnikowi jeden z wariantów lektury tej nowej całości. Znana w antropologii metafora betwixt & between wskazuje na szczególną sytuację współczesnego badacza kultury, jako uczestnika kulturowego świata i zarazem jego interpretatora. (…) Autor wykazuje erudycyjny szacunek dla cudzej myśli, którą podsuwa Czytelnikowi i dyskretnie skierowuje ją na położone przez siebie tory myślowe. Czy to będzie temat klasyczny, tzw. temat stały w antropologii, czy to będzie refleksja o dzisiejszej rzeczywistości, otrzymujemy pewien spójny sposób myślenia o kulturze i świecie. Między mową magiczną a poligłosowością popkultury rozpięta jest refleksja o dylematach dzisiejszej antropologii. Antropologii myślącej, refleksyjnej, która ma nie tylko walor edukacyjny, ale może przede wszystkim kreacyjny – wszak nawet z szumów popkultury pozwala nam usłyszeć, wychwycić budującą się nową harmonię. (…)
Z Przedmowy autorstwa dr Krzysztofa Piątkowskiego
Ilość:

€ 16,90

Chomiuk Aleksandra: MIĘDZY SŁOWEM A PRZESZŁOŚCIĄ. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2009. Str. 256. Oprawa twarda. Format: 17×24.5 cm. ISBN 978-83-227-3022-5. Rozprawa tworzy istotny poznawczo i interpretacyjnie obraz inspiracji historycznej w literaturze, proponuje nowe spojrzenie na tradycyjnie ujmowane zagadnienie powieści historycznej, zmieniając przy tym zasadniczo punkt widzenia (ale nie unieważniając innych możliwych interpretacji tej problematyki)
Ilość:

€ 19,90

Cieśla-Korytowska Maria: ARCHIPELAG PORÓWNAŃ. Szkice komparatystyczne. Universitas Kraków 2007. Str. 300. ISBN 978-83-242-0711-4. Archipelag porównań składa się ze szkiców, przygotowanych w Katedrze Komparatystyki Wydziału Polonistyki UJ. Ich powstaniu towarzyszyły spotkania i dyskusje, które sprawiły nam wiele przyjemności. Postanowiliśmy opublikować ten tom, przedstawiając się w ten sposób Czytelnikom jako zespół komparatystów
Ilość:

€ 18,90

CULTURAL HERITAGE IN THE 21ST CENTURY. Opportunities and Challenges. Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków 2007. Str. 328. ISBN 978-83-89273-46-8. Książka jest owocem międzynarodowej konferencji pt. „Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku. Szanse i wyzwania” zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie we współpracy z ICOMOS International w dniach 24–28 maja 2006 roku z okazji jubileuszu piętnastolecia Centrum. W skład publikacji weszły teksty 29 autorów z całego świata, poświęcone dziedzictwu kulturowemu, tożsamości, refleksjom nad dorobkiem cywilizacji europejskiej, dialogowi kultur i społeczeństw, ochronie zabytków oraz zarządzaniu dziedzictwem
Ilość:

€ 24,90

Cywińska Marta: MANUFAKTURA SNÓW. Rozważania o polskiej poezji nadrealistycznej. PWN Warszawa 2007. Str. 272. Format: 14.3×20.5 cm. ISBN 978-83-01-15303-8. Niniejsza książka nie wyrokuje w sposób ostateczny o ramach czasowych „nadrealizmu a la polonaise”, lecz wiedzie ku określeniu go jako metafory przemian w kulturze, literaturze i sztuce XX wieku. Pytania o zasięg wpływów nadrealizmu na poezję polską jest zarazem pytaniem o odbiorcę i kształtowanie horyzontu oczekiwań wobec nowych komunikatów artystycznych i literackich, a także inspiracją do analizy porównawczej utworów surrealistów francuskich i polskich, owocującej ukazaniem przeogromnego bogactwa wyobraźni, asocjacji, metafor i „iuxtapozycji” (Marta Cywińska). Wartość naukową książki stanowią nie tylko nowe interpretacje znanych tekstów Jana Brzękowskiego, Aleksandra Wata, Adama Ważyka, Anatola Sterna, jak również Józefa Czechowicza i wczesnego Czesława Miłosza, czyli twórców awangardy, futuryzmu, a także – to już oryginalne, więc szczególnie ciekawe – twórców tzw. II awangardy. Wartość tę tworzy również – i przede wszystkim nowa informacja komparatystyczna. Autorkę interesuje bowiem poetycki nadrealizm polski przedwojenny i powojenny w ścisłym związku ze źródłem – surrealizmem francuskim. (Prof. Krystyna Jakowska). Publikacja jest w zasadzie pierwszą w naszym piśmiennictwie propozycją, która próbuje dać zarys dziejów nadrealizmu w poezji polskiej XX wieku, nie ograniczając się do zjawisk i nazwisk, które tradycyjnie już u nas z pojęciem nadrealizmu wiążemy, lecz starając się uchwycić ciągłość pewnych procesów zainicjowanych w latach dwudziestych. Jest to przedsięwzięcie śmiałe i jak każda próba nowatorska obciążone pewnym ryzykiem, ale inaczej nie podobna, gdy się tylko chce przeciwstawić stereotypowym ujęciom, wbrew panującej praktyce (Prof. Jerzy Święch)

Ilość:

€ 18,90

Cyz Tomasz: ARIOSO. Fundacja Zeszytów Literackich Warszawa 2007. Str. 187. Format: 13.5×20.7cm. ISBN 83-600-4681-4. Debiut książkowy laureata Nagrody „Zeszytów Literackich” za esej im. Józefa Czapskiego. Zbiór szkiców o operze, o związkach muzyki, teatru i literatury. Przewodnik dla tych, którzy pragną usłyszeć i zobaczyć więcej. Jak zauważył prof. Michał Bristiger: „Mamy przed sobą osobliwy świat Tomasza Cyza. Kiedy pisze o operze, prowadzi nas do przestrzeni zaludnionej bliskimi mu postaciami, które i nam stają się teraz bliskie. Oto Eurydyka, oto Fedra, oto Mimi... [...] I słyszymy, jak wypytuje Fedrę o sprawy ukryte, jak wypytuje bachantki, dlaczego zabiły Orfeusza. [...] Nie tylko do opery nas prowadzi, a do szeroko pojętej sfery muzycznej i jakby nam po drodze mówił: La ci darem la mano”. Książka wyróżniona Nagrodą Fundacji Kultury
Ilość:

€ 12,90

Czapliński Przemysław: POLSKA DO WYMIANY. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Wyd. W.A.B. Warszawa 2009. Str. 384. Oprawa twarda. Format: 14×20.5 cm. ISBN 978-83-7414-508-4. 1989 rok stanowi niewątpliwie cezurę. Według Francisa Fukuyamy to koniec historii, dla Marii Janion – zmierzch paradygmatu romantycznego i literatury politycznie zaangażowanej. Przemysław Czapliński pisze o kresie wielkich narracji – opowieści zbiorowych o tożsamości, władzy, wolności, konfliktach i sposobach ich rozwiązywania. Po złamaniu monopolu komunistycznego nastąpiło bowiem rozszczepienie głosów. Małe narracje, które okazały się swoistym fenomenem literatury lat dziewięćdziesiątych, znalazły się w stanie kryzysu, jako że nie zapewniają równości ekspresji i nie pomagają – tym, którzy tego by chcieli – w reintegracji społecznej. Dlatego Czapliński wiele uwagi poświęca wyzwaniom polskiej literatury w ponowoczesności. Wskazuje m.in. na potrzebę stworzenia nowego instrumentarium pojęciowego do prowadzenia dyskursu. Akcentuje przy tym nierozerwalny związek pomiędzy literaturą a polityką, które wzajemnie na siebie oddziałują. Polska do wymiany podejmuje także kwestię tworzenia zrębów tożsamości zbiorowej w sytuacji kurczenia się „stałego lądu” tradycyjnego patriotyzmu. To swoisty przewodnik po polskiej prozie współczesnej
Ilość:

€ 24,90

Czapliński Przemysław: POWRÓT CENTRALI. Literatura nowej rzeczywistości. Wyd. Literackie Kraków 2007. Str. 210. Format: 12.2×19.7cm. ISBN 83-08-03970-0. Czy jesteśmy skazani na mass kulturę? Skąd wzięła się niechęć do innowacji i różnorodności w literaturze? Jakie miejsce we współczesnych hierarchiach społecznych zajmuje sztuka?
Ilość:

€ 14,90

Czarliński Bonawentura, Giżycki Stefan: KSIĄŻĘ JANUSZ WIŚNIOWIECKI W LUBELSKICH KAZANIACH POGRZEBOWYCH. Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 118. Format: 15×24cm. Oprawa twarda. Format: 14.5×20.5 cm. ISBN 978-83-227-2737-9. Pozycja z serii Lubelska Biblioteka Staropolska. Wprowadzenie i opracowanie: Michał Kuran. Kazania pogrzebowe upamiętniające księcia Janusza Wiśniowieckiego to przykład interesującego zjawiska kultury baroku. Kreowanie wzorca osobowego, opis trudnej do zaakceptowania współcześnie sztuki umierania, ukazanie odchodzenia w ramach ówczesnego obyczaju i w kontekście dawnej kultury słowa - to zalety poznawcze tych odległych w czasie tekstów będących też przykładem, świetnych kazań okolicznościowych i prozy staropolskiej

Ilość:

€ 18,90

CZYTANIE SZEKSPIRA. Red. Jacek Fabiszak, Marta Gibińska, Ewa Nawrocka. słowo/obraz terytoria Gdańsk. Str. 638. Oprawa twarda z obw. Format: 17×23cm. ISBN 83-89405-62-8. Książka zawiera omówienia wszystkich sztuk angielskiego dramaturga, napisane przez wybitnych znawców jego twórczości. Znalazły się tu teksty historyków literatury angielskiej, polskiej i klasycznej, teatrologów i krytyków teatralnych, reżyserów, filozofów i tłumaczy. Publikacja zawiera ponadto dzieje najważniejszych polskich inscenizacji sztuk Szekspira
Ilość:

€ 24,90

CZYTANIE TEKSTÓW KULTURY. Red. Barbara Myrdzik, Iwona Morawska. Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 446. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-227-2733-1. Książka jest wielokieunkową i wielodziedzinową propozycją czytania tekstów kultury. Autorzy szeroko i wnikliwie rozważają warunki znaczeniotwórczej aktywności czytelnika, którego najchetniej widzą, co wydaje się szczególnie cenne, w perspektywie edukacyjnej

Ilość:

€ 24,90

Dąbrowska Magdalena: DLA POŻYTKU I PRZYJEMNOŚCI. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009. Str. 240. Format: 15×23 cm. ISBN 978-83-235-0411-5. Praca poświęcona rosyjskiej prozie sentymentalnej przełomu XVIII i XIX wieku. Stanowi systematyczne, wieloaspektowe ujęcie rozległego materiału, w znacznej części dotąd nieznanego bądź interpretowanego po raz pierwszy, pozyskanego z trudno dostępnych edycji oryginalnych, pochodzących z głównych księgozbiorów naukowych w Rosji. Pierwsza część monografii poświęcona jest omówieniu szeroko rozumianego tła kulturowego i literackiego podróży sentymentalnej, druga zawiera omówienie konkretnego materiału historycznoliterackiego, poszczególnych utworów. Książka przybliża czytelnikowi wielkie bogactwo i zróżnicowanie pod względem tematycznym, ideowym, formalnym motywu rosyjskiej podróży sentymentalnej, zawiera obszerną bibliografię przedmiotu, a także indeks nazwisk i tytułów. Praca ujawnia dojrzałość warsztatową Autorki, jej wysokie kwalifikacje merytoryczne, gruntowne przygotowanie metodologiczne i cenną umiejętność podejmowania wnikliwej refleksji teoretycznej
Ilość:

€ 18,90

Dąbrówka Andrzej: ŚREDNIOWIECZE. Korzenie. Mała Historia Literatury Polskiej, PWN Warszawa. Str. 436. Format: 14.3×20.5cm. ISBN 83-01-14430-0. Książka ukazuje literaturę średniowiecza w szeroko zarysowanym kontekście historyczno-kulturowym, nie pomijając muzyki i sztuki. Autor zaproponował nowoczesne i komplementarne spojrzenie na epokę, z wykorzystaniem najnowszych ustaleń i hipotez badawczych oraz aktualnej literatury naukowej z tego zakresu. Polecamy studentom polonistyki i innych filologii oraz maturzystom i wszystkich zainteresowanych historią literatury polskiej
Ilość:

€ 13,90

Dernałowicz Maria: CUDZE ŻYCIE. Biblioteka Więzi Warszawa 2008. Str. 272. Format: 15×21cm. ISBN 978-83-603-5636-4. Autorka opowiada o prywatnych dziejach najwybitniejszych jednostek epoki XVIII-XX w. Na podstawie pamiętników, listów i dzienników S. A. Radziwiłła, Z. Krasińskiego, F. Chopina, H. Sienkiewicza, Z. Nałkowskiej, A. i J. Iwaszkiewiczów, T. i W. Tatarkiewiczów, Z. Raszewskiego, J. Bocheńskiego, S. Pigonia i M. Głowińskiego ukazuje nie tylko cechy osobowe postaci, ale także przemiany moralności życia zbiorowego i sytuacji literatury na przestrzeni dziejów. Doskonała znajomość życia towarzyskiego i obyczajowego elit społecznych i kulturalnych oraz świetna orientacja w dziejach i koligacjach inteligencji, środowisk artystycznych i arystokratycznych pozwoliły Marii Dernałowicz dojrzeć w omawianych książkach dużo więcej, niż można zauważyć przy ich powierzchownej lekturze

Ilość:

€ 16,90

Dębska-Kossakowska Aleksandra: JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI, GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI WOBEC SZTUKI. Wyd. Neriton Warszawa 2009. Str. 170. Format: 13.5×20.5 cm. ISBN 978-83-7543-060-8. Problematyka poruszona w tej książce dotyczy recepcji sztuk plastycznych w pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Twórców łączy czas, w którym przyszło im żyć i pisać, obaj wywodzą się z literackiego pokolenia 1920, doświadczyli faszystowskiego i sowieckiego totalitaryzmu, obaj też pełnili w życiu literackim ważną role - Jan Józef Szczepański w Polsce jako prezes Związku Literatów Polskich, Gustaw Herling-Grudziński na emigracji jako współzałożyciel i ważna postać paryskiej „Kultury”. Ramą, która spaja zawarte analizy i interpretacje jest kwestia związków między sztukami plastycznymi i literaturą oraz powinowactwa między słowem a obrazem, ujawniające się w prozie obu pisarzy.
Sztuki plastyczne w pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego odgrywają istotną rolę. Ważkość malarskich odwołań podkreśla fakt, iż współtworzą one wizje świata wpisane w literackie kreacje obu pisarzy. Twórczość obu autorów jest przesiąknięta wyczuciem złożoności świata, świadomością, że słowa, idee, obrazy tworzą autentyczny wymiar rzeczywistości, współistniejący z ludzkim życiem, cierpieniem, śmiercią.
Sztuka w dorobku Szczepańskiego i Herlinga zajmuje szczególne miejsce. Bogactwu i różnorodności nawiązań do sztuki obrazu zdaje się towarzyszyć przekonanie, że obraz „mówi” więcej niż słowo jest w stanie przekazać
Ilość:

€ 12,90

Dunin Kinga: ZADYMA. Wyd. Literackie Kraków 2007. Str. 224. Format: 12.2×19.7cm. ISBN 83-08-03977-9. Zbiór felietonów publikowanych na łamach „Wysokich Obcasów” popularnej pisarki, socjolożki kultury i krytyczki literackiej, autorki pierwszej w Polsce książki feministycznej „Tao gospodyni domowej” to pełne bezkompromisowości, pisane ostrym, nierzadko ironicznym językiem teksty. Tego typu literatura jest kontrowersyjna, osobista, inspiruje, oburza i zaciekawia. Autorka podejmuje wiele tematów niełatwych - pisze o wolności, tolerancji, współczesnej kulturze. W otwierającym tom wstępie próbuje znaleźć korzenie własnego światopoglądu, opisać wydarzenia, które ją ukształtowały
Ilość:

€ 12,90

DYSKURSY KRYTYCZNE U PROGU XXI WIEKU. Między rynkiem a uniwersytetem. Universitas Kraków 2007. Str. 468. Oprawa twarda. Format: 16×27cm. ISBN 978-83-242-0723-7. Niniejszy tom, gromadzący teksty poświęcone współczesnej krytyce literackiej, stanowi owoc konferencji naukowej "Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem", zorganizowanej przez Katedrę Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ w październiku 2006 r.
Ilość:

€ 19,90

Dziechcińska Hanna: PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ W KULTURZE CZASÓW SASKICH. Wyd. Semper Warszawa 2007. Str. 124. Indeks osobowy. ISBN 978-83-7507-007-1
Ilość:

€ 9,90

Eberthardt Grzegorz: PISARZ DLA DOROSŁYCH. Opowieść o Józefie Mackiewiczu. Lena 2008. Str. 774. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-919164-3-8
Ilość:

€ 29,90

Eco Umberto: PODZIEMNI BOGOWIE. Czytelnik Warszawa 2007. Str. 3Str. 48. Format: 12.2×19.8cm. ISBN 978-83-07-03096-8. Umberto Eco (ur. 1932), jeden z najwybitniejszych intelektualistów współczesnych Włoch, semiolog, estetyk, teoretyk literatury. Wykładowca na uniwersytetach w Turynie, Mediolanie, Florencji i Bolonii oraz na prestiżowych uniwersytetach amerykańskich. Współpracuje z „L’Espresso”. Publikował uczone rozprawy: m.in. Dzieło otwarte (pol. wyd. 1973), Lector in fabula (pol. wyd. 1994); felietonową prozę: Zapiski na pudełku od zapałek (pol. wyd. 1993), a także powieści, które przyniosły mu światowy rozgłos: Imię róży (pol. wyd. 1987), Wahadło Foucaulta (pol. wyd. 1993), Wyspa dnia poprzedniego (pol. wyd. 1995).
Podziemni bogowie (w poprzednich wydaniach pt. Semiologia życia codziennego) to wybór szkiców i felietonów, w których autor bada zjawiska kulturowe jako systemy znaków oraz rolę, jaką pełnią w procesie porozumiewania się. Eco z równą łatwością operuje językiem naukowego dyskursu jak literackiego felietonu. Swobodnie porusza się po rozmaitych obszarach współczesnej rzeczywistości. Nie wartościuje zjawisk. Wszystko, jego zdaniem, zasługuje na uwagę: piłka nożna, sekty religijne, terroryzm, magia, technika komputerowa, kiczowate pałace amerykańskich miliarderów, film, kara śmierci, a także dżinsy jako pozorny symbol wyzwolenia płci, w istocie pułapka dominacji. W swojej filozoficznej refleksji bywa ironicznie przewrotny, ale nie jest obarczony grzechem pychy Europejczyka: amerykańskie sanktuaria Falsyfikatu wydają mu się równie godne uwagi jak europejskie sanktuaria Autentyku
Ilość:

€ 19,90

Eder Maciej: U ŹRÓDEŁ AFORYSTYKI POLSKIEJ. Studium o „Przysłowiach..” Andrzeja Maksymilina Fredry. Of. Wyd. Atut Wrocław 2009. Str. 280. Format: 16.2×24 cm. ISBN 978-83-7432-469-4. Książka omawia poczytny niegdyś, a dziś nieco zapomniany zbiór aforystyczny Andrzeja Maksymiliana Fredry pt. Przysłowia mów potocznych... Kolejne rozdziały zostały poświęcone kwestiom filologicznym, związkom „przysłów” Fredry z przysłowiami tradycyjnymi, dalej kształtowaniu się nowego gatunku - aforyzmu, ostatnia zaś część rozprawy jest próbą lektury tekstu pod kątem poruszanej w nim problematyki
Ilość:

€ 14,90

EPOKI I KIERUNKI W KULTURZE. Red. Bartłomiej Kaczorowski . Wyd. PWN Warszawa 2008. Str. 606. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-01-15666-4. Epoki i kierunki w kulturze to rodzaj interdyscyplinarnego „przewodnika” po artystycznej twórczości człowieka od prahistorii po współczesność, ukazanej przez pryzmat wyrazistych zjawisk i tendencji na przestrzeni dziejów świata. Książka omawia wielkie epoki, cywilizacje, kierunki i style w kulturze od rysunków naskalnych po przedstawienia wideo-artu. Zawiera także liczne materiały dodatkowe: zestawienia artystów i ich dzieł, krótkie noty biograficzne, opisy dzieł sztuki, budowli, utworów literackich, filmowych, fragmenty manifestów artystycznych i utworów; jest bogato ilustrowana. Jako jedna z nielicznych zbiera w jednym miejscu dorobek z różnych dziedzin, zarówno sztuk plastycznych, architektury, jak i literatury, muzyki, teatru i filmu. Publikacja to doskonała pomoc dla licealistów oraz studentów kierunków humanistycznych. Polecamy ją też wszystkim, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę o kulturze i czynnikach, które wpłynęły na jej obecny kształt
Ilość:

€ 44,90

EPOKI LITERACKIE. DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 304. Format: 16.8×23.8 cm. ISBN 978-83-01-15509-4. Encyklopedie z serii Epoki literackie przedstawiają literaturę polską i obcą w szerokim kontekście cywilizacyjnym. Biogramom pisarzy, mówieniom dzieł, gatunków, kierunków, prądów, zjawisk literackich towarzyszą hasła przedstawiające wydarzenia historyczne, zagadnienia społeczne, idee filozoficzne, religijne, artystyczne, naukowe, które znalazły odbicie w literaturze, kształtowały światopogląd ludzi w danej epoce.
Tom Dwudziestolecie międzywojenne zawiera hasła poświęcone:
— ugrupowaniom, prądom, kierunkom, nurtom literackim i artystycznym okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz wojny i okupacji
— najważniejszym problemom filozoficznym, estetycznym, ideom społecznym i politycznym tego okresu
— wydarzeniom i postaciom historycznym, zjawiskom życia społecznego i politycznego, które znalazły odbicie w literaturze i sztuce
— dziełom literackim, filozoficznym, naukowym, artystycznym okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz wojny i okupacji
— biogramom ich twórców — pisarzy, filozofów, socjologów, psychologów, malarzy
— instytucjom życia społecznego, politycznego i literacko-artystycznego epoki, zwłaszcza czasopismom
Na końcu tomu test (z kluczem odpowiedzi) odnoszący się do treści haseł zawartych w encyklopedii
Ilość:

€ 14,90

EPOKI LITERACKIE. MODERNIZM. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 304. Format: 16.8×23.8 cm. ISBN 978-83-01-15508-7. Encyklopedie z serii Epoki literackie przedstawiają literaturę polską i obcą w szerokim kontekście cywilizacyjnym. Biogramom pisarzy, mówieniom dzieł, gatunków, kierunków, prądów, zjawisk literackich towarzyszą hasła przedstawiające wydarzenia historyczne, zagadnienia społeczne, idee filozoficzne, religijne, artystyczne, naukowe, które znalazły odbicie w literaturze, kształtowały światopogląd ludzi w danej epoce.
Tom Modernizm zawiera hasła poświęcone:
— modernistycznym prądom i kierunkom artystycznym
— najważniejszym problemom filozoficznym, estetycznym, ideom społecznym i politycznym epoki
— wydarzeniom i postaciom historycznym, które znalazły odbicie w literaturze i sztuce
— sztuce i architekturze modernizmu
— modernistycznym dziełom literackim, filozoficznym, artystycznym
— biogramom ich twórców — pisarzy, filozofów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów, kompozytorów
— instytucjom życia społecznego i literacko-artystycznego epoki
Na końcu tomu test (z kluczem odpowiedzi) odnoszący się do treści haseł zawartych w encyklopedii
Ilość:

€ 14,90

EPOKI LITERACKIE. ROMANTYZM. Wyd. PWN Warszawa 2008. Str. 304. Format: 16.8×23.8 cm. ISBN 978-83-01-15506-3. Encyklopedie z serii Epoki literackie przedstawiają literaturę polską i obcą w szerokim kontekście cywilizacyjnym. Biogramom pisarzy, mówieniom dzieł, gatunków, kierunków, prądów, zjawisk literackich towarzyszą hasła przedstawiające wydarzenia historyczne, zagadnienia społeczne, idee filozoficzne, religijne, artystyczne, naukowe, które znalazły odbicie w literaturze, kształtowały światopogląd ludzi w danej epoce.
Ilość:

€ 14,90

EPOKI LITERACKIE. WSPÓŁCZESNOŚĆ. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 304. Format: 16.8×23.8 cm. ISBN 978-83-01-15510-0. Encyklopedie z serii Epoki literackie przedstawiają literaturę polską i obcą w szerokim kontekście cywilizacyjnym. Biogramom pisarzy, mówieniom dzieł, gatunków, kierunków, prądów, zjawisk literackich towarzyszą hasła przedstawiające wydarzenia historyczne, zagadnienia społeczne, idee filozoficzne, religijne, artystyczne, naukowe, które znalazły odbicie w literaturze, kształtowały światopogląd ludzi w danej epoce
Ilość:

€ 14,90

Falkiewicz Andrzej: TAKIM ŚCIEGIEM. Biuro Literackie Wrocław 2009. Str. 270. Wyd. 2. Format: 17×21 cm. ISBN 978-83-606-0280-5. Andrzej Falkiewicz, autor pierwszej opublikowanej w Polsce książki o Gombrowiczu, swobodnym i przewrotnym ściegiem łączy w spójną całość materiał filozoficzny, literacki i krytyczny. Z pasją, ale i z intelektualnym dystansem nicuje ustalone porządki, podważa zbiorowe przeświadczenia dotyczące literatury, płci, wartości, próbując na nowo opowiedzieć dylematy pisarza i człowieka. A do swojego czytelnika kieruje znamienne credo-wyzwanie: „Moje myślenie, czy też półmyślenie, jest intryganctwem w dziedzinie struktur kulturowych i zwraca się tylko do tych czytelników, którzy dadzą się zaintrygować”
Ilość:

€ 16,90

Famulska-Ciesielska Karolina: POLACY ŻYDZI IZRAELCZYCY. Tożsamość w literaturze polskiej w Izraelu. Wyd. Uniw. Mikołaja Kopernika Toruń 2008. Str. 412. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-231-2271-5. Głównym celem tej książki jest scharakteryzowanie problematyki tożsamości Żydów podejmowanej - wprost albo pośrednio - w literaturze pisanej po polsku w Izraelu na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Uwzględniam utwory publikowane od 1945 do 2005 roku. Refleksją ogarniam więc również okres nieco wcześniejszy niż rok 1948, kiedy to proklamowano niepodległe państwo żydowskie na Bliskim Wschodzie. Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej do zarządzanej przez Wielką Brytanię Palestyny napływały tysiące ocalałych z Zagłady Żydów, szukających bezpiecznej ojczyzny. Władze mandatowe ograniczały imigrację, jednak społeczność żydowska w Erec Israel (Ziemi Izraela, jak Żydzi nazywali Palestynę przed 1948 rokiem) systematycznie się powiększała, również wskutek napływu nielegalnych uchodźców. Jednocześnie toczyły się intensywne zabiegi dyplomatyczne na arenie międzynarodowej i perspektywa utworzenia państwa żydowskiego w części Palestyny stawała się coraz wyraźniejsza.
Środowisko Żydów polskich stanowiło już w 1945 roku w Palestynie zbiorowość znaczącą, do której należeli także ludzie pióra, na przykład Leo Lipski, który tworzył wówczas Niespokojnych, i Łucja Gliksman (do 1946). Oboje przybyli na Bliski Wschód ze Związku Radzieckiego wraz z armią gen. Władysława Andersa. W 1946 roku, o swoich pierwszych doświadczeniach w nowym kraju, pisała młoda poetka - Idą Henefeld-Ron. Szczytowy okres rozwoju literatury polskiej przypadł na następne dziesięciolecia, jednak literackie świadectwa, pochodzące z tej wczesnej fazy omawianej twórczości, są na tyle ważne, że zdecydowały o wyznaczeniu takiej właśnie początkowej granicy chronologicznej
Ilość:

€ 22,90

Fedorowicz Jacek: PASTVISKO. Wyd. Literackie Kraków 2007. Str. 325. Oprawa twarda. ISBN 978-83-08-04064-5. Błyskotliwy i ironiczny komentarz współczesności Interesujące świadectwo czasów współczesnych widzianych nie tylko oczyma znanego satyryka, dziennikarza, twórcy audycji radiowych i telewizyjnych, autora tekstów, ale i zatroskanego obywatela. Starannie wyselekcjonowany wybór tekstów, które pojawiły się w ostatnich latach na łamach „Gazety Wyborczej”, z zabawnymi ilustracjami autora. Jacek Fedorowicz - znany satyryk, dziennikarz, twórca audycji radiowych i telewizyjnych, autor tekstów, grafik
Ilość:

€ 16,90

Filipowicz Marcin: URODZIĆ NARÓD. Z problematyki czeskiej i słowackiej literatury kobiecej II połowy XIX wieku. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2008. Str. 276. Format: 13.5×20.5 cm. ISBN 978-83-235-0432-0. Książka jest próbą ponownego odczytania twórczości najważniejszych czeskich i słowackich autorek XIX wieku - Boženy Němcovej, Karolíny Světlej, Terézy Novákovej, Eleny Maróthy-Šoltésovej i Terezii Vansovej. Autor korzysta z ustaleń badawczych feministycznej krytyki literackiej. Przeprowadza ona analizę twórczości pisarek przynależnych do dwóch literatur, przy czym jej celem nie jest ujęcie komparatystyczne. U źródeł takiego rozwiązania znalazły się refleksje teoretyczne dotyczące istnienia w literaturze specyficznej kobiecej wspólnoty literackiej, na którą w powyższym przypadku dodatkowo nakłada się pozostawania obu literatur w tym okresie w ścisłym związku, określanym czesko-słowacką wzajemnością kulturową.
Horyzont teoretyczny książki wyznacza nurt feministycznej krytyki literackiej, przy czym autor nie dokonuje jednoznacznego wyboru między anglosaskim a francuskim nurtem feministycznych badań literaturoznawczych, ale stara się również nawiązywać do tradycji prac polskich powstających od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Trzon książki stanowią cztery kolejne rozdziały rozpatrujące czeską i słowacką literaturę kobiecą II połowy XIX wieku pod kątem problematyki recepcji, organizacji tekstu dzieła literackiego oraz specyfiki tematycznej
Ilość:

€ 16,90

Franaszek Andrzej: CIEMNE ŹRÓDŁO. Esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 216. Wyd. 2. ISBN 978-83-240-0998-5. Nowe wydanie książki przygotowane z okazji Roku Herbertowskiego. Wnikliwy esej Andrzeja Franaszka koncentruje się na wątkach egzystencjalnych w twórczości poety. Książka została wzbogacona o nowy rozdział, pisany już z dzisiejszej perspektywy, w którym autor porusza kwestie związane z recepcją poezji Herberta oraz odkrywaniem kolejnych kart jego biografii. „Książka Andrzeja Franaszka - sugestywna, oryginalna, świetnie udokumentowana - należy już do kanonu odczytań poezji Herberta. Jednak, co ciekawe i rzadkie, po dziesięciu latach od pierwszego wydania nabrała ona nowego sensu i stała się jeszcze bardziej potrzebna. Twórca, który się z niej wyłania, to poeta fascynujący i ważny nie tylko dlatego, że znając cierpienie, nie poddaje się jego dyktatowi, ale i dlatego, że pozwala mu mówić. Franaszek udowadnia, że głos Herberta wydobywa się z głębi rozpaczy i na wskroś ludzkiej słabości. Nabiera dzięki temu znaczeń egzystencjalnych, bliskich naszemu doświadczeniu, a formuła heroicznej wielkości - tak wyeksponowana przez rozmaitych ornamentatorów poety - komplikuje się i wzbogaca”. Piotr Śliwiński

Ilość:

€ 16,90

Franczak Jerzy: POSZUKIWANIE REALNOŚCI. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej. Universitas Kraków 2007. Str. 630. ISBN 978-83-242-0789-3. Poszukiwanie realności to, w pierwszym rzędzie, szeroko zakrojona charakterystyka modernizmu. Przedstawia się on jako scalona sprzecznościami, złożona i dynamiczna formacja, której istotę określają dylematy poznawcze. Książka zawiera jednak przede wszystkich wszystkim cztery rozbudowane interpretacja: Pałuby Karola Ikrzykowskiego, Pamiętnika z okresu dojrzewania Witolda Gombrowicza, Sanatorium pod Klepsydrą Brunon Schulza oraz Wykładu profesora Mmaa Stefana Themersona
Ilość:

€ 19,90

Gallewicz Anna: DWORZANIN POLSKI I JEGO WŁOSKI. Pierwowzór: studium adaptacji. Wyd. Semper Warszawa 2007. Str. 160. Bibliografia, indeks nazwisk, streszczenie w języku włoskim. ISBN 83-89100-98-3. Wszakoż jeszcze mimo to najduję ja jednę drogę, która mi się widzi być do tej przystałości prawym a bitym gościńcem, a to jest, aby człowiek (...) najmniej się nie wydwarzał, jedno niedbale jakoś a wrzkomo tego sobie nie mając nizacz wszystko czynił. A ta zmyślona niedbałość abo (iż to przekrzczę) nizaczmienie, żeby umiejętność pokrywało i pokazowało tak ludziom, iż ono co człowiek czyni, samo mu tak płynie, a jako za dar bez wszelakiej pracej i zdobywania przychodzi - Łukasz Górnicki, „Dworzanin polski”
Ilość:

€ 12,90

Gazda Grzegorz: DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE. Biblioteka Między tekstami, słowo/obraz terytoria Gdańsk 2008. Str. 274. Format: 14.5×20.5 cm. ISBN 978-83-7420-110-0. W książce zebrano wiedzę obejmującą cały dorobek jednej z najciekawszych epok literackich w polskiej kulturze. Znajdziemy tu biografie twórców, omówienie głównych dzieł międzywojnia, informacje dotyczące prądów oraz grup literackich, a także czasopism poświęconych literaturze i kulturze lat 1918-1939. Przystępna forma słownika umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych dat i faktów. Z tego powodu Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej jawi się jako pozycja bardzo przydatna zarówno uczniom i ich nauczycielom, jak też studentom i wykładowcom uniwersyteckim. Autor słownika, profesor Grzegorz Gazda, jest uznanym historykiem i teoretykiem literatury. W swoim dorobku ma liczne prace dotyczące literatury i prądów artystycznych dwudziestolecia międzywojennego
Ilość:

€ 16,90

GENDER. Perspektywa antropologiczna. Tom II: Kobiecość, męskość, seksualność. Redakcja: Hryciuk Renata, Kościańska Agnieszka. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2007. Str. 252. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-235-0381-1. „Gender. Perspektywa antropologiczna” przybliża polskim czytelnikom problematykę antropologii płci i seksualności. Z jednej strony prezentuje rozwój subdyscypliny, z drugiej pokazuje, jak owa subdyscyplina zmieniła obraz antropologii jako takiej, kwestionując - począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku - kategorie analityczne uważane za oczywiste. Książka prezentuje prace klasyczne, które wyznaczyły drogę antropologii płci, a także artykuły nowe, które nie miały jeszcze szans na zdobycie takiego statusu. Tom drugi „Kobiecość, męskość, seksualność” poświęcony jest wpływowi kultury oraz instytucji społeczno-politycznych na seksualność oraz kształtowanie się ról płciowych. Książka składa się z dwóch części: „Konstruktywizm społeczny: ciało i seksualność” oraz „Wizerunki męskości”

Ilość:

€ 18,90

Głowiński Michał: FABUŁY PRZERWANE. Małe szkice 1998-2007. Wyd. Literackie Kraków 2008. Str. 198. ISBN 978-83-08-04168-0. Michał Głowiński w swojej najnowszej książce jawi się jako uważny obserwator i wytrawny komentator, twórca stopniujący egzystencjalne napięcie i cięty felietonista. Autor z właściwą sobie pasją opisuje rzeczywistość polityczną, kulturalną, nie stroniąc czasem od intymnych zwierzeń. Michał Głowiński – teoretyk literatury i znawca nowszych dziejów literatury polskiej, profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk – kontynuuje tom „Przewidzenia i figury. Małe szkice 1977-1997”, który w 1998 roku ukazał się nakładem Wydawnictwa Literackiego

Ilość:

€ 18,90

Goik Magdalena: KOBIETY W LITERATURZE. Literatura i kontrowersje. Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2009. Str. 328. ISBN 978-83-262-0214-8. Wiele jest książek o mężczyznach pisarzach. I choć literatura nie dzieli się na damską i męską, ale na dobrą i złą, warto na chwilę zastosować ten pierwszy podział i bliżej przyjrzeć się kobietom w literaturze. Książka jest encyklopedycznym przeglądem pisarek oraz bohaterek literackich, które wywarły największy wpływ na kształt literatury zarówno polskiej, jak i światowej. Publikacja prezentuje dorobek artystyczny pisarek z całego świata, opis ich wpływu na rozwój literatury, tematów podejmowanych przez pisarki, form literackich, działalności pozaliterackiej itd. Wizerunki m.in. Haliny Auderskiej, Marii Dąbrowskiej, Harriet Elisabeth Stowe, Betty Friedan, Margaret Thatcher. Prócz wizerunków, książka opisuje poglądy twórcy, sytuację społeczną współczesną pisarce, zmiany, jakie nastąpiły, skutki, jakie miała jej twórczość, a także zawiera wiele odniesień do innych dziedzin sztuki – filmu, teatru, malarstwa…
Ilość:

€ 16,90

Gretkowska Manuela: NA DNIE NIEBA. Świat Książki Warszawa 2007. Str. 224. Format: 15×21cm. ISBN 978-83-247-0833-8. Felietony, drukowane m.in. w „Pani”, „Twoim Stylu”, „Sukcesie”, „Wprost”, współczesna Polska: mody i zjawiska, hipokryzja społeczna i sytuacja kobiet wyrazisty język, celne puenty, cięty humor W swoim zjadliwym i pełnym ironii stylu znana pisarka bierze „pod lupę” naszą rzeczywistość. Prześmiewa fałszywą moralność i powszechne zakłamanie, broni samostanowienia kobiet i wytyka mężczyznom, że „nie wrócili jeszcze mentalnie z polowania na mamuty”. Ale też wielka pochwała życia rodzinnego i macierzyństwa w tekstach, pisanych po urodzeniu córki
Ilość:

€ 12,90

Grudzińska-Gross Irena: MIŁOSZ I BRODSKI. Pole magnetyczne. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 326. Format: 14.3×20.4cm. ISBN 83-240-0781-3. Na czym polegała więź między Miłoszem i Brodskim? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Irena Grudzińska-Gross w książce poświęconej losom dwóch z najwybitniejszych poetów w XX wieku. Laureaci Nagrody Nobla zostali ukazani poprzez swoje biografie, stosunek do historii i polityki oraz języka. Powstałe w ten sposób „żywoty równoległe” opisują nie tylko wzajemne relacje Miłosza i Brodskiego. ale często są kluczem do zrozumienia ich twórczości
Ilość:

€ 16,90

Grzela Remigiusz: BAGAŻE FRANZA K. Podróż, której nie było. Biblioteka Latarnika. Str. 248. Format: 12.2×19.5cm. ISBN 83-917891-4-4. Bohaterami tej książki są polscy Żydzi, których losy rozrzuciły po całej Europie. W Berlinie, Wiedniu, Londynie, w Budapeszcie i Pradze szukali swego miejsca. Jej duchem jest Franz Kafka. Wszystkie postaci, o których będzie mowa, w jakiś sposób były związane z tym praskim urzędnikiem, jednym z największych pisarzy XX wieku. Razem jadą w podróż. Są na nią skazani
Ilość:

€ 12,90

Grześkowiak-Krwawicz, Anna: GDAŃSK OŚWIECONY. Szkice o kulturze literackiej Gdańska w dobie Oświecenia. DIE AUFKLÄRUNG IN DANZIG. Skizzen über die Danziger Literaturpflege im Zeitalter der Aufklärung. IBL PAN Warszawa 1998. Str. 202. Indeks osób, il. Pł. obw. ISBN 83-87456-14-4
Ilość:

€ 35,10

Gutorow Jacek: URWANY ŚLAD. Biuro Literackie Wrocław 2007. Str. 240. Format: 21×16.8 cm. ISBN 83-606-0216-4. Przedsięwzięcie krytyczne Jacka Gutorowa w Urwanym śladzie... jest subtelnie odważne. To nie zamach na historię polskiej poezji modernistycznej i postmodernistycznej. Wszak Gutorow posługuje się miękkim, „gościnnym” stylem eseju, skromnym fragmentem, żadnych tu natarć i wścieklej szarży. A jednak... Stawiając na Karpowicza i Wirpszę, spekulując na temat wierszy Sosnowskiego, broniąc subiektywnej lektury tekstów „starego mistrza”, konfrontuje się z kanoniczną historią polskiej poezji i jej przywiązaniem do pewnych kategorii i określonego języka. A zarazem nie gwałci nas „mocnymi” odczytaniami, w zasadzie jego wypady krytyczne są przygotowaniem do lektury, „instrukcją obsługi”, otwarciem drogi, propozycją poszerzenia świadomości, wreszcie – rewizyjnym odchyleniem
Ilość:

€ 16,90

Handke Kwiryna: SOCJOLOGIA JĘZYKA. PWN Warszawa 2008. Str. 384. Format: 14.4×20.4cm. ISBN 978-83-01-15365-6. Książka poświęcona lingwistycznym i socjologicznym aspektom komunikacji językowej. Autorka przedstawia wpływ czynników społecznych na charakter i przebieg komunikacji językowej. Korzystając z licznych przykładów, opisuje codzienny język współczesnych Polaków. Zwraca szczególną uwagę na różnice w sposobach wypowiadania się kobiet i mężczyzn. Ciekawie i barwnie omawia cechy języka familiarnego. Wykład uzupełnia słownik podstawowych terminów oraz bibliografia uporządkowana tematycznie

Ilość:

€ 18,90

Handke Ryszard: POETYKA DZIEŁA LITERACKIEGO. PWN Warszawa 2008. Str. 276. Format: 15×20cm. ISBN 978-83-01-15361-8. Kompendium wiedzy o dziele literackim i jego lekturze: dostarcza praktycznych wskazówek, jak czytać ze zrozumieniem dzieło literackie; pokazuje, jak budować kompetencję czytelniczą; oparte na licznych przykładach ilustrujących różne możliwości odczytania tekstu; zawiera podręczny słownik podstawowych terminów związanych z literaturą i kulturą. Podręcznik polecany studentom kierunków filologicznych na zajęcia z poetyki i teorii literatury oraz teorii lektury. Przydatny także nauczycielom języka polskiego

Ilość:

€ 26,90

HENRYK SIENKIEWICZ W KULTURZE POLSKIEJ. Red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki. Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 511. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-227-2679-2. Prezentowana Czytelnikowi książka jest efektem ogólnopolskiej konferencji naukowej Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, która odbyła się w dniach 18-20 maja 2005 roku w Roskoszy k. Białej Podlaskiej oraz w Woli Okrzejskiej, gromadząc kompetentne grono badaczy reprezentujących niemal wszystkie uniwersytety polskie, kilka placówek PAN i uczelnie akademickie
Ilość:

€ 24,90

Herbert Zbigniew: MISTRZ Z DELF. Fundacja Zeszytów Literackich Warszawa 2008. Str. 208. Format: 13×20 cm. ISBN 978-83-600-4691-3. „Uświadomiłem sobie, że podróżuję po Europie po to, aby z długich i dramatycznych dziejów ludzkich wydobyć ślady, znaki utraconej wspólnoty. Dlatego romańska kolumna z Tyńca koło Krakowa, tympanon z kościoła św. Petroneli koło Wiednia i płaskorzeźby w katedrze św. Trofima w Arles były dla mnie zawsze nie tylko źródłem przeżyć estetycznych, ale uświadomieniem sobie, że istnieje ojczyzna szersza niż ojczyzna swojego kraju”
Ilość:

€ 16,90

Herbert Zbigniew: WĘZEŁ GORDYJSKI oraz inne pisma rozproszone 1948-1998. Tomy 1/2. Wyd. Więź Warszawa 2008. Wyd. 2. Format: 13.5×21 cm. ISBN 978-83-603-5652-4. Bez tej książki nie sposób w pełni zrozumieć niezwykłego zjawiska, jakim w naszej kulturze był Zbigniew Herbert. Na tom „Węzeł gordyjski” składa się blisko 300 rozproszonych w czasopismach, a zapomnianych tekstów Herberta z lat 1948-1998. Są to: eseje, szkice o sztuce polskiej i francuskiej, wspomnienia o ludziach, recenzje książkowe i teatralne, rozmowy z pisarzami i malarzami, reportaże, felietony, odpowiedzi na ankiety. Zbiór jest dopełnieniem znanej z książek spuścizny jednego z najwybitniejszych twórców polskiej kultury współczesnej
Ilość:

€ 29,90

HISTORIA LITERATURY ROSYJSKIEJ XX WIEKU. Red. Andrzej Drawicz. PWN Warszawa 2007. Str. 698. Wyd. 2. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-01-15387-8. Niniejsza publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym syntetycznym ujęciem dziejów literatury rosyjskiej XX w. Jego autorem jest zespół slawistów z PAN, na czele którego stoją profesorowie Andrzej Drawicz i Florian Nieuważny, bezsprzecznie jedni z najwybitniejszych znawców całej współczesnej literatury rosyjskiej

Ilość:

€ 29,90

HISTORIA LITERATURY WŁOSKIEJ. Podręcznik akademicki. Praca zbiorowa pod red. Piotra Salwy. Autorzy: Halina Kralowa, Piotr Salwa, Joanna Ugniewska, Krzysztof Żaboklicki oraz Irena Bednarz (bibliografia). Tomy 1 i 2. Wyd. Semper Warszawa 2007. Str. 364 + 424. Wyd. 4 popr. i uzup. Indeksy, bibliografia. ISBN 83-89100-89-4. Pierwszy, nowoczesny, obszerny podręcznik literatury włoskiej od zarania do czasów współczesnych. Stan wiedzy i bibliografii literackiej do 2006 roku (nie ma nowszych opracowań)
Ilość:

€ 29,90

Hryń-Kuśmierek Renata, Śliwa Zuzanna: ENCYKLOPEDIA TRADYCJI POLSKICH. Wyd. Podsiedlik-Raniowski Warszawa. Str. 191. Oprawa twarda. Format: 21×30cm. ISBN 83-7212-329-2. Kalendarz liturgiczny i obrzędowy - od adwentu przez Boże Narodzenie i noc świętojańską aż do andrzejek- zwyczaje regionalne - m.in. Podkoziołek, babski „comber", pogrzeb śledzia, ścinanie kani- pochodzenie magicznych gestów i zachowań- przewodnik po zwyczajach rodzinnych- dawne obrzędy - m.in. Zrękowiny, oczepiny, wprowadziny- żywe tradycje i wierzenia - m.in. Przenoszenie przez próg panny młodej, wiecha na nowym domu, podkowa na szczęście
Ilość:

€ 21,90

Hutnikiewicz Artur: MŁODA POLSKA. Wielka historia literatury polskiej, Wyd. PWN Warszawa 2007. Str. 484. Wyd. 9. Format: 16.4×23.6cm. ISBN 83-01-13850-9.
Ilość:

€ 21,90

Inglot Mieczysław: SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEJ. ROMANTYZM. Słowo/obraz terytoria Gdańsk 2007. Str. 296. Format: 15×21cm. ISBN 978-83-7420-093-6. Autor słownika jest wybitnym znawcą literatury romantyzmu, mającym w dorobku liczne książki na temat tego okresu. Słownik zawiera 187 haseł, omówienia prawie 50 utworów, życiorysy pisarzy i badaczy literatury

Ilość:

€ 16,90

Iwaszkiewicz Jarosław: PODRÓŻE DO WŁOCH. PIW Warszawa 2008. Str. 292. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-06-03112-6. Iwaszkiewicz zadedykował tę książkę Pawłowi Hertzowi, inicjatorowi tomu, w dedykacji zaś pisał tak: „starałem się uniknąć nudnej chronologii, choć jest to opis podróży przedsiębranych na przestrzeni przeszło pół wieku. Uważam, że bardziej zainteresuje czytelnika pewna nierozkawałkowana całość (...); ujrzy on wtedy pewną jedność moich podróży, tak jak one spajają się i przeplatają w moim wspomnieniu (...). Ten obraz całej masy skomplikowanych a różnorodnych wspomnień, tak jak one istnieją we mnie, starałem się odtworzyć w tej książce. (...) Piszę tutaj tak samo o muzyce, malarstwie i architekturze, jak o poezji i prozie literackiej. Podróże te bowiem były rozwinięciem i odbiciem całej mojej indywidualności. (...) Nie ulega wątpliwości, że to, co tu napisałem, w pewnym stopniu pokazuje moją drogę, nauki i przypadki doświadczenia, które nadają znaczenie spowiedzi czy intymnego dziennika temu, co miało być obiektywnym opisem...
Ilość:

€ 22,90

Janion Maria: BOHATER, SPISEK, ŚMIERĆ. Wykłady żydowskie. Wyd. W.A.B. Warszawa 2009. Str. 320. Oprawa twarda. Format: 14×20.5 cm. ISBN 978-83-7414-268-7. Maria Janion rekonstruuje fakty, przybliża literackich bohaterów, wreszcie przygląda się stereotypom. Szkicuje barwne losy Berka Joselewicza i przedstawia wysiłki Mickiewicza na rzecz utworzenia Legionu Żydowskiego, a także silną wiarę poety w „tajemniczą więź, łączącą naród polski z narodem Izraela”. Mickiewiczowski Jankiel, który „Ojczyznę jako Polak kochał!” (jego pierwowzorem był prawdopodobnie Joselewicz), znalazł swoje miejsce w uniwersum polskiej wyobraźni zbiorowej, ale na kształtowanie się stereotypu Żyda znacznie silniejszy wpływ miała wizja Zygmunta Krasińskiego. Jego Nie-Boska Komedia została zainspirowana poglądami księdza Ludwika Alojzego Chiariniego, domowego nauczyciela Krasińskiego, który w swym dziele Teoria judaizmu (1830) pisał, że Talmud reprezentuje „najbardziej uciskający despotyzm religijny, najbardziej wyrafinowane oszustwo, najbardziej bezczelną nietolerancję” oraz przywoływał oskarżenia Żydów o mord rytualny. Za usprawiedliwienie przemocy służył i do dziś służy wyposażony w wyraziste cechy Żyd mityczny. I to właśnie Żyd mityczny popełniał mord rytualny, za który płacili Żydzi rzeczywiści. Wystarczy wspomnieć, że pogrom w Kielcach w roku 1946 zaczął się od posądzenia o mord rytualny
Ilość:

€ 19,90

Janion Maria: GORĄCZKA ROMANTYCZNA. Klasyka Światowej Humanistyki, Słowo/obraz terytoria Gdańsk 2007. Str. 600. Oprawa twarda z obwolutą. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-7453-754-4. „Gorączka romantyczna – czytamy we Wprowadzeniu Marii Janion – to fantastyka i przeżycie kosmosu, to tragizm i rewolucja, to frenezja i niepodległość, to przede wszystkim odkrycie nowej cudowności […]. Cudowność rzeczywistości stała się dla romantyków podstawową formułą wiedzy o rzeczywistości, o jej nieprzewidywalności, ruchliwości, zmienności…” Z Gorączki romantycznej uczyliśmy się wiedzy o romantyzmie jako kulturze napięć i antagonizmów, sporów i dialogów. To ta książka pokazywała nam potęgę i słabość romantyzmu, „jego dwuznaczny czar i jednoznaczną mądrość”. I to ta książka dla wielu czytelników była jedną z doniosłych lekcji obywatelstwa, mądrej polskości i rozumnego człowieczeństwa

Ilość:

€ 29,90

Janion Maria: PŁACZ GENERAŁA. Eseje o wojnie. Wyd. Sic! Warszawa 2007. Str. 356. Format: 13.5×20.5 cm. ISBN 978-83-604-5743-6. Drugie, poprawione i uzupełnione o niepublikowany dotychczas tekst wydanie książki podejmującej polemiczny dialog z mitologią polskiego romantyzmu: jego romantycznym, ofiarniczym stylem i tragiczno-ironicznym zafascynowaniem śmiercią. Bohaterami Płaczu generała są wielcy artyści i żołnierze, m.in. Andrzej Wajda, Miron Białoszewski oraz Józef Czapski. Maria Janion (ur. 1926) – historyk literatury i idei, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN. Wybitna badaczka romantyzmu jako epoki i jako paradygmatu, opublikowała m.in. Gorączkę romantyczną (1975), Romantyzm i historię (1978, z Marią Żmigrodzką), Wobec zła (1989), Życie pośmiertne Konrada Wallenroda (1990), Projekt krytyki fantazmatycznej (1991), Żyjąc tracimy życie (2001), Wampira: biografię symboliczną (2003), Romantyzm i egzystencję (2005, z Marią Żmigrodzką). W Wydawnictwie Sic! wydała: Kobiety i ducha inności (1996), „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś” (1996), Sprawę Stawrogina (1996, z Ryszardem Przybylskim), Płacz generała. Eseje o wojnie (1998), Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi (2000). Laureatka wielu nagród, w tym Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za całokształt twórczości (1998).

Ilość:

€ 18,90

Janion Maria: WAMPIR. Biografia symboliczna. Romantyczne okolice śmierci, słowo/obraz terytoria Gdańsk 2008. Str. 572. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 19.5×25.1 cm. ISBN 978-83-7453-846-6. Mit wampiryczny doczekał się w Anglii, Francji i Niemczech wielu opracowań. Ukazano w nich rozmaite aspekty wampiryzmu uznanego za najpotężniejszy mit literacki XX wieku. Aleksander Dumas napisał w swoim Wampirze prorocze słowa: „Dokądkolwiek pójdziemy, będzie szedł za nami”. Książka Marii Janion przedstawia drogi, którymi poruszał się wampir w kulturze europejskiej XIX i XX wieku oraz odpowiada na pytanie, jakie elementy mitu wampirycznego najsilniej oddziałały na wyobraźnię mieszkańców Europy. Podjęta przez autorkę próba scalenia rozproszonych wątków kulturowych ujmuje przy tym temat w rozległych rejestrach: od aspektu antropologicznego po historyczny, od folklorystycznego po literacki i filmowy, a także psychologiczny czy – zwłaszcza – psychoanalityczny
Ilość:

€ 39,90

Janus-Sitarz Anna: PRZYJEMNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W LEKTURZE. Universitas Kraków 2009. Str. 418. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-242-0996-5. Jak - w stanie kryzysu czytelnictwa, atrofii wartości, upadku autorytetu intelektualisty i wielu przeobrażeń społeczno-kulturowych obniżających rangę lektury- -uczyć czytania? Jak temu czytaniu przywrócić dwa zanikające, a niezbędne elementy: przyjemność i odpowiedzialność Książka, przeplatając dyskurs naukowy i dydaktyczny, stara się zarówno poszerzyć kompetencje nauczyciela o przemyślenia przydatne w nauczaniu literatury, wzbogacić jego „warsztat badacza”, przybliżyć refleksje teoretycznoliterackie możliwe do aplikacji w szkolnych spotkaniach z lekturą, jak i zwrócić uwagę a te aspekty filozofii edukacji, które dopominają się zmian w podejściu tak do ucznia, jak i do dzieła literackiego
Ilość:

€ 18,90

Jarosz-Sienkiewicz Ewa: WROCŁAW W POWIEŚCIACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH. Of. Wyd. Atut Wrocław 2009. Str. 490. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7432-399-4. W niniejszym studium dr Ewa Jarosz-Sienkiewicz, pracownik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ukazuje literacki obraz Wrocławia, wykreowany w powieściach niemieckojęzycznych Ślązaków. Nawiązuje przy tym, do ogólnie przyjętych tendencji przedstawiania miasta w literaturze, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków, stylów i mód panujących w Niemczech na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym do końca republiki weimarskiej
Ilość:

€ 24,90

Jarzębski Jerzy: NATURA I TEATR. 16 tekstów o Gombrowiczu. Wyd. Literackie Kraków 2008. Str. 205. Nota bibl., indeks nazwisk. ISBN 978-83-08-03938-0

Ilość:

€ 18,90

Jastrząb Dariusz: DUCHOWY ŚWIAT DOSTOJEWSKIEGO. Wyd. WAM Kraków 2009. Str. 136. Format: 12.4×19.4 cm. ISBN 978-83-7505-245-9. Dostojewski wciąż czeka na odkrywców - odważnych czytelników, którzy nie boją się wypraw w głąb wielkiej literatury. Dostojewski wciąż pozostaje wyzwaniem dla tych, którzy nie zadowalają się gotowymi, spłyconymi odpowiedziami na najważniejsze i niezmiennie żywotne pytania. Książka jest fascynującym i kompetentnym przewodnikiem po duchowym świecie Dostojewskiego widzianym w kontekście kulturowym i teologicznym. Została napisana z pasją i wiarą w to, że przesycona Światłem twórczość rosyjskiego pisarza może otworzyć jego uważnych czytelników na drugiego człowieka, a wraz z nim na rzeczywistość dobra, miłości, wrażliwości i niewinności. Wbrew opiniom, że Dostojewski jest twórcą skoncentrowanym przede wszystkim na „przeklętych problemach” i demaskowaniu mroków ludzkiej duszy, Autor udowadnia, że to Chrystus stanowił dla mistrza z Petersburga rzeczywiste centrum Wszechświata
Ilość:

€ 8,90

Kandzior Jerzy: OCALONY W GMACHU WIERSZA. O poezji Stanisława Barańczaka. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 2007. Str. 442. Nota bibl., bibliografia, indeksy. ISBN 978-83-89348-07-4. Książka jest opracowaniem przedstawiającym cały dorobek poetycki Stanisława Barańczaka, od jego twórczości nowofalowej z przełomu lat 60. i 70. aż do zbioru Chirurgiczna precyzja z roku 1998. Dając systematyczny wykład drogi poetyckiej Barańczaka, praca podejmuje zrazem analizę poszczególnych etapów tej twórczości, eksponuje ich problemowe i artystyczne dominanty, gruntownie interpretuje kolejne tomiki poetyckie

Ilość:

€ 18,90

Kapuściński Ryszard: BUSZ PO POLSKU. Czytelnik Warszawa 2009. Str. 132. Wyd. 8. Oprawa twarda. ISBN 978-83-07-03189-7. Wznowienie pierwszej książki przyszłego autora Cesarza z 1962 roku, jedynej książki w jego dorobku w całości traktującej o Polsce. Edycja wzbogacona – w stosunku do pierwszego wydania – o napisany w połowie lat 80. XX w. tekst zatytułowany Ćwiczenia pamięci. Autor wspominając dzieciństwo, które przypadło na czas wojny, wyznaje: „kiedy skończyła się wojna, znałem tylko piekło”. Akcja reportaży składających się na Busz po polsku rozgrywa się w latach 50 i 60., na prowincji, w Olecku, w Puszczy Białowieskiej, nad Narwią, w okolicach Brodnicy, pod Mławą, we wsi Grunwald, w Pratkach koło Ełku, krótko mówiąc - gdzie diabeł mówi dobranoc. Ich bohaterami są: dwie Niemki uciekające z domu starców w Szczytnie, flisak, stróż nocny, małorolny chłop klepiący biedę, robotnicy sezonowi, wyrzuceni ze studiów, którzy nie chcą wracać z Warszawy do swoich rodzinnych miasteczek i wsi, ludzie bez stałego adresu. Ale także inżynier, nauczyciel historii, student SGPiS nazwiskiem Piątkowski, który jest rekordzistą świata w rzucie dyskiem, młodzi mężczyźni odbywający służbę wojskową. Ozdobą tomu są reportaże Danka i Sztywny, które wydają się być niemal gotowymi scenariuszami filmowymi.
Busz po polsku – ostatni raz wydany w osobnej książce w roku 1979 - to klasyka polskiego reportażu
Ilość:

€ 12,90

Kapuściński Ryszard: CESARZ. Czytelnik Warszawa 2009. Str. 156. Oprawa twarda. Format: 12.5×20cm. Wyd. 22. ISBN 978-83-07-03214-6. Jeden z największych bestsellerów światowych. Przedmiotem reportażu-powieści są ludzie dworu cesarza Etiopii Hajle Sellasje zmarłego w 1975 roku. Ukazując ich służalczość, lizusostwo, strach, pazerność, uległość oraz walkę o względy władcy, Kapuściński w mistrzowski sposób przedstawia ponure kulisy jego panowania. Książka ma uniwersalny charakter, obnaża mechanizmy władzy nie tylko politycznej. Cesarzem Ryszard Kapuściński rozpoczął karierę międzynarodową i nadał reportażowi wymiar literacki
Ilość:

€ 14,90

Kapuściński Ryszard: CHRYSTUS Z KARABINEM NA RAMIENIU. Czytelnik Warszawa 2009. Str. 164. Oprawa twarda. Format: 13×20 cm. ISBN 978-83-07-03211-5. Wznowienie legendarnej książki Ryszarda Kapuścińskiego (1932-2007) z 1975 roku. Chrystus z karabinem na ramieniu zaraz po wydaniu został okrzyknięty przez magazyn „Nowe Książki” tytułem książki roku. To zbiór reportaży z Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Bohaterami reportaży są Palestyńczycy, Syryjczycy, Libańczycy, Jordańczycy i Żydzi, partyzanci Mozambiku i Salwadoru, zamieszkujący jedną wyspę obywatele dwu państw Dominikany oraz Haiti, zmieniające się jak rękawiczki rządy Boliwii, porwany przez terrorystów ambasador RFN w Gwatemali Karl von Spreti, wreszcie prezydent Salvadore Allende i rewolucjonista Che Guevara, którego Dziennik z Boliwii Kapuściński opublikował w swoim tłumaczeniu w roku 1969. Jak autor Buszu po polsku wspominał po latach: „To jest książka o ruchach partyzanckich, działających w końcu lat 60., z którymi miałem możność się zetknąć i które miałem możność obserwować. Tytuł książki jest związany z postacią kolumbijskiego księdza, żyjącego wśród biednych latynoamerykańskiego chłopstwa, który w sutannie, z karabinem poszedł walczyć do oddziału partyzanckiego w Kolumbii i zginął”
Ilość:

€ 14,90

Kapuściński Ryszard: HEBAN. Czytelnik Warszawa 2007. Str. 343. Wyd. 13. Oprawa twarda. Format: 12.9×20.5cm. ISBN 978-83-07-03129-3. Kobra rzucała się i biła w podłogę z taką rozszalałą wściekłością i furią, że wewnątrz lepianki zrobiło się ciemno od kurzu. Biła ogonem z taką energią i siłą, że gliniana podłoga kruszyła się i rozpryskiwała, oślepiając nas tumanami pyłu. W pewnym momencie pomyślałem ze zgrozą, że nie damy rady, że gad wyśliźnie się nam i obolały, ranny, rozjuszony, zacznie nas kąsać. Jeszcze mocniej przygniotłem kolegę. Ten pojękiwał, leżąc piersiami na kanistrze, nie miał czym oddychać
Ilość:

€ 18,90

Kapuściński Ryszard: IMPERIUM. Czytelnik Warszawa 2007. Str. 336. Wyd. 15. Oprawa twarda. Format: 12.5×20cm. ISBN 978-83-07-03101-9. Bestseller 1993 roku, tłumaczony na całym świecie. Imperium to bodaj najwybitniejsze dokonanie indywidualnego, pełnego inwencji stylu reportażu Kapuścińskiego, będącego niedościgłym wzorem dla największych dziennikarzy dzisiejszych czasów; ukazuje uchwycony na gorąco, w pełnych wielorakich znaczeń przybliżeniach, proces rozpadu Związku Radzieckiego – ostatniego imperium kończącego się stulecia
Ilość:

€ 18,90

Kapuściński Ryszard: KIRGIZ SCHODZI Z KONIA. Czytelnik Warszawa 2007. Str. 112. Wyd. 5. Oprawa twarda. Format: 12.3×19.6cm. ISBN 978-83-07-03134-7. Wznowienie jednej z pierwszych książek Ryszarda Kapuścińskiego (1932-2007). „Kirgiz schodzi z konia” wyszedł w roku 1968. To zbiór reportaży powstałych w wyniku podróży po południowych republikach Związku Radzieckiego. Autor pokazuje życie codzienne w takich krajach, jak: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan, pokazuje jak przemysłowo techniczna nowoczesność miesza się w tych regionach z tradycją religijną i kulturową, jaki ma to wpływ na obyczajowość społeczną, na mentalność społeczeństw i jednostek. Część zawartych w tych reportażach spostrzeżeń i obserwacji Kapuściński wykorzystał, pisząc po latach głośne „Imperium”, czyli rzecz o rozpadzie ZSRR. Ostatni raz „Kirgiz schodzi z konia” ukazał się w ramach czterotomowej edycji dzieł wybranych Ryszarda Kapuścińskiego „Wrzenie świata” w 1988 roku
Ilość:

€ 14,90

Kapuściński Ryszard: LAPIDARIA. Czytelnik Warszawa 2007. Str. 504. Wyd. 9. Oprawa twarda. Format: 12.3×19.6cm. ISBN 978-83-07-03133-0. „Lapidaria obejmują notatki z lat 1980-1996 (oraz zapiski z Meksyku z roku 1972) zebrane tu bez zachowania porządku chronologicznego. Pierwodruk: Lapidarium (1990), Lapidarium II (1995), Lapidarium III (1997). „Lapidarium” jest tekstem pisanym spontanicznie od przypadku do przypadku - jest to rodzaj pisania spontanicznego. „Lapidaria” stanowią taki odrębny nurt, nie powiązany innymi moimi książkami. Jest to rodzaj zapisu stanu, zapisu wrażeń i refleksji. Czasami to jest jakiś cytat, czasami fragment rozmowy, czyichś wypowiedzi. To jest luźny zbiór w formie bardzo różnych rzeczy, bo takie, jak powiadam, jest nasze myślenie - bardzo różnorodne, bardzo nieskładne, często bardzo niepowiązane. I to jest technika i forma „Lapidarium” - Ryszard Kapuściński
Ilość:

€ 19,90

Kapuściński Ryszard: LAPIDARIUM VI. Czytelnik Warszawa 2007. Str. 172. Wykaz książek cytowanych. Oprawa twarda. Format: 13×20.5cm. ISBN 83-07-03112-5. Ostatni, szósty tom Lapidariów Ryszarda Kapuścińskiego, to pasjonujący zapis przekształcania reporterskich spostrzeżeń w filozoficzną refleksję o świecie i człowieku. „Lapidarium” jest tekstem pisanym spontanicznie od przypadku do przypadku - jest to rodzaj pisania spontanicznego. „Lapidaria” stanowią taki odrębny nurt, nie powiązany innymi moimi książkami. Jest to rodzaj zapisu stanu, zapisu wrażeń i refleksji. Czasami to jest jakiś cytat, czasami fragment rozmowy, czyichś wypowiedzi. To jest luźny zbiór w formie bardzo różnych rzeczy, bo takie, jak powiadam, jest nasze myślenie - bardzo różnorodne, bardzo nieskładne, często bardzo niepowiązane. I to jest technika i forma „Lapidarium”
Ilość:

€ 12,90

Kapuściński Ryszard: O KSIĄŻKACH LUDZIACH I SZTUCE. Pisma rozproszone. Czytelnik Warszawa 2009. Str. 212. Oprawa twarda. Format: 13×20.5 cm. ISBN 978-83-07-03198-9. Książka gromadzi teksty pisane przez Ryszarda Kapuścińskiego od lat siedemdziesiątych XX wieku po ostatnie miesiące jego życia, publikowane w prasie codziennej i literackiej, w książkach innych autorów (jako wprowadzenia lub posłowia), a także niedrukowane dotąd opinie dla wydawnictw. Kapuściński recenzuje reportaże autorów młodszego pokolenia, rekomenduje polskim wydawcom nowe, wartościowe publikacje zagraniczne, dzieli się refleksjami wywołanymi lekturą książek historycznych i poezji. Pisze o ludziach: mistrzach reportażu, tłumaczach, fotografach i malarzach, o przyjaciołach. Wśród nich o Marianie Brandysie, Leopoldzie Ungerze, Stefanie Bratkowskim, Kazimierzu Dziewanowskim. Wspomina zmarłych: Agnieszkę Osiecką, Jerzego Giedroycia, Bolesława Wierzbiańskiego. Ujawnia różnorodne zainteresowania, często nieznane czytelnikom jego reportaży: malarstwem, fotografią, filmem.
Wiele z tych tekstów to samodzielne eseje o literaturze, sztuce reportażu, historii i polityce
Ilość:

€ 19,90

Kapuściński Ryszard: RWĄCY NURT HISTORII. Zapiski o XX i XXI wieku. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 240. Oprawa: Twarda. ISBN 83-240-0821-6. Zbiór wypowiedzi i zapisków Kapuścińskiego na temat historii, globalizacji i poszczególnych regionach świata: Afryki, Ameryki Łacińskiej, Europy i Rosji. Wybór i układ rozdziałów został zaakceptowany przez Ryszarda Kapuścińskiego. Książka jest uzupełnienie jego znakomitych dzieł reporterskich i punktem wyjścia do rozważań o współczesnym świecie, bogatym i wielowymiarowym. Teksty te pokazują Ryszarda Kapuścińskiego nie tylko jako reportera i pisarza, ujawniają one jego budzącą podziw wiedzę fachową (przecież z wykształcenia był historykiem) o dziejach i kulturze regionów, do których podróżował. To, co w jego książkach stanowi fundament – solidny, lecz niewidoczny – w wywiadach i wykładach płynie szerokim strumieniem: komentarze polityczno-społeczne, nazwiska, daty, dane statystyczne. Ale nie jest to li tylko erudycyjny popis. Kapuściński przywołuje fakty po to, by je zinterpretować, wskazać paralele historyczne i kulturowe, by prognozować - ze Wstępu Krystyny Strączek Książka jest ilustrowana niepublikowanymi dotąd zdjęciami wykonanymi przez samego Ryszarda Kapuścińskiego w różnych częściach świata
Ilość:

€ 12,90

Kapuściński Ryszard: SPOTKANIE Z INNYM JAKO WYZWANIE XXI WIEKU. Universitas Kraków 2007. Str. 35. Oprawa twarda. Format: 14.7×21.1cm. ISBN 83-242-0605-6. Wykład wygłoszony przez Ryszarda Kapuścińskiego 1 października 2004 roku z okazji przyznania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ilość:

€ 9,90

Kapuściński Ryszard: SZACHINSZACH. Czytelnik Warszawa 2007. Str. 165. Wyd. 16. Oprawa twarda. Format: 12.7×20.3cm. ISBN 83-07-03115-6. „Szachinszach” to książka, która powstała trochę z przypadku. Po powrocie z którejś podróży szedłem korytarzem w siedzibie PAP-u i spotkałem bardzo zmartwionego kolegę. Powiedział, że każą mu jechać do Teheranu na rewolucję Chomeiniego. Zdziwiłem się: „To ty tym się tak martwisz?”. On na to: „Tak. Nie chcę, nie lubię, nie interesuje mnie to, boję się tego wszystkiego”. „To ja za ciebie pojadę” odpowiedziałem. On strasznie się ucieszył, zaraz poszliśmy do szefa i przedstawiliśmy sytuację. Szef zgodził się bez problemu. Wszystko zostało natychmiast załatwione. Jeszcze w tym samym tygodniu poleciałem do Teheranu, gdzie już zaczęła się rewolucja irańska - pierwsze manifestacje, pierwsze strzały, pierwsze ofiary, pierwsze takie światowe zamieszanie. Ta rewolucja była wielkim tematem dla mediów, wielkim tematem dla całego świata. Nikt nie wiedział co to wszystko oznacza, czym to się skończy. Pozycja amerykańska - trzeba pamiętać - była wtedy w Iranie bardzo mocna. A cała ta rewolucja miała antyamerykańskie ostrze - zajęto ambasadę amerykańską i wzięto amerykańskich zakładników. Spowodowało to amerykański desant wojskowy, który się potem zresztą dla Amerykanów zakończył tragicznie. W prasie amerykańskiej wypisywano nieprawdopodobne rzeczy. Zaraz po przylocie do Iranu było dla mnie jasne, że rewolucja zakończy się sukcesem, ponieważ na jej czele stał kler szyicki - najbardziej zorganizowana, najpotężniejszą, najsprawniejsza siła w całym Islamie. Cały ruch opozycyjny przeciwko szachowi odbywał się w meczetach, a meczety są miejscem świętym, nietykalnym dla władzy i dla reżimu. To wszystko układało się w prostą analogię polską - siła kościoła, siła naszego kleru i jego nietykalność były też siłą naszej opozycji, która się wokół tego grupowała. Dla mnie, Polaka z polskimi doświadczeniami było oczywiste co się tam dzieje. Oprócz relacjonowania bieżących wydarzeń, studiowałem książki na temat Islamu. Chciałem opisać ludzi, ich mentalność, sposób odczuwania świata, Doświadczenie nauczyło mnie bowiem, że z każdego punktu naszej planety świat widać inaczej - człowiek, który mieszka w Europie, widzi ten świat inaczej niż człowiek, który mieszka w Afryce. Bez próby wejścia w te inne sposoby widzenia odczuwania i opisywania, nic z tego świata nie zrozumiemy. Rewolucja irańska była ostatnią wielką rewolucją XX wieku. Po Iranie nie było żadnego ruchu rewolucyjnego na dużą skalę. Równoległy był nasz ruch „Solidarności”. Ostatnie trzy rozdziały „Szachinszacha” pisałem już w Warszawie, czując jak „Solidarność” zaczyna przeżywać trudności, i zaczyna się łamać. Dlatego ostatnie trzy rozdzialiki „Szachinszacha” są o tym, jak wyczerpuje się emocja, jak wyczerpuje się nadzieja, jak ludzkie oczekiwania łamią się w obliczu rzeczywistości, z którą się stykają. To są rozdzialiki o smutku, jaki po wielkim przeżyciu zostaje w człowieku i w społeczeństwie. I to jest właściwie historia „Szachinszacha”
Ilość:

€ 14,90

Karpiński Adam: RENESANS. Mała Historia Literatury Polskiej, PWN Warszawa 2007. Str. 284. Format: 14.1×20.2cm. ISBN 978-83-01-15409-7. Książka przedstawia autorską koncepcję renesansu jako epoki wielobarwnej i wielonurtującej, kształtującej się w odniesieniu do 2 tradycji: średniowiecznej, z której uczyniła sobie mroczne tło oraz antycznej, uwielbianej i będącej źródłem inspiracji. Specyfikę polskiego renesansu ukazuje na tle literatury europejskiej. Omawia jego związki z ówczesnymi prądami myślowymi i wydarzeniami historycznymi. Proponuje nowe spojrzenie na twórczość m.in. Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Książka w sposób syntetyczny ujmuje zagadnienia historyczno-literackie epoki renesansu. Autor uwzględnia najnowszy stan badań i pozycjonuje polski renesans w kontekście literatury europejskiej, na tle wydarzeń historycznych i ówczesnych prądów estetycznych i myślowych. Poza nowym spojrzeniem na tradycje literackie i kanony tekstów, książka porusza problemy i pojęciowe wątpliwości związane z renesansem

Ilość:

€ 16,90

Karpiński Wojciech: KSIĄŻKI ZBÓJECKIE. Fundacja Zeszytów Literackich Warszawa 2009. Str. 272. Wyd. 4. Format: 13.5×20.8cm. ISBN 978-83-600-4608-1. Prywatna historia literatury, zapis kształtowania odrębnego głosu. Wskazuje najmocniejsze strony polskiej poezji i prozy. Pozwala odnaleźć wśród książek to, co prawdziwie bliskie
Ilość:

€ 14,90

Karpiński Wojciech: PAMIĘĆ WŁOCH. Fundacja Zeszytów Literackich Warszawa 2008. Str. 224. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-600-4693-7. Pamięć Włoch Wojciecha Karpińskiego jest jedną z najpiękniejszych polskich książek o Włoszech [...]. Karpiński myśli o czymś, co wciąż jest żywe, i potrafi sprawić, że odwiedziny muzeów i galerii są odruchem jak gdyby naturalnym, a nasze obcowanie ze sztuką, z krajobrazem, staje się głębsze. Paweł Hertz Pamięć Włoch jest dziełem dobrej znajomości tego kraju. I wielkiej wrażliwości artystycznej autora. Tylko takie skrzyżowanie wydaje dobre owoce. Gustaw Herling-Grudziński

Ilość:

€ 16,90

Karpowicz Agnieszka: KOLAŻ AWANGARDOWY GEST KREACJI. Themerson, Buczkowski, Białoszewski. Communicare - historia i kultura, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2007. Str. 332. Format: 13.5×20.5 cm. ISBN 978-83-235-0388-0. Książka ujmuje awangardowe i neoawangardowe zjawiska w polskiej literaturze w perspektywie antropologii słowa i zestawia je z najważniejszymi przemianami sztuki plastycznej XX wieku, wywodzącymi się z techniki kolażu. Ta nowoczesna metoda kompozycji dzieła sztuki została ukazana jako nowa forma przedstawiania - odpowiadająca przemianom kulturowym, medialnym i historycznym dwudziestowiecznej rzeczywistości. Kolaż wyraża więc przemiany na poziomie relacji słowa i obrazu (przykład twórczości Stefana Themersona), stosunku do samego języka (pisarstwo Leopolda Buczkowskiego) oraz odniesienia słowa do rzeczywistości (formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego). Autorka rozumie tę technikę artystyczną jako źródło współczesnego stanu ekspresji artystycznej, sytuując ją jednocześnie poza paradygmatem postmodernistycznym

Ilość:

€ 18,90

Kępiński Piotr: BEZ STEMPLA. Szkice, Biuro Literackie Wrocław 2007. Str. 130. Format: 16.8×21cm. ISBN 978-83-606-0235-5. „Bez stempla” to kolejny głos w dyspucie o współczesnej poezji polskiej. We wstępie do książki autor stawia tezę, która zapewne wywoła niemałą dyskusję: „Nie było pokolenia „bruLionu”. To prawda. Niektórzy dzisiejsi trzydziestoletni i prawie czterdziestoletni poeci i prozaicy przez ostatnie kilkanaście lat żyli w przeświadczeniu, że należą do jednego klubu. Ale byli w błędzie. Powtarzam: Nie było pokolenia „bruLionu”! Była uzurpacja. Bo czy wspólny bunt przeciw poprzedniej epoce, niechęć do tych samych autorów lub podobne przeżycia uprawniały krytyków do lansowania tezy o pokoleniu? Zdaje się, że nie. BruLionowców łączyły jedynie podobne daty urodzenia.” Piotr Kępiński odwołuje się do Gombrowicza i podobnie jako on pragnie mówić o poezji czystej. Zdaniem autora, prezentują ją twórcy będący „zawsze na marginesie, zawsze z daleka od stada”: Jacek Bierezin, Mariusz Grzebalski, Bartosz Muszyński, Tadeusz Pióro, Tadeusz Różewicz, Tomasz Różycki, Marcin Sendecki, Marcin Świetlicki, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i Bohdan Zadura
Ilość:

€ 19,90

Kijowska, Marta: Die Tinte ist ein Zündstoff Stanislaw Jerzy Lec - der Meister des unfrisierten Denkens. Hanser München 2009. 171 Seiten. m. Abb. ISBN 978-3-446-23275-4. Der begnadete Aphoristiker Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966) war eine der schillerndsten Gestalten des literarischen Lebens in Polen. Als Nachfahre der Barone de Tusch-Letz hatte er eine bewegte Biografie: Kindheit in Lemberg und Wien um die Jahrhundertwende, zweifaches Todesurteil und Flucht aus einem KZ im Zweiten Weltkrieg, Diplomatenkarriere, Emigration nach Israel und Rückkehr ins stalinistische Polen. Der internationale Durchbruch als Autor gelang dem Kaffeehaus-Literaten mit der Aphorismen-Sammlung "Unfrisierte Gedanken". Marta Kijowska porträtiert den "Meister des unfrisierten Denkens" anhand von zeitgenössischen Stimmen und Selbstaussagen.
Ilość:
€ 18,40
Kochan Anna: ŻWIERCIADŁO MIKOŁAJA REJA. Studium o utworze. Acta Universitatis Wratislavienis no 2524. Str. 215. Bibliografia, indeks nazwisk, summary. ISSN 0239-6661. ISBN 83-229-2387-2

Ilość:

€ 9,90

Kołodyński Andrzej, Zarębski Konrad: SŁOWNIK ADAPTACJI FILMOWYCH. Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2008. Str. 364. Format: 17×21cm. ISBN 978-83-7446-724-7. Tłumacz słowa na obraz filmowy zawsze jest w jakimś sensie zdrajcą, bo dla walorów literackich znaleźć musi odpowiednik, który nie jest czymś tożsamym. Odpowiednik w innym materiale. Buduje więc artystyczny byt równoległy, często ograniczając się tylko do fabularnego planu, do strzępów dialogu, do generalnej wymowy. Uchwycenie tego połączenia, to nie tylko poznanie jednej z interpretacji, ale może i przede wszystkim początek do samodzielnych prób przeniesienia tekstu na obraz, własnej interpretacji, choćby tylko w wyobraźni

Ilość:

€ 14,90

Komisaruk Ewa: OD MILCZENIA DO ZAMILKNIĘCIA. Rosyjska proza kobieca na początku XX wieku. Wybrane aspekty. Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2009. Str. 311. Oprawa twarda. ISBN 978-83-229-3016-8. „Badacze literatury rosyjskiej przełomu wieków XIX i XX przywołują zwykle dorobek poetek (Mirry Łochwickiej, Zinaidy Gippius, Anny Achmatowej, Mariny Cwietajewej i wielu innych), natomiast proza kobieca jest albo pomijana milczeniem, albo ograniczona do kilku dyżurnych nazwisk (zwykle Gippius i Zinowjewej-Annibał). Znakomita, kompetentnie napisana rozprawa Ewy Komisaruk znacznie poszerza tradycyjny horyzont badawczy i wydobywa z mroku czytelniczego zapomnienia i literaturoznawczej niepamięci pisarki i teksty, którymi żyła ówczesna Rosja. To Nagrodska, Sanżar, Wierbicka mówiły w imieniu kobiet do kobiet, to one antycypowały i towarzyszyły narodzinom dwudziestowiecznego ruchu feministycznego. Bez nich- teraz, po lekturze „Od milczenia do zamilknięcia”, jestem tego pewien- nasza wiedza o epoce była niekompletna.” Fragment recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Klimowicza
Ilość:

€ 14,90

Kopacki Andrzej: LITERATURA SAMONEGACJI. Oficyna Naukowa Warszawa 2009. Str. 426. Oprawa twarda. Format: 14.5×22.5cm. ISBN 978-83-7459-097-6. Czy jest możliwa naukowa synteza prozy niemieckojęzycznej przełomu XX i XXI wieku? Czy lektura i szczegółowe badania wybranych powieści takich autorów, jak Robert Schindel, Bernhard Schlink, Marcel Beyer, Norbert Gstrein, Christoph Ransmayr, W.G. Sebald, Josef Haslinger, Robert Schneider, Sten Nadolny, Robert Menasse, Michael Krüger, Daniel Kehlmann i Urs Faes, pozwalają ogarnąć krytycznym spojrzeniem kondycję tej prozy, jej ambicje poznawcze, postawy etyczne i uderzające cechy estetyczne? Książka Literatura samonegacji przynosi odpowiedź na te pytania. Jest opisem postaw narracyjnych w literaturze, która wciąż stanowi pokłosie dwudziestowiecznych katastrof, ale też mierzy się z katastrofą wyobrażoną w mrocznych prognozach historiozoficznych. Kształt tej literatury wynika z duchowego dziedzictwa nowoczesności, jednak w świetle jej doświadczeń, u schyłku „moderny”, prawomocność projektów narracyjnych w relacjach ze światem i historią wydaje się wątpliwa. Świadkująca swojej epoce literatura traci moc wiążącą, a świadomość tego stanu rzeczy rodzi „literaturę samonegacji”, która w swych najlepszych przejawach okazuje się nową, obiecującą jakością historycznoliteracką
Ilość:

€ 22,90

Kopaliński Władysław: OD SŁOWA DO SŁOWA. Leksykon. Ag. Wyd. Rytm Warszawa 2007. Str. 288. Oprawa twarda. Format: 14.8×21cm. ISBN 978-83-7399-226-9. Dobór haseł tej książki, podobnie jak w wypadku „Przygód słów i przysłów” miał na celu utworzenie interesującej lektury i niemal niczego więcej. Mimo to ośmielam się domyślać, że coś z fascynacji, z jaką zazwyczaj spotykają się u czytelników lektury o historii wyrazów, przebija się do tego tekstu. Tytuł jest wyrażeniem wziętym z łaciny, zadomowionym w języku polskim gdzieś w XVII wieku na scharakteryzowanie rodzącej się kłótni: „od słowa do słowa aż boli głowa”, albo nawet sprzeczki posuniętej do bójki. Nosi ono w sobie mocny cień tajemnicy naszego człowieczeństwa. Bo właśnie słowa wyniosły nas na ludzi i różnią od zwierząt
Ilość:

€ 14,90

Kopaliński Władysław: SŁOWNIK WYRAZÓW OBCYCH I ZWROTÓW OBCOJĘZYCZNYCH Z ALMANACHEM. Ag. Wyd. Rytm Warszawa 2007. Str. 752. Oprawa twarda. Format: 17.6×25cm. ISBN 978-83-7399-222-1. „Słownik niniejszy w ciągu wielu lat swego istnienia ulegał dość znacznym przemianom i pokaźnej rozbudowie, włączając coraz to nowe wyrazy ilustrujące najważniejsze zjawiska w kulturze, cywilizacji, nauce, technice, polityce, obyczaju i modzie, wyrazy wzbogacające, choć nie zawsze szczęśliwie, nasz język mówiony i pisany. Kolejne wydania zrewidowano, na nowo składano i rozszerzano. Również niniejsze wydanie zostało w ten sam sposób potraktowane. Przybyło wiele haseł, zwłaszcza w dziedzinie komputeryzacji, sportu, muzyki rozrywkowej, elektroniki i kuchni międzynarodowej, a także słownictwa japońskiego i indyjskiego (aby nie popadać w grzech europocentryzmu w naszej global village). Wymagał też rozszerzenia - dla nowego i bardziej wykształconego odbiorcy - zakres haseł z dziedziny klasyki i literatury powszechnej. Wydzieloną częścią Słownika... jest Almanach złożony z 58 tablic umożliwiających szybkie odnalezienie licznych terminów, nazw, imion, dat ułożonych tu w jednorodne grupy.” Władysław Kopaliński
Ilość:

€ 26,90

Kostkiewiczowa Teresa: SŁOWNIK LITERATURY POLSKIEJ. OŚWIECENIE. Słowo/obraz terytoria Gdańsk 2007. Str. 250. Format: 15×21cm. ISBN 978-83-7420-092-9. Autorka słownika jest jedną z najwybitniejszych historyków i teoretyków literatury polskiej. Słownik zawiera 171 haseł, omówienia utworów, życiorysy pisarzy

Ilość:

€ 16,90

Kowalczyk Marcin: TYRMAND KARNAWAŁOWY. Universitas Kraków 2008. Str. 292. Format: 15×24 cm. ISBN 978-83-242-0836-4. Książka traktuje o dwóch najważniejszych dziełach Leopolda Tyrmanda: Dzienniku 1954 i Złym. Zakłada, iż pisarz korzysta z pewnych elementów socrealistycznej poetyki, przetwarzając je w twórczy sposób. Jest to widoczne szczególnie na tle teorii karnawalizacji Michaiła Bachtina, która została tu zrekonstruowana i użyta jako klucz interpretacyjny. Pozwoliło to na wyeksponowanie pewnych nierozpoznanych dotąd cech pisarstwa Leopolda Tyrmanda. Autor książki dowodzi, że relacje między literaturą socrealistyczną a Dziennikiem i Złym wpisują się w schemat relacji między kulturą oficjalną a karnawałem w średniowieczu i renesansie. Tyrmand bowiem przekształca wiele elementów kultury oficjalnej (socrealizmu) zgodnie z prawami karnawału. Parodiuje i karnawalizuje oficjalne reguły, zmienia modus stosunków międzyludzkich – tworzy karnawałowy „świat na opak”. Interpretacja taka prowadzi do wniosku, że pisarz wyśmiewa kulturę lat 50., kryjąc się za maską karnawałowego błazna. Książka próbuje zatem nie tylko pokazać związki Dziennika 1954 i Złego z literaturą socrealizmu, lecz także wyświetlić pewne nowe aspekty pisarskiej osobowości Leopolda Tyrmanda
Ilość:

€ 18,90

Kowalska-Leder Justyna: DOŚWIADCZENIE ZAGŁADY Z PERSPEKTYWY DZIECKA W POLSKIEJ LITERATURZE DOKUMENTU OSOBISTEGO. Monografie FNP, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2009. Str. 366. Oprawa twarda z obw. Format: 15×21 cm. ISBN 978-83-229-2983-4. Książka poświęcona jest doświadczeniu Zagłady widzianej z perspektywy żydowskiego dziecka. Wyjątkowość dziecięcego punktu widzenia polega na tym, że Holokaust nie burzy żadnej poprzedzającej go wizji świata, staje się natomiast obszarem pierwszych rozpoznań. Prowadzone tu analizy ukazują, w jaki sposób owe rozpoznania są dokonywane, gdzie w wypowiedziach dziecka przebiega granica wyrażalności, o której tak często mówimy w odniesieniu do kategorii traumy. W pierwszej części zatytułowanej „Okupacyjne »tu i teraz«„ przedmiotem rozważań są dzienniki i wypracowania napisane po polsku przez dzieci żydowskie podczas drugiej wojny światowej. Część druga „Literackie powroty do dzieciństwa czasu Zagłady” poświęcona jest polskiej literaturze wspomnieniowej, której autorzy wracają pamięcią do lat dziecinnych naznaczonych doświadczeniem Holokaustu
Ilość:

€ 9,90

Krasnodębski, Zdzisław; Städtke Klaus, Garsztecki, Stefan (Hrsg.): KULTURELLE IDENTITÄT UND SOZIALER WANDEL IN OSTEUROPA: DAS BEISPIEL POLEN. Beiträge zur Osteuropaforschung hrsg. v. Bálint Balla u. Anton Sterbling, Bd. 3, Krämer Hamburg 1999. Str. 312. ISBN 3-89622-027-6. Transformation und Kultur in Polen und in Russland (K. Städtke, W-S Kissel, Z. Krasnodębski, J. Kurczewska); Politik und politische Kultur (S. Garsztecki, J. Kurczewski M. Kempny); Charakteristika der „postsozialistischen” Kultur (E. Tarkowska, W. Schlott, L. Tomasi, A. Jawłowska); Zwischen Moderne und Tradition: neue kulturelle Dilematta (M. Jacyno, A. Szułżycka, M. Cichocki, P. Dybel, P. Wróblewski)
Ilość:

€ 36,05

KRK. Książka o Krakowie. Red. Magdalena Kursa, Rafał Romanowski. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 260. Format: 17×22cm. ISBN 83-240-0825-4. „Tak dobrego czasu Kraków nie przeżywał od renesansu. Dla jednych wciąż pokryty patyną, powolny, przesycony królewskim majestatem. Dla innych pełen młodej energii, świeżej krwi i nowoczesności. Kosmopolityczny, zagadkowy, urokliwy, zręcznie zaprojektowany organizm. W takim mieście chce nam się żyć, pisać o nim, umawiać się, pić przedpołudniową kawę i sączyć wieczorem wino w ulicznym ogródku. Słowem – smakować chwile.
Żeby opowiedzieć o fenomenie Krakowa, zaprosiliśmy do rozmowy dwadzieścia związanych z tym miastem osób (m.in.: Szumowską, Simona, Koszałkę, Markowskiego, Janowską, Motion Trio). Zadaliśmy im mnóstwo pytań, aby narysować wspólnie zmysłową, nieprzewodnikową mapę alternatywnego Krakowa. Każdy z rozmówców znalazł swój indywidualny smak miasta. Zgodni byliśmy za to w jednym: na naszych oczach Kraków wdziera się szturmem na szczyty list najatrakcyjniejszych miast kontynentu, stając dumnie obok Paryża, Rzymu czy Barcelony. Ma mocne atuty: unikatowe Stare Miasto, jedną z najgorętszych dzielnic Europy – Kazimierz, i setki obleganych barów, klubów i restauracji, które przyciągają gości równie silnie, jak wiekowe zabytki i kościoły
Ilość:

€ 16,90

Künstler Langner Danuta: ANIOŁ W POEZJI BAROKU. Wyd. Uniw. M. Kopernika Toruń 2007. Str. 232. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-231-2124-4. Książka dotyczy religijnych inspiracji poezji renesansu i baroku, twórczości poetów: Jana Kochanowskiego, Zbigniewa Morsztyna itp.

Ilość:

€ 16,90

Kuziak, Michał; Rzepczyński, Sławomir: JAK PISAĆ? PPU „Park” Bielsko-Biała brw. Str. 330. Wyd. 2. ISBN 83-7266-160-X

Ilość:

€ 19,50

Lam Andrzej: POZNAĆ TO, CO MÓWIMY. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2009. Str. 348. Oprawa twarda. Format: 15×21 cm. ISBN 978-83-235-0483-2. Książka wybitnego literaturoznawcy i tłumacza poezji niemieckiej zbiera w jednym tomie szkice, wspomnienia i wywiady oraz recenzje, rozproszone dotąd w czasopismach bądź niepublikowane. Teksty zawarte w części pierwszej, zatytułowanej Tropy, pokazują czytelnikowi twórczość polskich i niemieckich poetów w ich wzajemnych zależnościach i fascynacjach. Sięgając do średniowiecznych eposów rycerskich (Parsifal Wolframa von Eschenbach), poprzez utwory z późniejszych epok aż do współczesności, (legenda o Lorelai, Król Olch Goethego, wiersze Eichendorffa itd.) autor pokazuje, jak poruszały one wyobraźnię polskich twórców, inspirowały i skłaniały do tłumaczeń. W szkicach dotyczących Sarbiewskiego, Sebyły, Gałczyńskiego, Herberta i innych, prezentuje metodą kolejnych przybliżeń wędrówkę motywów i idei, wskazując na głębokie zakorzenienie literatury polskiej w kulturze europejskiej. W części zawierającej wspomnienia odnajdujemy opowieści o instytucjach i pismach, którymi kierował autor, o ludziach, z którymi współpracował. Okazuje się, że to nie tylko fragmenty fascynującej prywatnej biografii, ale kawałki polskiej historii - łączy się w nich w sposób niezwykle interesujący wiele aspektów: polityczny, kulturowy, obyczajowy. Pozwalają one też odżyć na chwilę tym, którzy odeszli - nakreślone znakomitym piórem sylwetki Juliusza Wiktora Gomulickiego, Zofii Szmydtowej i innych, pokazują ludzi zbyt szybko odchodzących w zapomnienie. Czytelnik zainteresowany wydawanymi współcześnie książkami znajdzie w części zatytułowanej Warszawskie sezony, recenzje poświęcone różnorodnym utworom - od poezji po reportaż, od książek pisanych przez autorów o bogatym dorobku po niemalże debiutantów. Andrzej Lam pokazuje nam tropy, za którymi warto podążać, próbując zrozumieć ludzi i otaczający nas świat
Ilość:

€ 19,90

Lec Stanisław Jerzy: MYŚLI NIEUCZESANE. Noir sur blanc Warszawa 2007. Str. 702. Oprawa twarda z obw. Format: 13×17.2cm. ISBN 83-7392-230-3. Czterdzieści lat po śmierci Stanisława Jerzego Leca ukazuje się pełne wydanie jego najoryginalniejszego i najbardziej znanego dzieła, tom niniejszy zawiera bowiem cztery tysiące siedemset jedenaście myśli nieuczesanych, czyli wszystkie opublikowane dotąd aforyzmy autora. Sięgając po formułę starożytnych sentencji, posługując się ostrym dowcipem, kalamburem, skrótem myślowym, kondensacją znaczeń, Lec budował wyjątkowo trafny komentarz do wynaturzeń współczesnych czasów, nawiązując do najszerszego kontekstu kultury europejskiej. Stał się mistrzem paradoksu, tropicielem wszelkich myślowych falsyfikatów i językowych frazesów, zniewalających ludzką indywidualność i pozostających na usługach totalitaryzmu. Choć czytelnikom jego aforyzmy wydawać się mogły celną reakcją na absurdy peerelowskiej rzeczywistości, nie są one jedynie wytworem chwili historycznej, lecz zachowują aktualność i uniwersalny sens:
- Nie poznaję tych ludzi. Na barykadach byli wyżsi.
- Gorszy od „kultu jednostki” jest „kult zera”. Są tacy, co nie mają żadnych uprzedzeń narodowych. Mogą bić się z każdym.
- Z opozycji można się wylizać. W Myślach nieuczesanych Lec kontynuuje tradycję gorzkiego żydowskiego humoru i intelektualnej gry, prześcigając lapidarnością i esencjonalnością swych aforyzmów niekwestionowanego mistrza gatunku, wiedeńczyka Karla Krausa. W eseju poświęconym pamięci wybitnego aforysty prof. Leszek Kołakowski napisał: „Rozbudzał swoim wysiłkiem ten obszar świadomości, ku któremu się zwraca autentyczna praca filozofa: miast, jak zawodowi filozofowie nieraz czynią, zlepiać zastane banały w pozorne całości, demaskował, jeden po drugim, każdy banał obiegowy, nie darował żadnemu słowu, które bezwładem języka usypia myśl. Przywrócił godność pięknemu kunsztowi aforystyki, wyjałowionemu przez wymęczony humorek kalamburzystów, dla których kalambur jest celem, nie zaś myśl, wyrażająca rzeczywiste paradoksy świata”. Tłumaczone na wiele języków, cytowane w renomowanych antologiach, Myśli nieuczesane stały się ulubioną lekturą artystów, naukowców i polityków
Ilość:

€ 18,90

Legeżyńska Anna: OD KOCHANKI DO PSALMISTKI. Wyd. Poznańskie 2009. Str. 348. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-7177-648-9. Wybrane sylwetki mają uzasadniać pewien chronologiczny porządek, w jaki układają się wiersze, wzajemnie się oświetlające i niejednokrotnie powiązane siecią tematologicznych odniesień. Nie kompletuję jednakże całego repertuaru motywów i konwencji liryki kobiecej, na prawach rekonesansu wybierając raczej te, które są najbardziej typowe, choć niekoniecznie symetryczne wobec realnych rytmów egzystencji
Ilość:

€ 16,90

Ligocka Roma: WSZYSTKO Z MIŁOŚCI. Wyd. Literackie Kraków 2007. Str. 162. Oprawa twarda. Format: 12.3×19.7cm. ISBN 978-83-08-04098-0. Nowa książka Romy Ligockiej! Kolejny, po świetnie przyjętej Znajomej z lustra zbiór felietonów, które wywołują żywe emocje czytelników. Roma Ligocka jako niespieszny przechodzień zapisuje codzienność, przygląda się ludziom i sytuacjom. Miniatury napisane z właściwą Autorce wnikliwością, podbiją serca, zmuszą do zastanowienia się nad własnym życiem
Ilość:

€ 14,90

LITERACKIE REPREZENTACJE DOŚWIADCZENIA. Red. Włodzimierz Bolecki i Ewa Nawrocka. Z Dziejów Form artystycznych w Literaturze Polskiej tom 88, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 2007. Str. 507. Noty o autorach, indeks nazwisk. ISBN 978-83-89348-01-2. Tematem tej książki są związki pomiędzy światem (człowiekiem doświadczającym świata) a literaturą, będącą reprezentacją doświadczenia zapisywanego w konwencjach językowych, artystycznych i kulturowych

Ilość:

€ 24,90

LITERATURA POLSKA. Encyklopedia PWN. Epoki literackie. Prądy i kierunki. Dzieła i twórcy. Red. Sławomir Żurawski. PWN Warszawa 2007. Str. 862. Oprawa twarda. Format: 17.5×24cm. ISBN 83-01-15130-0. Znakomite kompendium wiedzy o literaturze polskiej. Zawiera obszerne artykuły i hasła szczegółowe omawiające epoki, kierunki i grupy literackie. Prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu nauki o literaturze oraz czasopisma literackie. Zawiera biogramy pisarzy i postaci związanych z życiem literackim (m.in. literaturoznawców i krytyków literackich) oraz omówienia dzieł literackich, w tym niemal wszystkich z kanonu lektur szkolnych. Zarówno artykuły, jak i hasła szczegółowe zostały bogato zilustrowane i opatrzone licznymi cytatami
Ilość:

€ 39,90

LITERATURA PUNKTY WIDZENIA ŚWIATOPOGLĄDY. Prace ofiarowane Marcie Wyce. Red. Dorota Kozicka, Maciej Urbanowski. Universitas Kraków 2008. Str. 452. Oprawa twarda z obw. Format: 16.5×24cm. ISBN 978-83-242-0694-0. „Jestem niepoprawną optymistką... - pisała w 2002 roku na łamach „Pamiętnika Literackiego” Marta Wyka odpowiadając na pytanie o przyszłość historii literatury - historia literatury zostanie zatem napisana od nowa, i to wydaje się fascynujące. Jej adeptom i czytelnikom można tylko pozazdrościć.”

Ilość:

€ 24,90

Lukas Katarzyna: OBRAZ ŚWIATA I KONWENCJA LITERACKA W PRZEKŁADZIE. O niemieckich tłumaczeniach dzieł Adama Mickiewicza. Of. Wyd. Atut Wrocław 2008. Str. 370. Format: 13.4×20.4cm. ISBN 978-83-7432-314-7. Obraz świata i konwencja literacka jako czynniki sprzyjające recepcji i działalności translatorskiej. Z dziejów recepcji Mickiewicza w niemieckim obszarze językowym. Obraz świata i konwencja literacka jako bariera między oryginałem a przekładem

Ilość:

€ 16,90

Łoch Eugenia: SZKICE O TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ STEFANA ŻEROMSKIEGO. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2008. Str. 228. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-227-2896-3. Zawarte w tomie artykuły powstawały w różnych okresach życia autorki, w zależności od zainteresowań takim czy innym problemem, znajdującym swoje odzwierciedlenie w tekstach autora ,,Popiołów”. Często też zdarzało się, że równocześnie z tekstami Żeromskiego były zgłębiane przez autorkę utwory Dostojewskiego, zawsze stwarzające kłopoty co do trafności zrozumienia filozofii, estetyki i poetyki twórcy ,,Biesów”. Przedstawione tu teksty poświadczają różne okresy fascynacji pisarza literaturą polską i europejską. Ważne miejsce w tych dociekaniach zajmują ,,Dzienniki” Żeromskiego, które wytyczają kierunki rozważań młodzieńczego jeszcze twórcy nad problemami narodowymi i ogólnokulturowymi, także w skali europejskiej. Autorka wierzy, że te penetracje w głąb życia, osobowości i dzieła wielkiego polskiego pisarza poszerza wiedzę Czytelnika o jego zmaganiach z przeszłością i współczesnością własnego narodu
Ilość:

€ 16,90

Łukasiewicz Małgorzata: RUBRYKA POD RÓŻĄ. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 252. ISBN 83-240-0808-7. Zbiór szkiców publikowanych na łamach Miesięcznika „Znak” to swoisty zapis wędrówek po świecie literatury. Dla Autorki każda lektura ma wymiar spotkania, a każde spotkanie jest nową przygodą – docieraniem do niedostępnych dotąd rewirów, odkrywaniem nieznanych terytoriów. Zaletą pisarstwa Małgorzaty Łukasiewicz jest umiejętność świeżego spojrzenia na wszystkie, nawet te wielokrotnie już interpretowane i omawiane teksty, a także niezaspokojona ciekawość, która każe jej stawiać niebanalne pytania i poprzez ich pryzmat na nowo odczytywać dobrze znane utwory. Felietony poświęcone m.in. takim pisarzom jak Sebald, Frisch, Grass, Arendt czy Proust są dowodem na to, że czytanie tylko wzmaga apetyt (na dobrą literaturę). Małgorzata Łukasiewicz jest eseistką i wybitną tłumaczką z języka niemieckiego. Przekładała m.in. Rotha, Sebalda, Süskinda, Arendt, Habermasa i Gadamera
Ilość:

€ 12,90

Maliszewski Karol: PO DEBIUCIE. Biuro Literackie Wrocław 2008. Str. 191. Format: 16.6×21cm. ISBN 978-83-606-0260-7. Będzie to już czwarty tom w serii „Szkice”, w której publikowane są najciekawsze eseje o literaturze, teatrze i sztuce. „Czy w ogóle debiutować, wystawiać się na widok publiczny, na podszczypywania i zachwyty, czy wchodzić do towarzystwa i podejmować jego maniery i nawyki? - być może od tego pytania należałoby zacząć. Wszystko jest dobrze do momentu upublicznienia zawartości zeszytów. Potem sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli. Nie ma jednak innej możliwości sprawdzenia się w cudzych oczach” - pisze Maliszewski w szkicu otwierającym tom. „Po debiucie” to książka o tych, którzy podjęli ryzyko upublicznienia swoich wierszy. To również dialog z początkującymi autorami, którzy poprosili niegdyś krytyka o opinię. „Tyle w panu pasji i nawet podstawowych umiejętności, a to wszystko jakby na darmo. Roztrwonił pan potencjał na bredzenie o poezji, o wierszach, o poetach. Ach, żeby się tak pan wziął do życia i zaczął mu się z uwagą przyglądać. Bo na razie w tych tekstach same pretensje do poezji, że pana nie kocha...” - odpowiadał jednemu z nich

Ilość:

€ 18,90

Małyszek Tomasz: LITERATURA NIEMIECKA W TEORII I PRAKTYCE. Wyd. Atut Wrocław 2007. Str. 171. Format: 16.7×23.8cm. ISBN 83-7432-191-4. Bez wątpienia większość autorów różnych podręczników i wprowadzeń do literaturoznawstwa lub też teorii literatury jest literaturoznawcami. Wpływa to na ich stosunek do literatury, którą postrzegają jako zewnętrzny przedmiot oglądu. Przykładają do niego miarę naukowej metodologii i własnych przyzwyczajeń językowych, które wynieśli z analizy ukształtowanego aparatu pojęciowego. Takie unormowanie języka o literaturze ma oczywiście wiele zalet, ponieważ ułatwia zapanowanie nad różnorodnością kształtów i form, jednak może oddziaływać monotonnie. Dlatego niniejszy tekst odchodzi od klasycznego podziału materiału według gatunków lub szkół teoretycznych. Zasadą porządkującą jest tutaj proces twórczy, który wiąże się ściśle z kolejnymi etapami życia pisarza.
W ostatnich dziesięcioleciach można zaobserwować intensywną pracę literaturoznawczą nad tekstami, których zakres istotnie się poszerzył. Obok klasycznych form narracyjnych bada się coraz nowsze gatunki graniczne i, jak dotąd, nie widać końca tej tendencji. O skali przedsięwzięć tego rodzaju świadczą liczne nowe wprowadzenia do literaturo-znawstwa, a także samodzielne monografie oraz zbiory tekstów różnych autorów z zakresu estetyki literatury, którzy szukają bodźców do badań w naukach pokrewnych, takich jak filozofia, socjologia czy psychologia
Ilość:

€ 9,90

Markiewicz Henryk: DIALOGI Z TRADYCJĄ. Universitas Kraków 2007. Str. 249. Format: 13.5×20.4cm. ISBN 83-242-0690-2. Książka ta omawia stosunek kolejnych pokoleń twórców, krytyków i publicystów polskich do tradycji literackiej, poczynając od romantyzmu, a na międzywojennym dwudziestoleciu kończąc
Ilość:

€ 14,90

Markiewicz Henryk: JESZCZE DOPOWIEDZENIA. Wyd. Literackie Kraków 2008. Str. 448. Format: 14.5×20.5 cm. ISBN 978-83-08-04238-0. W części teoretycznej autor rozpatruje takie problemy, jak kanony literatury, literackość historiografii, funkcje pastiszu, marksizm w badaniach literackich, ponowoczesna teoria literatury, antropologia literacka, kulturowa teoria literatury
Ilość:

€ 22,90

Markowski Andrzej, Pawelec Radosław: POPULARNY SŁOWNIK WYRAZÓW OBCYCH I TRUDNYCH. Langenscheidt Warszawa 2007. Str. 904. Oprawa twarda. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-7476-245-8. Popularny słownik wyrazów obcych i trudnych to nowoczesny słownik autorstwa znanych i cenionych językoznawców - Andrzeja Markowskiego i Radosława Pawelca. Słownik zawiera 16 000 haseł. Autorzy nie tylko przejrzyście i przystępnie wyjaśniają pochodzenie używanych współcześnie wyrazów obcych, ale wskazują także ich funkcjonowanie w tekście. Oprócz wyrazów obecnych w polszczyźnie od dawna, słownik obejmuje także słownictwo nowe i najnowsze, odnoszące się do różnych dziedzin nauki i techniki, a także życia społecznego i kulturalnego. Słownik stanowi doskonałą pomoc dla czytelników, którzy szukają szybkiej i konkretnej informacji językowej. Przejrzysta szata edytorska i przyjazna struktura, a także interesujące komentarze - to atuty niniejszego wydania. Słownik stanowi idealną pomoc w biurze, w szkole i w domu!
Ilość:

€ 19,90

Markowski Michał: POLSKA LITERATURA NOWOCZESNA. Leśmian Schultz Witkacy. Universitas Kraków 2007. Str. 418. Format: 20×25cm. ISBN 978-83-242-0732-9. Jest to wykład literatury polskiej XX wieku, adresowany do licznej grupy odbiorców: poczynając od bardziej zaawansowanych uczniów liceów, przez studentów kierunków, po czytelników mniej profesjonalnych, pragnących po prostu w uporządkowany, choć wymagający sposób zapoznać się z twórczością wybitnych polskich pisarzy, których dzieła uznawane są powszechnie za niełatwe. Jego zasadnicza innowacyjność polega na odejściu od tradycyjnego ujęcia, zorientowanego na przegląd szkół, prądów, kierunków i skupieniu się na największych polskich pisarzach, bez których trudno literaturę polską sobie wyobrazić i którzy-w mniemaniu autora-współtworzą najważniejszą przemianę w najnowszych jej dziejach. Jest to więc książka o najistotniejszych i najbardziej frapujących projektach literackich ubiegłego wieku, bez których trudno zrozumieć także obecny kształt polskiej literatury. Jest to podwójna interpretacja: interpretacja historii polskiej literatury i interpretacja trzech wielkich dzieł: Leśmiana, Schulza, Witkacego. Książka niniejsza chce pokazać, że świat zdarzeń codziennych, świat polityki i historii oraz świat mediów nie są jedynymi światami, w których żyją wielcy pisarze. Z tego powodu głównymi bohaterami tego wykładu są wielcy polscy pisarze metafizyczni-Leśmian, Schulz, Witkacy-których dzieła pokazują nam nieoczekiwane oblicze rzeczywistości, różniące się od spojrzeń zdeterminowanych politycznie, czy społecznie

Ilość:

€ 19,90

Martuszewska Anna: RADOSNE GRY. O grach/zabawach literackich. Studia Literackie i Artystyczne, słowo/obraz terytoria Gdańsk 2008. Str. 240. Oprawa twarda. Format: 14×22.5cm. ISBN 978-83-7453-787-2. Obcowanie z literaturą to jednocześnie gra i zabawa. Sięgając po dzieło literackie, podpisujemy pakt, ustalamy pewne reguły gry, co nie znaczy oczywiście, że nie możemy ich w trakcie lektury złamać lub odrzucić. Zdarza się również, że książka sama manipuluje uzgodnionymi zasadami – zwodzi fikcją i autentyzmem, myli tropy, odwołuje się do inteligencji, a czasem nawet cierpliwości czytelnika. języka, fikcji czy świata przedstawionego (zwłaszcza fabuły). Na koniec same książki, dzięki intertekstualnym nawiązaniom, zagadkom czy cytatom, również nie najgorzej się bawią…

Ilość:

€ 19,90

Marx Jan: MIŁOŚĆ I ŚMIERĆ. O poezji Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Of. Wyd. Atut Wrocław 2007. Str. 644. Format: 14×22cm. ISBN 978-83-7432-284-3. Każda istota zdrowa – powiada Camus - pragnie zwielokrotnień. To prawda. Tyle, że dla poety ich substytutem mogą być wiersze. I choć Pawlikowska żyła intensywnie i nie brakowało jej ekscytujących, a zarazem inspirujących także poetycko, przeżyć, to chyba jednak najintensywniejsze ich zwielokrotnienia osiągała właśnie na papierze

Ilość:

€ 24,90

Marx Jan: POMIĘDZY WIEŻĄ BABEL A WIEŻĄ Z KOŚCI SŁONIOWEJ. O poezji Tadeusza Różewicza. Of. Wyd. Atut Wrocław 2008. Str. 336. Format: 13.9×22 cm. ISBN 978-83-7432-414-4. ...Dla Różewicza czas i przestrzeń to jakby gigantyczna klepsydra, zdarzenia i fakty są nieruchome, poeta przesypuje je tylko w wierszach, ale ruch jest pozorny. Obrazy owych wydarzeń i faktów, które chciał uruchomić słowami, pozostają zaledwie pocztówkami z przeszłości i teraźniejszości, a nie uniwersalnymi obrazami, zatrzymanymi w kadrze wiersza
Ilość:

€ 16,90

Matuszek Gabriela: STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI PISARZ NOWOCZESNY. Eseje i proza – próba monografii. Universitas Kraków 2008. Str. 427. Format: 15×23.5 cm. ISBN 978-83-242-0930-9. Książka przynosi interesującą interpretację dzieł pisarza, który był jedną z najważniejszych postaci wczesnej nowoczesności. Teksty Przybyszewskiego znakomicie bowiem oddają centralne modernistyczne problematiques, takie jak kryzys podmiotu i rozpad spójnej wizji świata oraz ich egzystencjalne i estetyczne konsekwencje (np. ekstatyczność, histeryczność, nihilizm). Relektura dzieł autora Confiteor nie tylko ujawnia oryginalną (choć nie wybitną) dykcję pisarską, ale także obnaża rewersy epoki: jej fobie, lęki i obsesje. Polski modernista pokazuje, że nerwice i psychozy stanowią najbardziej wyraziste ekspresje ukrytych szyfrów kultury i poddaje analizie podmiot „erotyczny” i „chory”...
Ilość:

€ 16,90

Michałowska Teresa: ŚREDNIOWIECZNA TEORIA LITERATURY W POLSCE. Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2007. Str. 384. Oprawa twarda z obw. Format: 14x20cm. ISBN 978-83-229-2836-3. W książce omawiane są europejskie źródła wiedzy o literaturze, upowszechnianej w Polsce średniowiecznej w toku nauki na poziomie trivium, a w szczególności – treści doktrynalne traktatów teoretycznych układanych przez rodzimych uczonych głównie w XV stuleciu. W centrum zainteresowania znalazły się dwie dyscypliny: ars grammatica oraz ars rhetorica. W obrębie gramatyki uwzględniono dwa jej nurty: językoznawczy oraz literaturoznawczy (według formuły Kwintyliana: recte loquendi scientia – poetarum enarratio). Badając drugi z nich, nie natrafiono wprawdzie na układane w Polsce traktaty o poezji, ale potwierdzono doniosłą rolę edukacyjną kopiowanych i wykładanych niemal do końca XV w. europejskich „poetrii” z XII i XIII w., a zwłaszcza wierszowanych: Poetria nova Godfryda z Vinsauf oraz Laborintus Eberharda z Bremen. Omawiając sztukę retoryczną, nie ograniczono się do dzieł tytułowanych ars rhetorica, ale objęto opisem średniowieczne odgałęzienia głównego nurtu teorii, jakimi były: ars dictaminis, ars memorativa oraz ars praedicandi. Na szczególną uwagę zasługują artes dictaminis polskiego pochodzenia, będące zasadniczo podręcznikami sztuki układania listów i dokumentów, ale uważane (według tradycji europejskiej) za wykłady zasad tworzenia utworów pisanych prozą bądź wierszem (metrycznym lub rytmicznym). W drugiej części książki podjęto próbę rekonstrukcji średniowiecznych wykładni kluczowych terminów i pojęć, organicznie związanych z omówionymi wcześniej kierunkami teorii literackiej. Sformułowano tezę metodologiczną, według której bez zrozumienia średniowiecznych konotacji pojęć teoretycznych nie można należycie odczytać i objaśnić ówczesnej twórczości poetyckiej bądź prozatorskiej

Ilość:

€ 16,90

Michałowski Piotr: GŁOSY FORMY ŚWIATY. Warianty poezji nowoczesnej. Universitas Kraków 2008. Str. 338. Format: 14.6×23.5 cm. ISBN 978-83-242-0955-2. Książka jest próbą nowego spojrzenia na polską poezję XX wieku w konfrontacji z teoretycznym modelem poezji nowoczesnej, wciąż dyskusyjnym, toteż pojętym tu możliwie szeroko i wielowariantowo - jako spektrum autorskich idei i poetyk połączonych wspólnym wyzwaniem. Indywidualne decyzje artystyczne i egzystencjalne powodują bowiem znaczne różnice w relacjach między czterema głównymi elementami poetyckiej „gry w nowoczesność”: „Ja - Świat - Język - Tekst” i tworzą z nich odmienne konfiguracje. Gra nie obejmuje całej poezji dwudziestowiecznej, ale tylko pewne jej nurty, pewnych autorów, wreszcie - niektóre wiersze. Pozostawia więc szerokie marginesy, które albo stanowią „szarą strefę” nowoczesności, albo wręcz wymykają się jej kategoriom i problematyce. Na tych marginesach znaleźć można jednak istotne punkty odniesienia
Ilość:

€ 16,90

Miecugow Grzegorz, Sianecki Tomasz: KONTAKTOWI, CZYLI SZKLARZE BEZ KITU. Świat Książki Warszawa 2007. Str. 208. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-247-0893-2. Wszystko o popularnym programie TVN „Szkło kontaktowe”. Kulisy, fakty, anegdoty, fragmenty scenariuszy, wiele ilustracji. Czego boją się politycy? co zrobić, by trafić lub nie trafić do „Szkła”? Autorzy, popularni dziennikarze, zdradzają kulisy programu, ze swadą przytaczając fakty i anegdoty ze współpracy ze znanymi satyrykami, politykami, telewidzami i ze sobą nawzajem. W specjalnym „Alfabecie” jest – jak piszą - „wszystko to, co chcieliśmy zawsze Państwu opowiedzieć, ale wstydziliśmy się to zrobić”
Ilość:

€ 14,90

MIKOŁAJ REJ W PIĘĆSETLECIE URODZIN. Red. Jacek Sokolski, Marcin Cieński, Anna Kochan. Oficyna Wyd. Atut Wrocław 2007. Str. 371. Format: 16.3×24cm. ISBN 83-7432-221-8. 4 lutego 2005 roku minęło pięćset lat od dnia, w którym w Żórawnie koło Żydaczowa nad Dniestrem przyszedł na świat Mikołaj Rej. Historia przydała mu później zaszczytne miano „ojca literatury polskiej” i chociaż, jak głosi stara łacińska sentencja, „Pater semper incertus”, w tym konkretnym przypadku nie powinniśmy mieć raczej żadnych poważniejszych wątpliwości. Oczywiście Rej nie był ani pierwszym polskim autorem, ani pierwszym autorem piszącym po polsku, nikt jednak przed nim nie pozostawił u nas dorobku tak bogatego i różnorodnego, nikt też w równie świadomy i konsekwentny sposób nie starał się dostarczyć Polakom zespołu rozmaitych tekstów pisanych wierszem i prozą, zaspakajających różne ich potrzeby, tworząc przy okazji pewien wzorzec stylistyczny, uwzględniający upodobania i oczekiwania potencjalnych czytelników, a jednocześnie naznaczony silnym piętnem autorskiej osobowości. Pod tym względem Nagłowicznin nie miał szczęścia, już za jego życia pojawił się bowiem konkurencyjny, stworzony przez Jana z Czarnolasu, model języka literackiego, który niespodziewanie szybko zdobył sobie powszechną aprobatę. Polszczyzna literacka podążyła więc drogą wskazaną przez Kochanowskiego, co ostatecznie sprawiło, że dla dzisiejszego czytelnika twórczość Reja stała się zbiorem filologicznych rebusów, trudnych do rozwiązania, wymagających bowiem nie tylko specjalnych kwalifikacji językowych, ale też, ze względu na swoje nasycenie odniesieniami do realiów życia codziennego, kompetencji niejako archeologicznych. W połączeniu z pokutującą wciąż niesłuszną opinią o nieuctwie i umysłowym prostactwie Pana z Nagłowic wszystko to sprawia, że czytelnik u progu XXI wieku woli pozostawić niewdzięczny trud obcowania z jego twórczością specjalistom, którzy zresztą niestety często nie bardzo kwapią się, aby go podjąć, w przekonaniu, że wysiłek ten nie zostanie raczej nagrodzony żadnymi istotnymi pożytkami natury estetycznej lub poznawczej
Ilość:

€ 16,90

Mikołajczak Małgorzata: POMIĘDZY KOŃCEM I APOKALIPSĄ. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta. Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2007. Str. 412. Oprawa twarda z obw. Format: 15×20cm. ISBN 978-83-229-2798-4. Bohaterem książki jest „Herbert metafizyczny”, „wygnany arkadyjczyk” biorący odpowiedzialność za rzeczywistość, w której rozegrał się i trwa nadal metafizyczny dramat. Autorka skupia się na mechanizmach wyobraźni, głównie na implikacjach paradoksu jako zasady organizującej świat poetycki Herberta w aspekcie religijnym i kulturowym. Osadzając twórczość poety w bogatej tradycji filozoficzno-literackiej, zarysowuje horyzont tej twórczości jako pejzaż kultury, w którym „metafizyczne” przemawia głosami wielkich twórców: Rilkego, Eliota, Hölderlina. W tej perspektywie ważna jest również tradycja polska: dziedzictwo żagarystów oraz poetów okresu wojny i okupacji. Zawarta w książce refleksja łączy tradycyjną historię literatury z dociekaniami natury hermeneutycznej. W centrum literaturoznawczego dyskursu pozostaje jednak interpretacja tekstu oraz podmiot mówiący - wyraźnie nietożsamy z autorem, będący tyleż przedstawicielem „ery postnietzscheańskiej”, co człowiekiem w ogóle. Istotne okazuje się przy tym napięcie między osobowością „lepszą”, „ideałem osobistym” a pełną pęknięć egzystencją - napięcie, które szczególnie silnie ujawnia się w konfrontacji poety z dziedzictwem kultury. Badaczka odwołuje się do bogatej literatury przedmiotu - czerpie z niej, ale i polemicznie przewartościowuje kanoniczne odczytania. Jej interpretacjom przyświeca pragnienie rekonstrukcji „projektu całości” wpisanego w twórczość Herberta oraz przeświadczenie, że „metafizyczny reflektor” pozwoli oświetlić to, co skrywa się poza ciśnieniem historii. Zdążanie śladem „Herberta metafizycznego” staje się tym samym poszukiwaniem najbardziej trwałych rysów poetyckiego wizerunku

Ilość:

€ 18,90

Mikułowski Pomorski Jerzy: JAK NARODY POROZUMIEWAJĄ SIĘ ZE SOBĄ W KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ I KOMUNIKOWANIU MEDIALNYM. Universitas Kraków 2007. Str. 406. Format: 15.1×23.6cm. ISBN 83-242-0769-4. Książka niniejsza została napisana z potrzeby dydaktyki dwu przedmiotów, które zbliża tematyka a dzieli tradycja ich uprawiania. Komunikacja międzykulturowa wywodzi się z antropologii a komunikowanie medialne z nauk politycznych - łączy je bliska im socjologia. Ludzka komunikacja jest jedna, żeby to zrozumieć, konieczne jest spojrzenie w sposób nowatorski na szereg z pozoru dobrze znanych zagadnień

Ilość:

€ 18,90

Miller Marek: UCZTA GRUDNIOWA 1840 ROKU CZYLI DWÓCH NA SŁOŃCACH SWYCH PRZECIWNYCH BOGÓW. Wyd. Marek Łebkowski 2007. Str. 127. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 83-912785-8-1. Uczta grudniowa to jedno z najbardziej intrygujących wydarzeń w historii polskiej literatury i dziejów paryskiej emigracji. Odbyła się 25 grudnia 1840 r., podczas wieczoru z okazji imienin Mickiewicza. Podczas tego spotkania doszło do pojedynku na improwizacje między autorem „Dziadów”, już wówczas niekwestionowanym mistrzem i wieszczem, a Juliuszem Słowackim, młodym, niezbyt lubianym poetą. Wszyscy goście tego wieczoru byli pod ogromnym wrażeniem pojedynku; powstało kilkadziesiąt relacji (często ze sobą sprzecznych). Książka opisuje ową ucztę, znajdziemy w niej cytaty, wypowiedzi poszczególnych bohaterów wieczoru

Ilość:

€ 14,90

Miłosz Czesław: HISTORIE LUDZKIE. Fundacja Zeszytów Literackich Warszawa 2007. Str. 216. Format: 13.5×20.5cm. „Czytając ten tom warto pamiętać, że Miłosz nawet kiedy pragnął się odsłonić i wyjaśnić sekrety (na ogół związane z twórczością), jednocześnie się zasłaniał i okrywał tajemnicą lub przemilczeniem zagadki największe. [...] Czytelnik znajdzie w niniejszym tomie wiele tekstów ogłoszonych tylko na łamach „Zeszytów Literackich”. [...] Uwidocznia się w tym tomie niezwyczajny temperament pisarski - rozrzutny, obdarzony twórczym wigorem, wielopostaciowy, niespożyty. Starcza go, ażeby zapełnić w całości niejedno pismo. Dlatego nadaliśmy temu szczególnemu wyborowi rozmaitych prac literackich Miłosza postać zwykłego numeru „Zeszytów Literackich”, dla których te teksty przeznaczył”

Ilość:

€ 12,90

Moskwin Andriej: STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI W KULTURZE ROSYJSKIEJ KOŃCA XIX - POCZĄTKU XX WIEKU. Wyd. Uniw. Warszawskiego 2007. Str. 256. ISBN 978-83-235-0372-9. Książka Andrieja Moskwina ma szansę wypełnić istotną lukę w polskiej nauce o literaturze i zwrócić uwagę na konieczność badań nad recepcją pisarzy polskich w Rosji. Jest to monografia ważna, potrzebna, rzetelnie napisana i oczekiwana zarówno przez rusycystów, jak i polonistów. Podjęty temat został opracowany w sposób wyczerpujący. Autor, doskonale orientujący się w twórczości Przybyszewskiego, dotarł do niepublikowanych wcześniej materiałów archiwalnych oraz wielu tytułów prasowych z przełomu XIX i XX wieku, niedostępnych w Polsce. Spenetrował rosyjskie zasoby archiwalne i cytuje dokumenty nigdy jeszcze niepublikowane. Na podstawie zebranych materiałów udało mu się pokazać swoistą perspektywę, w jakiej czytano i interpretowano Przybyszewskiego w Rosji, zestawiając jego utwory z Dostojewskim i ważniejszymi dziełami europejskiej tradycji literackiej
Ilość:

€ 19,90

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj